Image
Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Yrkesbeskrivelse

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene:

 • rådgiver
 • seniorrådgiver

På samme måte finnes det ulike titler for konsulenter i offentlig sektor, ledere, forskere, med flere. I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rådgivere i offentlig sektor kan være:

 • En rådgiver kan gjøre analyser, vurderinger og komme med forslag til løsninger.
 • Andre oppgaver kan være opplæring, utredning eller forberedelse av saker for ledelsen.

Rådgiverstillinger brukes vanligvis ikke for dem som jobber med vanlig saksbehandling.

Som seniorrådgiver har du ofte en friere rolle, og du jobber ofte som rådgiver for ledere. Seniorrådgiverstillinger kan være en karrierevei, og som et alternativ til å bli leder.

Titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver brukes også i det private næringsliv.

Personlige egenskaper

Som rådgiver bør du være strukturert og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Utdanning

Titlene er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Rådgiverstillinger krever ofte minimum bachelor. En seniorrådgiverstilling krever ofte utdanning på masternivå eller relevant erfaring/realkompetanse.

Rådgivere kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du som rådgiver innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, transport eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Bedrifter

Rådgiver i offentlig sektor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411118 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411107 - RÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411106 - SPESIALRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3310110 - RÅDGIVER (GRUNNSKOLE)

Sist kvalitetssikret den 25. februar 2019, av NTL, Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal)