Megler tar en person i hånda.
Yrkesbeskrivelse

Megler

favoritt ikon

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Meglere arbeider som regel med kjøp, salg, leie eller formidling av eiendom, kapital eller andre salgsvarer eller tjenester. 

Les mer om:

Megling kan også handle om å megle i konflikter mellom for eksempel ektepar, uenige naboer og lignende.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
986 personer
546 personer
440 personer
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 010 kr
50 780 kr
66 550 kr
684 120 kr
609 360 kr
798 600 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 140 kr
50 920 kr
66 660 kr
685 680 kr
611 040 kr
799 920 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 261 personer
4 942 personer
6 319 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
62 820 kr
55 060 kr
68 890 kr
753 840 kr
660 720 kr
826 680 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
63 700 kr
55 860 kr
69 820 kr
764 400 kr
670 320 kr
837 840 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Privat
11 978 personer
5 366 personer
6 612 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
62 690 kr
54 820 kr
69 040 kr
752 280 kr
657 840 kr
828 480 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
63 520 kr
55 580 kr
69 930 kr
762 240 kr
666 960 kr
839 160 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
962 personer
534 personer
428 personer
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 230 kr
50 950 kr
66 920 kr
686 760 kr
611 400 kr
803 040 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 360 kr
51 090 kr
67 030 kr
688 320 kr
613 080 kr
804 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 016 personer
4 832 personer
6 184 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
62 960 kr
55 100 kr
69 110 kr
755 520 kr
661 200 kr
829 320 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
63 830 kr
55 910 kr
70 030 kr
765 960 kr
670 920 kr
840 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Statlig
176 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 770 kr
681 240 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 920 kr
683 040 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
58 160 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
59 630 kr
715 560 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
168 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 850 kr
682 200 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 310 kr
699 720 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
59 810 kr
717 720 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Alle sektorer
12 247 personer
5 488 personer
6 759 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
62 540 kr
54 780 kr
68 810 kr
750 480 kr
657 360 kr
825 720 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
63 380 kr
55 540 kr
69 710 kr
760 560 kr
666 480 kr
836 520 kr
Finansmegler
Deltid
Alle sektorer
339 personer
176 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 560 kr
62 500 kr
522 240 kr
486 720 kr
750 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 400 kr
46 990 kr
88 580 kr
796 800 kr
563 880 kr
1 062 960 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 547 kr
66 540 kr
47 220 kr
88 610 kr
798 480 kr
566 640 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Alle sektorer
3 694 personer
1 123 personer
2 571 personer
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 416 kr
Ca 324 kr
Ca 487 kr
67 430 kr
52 530 kr
78 820 kr
809 160 kr
630 360 kr
945 840 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
95 850 kr
62 290 kr
110 510 kr
1 150 200 kr
747 480 kr
1 326 120 kr
Ca 592 kr
Ca 385 kr
Ca 682 kr
96 490 kr
63 220 kr
111 030 kr
1 157 880 kr
758 640 kr
1 332 360 kr
Finansmegler
Privat
3 993 personer
1 287 personer
2 706 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 670 kr
78 400 kr
800 040 kr
620 040 kr
940 800 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
94 910 kr
61 240 kr
110 270 kr
1 138 920 kr
734 880 kr
1 323 240 kr
Ca 586 kr
Ca 378 kr
Ca 681 kr
95 540 kr
62 130 kr
110 780 kr
1 146 480 kr
745 560 kr
1 329 360 kr
Finansmegler
Deltid
Privat
338 personer
175 personer
163 personer
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 269 kr
Ca 251 kr
Ca 386 kr
43 520 kr
40 590 kr
62 500 kr
522 240 kr
487 080 kr
750 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 530 kr
47 100 kr
88 580 kr
798 360 kr
565 200 kr
1 062 960 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 547 kr
66 670 kr
47 330 kr
88 610 kr
800 040 kr
567 960 kr
1 063 320 kr
Finansmegler
Heltid
Privat
3 655 personer
1 112 personer
2 543 personer
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 415 kr
Ca 324 kr
Ca 488 kr
67 220 kr
52 440 kr
79 130 kr
806 640 kr
629 280 kr
