Yrkesbeskrivelse

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog er du helsepersonell, og bruker forskningsbasert kunnskap for å hjelpe mennesker til en bedre helse.

En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell, og bruker kunnskap om ernæring og kosthold til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap.

Kliniske ernæringsfysiologer gir kostholdsveiledning til friske personer, som gravide, barn og unge, vegetarianere/veganere, idrettsutøvere og eldre, og kan forebygge, veilede og behandle livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og overvekt. I tillegg utøver kliniske ernæringsfysiologer behandling ved en rekke ulike sykdommer som underernæring, spiseforstyrrelser, allergier/intoleranser, cøliaki, nyresykdom eller etter kirurgiske inngrep. De fleste kliniske ernæringsfysiologer jobber i helsetjenesten med pasientbehandling, opplæring, undervisning og forskning.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Å veilede enkeltpersoner eller grupper i hvordan de kan spise og leve for å redusere risikoen for sykdom senere i livet.
 • Å kartlegge og vurdere behovet til pasienten eller klienten ut fra deres helsehistorikk, kostholdsvaner og -preferanser, høyde, vekt og blodprøver.
 • Å anbefale og igangsette ernæringsbehandling, som for eksempel å justere kostholdet, begynne med spesialkost, næringsdrikker, sondemat eller intravenøs næring.
 • Å kvalitetssikre måltid og mattilbud i kommuner, helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Å gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til pasienter og deres pårørende.
 • Utdanning og veiledning av helsepersonell og ansatte i barnehager, skoler, kjøkkenpersonell eller annet.
 • Overordnet utviklings- og planarbeid i kommuner, fylkeskommuner og bydeler.
 • Befolkningsrettet ernæringsarbeid gjennom organisasjoner, myndigheter eller annet.
 • Folkehelsearbeid, for eksempel ved å utvikle informasjonsmateriell om kosthold og ernæring.
 • Forskning.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Kliniske ernæringsfysiologer er derfor autorisert helsepersonell. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiologer ?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, men stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Eksempler på arbeidssteder i kommuner og fylkeskommuner for kliniske ernæringsfysiologer er frisklivssentraler, lokale lærings- og mestringstilbud, tilknyttet fastlegekontor eller tverrfaglige klinikker, sykehjem, hjemmetjeneste, eller mer overordnet innen folkehelse eller helsetjeneste. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende.

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, rehabiliteringssentre, toppidrett, matvare-, næringsmiddel- og legemiddelindustri, i ideelle organisasjoner, og i helseforvaltningen, deriblant i Mattilsynet eller Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som helsepersonell bør du like å jobbe med mennesker, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du bør ha interesse for kosthold, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskyttede tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Norge er det per i dag kun Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Hva jobber klinisk ernæringsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 869902 - Dr.scient.-utdanning, ernæring
 • 769906 - Cand.scient.-utdanning, ernæring
 • 769917 - Master, ernæring, toårig
 • 769937 - Master, klinisk ernæring, femårig

Bedrifter

Klinisk ernæringsfysiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2225102 - KLINISK ERNÆRINSFYSIOLOG
 • 2225101 - ERNÆRINGSFYSIOLOG

Sist kvalitetssikret den 18. november 2020, av Kliniske ernæringsfysiologers forening