Gjennomgått i samarbeid med utdanning.no 23. januar 2024

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Arbeidsoppgaver

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og staten er delt inn i forskjellige kategorier. Hvilken kategori du tilhører, avhenger av hva du gjør i jobben din og hva du har ansvar for. Disse kategoriene har faste stillingstitler som gjelder for alle som jobber i offentlig sektor, uansett hvilket fagfelt de er på. Du kan noen ganger bruke en annen tittel i daglig bruk, men den offisielle stillingstittelen din står i arbeidsavtalen din. Denne tittelen sier noe om både hva du jobber med og hvor mye du tjener.

En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene:

 • rådgiver
 • seniorrådgiver

I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rådgivere i offentlig sektor kan være:

 • jobbe med å lage og gjennomgå regler, planer og prosjekter
 • lage skriftlige rapporter og dokumenter som forklarer viktige saker eller endringer i regler og planer, både internt og til offentligheten
 • hjelpe ledere og kolleger med informasjon og anbefalinger
 • ta ansvar for, eller hjelpe til med, å planlegge og gjennomføre ulike oppgaver og initiativer
 • jobbe sammen med andre deler av offentlig sektor, organisasjoner, og folk utenfor regjeringen
 • samarbeide og bistå med planlegging av budsjett
 • sørge for at organisasjonens arbeid er i tråd med lover og regler, og forstå hvordan disse skal anvendes


Rådgiverstillinger benyttes vanligvis ikke for ansatte som arbeider med vanlig saksbehandling. Bruken av tittelen "rådgiver" varierer litt i ulike deler av landet. I noen tilfeller tildeles tittelen rådgiver kun til de som har ansvar for oppgaver som krever selvstendige avgjørelser og en høyere utdanningsgrad.

I stillingen som seniorrådgiver har man ofte en mer uavhengig rolle sammenlignet med andre stillinger. Dette innebærer ofte arbeid som rådgiver for ledelsen. En stilling som seniorrådgiver kan også ses på som en del av en karrierevei, og et alternativ til å få en lederstilling.

Det er også verdt å merke seg at titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver ikke bare er begrenset til offentlig sektor, men også brukes i det private næringsliv.

Bli med en rådgiver i offentlig sektor på jobb

Hvordan er det å jobbe som rådgiver i offentlig sektor?

Intervjuer

Portrett Anne Kristine Johannson Larsen – Rådgiver – Konsulent i offentlig sektor

Rådgiver i offentlig sektor

Anne Kristine Johannson Larsen

Anne Kristine Johannson Larsen føler at hun har en viktig jobb som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE).

Viktige egenskaper for en rådgiver i offentlig sektor

Som rådgiver bør du være strukturert og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hva tjener rådgivere i staten?

Hvordan utdanner du deg til rådgiver i offentlig sektor?

Titlene er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Rådgiverstillinger krever ofte minimum bachelor. En seniorrådgiverstilling krever ofte utdanning på masternivå eller relevant erfaring/realkompetanse.

Rådgivere kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du som rådgiver innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, transport eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Hvilke utdanninger er vanligst for rådgivere i staten?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber rådgivere i staten?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rådgivere i staten

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3310110 - RÅDGIVER (GRUNNSKOLE)
 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411118 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411107 - RÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411106 - SPESIALRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.