949 560 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 070 kr
62 240 kr
110 870 kr
1 152 840 kr
746 880 kr
1 330 440 kr
Ca 593 kr
Ca 384 kr
Ca 684 kr
96 720 kr
63 180 kr
111 390 kr
1 160 640 kr
758 160 kr
1 336 680 kr
Finansmegler
Alle sektorer
4 033 personer
1 299 personer
2 734 personer
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 412 kr
Ca 319 kr
Ca 484 kr
66 670 kr
51 740 kr
78 360 kr
800 040 kr
620 880 kr
940 320 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
94 700 kr
61 270 kr
109 930 kr
1 136 400 kr
735 240 kr
1 319 160 kr
Ca 585 kr
Ca 378 kr
Ca 679 kr
95 320 kr
62 150 kr
110 440 kr
1 143 840 kr
745 800 kr
1 325 280 kr
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Alle sektorer
655 personer
572 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 010 kr
117 620 kr
1 320 120 kr
1 411 440 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 180 kr
117 750 kr
1 322 160 kr
1 413 000 kr
Skips- elelr handelsmegler
Privat
681 personer
592 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 000 kr
116 790 kr
1 308 000 kr
1 401 480 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 170 kr
116 920 kr
1 310 040 kr
1 403 040 kr
Skips- elelr handelsmegler
Heltid
Privat
655 personer
572 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 010 kr
117 620 kr
1 320 120 kr
1 411 440 kr
Ca 679 kr
Ca
Ca 726 kr
110 180 kr
117 750 kr
1 322 160 kr
1 413 000 kr
Skips- elelr handelsmegler
Alle sektorer
681 personer
592 personer
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 437 kr
Ca
Ca 463 kr
70 830 kr
75 000 kr
849 960 kr
900 000 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 000 kr
116 790 kr
1 308 000 kr
1 401 480 kr
Ca 673 kr
Ca
Ca 721 kr
109 170 kr
116 920 kr
1 310 040 kr
1 403 040 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Alle sektorer
412 personer
195 personer
217 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 690 kr
45 830 kr
56 640 kr
596 280 kr
549 960 kr
679 680 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 690 kr
45 830 kr
56 640 kr
596 280 kr
549 960 kr
679 680 kr
Ca 369 kr
Ca 328 kr
Ca 415 kr
59 820 kr
53 180 kr
67 180 kr
717 840 kr
638 160 kr
806 160 kr
Ca 369 kr
Ca 328 kr
Ca 415 kr
59 890 kr
53 300 kr
67 190 kr
718 680 kr
639 600 kr
806 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Alle sektorer
4 228 personer
1 541 personer
2 687 personer
Ca 333 kr
Ca 294 kr
Ca 362 kr
53 990 kr
47 680 kr
58 630 kr
647 880 kr
572 160 kr
703 560 kr
Ca 333 kr
Ca 294 kr
Ca 362 kr
53 990 kr
47 680 kr
58 630 kr
647 880 kr
572 160 kr
703 560 kr
Ca 391 kr
Ca 333 kr
Ca 424 kr
63 300 kr
54 020 kr
68 620 kr
759 600 kr
648 240 kr
823 440 kr
Ca 391 kr
Ca 333 kr
Ca 424 kr
63 440 kr
54 170 kr
68 760 kr
761 280 kr
650 040 kr
825 120 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Privat
4 577 personer
1 707 personer
2 870 personer
Ca 333 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
53 870 kr
47 500 kr
58 780 kr
646 440 kr
570 000 kr
705 360 kr
Ca 333 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
53 870 kr
47 500 kr
58 780 kr
646 440 kr
570 000 kr
705 360 kr
Ca 391 kr
Ca 334 kr
Ca 424 kr
63 290 kr
54 040 kr
68 750 kr
759 480 kr
648 480 kr
825 000 kr
Ca 391 kr
Ca 334 kr
Ca 424 kr
63 420 kr
54 190 kr
68 870 kr
761 040 kr
650 280 kr
826 440 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Deltid
Privat
410 personer
193 personer
217 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 720 kr
45 900 kr
56 640 kr
596 640 kr
550 800 kr
679 680 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 350 kr
49 720 kr
45 900 kr
56 640 kr
596 640 kr
550 800 kr
679 680 kr
Ca 370 kr
Ca 329 kr
Ca 415 kr
59 900 kr
53 280 kr
67 180 kr
718 800 kr
639 360 kr
806 160 kr
Ca 370 kr
Ca 329 kr
Ca 415 kr
59 970 kr
53 400 kr
67 190 kr
719 640 kr
640 800 kr
806 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Heltid
Privat
4 167 personer
1 514 personer
2 653 personer
Ca 334 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
54 050 kr
47 540 kr
58 860 kr
648 600 kr
570 480 kr
706 320 kr
Ca 334 kr
Ca 293 kr
Ca 363 kr
54 050 kr
47 540 kr
58 860 kr
648 600 kr
570 480 kr
706 320 kr
Ca 392 kr
Ca 334 kr
Ca 425 kr
63 460 kr
54 100 kr
68 810 kr
761 520 kr
649 200 kr
825 720 kr
Ca 392 kr
Ca 334 kr
Ca 425 kr
63 590 kr
54 250 kr
68 940 kr
763 080 kr
651 000 kr
827 280 kr
Eiendomsmegler eller - forvalter
Alle sektorer
4 640 personer
1 736 personer
2 904 personer
Ca 332 kr
Ca 293 kr
Ca 361 kr
53 750 kr
47 500 kr
58 500 kr
645 000 kr
570 000 kr
702 000 kr
Ca 332 kr
Ca 293 kr
Ca 361 kr
53 750 kr
47 500 kr
58 500 kr
645 000 kr
570 000 kr
702 000 kr
Ca 390 kr
Ca 333 kr
Ca 423 kr
63 130 kr
53 960 kr
68 570 kr
757 560 kr
647 520 kr
822 840 kr
Ca 390 kr
Ca 333 kr
Ca 423 kr
63 270 kr
54 110 kr
68 700 kr
759 240 kr
649 320 kr
824 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken