Klinisk ernæringsfysiolog
Yrkesbeskrivelse

Klinisk ernærings­fysiolog

favoritt ikon

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

En klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnoser og veileder om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker blant annet kroppens omsetning og behov for næringsstoffer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en klinisk ernæringsfysiolog:

  • kartlegge og vurdere behovet til pasienten eller klienten ut fra deres sykehistorie, høyde, vekt og blodprøver
  • anbefale behandling, som for eksempel å justere kostholdet, begynne med spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring
  • behandle mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kosthold og ernæring
  • gi råd om kosthold og ernæring
  • gi opplæring til pasienter og deres pårørende, til helsepersonell, barnehager, skoler eller andre
  • folkehelsearbeid, for eksempel ved å ha ansvar for å utvikle informasjonsmateriell om kosthold og ernæring
  • forebygge, veilede og behandle såkalte livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og overvekt

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

Ved enkelte sykdommer og tilstander er kostholdsendring den eneste behandlingen, som for eksempel ved cøliaki, matallergi, matintoleranse eller medfødte metabolske sykdommer. 

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du også jobbe med vekst og utvikling hos friske og syke barn, eller med kroniske eller akutte sykdommer hos voksne i alle aldre, som for eksempel kreftsykdom, mage-tarmsykdom og lungesykdom. Som klinisk ernæringsfysiolog kan du også drive med forskning.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, og stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende.

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, matvare- og legemiddelindustri og i helseforvaltningen, deriblant i Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som helsepersonell bør du like å jobbe med mennesker, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du bør ha interesse for kosthold, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Norge er det per i dag kun Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber klinisk ernæringsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ernæringsfysiolog
Heltid
Alle sektorer
553 personer
437 personer
116 personer
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 338 kr
48 630 kr
47 500 kr
54 830 kr
583 560 kr
570 000 kr
657 960 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 338 kr
48 630 kr
47 500 kr
54 830 kr
583 560 kr
570 000 kr
657 960 kr
Ca 317 kr
Ca 305 kr
Ca 361 kr
51 290 kr
49 370 kr
58 540 kr
615 480 kr
592 440 kr
702 480 kr
Ca 317 kr
Ca 305 kr
Ca 361 kr
51 360 kr
49 440 kr
58 590 kr
616 320 kr
593 280 kr
703 080 kr
Ernæringsfysiolog
Deltid
Alle sektorer
177 personer
164 personer
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca
44 810 kr
44 420 kr
537 720 kr
533 040 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca
44 810 kr
44 420 kr
537 720 kr
533 040 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 860 kr
46 830 kr
562 320 kr
561 960 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 920 kr
46 890 kr
563 040 kr
562 680 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Privat
341 personer
229 personer
112 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 345 kr
52 080 kr
50 040 kr
55 920 kr
624 960 kr
600 480 kr
671 040 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 345 kr
52 080 kr
50 040 kr
55 920 kr
624 960 kr
600 480 kr
671 040 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 760 kr
52 680 kr
59 020 kr
657 120 kr
632 160 kr
708 240 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 830 kr
52 750 kr
59 070 kr
657 960 kr
633 000 kr
708 840 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Statlig
187 personer
185 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 970 kr
45 880 kr
551 640 kr
550 560 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 970 kr
45 880 kr
551 640 kr
550 560 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 830 kr
45 800 kr
549 960 kr
549 600 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 900 kr
45 870 kr
550 800 kr
550 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fisker

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Portør

Portør

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optiker

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.