Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Tak- og membrantekker

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Arbeidsoppgaver

Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. 

Som tak- og membrantekker tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Tak- og membrantekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Tak- og membrantekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Tak- og membrantekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og sedum.

Vanlige arbeidsoppgaver for tak- og membrantekkeren:

 • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
 • tekke membraner inne og ute
 • feste sluk og enkle beslag
 • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
 • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

I dag bygges og rehabiliteres det tak som kan ha høy kompleksitet, for eksempel med mange tekniske installasjoner, ulike løsninger for overvannshåndtering og energiproduksjon, som for eksempel solceller. Det blir derfor enda viktigere med detaljert planlegging av hvordan jobben skal utføres, materialkunnskap, risikovurdering, og samarbeid og kommunikasjon med andre fag og funksjoner på byggeplassen.

Som tak- og membrantekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En tak- og membrantekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Hvor jobber tak- og membrantekkere?

Tak- og membrantekkeren er ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Intervjuer

Taktekker Ingvild Fjeldheim smiler. Hun har på seg en gul refleksjakke, og har ganske langt, lyst hår. I bakgrunnen ser det ut som en byggeplass.

Taktekker

Ingvild Fjellheim

– Å følge med på værmeldingen hører med for en taktekker. I tillegg bør du være glad i å jobbe, forteller Ingvild.

Viktige egenskaper

Som tak- og membrantekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tak- og membrantekkerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som tak- og membrantekkere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant tak- og membranfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457124 - Tak- og membrantekkerfaget, Vg3
 • 541144 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, taktekker, ettårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med tak- og membrantekkere

 • 7131101 - TAKTEKKER
 • 7131106 - TAKSTEINLEGGER
 • 7131105 - SPESIALARBEIDER (TAKTEKKING)
 • 7131104 - FORMANN (TAKTEKKING)
 • 7131102 - FAGARBEIDER (TAKTEKKING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.