Image
To leger og en pasient som mottar dialysebehandling.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Nyrelege

En nyrelege er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i nyrene.

En nyrelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet nefrologi, som er læren om nyrenes bygning, funksjon og sykdommer.

Tilstander som behandles kan være akutt (raskt forbigående) og kronisk (langvarig) nyresvikt, akutt forgiftning, hypertensjon (høyt blodtrykk) eller forstyrrelse i væske-, elektrolytt- og syre-basebalansen.

Vanlige arbeidsoppgaver for nyrelegen:

  • undersøke pasienter
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

En stor del av arbeidsdagen til nyrelegen går med til å gi medisinsk hjelp til kronisk syke. Nyrelegen kan følge pasienter over lengre tid, fra starten av en kronisk nyresykdom til kronisk nyresvikt. Da kan det gis nyreerstattende behandling som nyretransplantasjon og dialysebehandling.

Nyrelegen gir også råd til gravide med nyresykdom, alvorlig hypertensjon eller nyretransplantat. Kontakt og samarbeid med kolleger, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben. Spesielt viktig er samarbeidet med intensivmedisiner om behandling av pasienter med multiorgansvikt. Godt samarbeid med fastleger er også viktig.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber nyreleger ?

Nyreleger jobber vanligvis ved en nyreavdeling på et sykehus. Noen nyreleger har også privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Nyrelege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. februar 2017, av Norsk nyremedisinsk forening