Trafikklærer underviser motorsyklist.
Yrkesbeskrivelse

Trafikk­lærer

favoritt ikon

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Som trafikklærer er du kvalifisert til å lære opp førere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Tidligere ble det lagt mye vekt på faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter under trafikkopplæring, men dagens trafikklærer er i større grad en veileder. Som veileder sørger trafikklæreren for at eleven får erfaring i å samhandle med annen trafikk og ta selvstendige beslutninger med lav risiko og høy beslutningskvalitet.

Godkjennelse for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få godkjenning som trafikklærer.

 

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved godkjente trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Utdanning

Trafikklærerstudiet tilbys ved Nord universitet (studiested Stjørdal) og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt over utdanninger

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kjøreskolelærer
Heltid
Alle sektorer
1 364 personer
284 personer
1 080 personer
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 660 kr
40 590 kr
43 170 kr
511 920 kr
487 080 kr
518 040 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 660 kr
40 590 kr
43 170 kr
511 920 kr
487 080 kr
518 040 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
44 610 kr
42 700 kr
45 110 kr
535 320 kr
512 400 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
45 210 kr
43 070 kr
45 770 kr
542 520 kr
516 840 kr
549 240 kr
Kjøreskolelærer
Deltid
Alle sektorer
462 personer
144 personer
318 personer
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 261 kr
41 410 kr
40 390 kr
42 220 kr
496 920 kr
484 680 kr
506 640 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 261 kr
41 410 kr
40 390 kr
42 220 kr
496 920 kr
484 680 kr
506 640 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 275 kr
43 780 kr
42 370 kr
44 510 kr
525 360 kr
508 440 kr
534 120 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 275 kr
44 150 kr
42 530 kr
44 980 kr
529 800 kr
510 360 kr
539 760 kr
Kjøreskolelærer
Heltid
Privat
1 364 personer
284 personer
1 080 personer
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 660 kr
40 590 kr
43 170 kr
511 920 kr
487 080 kr
518 040 kr
Ca 263 kr
Ca 251 kr
Ca 266 kr
42 660 kr
40 590 kr
43 170 kr
511 920 kr
487 080 kr
518 040 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
44 610 kr
42 700 kr
45 110 kr
535 320 kr
512 400 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
45 210 kr
43 070 kr
45 770 kr
542 520 kr
516 840 kr
549 240 kr
Kjøreskolelærer
Deltid
Privat
460 personer
143 personer
317 personer
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 261 kr
41 410 kr
40 390 kr
42 220 kr
496 920 kr
484 680 kr
506 640 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 261 kr
41 410 kr
40 390 kr
42 220 kr
496 920 kr
484 680 kr
506 640 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 275 kr
43 780 kr
42 370 kr
44 510 kr
525 360 kr
508 440 kr
534 120 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 275 kr
44 150 kr
42 530 kr
44 980 kr
529 800 kr
510 360 kr
539 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken