Megler tar en person i hånda.
Yrkesbeskrivelse

Megler

favoritt ikon

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Meglere arbeider som regel med kjøp, salg, leie eller formidling av eiendom, kapital eller andre salgsvarer eller tjenester. 

Les mer om:

Megling kan også handle om å megle i konflikter mellom for eksempel ektepar, uenige naboer og lignende.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Finansmegler
Heltid
Alle sektorer
3 587 personer
1 060 personer
2 527 personer
Ca 444 kr
Ca 349 kr
Ca 507 kr
71 880 kr
56 480 kr
82 200 kr
862 560 kr
677 760 kr
986 400 kr
Ca 444 kr
Ca 349 kr
Ca 507 kr
71 880 kr
56 480 kr
82 200 kr
862 560 kr
677 760 kr
986 400 kr
Ca 618 kr
Ca 406 kr
Ca 707 kr
100 100 kr
65 710 kr
114 530 kr
1 201 200 kr
788 520 kr
1 374 360 kr
Ca 618 kr
Ca 406 kr
Ca 707 kr
101 070 kr
67 170 kr
115 290 kr
1 212 840 kr
806 040 kr
1 383 480 kr
Finansmegler
Deltid
Alle sektorer
182 personer
110 personer
Ca 360 kr
Ca
Ca 520 kr
58 330 kr
84 170 kr
699 960 kr
1 010 040 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca 520 kr
58 330 kr
84 170 kr
699 960 kr
1 010 040 kr
Ca 501 kr
Ca
Ca 603 kr
81 220 kr
97 720 kr
974 640 kr
1 172 640 kr
Ca 501 kr
Ca
Ca 603 kr
81 370 kr
97 770 kr
976 440 kr
1 173 240 kr
Finansmegler
Heltid
Privat
3 549 personer
1 051 personer
2 498 personer
Ca 443 kr
Ca 349 kr
Ca 508 kr
71 840 kr
56 470 kr
82 360 kr
862 080 kr
677 640 kr
988 320 kr
Ca 443 kr
Ca 349 kr
Ca 508 kr
71 840 kr
56 470 kr
82 360 kr
862 080 kr
677 640 kr
988 320 kr
Ca 619 kr
Ca 405 kr
Ca 710 kr
100 330 kr
65 610 kr
114 950 kr
1 203 960 kr
787 320 kr
1 379 400 kr
Ca 619 kr
Ca 405 kr
Ca 710 kr
101 300 kr
67 060 kr
115 720 kr
1 215 600 kr
804 720 kr
1 388 640 kr
Finansmegler
Deltid
Privat
180 personer
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 040 kr
708 480 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 040 kr
708 480 kr
Ca 506 kr
Ca
Ca
81 960 kr
983 520 kr
Ca 506 kr
Ca
Ca
82 120 kr
985 440 kr
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Alle sektorer
710 personer
618 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca 496 kr
75 000 kr
80 410 kr
900 000 kr
964 920 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca 496 kr
75 000 kr
80 410 kr
900 000 kr
964 920 kr
Ca 686 kr
Ca
Ca 736 kr
111 190 kr
119 250 kr
1 334 280 kr
1 431 000 kr
Ca 686 kr
Ca
Ca 736 kr
111 410 kr
119 430 kr
1 336 920 kr
1 433 160 kr
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Privat
710 personer
618 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca 496 kr
75 000 kr
80 410 kr
900 000 kr
964 920 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca 496 kr
75 000 kr
80 410 kr
900 000 kr
964 920 kr
Ca 686 kr
Ca
Ca 736 kr
111 190 kr
119 250 kr
1 334 280 kr
1 431 000 kr
Ca 686 kr
Ca
Ca 736 kr
111 410 kr
119 430 kr
1 336 920 kr
1 433 160 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Alle sektorer
5 175 personer
1 922 personer
3 253 personer
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 347 kr
Ca 311 kr
Ca 369 kr
56 250 kr
50 410 kr
59 700 kr
675 000 kr
604 920 kr
716 400 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 450 kr
59 150 kr
70 760 kr
797 400 kr
709 800 kr
849 120 kr
Ca 410 kr
Ca 365 kr
Ca 437 kr
66 700 kr
59 490 kr
70 960 kr
800 400 kr
713 880 kr
851 520 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Alle sektorer
608 personer
307 personer
301 personer
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
46 350 kr
43 000 kr
50 310 kr
556 200 kr
516 000 kr
603 720 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 680 kr
49 210 kr
65 240 kr
680 160 kr
590 520 kr
782 880 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 403 kr
56 950 kr
49 550 kr
65 420 kr
683 400 kr
594 600 kr
785 040 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Privat
5 116 personer
1 895 personer
3 221 personer
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 348 kr
Ca 311 kr
Ca 370 kr
56 340 kr
50 410 kr
59 860 kr
676 080 kr
604 920 kr
718 320 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 590 kr
59 250 kr
70 910 kr
799 080 kr
711 000 kr
850 920 kr
Ca 411 kr
Ca 366 kr
Ca 438 kr
66 830 kr
59 580 kr
71 100 kr
801 960 kr
714 960 kr
853 200 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Privat
604 personer
304 personer
300 personer
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 268 kr
Ca 309 kr
46 460 kr
43 360 kr
50 000 kr
557 520 kr
520 320 kr
600 000 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
56 740 kr
49 320 kr
65 180 kr
680 880 kr
591 840 kr
782 160 kr
Ca 350 kr
Ca 304 kr
Ca 402 kr
57 010 kr
49 670 kr
65 360 kr
684 120 kr
596 040 kr
784 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Resepsjonist på hotell

Resepsjonist

Resepsjonister hjelper gjester med å få et hyggelig opphold ved å gi dem nyttig informasjon og god service.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negle­designer

En negle­designer jobber som regel på neglesalong med stell og pleie av negler og hender.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.