Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid foran en datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

­Rådgiver i offentlig sektor

favoritt ikon

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

Jobber du som rådgiver i offentlig sektor kan stillingstittelen være:

  • rådgiver
  • seniorrådgiver

På samme måte finnes det ulike titler for konsulenter i offentlig sektor, ledere, forskere, med flere. I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. En rådgiver kan gjøre analyser, vurderinger og komme med forslag til løsninger. Andre oppgaver kan være opplæring, utredning eller forberedelse av saker for ledelsen. Rådgiverstillinger brukes vanligvis ikke for dem som jobber med vanlig saksbehandling.

Som seniorrådgiver har du ofte en friere rolle enn en saksbehandler, og du jobber ofte som rådgiver for ledere. Seniorrådgiverstillinger kan være en karrierevei, og som et alternativ til å bli leder.

Titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver brukes også i det private næringsliv.

Personlige egenskaper

Som rådgiver bør du være strukturert og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Utdanning

Titlene er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Rådgiverstillinger krever ofte minimum bachelor. En seniorrådgiverstilling krever ofte utdanning på masternivå eller relevant erfaring/ realkompetanse.

Rådgivere kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du som rådgiver innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, transport eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Alle sektorer
7 283 personer
5 281 personer
2 002 personer
252 kr
248 kr
273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
252 kr
248 kr
273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
269 kr
262 kr
292 kr
43 630 kr
42 440 kr
47 230 kr
523 560 kr
509 280 kr
566 760 kr
269 kr
262 kr
292 kr
43 770 kr
42 580 kr
47 370 kr
525 240 kr
510 960 kr
568 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Alle sektorer
58 973 personer
36 777 personer
22 196 personer
279 kr
267 kr
297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
279 kr
267 kr
297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
292 kr
278 kr
314 kr
47 260 kr
45 090 kr
50 840 kr
567 120 kr
541 080 kr
610 080 kr
292 kr
278 kr
314 kr
47 910 kr
45 590 kr
51 750 kr
574 920 kr
547 080 kr
621 000 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Kommunal
2 907 personer
2 220 personer
687 personer
250 kr
246 kr
273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
250 kr
246 kr
273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
263 kr
258 kr
282 kr
42 610 kr
41 730 kr
45 750 kr
511 320 kr
500 760 kr
549 000 kr
263 kr
258 kr
282 kr
42 710 kr
41 830 kr
45 850 kr
512 520 kr
501 960 kr
550 200 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Kommunal
17 393 personer
11 344 personer
6 049 personer
279 kr
271 kr
291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
279 kr
271 kr
291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
284 kr
276 kr
298 kr
45 950 kr
44 760 kr
48 200 kr
551 400 kr
537 120 kr
578 400 kr
284 kr
276 kr
298 kr
46 300 kr
45 070 kr
48 640 kr
555 600 kr
540 840 kr
583 680 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Privat
1 238 personer
741 personer
497 personer
255 kr
255 kr
253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
255 kr
255 kr
253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
276 kr
269 kr
288 kr
44 750 kr
43 600 kr
46 580 kr
537 000 kr
523 200 kr
558 960 kr
276 kr
269 kr
288 kr
44 830 kr
43 670 kr
46 670 kr
537 960 kr
524 040 kr
560 040 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Privat
6 670 personer
3 500 personer
3 170 personer
314 kr
294 kr
338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
314 kr
294 kr
338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
341 kr
309 kr
376 kr
55 270 kr
50 090 kr
60 990 kr
663 240 kr
601 080 kr
731 880 kr
341 kr
309 kr
376 kr
55 810 kr
50 480 kr
61 700 kr
669 720 kr
605 760 kr
740 400 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Statlig
3 138 personer
2 320 personer
818 personer
253 kr
248 kr
281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
253 kr
248 kr
281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
272 kr
264 kr
302 kr
44 130 kr
42 750 kr
48 910 kr
529 560 kr
513 000 kr
586 920 kr
272 kr
264 kr
302 kr
44 330 kr
42 950 kr
49 120 kr
531 960 kr
515 400 kr
589 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Statlig
34 910 personer
21 933 personer
12 977 personer
274 kr
264 kr
293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
274 kr
264 kr
293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
286 kr
275 kr
306 kr
46 380 kr
44 470 kr
49 600 kr
556 560 kr
533 640 kr
595 200 kr
286 kr
275 kr
306 kr
47 200 kr
45 080 kr
50 770 kr
566 400 kr
540 960 kr
609 240 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Deltid
Alle sektorer
684 personer
568 personer
116 personer
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
230 kr
230 kr
232 kr
37 330 kr
37 270 kr
37 630 kr
447 960 kr
447 240 kr
451 560 kr
230 kr
230 kr
232 kr
37 450 kr
37 380 kr
37 820 kr
449 400 kr
448 560 kr
453 840 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Alle sektorer
5 800 personer
4 347 personer
1 453 personer
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
227 kr
226 kr
231 kr
36 810 kr
36 620 kr
37 380 kr
441 720 kr
439 440 kr
448 560 kr
227 kr
226 kr
231 kr
37 360 kr
37 120 kr
38 110 kr
448 320 kr
445 440 kr
457 320 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Kommunal
197 personer
156 personer
41 personer
235 kr
234 kr
38 040 kr
37 940 kr
456 480 kr
455 280 kr
235 kr
234 kr
38 040 kr
37 940 kr
456 480 kr
455 280 kr
235 kr
233 kr
242 kr
38 070 kr
37 760 kr
39 250 kr
456 840 kr
453 120 kr
471 000 kr
235 kr
233 kr
242 kr
38 140 kr
37 840 kr
39 250 kr
457 680 kr
454 080 kr
471 000 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Privat
495 personer
356 personer
139 personer
245 kr
241 kr
250 kr
39 630 kr
39 120 kr
40 580 kr
475 560 kr
469 440 kr
486 960 kr
245 kr
241 kr
250 kr
39 630 kr
39 120 kr
40 580 kr
475 560 kr
469 440 kr
486 960 kr
247 kr
243 kr
256 kr
39 960 kr
39 340 kr
41 530 kr
479 520 kr
472 080 kr
498 360 kr
247 kr
243 kr
256 kr
40 150 kr
39 490 kr
41 840 kr
481 800 kr
473 880 kr
502 080 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Deltid
Statlig
537 personer
453 personer
84 personer
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
227 kr
228 kr
226 kr
36 830 kr
36 860 kr
36 670 kr
441 960 kr
442 320 kr
440 040 kr
227 kr
228 kr
226 kr
36 980 kr
36 990 kr
36 670 kr
443 760 kr
443 880 kr
440 040 kr
Saksbehandlere innen sosiale ytelser
Heltid
Statlig
5 108 personer
3 835 personer
1 273 personer
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
228 kr
228 kr
228 kr
36 960 kr
36 960 kr
36 960 kr
443 520 kr
443 520 kr
443 520 kr
225 kr
224 kr
228 kr
36 460 kr
36 320 kr
36 870 kr
437 520 kr
435 840 kr
442 440 kr
225 kr
224 kr
228 kr
37 070 kr
36 860 kr
37 670 kr
444 840 kr
442 320 kr
452 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold