Image
Megler tar en person i hånda.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Megler

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Meglere arbeider som regel med kjøp, salg, leie eller formidling av eiendom, kapital eller andre salgsvarer eller tjenester. 

Les mer om:

Megling kan også handle om å megle i konflikter mellom for eksempel ektepar, uenige naboer og lignende.

Bedrifter

Megler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3411101 - AKSJEMEGLER
 • 3411110 - BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER)
 • 3415136 - BILMEGLER (ENGROSALG)
 • 3411109 - BØRSMEGLER
 • 3413106 - MEGLER/EIENDOMSMEGLER
 • 3413103 - EIENDOMSMEGLERKANDIDAT
 • 3411105 - FINANSMEGLER
 • 3421107 - FLYMEGLER
 • 3411102 - FONDSMEGLER
 • 3412140 - FORSIKRINGSMEGLER
 • 3421103 - HANDELSMEGLER
 • 3429108 - KRAFTMEGLER
 • 3418107 - KUNDEMEGLER (BANK)
 • 3411103 - MEGLER (FINANS)
 • 3422112 - MEGLER (SPEDISJON)
 • 3411128 - MEGLERASSISTENT (AKSJEMEGLING)
 • 3411104 - OBLIGASJONSMEGLER
 • 3421106 - OLJEKONTRAKTMEGLER
 • 3411111 - OPSJONSMEGLER
 • 3419136 - PROSJEKTMEGLER (SALG OG MARKEDSFØRING)
 • 3421102 - RÅVAREMEGLER
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 3421101 - SKIPSMEGLER
 • 3413104 - STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER
 • 3411112 - VALUTAMEGLER
 • 3421108 - VAREMEGLER
 • 3411113 - VERDIPAPIRMEGLER
 • 3411114 - FINANSKONSULENT (MEGLING)
 • 3411118 - FORMUESFORVALTERE
 • 3411115 - KUNDEKONSULENT (MEGLING)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)

Sist kvalitetsikret den 06. februar 2019, av