Klinisk ernæringsfysiolog
Yrkesbeskrivelse

Klinisk ernærings­fysiolog

favoritt ikon

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

En klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnoser og veileder om forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander som påvirker blant annet kroppens omsetning og behov for næringsstoffer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en klinisk ernæringsfysiolog:

  • kartlegge og vurdere behovet til pasienten eller klienten ut ifra deres sykehistorie, høyde, vekt og blodprøver
  • anbefale behandling, som for eksempel å justere kostholdet, begynne med spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring
  • behandle mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kosthold og ernæring
  • gi råd om kosthold og ernæring
  • gi opplæring til pasienter og deres pårørende, til helsepersonell, barnehager, skoler eller andre
  • folkehelsearbeid, for eksempel ved å ha ansvar for å utvikle informasjonsmateriell om kosthold og ernæring
  • forebygge, veilede og behandle såkalte livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og overvekt

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

Ved enkelte sykdommer og tilstander er kostholdsendring den eneste behandlingen, som for eksempel ved cøliaki, matallergi, matintoleranse eller medfødte metabolske sykdommer. 

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du også jobbe med vekst og utvikling hos friske og syke barn, eller med kroniske eller akutte sykdommer hos voksne i alle aldre, som for eksempel kreftsykdom, mage-tarmsykdom og lungesykdom. Som klinisk ernæringsfysiolog kan du også drive med forskning.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, og stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende.

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, matvare- og legemiddelindustri og i helseforvaltningen, deriblant i Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som helsepersonell bør du like å jobbe med mennesker, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du bør ha interesse for kosthold, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Norge er det per i dag kun Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber klinisk ernæringsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ernæringsfysiologer
Deltid
Alle sektorer
160 personer
147 personer
13 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 750 kr
525 000 kr
525 000 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 297 kr
45 890 kr
45 700 kr
48 040 kr
550 680 kr
548 400 kr
576 480 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 297 kr
45 940 kr
45 750 kr
48 040 kr
551 280 kr
549 000 kr
576 480 kr
Ernæringsfysiologer
Heltid
Alle sektorer
508 personer
390 personer
118 personer
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 090 kr
45 430 kr
50 130 kr
553 080 kr
545 160 kr
601 560 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 090 kr
45 430 kr
50 130 kr
553 080 kr
545 160 kr
601 560 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 343 kr
48 910 kr
46 920 kr
55 490 kr
586 920 kr
563 040 kr
665 880 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 343 kr
49 010 kr
47 000 kr
55 670 kr
588 120 kr
564 000 kr
668 040 kr
Ernæringsfysiologer
Heltid
Privat
331 personer
218 personer
113 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
48 830 kr
47 590 kr
50 630 kr
585 960 kr
571 080 kr
607 560 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
48 830 kr
47 590 kr
50 630 kr
585 960 kr
571 080 kr
607 560 kr
Ca 317 kr
Ca 302 kr
Ca 346 kr
51 410 kr
48 980 kr
56 080 kr
616 920 kr
587 760 kr
672 960 kr
Ca 317 kr
Ca 302 kr
Ca 346 kr
51 520 kr
49 050 kr
56 270 kr
618 240 kr
588 600 kr
675 240 kr
Ernæringsfysiologer
Heltid
Statlig
166 personer
162 personer
4 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 700 kr
525 000 kr
524 400 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca
43 750 kr
43 700 kr
525 000 kr
524 400 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
44 410 kr
44 430 kr
43 600 kr
532 920 kr
533 160 kr
523 200 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
44 520 kr
44 540 kr
43 600 kr
534 240 kr
534 480 kr
523 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold