Image
Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Yrkesbeskrivelse

Intensivsykepleier

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritiske sykdommer og skader.

Intensivsykepleiere er autoriserte sykepleiere med spesialisering i intensivsykepleie.

Vanlige arbeidsoppgaver for en intensivsykepleier:

  • Behandle akutt eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og sykdomstilstanden kan endre seg raskt. 
  • Kontinuerlig overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner hos pasienten. 

En intensivavdeling er høyteknologisk og yrket krever bruk av svært avansert medisinsk utstyr.

Som intensivsykepleier har du et selvstendig sykepleierfaglig ansvar. Du skal handle forsvarlig, ivareta pårørende og sikre pasientens autonomi, integritet og rettigheter. Det betyr at du skal ivareta den alvorlig kritisk syke pasienten og dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Intensivsykepleieren jobber med behandlende, helsefremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak.

Intensivsykepleiere jobber tett med andre yrker, som for eksempel anestesileger, intensivister/intensivmedisinere, fysioterapeuter, kirurger, prester, barneleger og lignende. 

 

Hvor jobber intensivsykepleiere ?

Intensivsykepleiere arbeider på mange ulike avdelinger på sykehus, for eksempel intensiv-, postoperativ-, overvåkings-, barneintensiv-, nyfødt- eller brannskadeavdelinger. Noen jobber også ved thorax- eller nevrokirurgisk avdeling.

Intensivsykepleiere kan også arbeide i akuttmottak, i ambulansetjeneste, på poliklinikker, bedriftshelsetjeneste, forsvaret, marinen, plattformer eller båter. En del driver også med undervisning som lærere for studenter som for eksempel vil bli sykepleiere. 

Personlige egenskaper

En intensivsykepleier jobber ofte under press og må være i stand til å takle krevende og stressende situasjoner. Du bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kunne ivareta pasient og pårørende på en omsorgsfull måte. Du må ha god faglig innsikt, og kunne formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte.

Utdanning

For å bli intensivsykepleier må du først gå sykepleierutdanningen, jobbe to år som sykepleier og deretter spesialisere deg. 

Hva jobber sykepleiere med intensiv-videreutdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie
  • 661111 - Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie

Bedrifter

Intensivsykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 26. februar 2021, av Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av Intensivsykepleiere