Yrkesbeskrivelse

Spesial­pedagog

favoritt ikon

En spesialpedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Spesialpedagogen forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp. Dette kan være personer med lese- og skrivevansker, personer med fysiske handikap eller med sosiale vansker.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kartlegger elevens vansker og tilpasser planer og opplæringsprogram for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med faglæreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og gir opplæring til andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel lærere, førskolelærere og foreldre. Spesialpedgoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller om utviklingshemmede barn.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging er nyttig.

Til daglig vil du møte mange personer det kan være vanskelig å kommunisere med, og tålmodighet og forståelse er viktig. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, være glad i å omgås mennesker og like å hjelpe dem som har ekstra behov for det.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i skoleverket, ofte på de lavere klassetrinnene. Men behovet for spesialpedagoger er stort på alle nivåer, og mange spesialpedagoger jobber på skoler spesielt tilrettelagt for barn med ekstra behov for hjelp. Du kan også jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og sosialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Utdanning

Bachelor- og masterprogrammer i pedagogikk tilbys ved flere av landets universiteter og høgskoler. Bachelorgraden er treårig og gir gjerne en generell og bred innføring i spesialpedagogikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Går du videre og tar en mastergrad, vil du få muligheten til en dypere spesialisering innenfor ett fagområde. Vanlige fordypningsemner på masternivå er audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning.

    Du kan også komme inn på masterprogrammet i spesialpedagogikk dersom du har en annen pedagogisk utdannelse, for eksempel lærer eller barnevernspedagog.

    Opptakskrav
    Opptakskrav til bachelorutdanning innenfor spesialpedagogikk er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Etter endt utdanning finnes det flere tilbud for videreutdanning, kurs og kompetanseheving. Det er også mulig å ta doktorgrad.

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber spesialpedagoikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønn avhenger av hvilken stilling du har og hvor lang utdanning du har. Spesialpedagoger har en minstelønn på 372 600 kroner for yrker med krav om høgskoleutdanning med spesialutdanning (Kilde: Hovedtariffavtale KS-området 2013). Med ansiennitet øker lønnen.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold