Gjennomgått i samarbeid med Intensivsykepleierne NSF 17. oktober 2023

Intensivsykepleier

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade.

Arbeidsoppgaver

Intensivsykepleiere er autoriserte sykepleiere med spesialisering i intensivsykepleie.

Vanlige arbeidsoppgaver for en intensivsykepleier:

 • Behandle akutt eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og sykdomstilstanden kan endre seg raskt. 
 • Kontinuerlig overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner hos pasienten. 

En intensivavdeling er høyteknologisk og yrket krever bruk av svært avansert medisinsk utstyr.

Som intensivsykepleier har du et selvstendig sykepleierfaglig ansvar. Du skal handle forsvarlig, ivareta pårørende og sikre pasientens autonomi, integritet og rettigheter. Det betyr at du skal ivareta den alvorlig kritisk syke pasienten og dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Intensivsykepleieren jobber med behandlende, helsefremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak.

Intensivsykepleiere jobber tett med andre yrker, som for eksempel anestesileger, intensivister/intensivmedisinere, fysioterapeuter, kirurger, prester, barneleger og lignende. 

 

Hvor jobber intensivsykepleiere?

Intensivsykepleiere kan jobbe på mange ulike avdelinger på sykehus, som for eksempel:

 • intensivavdeling
 • postoperativ avdeling
 • overvåkningsavdeling
 • barneintensiven
 • nyfødtavdeling
 • brannskadeavdeling
 • thorax (hjerte, lunge – og karsystem)
 • nevrokirurgisk avdeling

Intensivsykepleiere kan også arbeide i akuttmottak, i ambulansetjeneste, på poliklinikker, bedriftshelsetjeneste, forsvaret, marinen, plattformer eller båter. En del driver også med undervisning som lærere for studenter som for eksempel vil bli sykepleiere. 

Intervjuer

Intensivsykepleier Kjetil Skjærset på intensivavdelingen i Trondhjem. I bakgrunnen er det en seng og mange forskjellige livsviktige maskiner.

Intensivsykepleier

Kjetil Skjærset

Det kan antagelig virke både ensomt og skummelt å overvåke en kritisk syk pasient i timevis, men sånn er det ikke, forteller intensivsykepleier Kjetil Skjær.
Portrett av intensivsykepleier Christina i uniform

Intensivsykepleier

Christina Dahlgård Andersen

– Det er ikke vanskelig å få jobb som intensivsykepleier i det hele tatt, sier Christina Dahlgård Andersen.

Viktige egenskaper

En intensivsykepleier jobber ofte under press og må være i stand til å takle krevende og stressende situasjoner. Du bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kunne ivareta pasient og pårørende på en omsorgsfull måte. Du må ha god faglig innsikt, og kunne formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte.

Lønn

Utdanning

For å bli intensivsykepleier må du først gå bachelor i sykepleie og deretter kan du spesialisere deg med en master i intensivsykepleie, som tar 2 år.

De vanligste jobbene blant sykepleiere med intensiv-videreutdanning

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 661111 - Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie
 • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 761110 - Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig
 • 661111 - Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie

Bedrifter som ansetter intensivsykepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med intensivsykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.