Gjennomgått i samarbeid med Den norske kirken 25. september 2020

Organist/Kantor

Organister og kantorer spiller kirkeorgel og har ansvar for kirkens musikk- og kulturformidling.

Arbeidsoppgaver

Som organist eller kantor er du menighetens utøvende musiker, du leder det kirkemusikalske arbeidet og er musikalsk ansvarlig for gudstjenester og andre kirkelige handlinger. De musikalske oppgavene en organist/kantor har, vil avhenge av hvilken kirke eller trossamfunn organisten/kantoren arbeider i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en organist/kantor kan være:

 • forberede gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med presten
 • lede kor-, vokal- eller instrumentalgrupper
 • delta i ulike arrangementer i menigheten og lokalmiljøet
 • arrangere og gjennomføre konserter
 • gi råd vedrørende musikkvalg til bryllup, dåp og begravelser
 • ha oppgaver i menighetens barne- og ungdomsarbeid, undervise i orgelspill eller andre instrumenter

Organister og kantorer har de samme arbeidsoppgavene, forskjellen mellom yrkene er utdanningen. Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, mens en kantor har fire års høyskoleutdanning i kirkemusikk.

Som kantor i Den norske kirke vigsles du til kantortjeneste av biskopen.

Er du ansvarlig for kor og musikk i en domkirke, kalles du domorganist eller domkantor.

Hvor jobber organister/kantorer?

Kirkemusikere som organister og kantorer jobber hovedsakelig i Den norske kirke. Du kan også jobbe som organist eller kantor på deltid, og kombinere arbeidet i kirken med annen pedagogisk eller utøvende virksomhet.

Intervjuer

En blond dame med bølgete hår, og hvit t-skjorte smiler til kameraet.

Kantor

Tatiana Moiseeva

Jeg har vært interessert i musikk hele livet, og jeg kan ikke huske når jeg begynte å lære noter, sier Tatiana.
Portrettbilde av kantor Liv Marit Valle inntil en vegg

Kantor

Liv Marit Valle

Kantor Liv Marit Valle synes det er veldig givende å være til stede i livet til mennesker på viktige merkedager.

Viktige egenskaper

Som organist/kantor bør du ha en solid musikalsk bakgrunn, pedagogiske evner og gode samarbeidsegenskaper.

Lønn

En kantor har en minstelønn på 430 000–595 000 kroner i året. En organist uten utdanning tjener mellom 301 500 og 405 100 kroner i året.

Organister med fagutdanning eller høyere utdanning tjener mellom 350 000 og 485 000 kroner i året (Kilde: KA, Hovedtariffavtalen 2018-2020).

Utdanning

Det stilles ingen formelle krav til utdanning for en organist, men det er vanlig med utdanning innen musikk. 

En kantor har en fireårig høyskoleutdanning i kirkemusikk. Du kan også ha tre år grunnutdanning i kirkemusikk med tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng. Kirkerådet kan også godkjenne annen utdanning.

Søk etter utdanningssteder som tilbyr kirkemusikk

Etter- og videreutdanning
Det er mulighet for å ta mastergrad og doktorgrad i kirkemusikk.

De som jobber som organister/kantorer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant kirkemusikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715130 - Master, kirkemusikk, toårig
 • 715121 - Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå
 • 715107 - Cand.musicae.- utdanning, liturgikk og humnologi
 • 615122 - Bachelor, kirkemusikk, fireårig
 • 615106 - Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig

Bedrifter som ansetter organister/kantorer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med organister/kantorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2553112 - DOMORGANIST
 • 2553105 - KANTOR
 • 2553104 - ORGANIST

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.