Trafikklærer underviser motorsyklist.
Yrkesbeskrivelse

Trafikk­lærer

favoritt ikon

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Som trafikklærer er du kvalifisert til å lære opp førere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Tidligere ble det lagt mye vekt på faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter under trafikkopplæring, men dagens trafikklærer er i større grad en veileder. Som veileder sørger trafikklæreren for at eleven får erfaring i å samhandle med annen trafikk og ta selvstendige beslutninger med lav risiko og høy beslutningskvalitet.

Godkjennelse for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få godkjenning som trafikklærer.

 

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved godkjente trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Utdanning

Trafikklærerstudiet tilbys ved Nord universitet (studiested Stjørdal) og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt over utdanninger

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjøreskolelærere
Deltid
Alle sektorer
450 personer
146 personer
304 personer
Ca 243 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 320 kr
37 350 kr
40 030 kr
471 840 kr
448 200 kr
480 360 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 320 kr
37 350 kr
40 030 kr
471 840 kr
448 200 kr
480 360 kr
Ca 254 kr
Ca 240 kr
Ca 262 kr
41 170 kr
38 910 kr
42 380 kr
494 040 kr
466 920 kr
508 560 kr
Ca 254 kr
Ca 240 kr
Ca 262 kr
41 430 kr
39 090 kr
42 680 kr
497 160 kr
469 080 kr
512 160 kr
Kjøreskolelærere
Heltid
Alle sektorer
1 313 personer
267 personer
1 046 personer
Ca 246 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
38 640 kr
40 000 kr
478 320 kr
463 680 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
38 640 kr
40 000 kr
478 320 kr
463 680 kr
480 000 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 260 kr
41 700 kr
39 990 kr
42 130 kr
500 400 kr
479 880 kr
505 560 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 260 kr
42 360 kr
40 350 kr
42 860 kr
508 320 kr
484 200 kr
514 320 kr
Kjøreskolelærere
Deltid
Privat
450 personer
146 personer
304 personer
Ca 243 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 320 kr
37 350 kr
40 030 kr
471 840 kr
448 200 kr
480 360 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 320 kr
37 350 kr
40 030 kr
471 840 kr
448 200 kr
480 360 kr
Ca 254 kr
Ca 240 kr
Ca 262 kr
41 170 kr
38 910 kr
42 380 kr
494 040 kr
466 920 kr
508 560 kr
Ca 254 kr
Ca 240 kr
Ca 262 kr
41 430 kr
39 090 kr
42 680 kr
497 160 kr
469 080 kr
512 160 kr
Kjøreskolelærere
Heltid
Privat
1 313 personer
267 personer
1 046 personer
Ca 246 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
38 640 kr
40 000 kr
478 320 kr
463 680 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
38 640 kr
40 000 kr
478 320 kr
463 680 kr
480 000 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 260 kr
41 700 kr
39 990 kr
42 130 kr
500 400 kr
479 880 kr
505 560 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 260 kr
42 360 kr
40 350 kr
42 860 kr
508 320 kr
484 200 kr
514 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold