Image
Organist spiller på orgel

Yrkesbeskrivelse

Organist/Kantor

Organister og kantorer spiller kirkeorgel og har ansvar for kirkens musikk- og kulturformidling.

Som organist eller kantor er du menighetens utøvende musiker, du leder det kirkemusikalske arbeidet og er musikalsk ansvarlig for gudstjenester og andre kirkelige handlinger. De musikalske oppgavene en organist/kantor har, vil avhenge av hvilken kirke eller trossamfunn organisten/kantoren arbeider i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en organist/kantor kan være:

 • forberede gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med presten
 • lede kor-, vokal- eller instrumentalgrupper
 • delta i ulike arrangementer i menigheten og lokalmiljøet
 • arrangere og gjennomføre konserter
 • gi råd vedrørende musikkvalg til bryllup, dåp og begravelser
 • ha oppgaver i menighetens barne- og ungdomsarbeid, undervise i orgelspill eller andre instrumenter

Organister og kantorer har de samme arbeidsoppgavene, forskjellen mellom yrkene er utdanningen. Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, mens en kantor har fire års høyskoleutdanning i kirkemusikk.

Som kantor i Den norske kirke vigsles du til kantortjeneste av biskopen.

Er du ansvarlig for kor og musikk i en domkirke, kalles du domorganist eller domkantor.

Hvor jobber organister/kantorer ?

Kirkemusikere som organister og kantorer jobber hovedsakelig i Den norske kirke. Du kan også jobbe som organist eller kantor på deltid, og kombinere arbeidet i kirken med annen pedagogisk eller utøvende virksomhet.

Personlige egenskaper

Som organist/kantor bør du ha en solid musikalsk bakgrunn, pedagogiske evner og gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning

Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, men det er vanlig med utdanning innen musikk. 

En kantor har en fireårig høyskoleutdanning i kirkemusikk. Du kan også ha tre år grunnutdanning i kirkemusikk med tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng. Kirkerådet kan også godkjenne annen utdanning.

Søk etter utdanningssteder som tilbyr kirkemusikk

Etter- og videreutdanning
Det er mulighet for å ta mastergrad og doktorgrad i kirkemusikk.

Hva jobber kirkemusikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 715107 - Cand.musicae.- utdanning, liturgikk og humnologi
 • 715121 - Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 715130 - Master, kirkemusikk, toårig
 • 615122 - Bachelor, kirkemusikk, fireårig
 • 615106 - Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig

Hva er de vanligste utdanningene for organister/kantorer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Lønn

En kantor har en minstelønn på 430 000–595 000 kroner i året. En organist uten utdanning tjener mellom 301 500 og 405 100 kroner i året. Organister med fagutdanning eller høyere utdanning tjener mellom 350 000 og 485 000 kroner i året (Kilde: KA, Hovedtariffavtalen 2018-2020).

Bedrifter

Organist/Kantor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2553104 - ORGANIST
 • 2553105 - KANTOR
 • 2553112 - DOMORGANIST

Sist kvalitetsikret den 25. september 2020, av Den norske kirken