Kirkemusiker som spiller på et orgel.
Yrkesbeskrivelse

Organist/Kantor

favoritt ikon

Organister og kantorer spiller kirkeorgel og har ansvar for kirkens musikk- og kulturformidling.

Som organist eller kantor er du menighetens utøvende musiker, du leder det kirkemusikalske arbeidet og er musikalsk ansvarlig for gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 

Organister og kantorer har de samme arbeidsoppgavene, og forskjellen mellom yrkene er utdanningen. Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, men en kantor har fire års høyskoleutdanning i kirkemusikk.

De musikalske oppgavene en organist/kantor har, vil avhenge av hvilken kirke eller trossamfunn organisten/kantoren arbeider i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en organist/kantor kan være:

  • forberede gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med presten
  • lede kor-, vokal- eller instrumentalgrupper
  • delta i ulike arrangementer i menigheten og lokalmiljøet
  • arrangere og gjennomføre konserter
  • gi råd vedrørende musikkvalg til bryllup, dåp og begravelser
  • ha oppgaver i menighetens barne- og ungdomsarbeid, undervise i orgelspill eller andre instrumenter

Kirkemusikere har ulik kompetanse og bakgrunn. Du kan også jobbe som organist eller kantor på deltid, og kombinere arbeidet i kirken med annen pedagogisk eller utøvende virksomhet.

Hvor jobber organister/kantorer?

Kirkemusikere som organister og kantorer jobber hovedsakelig i kirken. Du kan også jobbe i kapeller og andre kirkelige samfunn, samt aldershjem, krematorier og sykehus. Noen steder kan organister jobbe i teater- og konsertsaler. Mange organister arbeider også som musikkpedagoger.

Personlige egenskaper

Som organist/kantor bør du ha en solid musikalsk bakgrunn, pedagogiske evner og gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, men det er vanlig med utdanning innen musikk. 

En kantor har en fireårig høyskoleutdanning i kirkemusikk. Du kan også ha tre år grunnutdanning i kirkemusikk med tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng. Kirkerådet kan også godkjenne annen utdanning.

Søk etter utdanningssteder som tilbyr kirkemusikk

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det er mulighet for å ta mastergrad og doktorgrad i kirkemusikk.

Hva jobber kirkemusikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for organister/kantorer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

En kantor har en minstelønn på 405 800–528 300 kroner i året. En organist uten utdanning tjener mellom 282 000 og 384 700 kroner i året.

Organister med fagutdanning eller høyere utdanning tjener mellom 373 000 og 437 200 kroner i året. (Kilde: KA, Hovedtariffavtalen 2016-2018).

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Musiker sitter ved et piano

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Historiker med globus

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Mannlig skuespiller med sminke og hatt

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg med bevegelse. En danser må ha sterk fysikk, være utholdende og ha god rytmesans og musikalitet.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Kvinnelig forfatter skriver

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.