Yrkesbeskrivelse

Trafikk­lærer

favoritt ikon

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Som trafikklærer, også kalt kjøreskolelærer, er du kvalifisert til å lære opp personbilførere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Autorisasjon for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få autorisasjon som trafikklærer.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved autoriserte trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Utdanning

Trafikklærerstudiet gir mulighet for yrkeskompetanse som trafikklærer. Studiet løper over to år og gir 120 studiepoeng. Dette tilbys nå kun ved Nord universitet (studiested Stjørdal) og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må du ha hatt førerkort for personbil (klasse B) sammenhengende de tre siste årene.

Lønn

Lønnen for trafikklærere varierer en del og det er vanskelig å angi et generelt lønnsnivå for yrkesgruppen. Det er mye som spiller inn, deriblant arbeidsinnsats, timepris, konkurransesituasjon og om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold