Gjennomgått i samarbeid med Kliniske ernæringsfysiologers forening 02. juni 2023

Klinisk ernæringsfysiolog

En kliniske ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Arbeidsoppgaver

Kliniske ernæringsfysiologer gir kostholdsveiledning og behandling til personer som av ulike grunner trenger tilpasset kosthold. Det kan være friske personer, som gravide, barn, vegetarianere, veganere, idrettsutøvere og eldre. Det kan også være personer som lider av for eksempel underernæring, spiseforstyrrelser, allergier, intoleranser, nyresykdom, livstilssykdommer eller som har vært gjennom en operasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en klinisk ernæringsfysiolog:

 • veilede enkeltpersoner eller grupper i hvordan de kan spise og leve for å redusere risikoen for sykdom senere i livet.
 • utdanne og veilede helsepersonell og ansatte i barnehager, skoler, og andre som jobber med mat.
 • kartlegge og vurdere behovet til personer ut fra deres helsehistorikk, kostholdsvaner, høyde, vekt og blodprøver.
 • gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til pasienter og deres pårørende.
 • anbefale og igangsette ernæringsbehandling, som for eksempel spesialkost, næringsdrikker, sondemat eller intravenøs næring.
 • kvalitetssikre mattilbud i kommune, helse- og omsorgstjenester.
 • overordnet utviklings- og planarbeid i kommuner, fylkeskommuner og bydeler.
 • befolkningsrettet ernæringsarbeid gjennom organisasjoner, myndigheter eller annet.
 • folkehelsearbeid, for eksempel ved å utvikle informasjonsmateriell om kosthold og ernæring.
 • forskning.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Kliniske ernæringsfysiologer er derfor autorisert helsepersonell. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, men stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Eksempler på arbeidssteder i kommuner og fylkeskommuner er frisklivssentraler, lokale lærings- og mestringstilbud, tilknyttet fastlegekontor eller tverrfaglige klinikker, sykehjem, hjemmetjeneste, eller mer overordnet innen folkehelse eller helsetjeneste. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende.

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, rehabiliteringssentre, toppidrett, matvare-, næringsmiddel- og legemiddelindustri, i ideelle organisasjoner, og i Mattilsynet eller Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.

Hvordan er det å jobbe som klinisk ernæringsfysiolog?

Intervjuer

Portrettbilde av Gulla Formo

Klinisk ernæringsfysiolog

Gulla Formo

Gulla Formo hjelper folk med ernæring, og synes faget er så gøy at hun gjerne leser fagartikler gjennom hele ferien.

Passer jeg til å bli klinisk ernæringsfysiolog?

Som helsepersonell bør du like å jobbe med mennesker, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du bør ha interesse for kosthold, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Hva tjener kliniske ernæringsfysiologer?

Hvordan utdanner du deg til klinisk ernæringsfysiolog?

Det tar fem år å utdanne seg til den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Norge er det per i dag kun Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Hva jobber klinisk ernæringsutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 869902 - Dr.scient.-utdanning, ernæring
 • 769937 - Master, klinisk ernæring, femårig
 • 769917 - Master, ernæring, toårig
 • 769906 - Cand.scient.-utdanning, ernæring

Bedrifter: Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kliniske ernæringsfysiologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2225102 - KLINISK ERNÆRINSFYSIOLOG
 • 2225101 - ERNÆRINGSFYSIOLOG
 • 2225104 - ERNÆRINGSFYSIOLOG

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.