Image
Modell gjør seg klar til å bli fotografert.

Yrkesbeskrivelse

Modell

En modell engasjeres for å vise klær, smykker eller andre gjenstander. Modeller er ofte ansatt i et modellbyrå.

En modell viser fram motekolleksjoner, kosmetikk og andre gjenstander. Modellen poserer i reklamer, på motevisninger og ved fotografering eller filming i kunstnerisk øyemed.

Oppdragene som modell er varierte, fra oppdrag som fotomodell til statist i filminnspilling. Under motevisninger går du på en catwalk og viser fram antrekk og kolleksjoner. Du kan også stå modell for kunstnere som skaper skulpturer eller malerier.

Det er relativt få som livnærer seg av modellyrket, og det er tøffere enn noen gang å komme inn på det internasjonale markedet som modell. Ofte gir modelloppdragene en biinntekt, eller er kun en midlertidig inntekt.

I løpet av en arbeidsdag som modell samarbeider du gjerne med fotografer, regissører, stylister og sminkører.

Hvor jobber modeller ?

Modeller jobber ofte for oppdragsgivere i klesbransjen eller andre kommersielle aktører som har behov for å markedsføre varer.

Noen modeller jobber som selvstendige næringsdrivende, men de fleste er engasjerte gjennom modellbyråer. Det er hard konkurranse om modelljobbene, og modeller som er tilknyttet et byrå vil trolig ha større sjanse til å få oppdrag. Noen, men svært få modeller, blir ansatt direkte hos større motehus og grossistfirmaer i motebransjen.

Personlige egenskaper

En modell bør være fotogen, og ha et tiltalende og ofte spesielt utseende. På samme måte som at det finnes forskjellige klær, er også modeller forskjellige. Høyde, vekt og andre preferanser varierer ut ifra oppdrag og arbeidsgiver. Du bør ha god konsentrasjon, god helse og være utholdende.

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for modeller, men opplæringen foregår ofte under arbeidet. Oppdragsgivere ser ofte etter utseende, erfaring og talent. Noen modeller deltar på kurs fra private skoler og modellbyråer.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Modell i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5210103 - AKTMODELL
  • 5210101 - FOTOMODELL
  • 5210104 - MODELL
  • 5210102 - MANNEKENG

Sist kvalitetsikret den 02. mars 2017, av Team models