Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Tak- og membrantekker

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Arbeidsoppgaver

Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. 

Som tak- og membrantekker tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Tak- og membrantekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Tak- og membrantekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Tak- og membrantekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og sedum.

Vanlige arbeidsoppgaver for tak- og membrantekkeren:

 • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
 • tekke membraner inne og ute
 • feste sluk og enkle beslag
 • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
 • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

I dag bygges og rehabiliteres det tak som kan ha høy kompleksitet, for eksempel med mange tekniske installasjoner, ulike løsninger for overvannshåndtering og energiproduksjon, som for eksempel solceller. Det blir derfor enda viktigere med detaljert planlegging av hvordan jobben skal utføres, materialkunnskap, risikovurdering, og samarbeid og kommunikasjon med andre fag og funksjoner på byggeplassen.

Som tak- og membrantekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En tak- og membrantekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Hvor jobber tak- og membrantekkere?

Tak- og membrantekkeren er ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Bli med en tak- og membrantekker på jobb

Hvordan er det å jobbe som tak- og membrantekker?

Intervjuer

Taktekker Ingvild Fjeldheim smiler. Hun har på seg en gul refleksjakke, og har ganske langt, lyst hår. I bakgrunnen ser det ut som en byggeplass.

Taktekker

Ingvild Fjellheim

– Å følge med på værmeldingen hører med for en taktekker. I tillegg bør du være glad i å jobbe, forteller Ingvild.

Passer jeg til å bli tak- og membrantekker?

Som tak- og membrantekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Hva tjener tak- og membrantekkere?

Hvordan utdanner du deg til tak- og membrantekker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tak- og membrantekkerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for tak- og membrantekkere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber tak- og membranfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457124 - Tak- og membrantekkerfaget, Vg3
 • 541144 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, taktekker, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber tak- og membrantekkere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tak- og membrantekkere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7131101 - TAKTEKKER
 • 7131106 - TAKSTEINLEGGER
 • 7131105 - SPESIALARBEIDER (TAKTEKKING)
 • 7131104 - FORMANN (TAKTEKKING)
 • 7131102 - FAGARBEIDER (TAKTEKKING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.