Spesialpedagog underviser barn.
Yrkesbeskrivelse

Spesial­pedagog

favoritt ikon

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kan kartlegge elevens vansker, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med læreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider med og veileder andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og spesialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber spesialpedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Alle sektorer
694 personer
663 personer
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 260 kr
43 340 kr
519 120 kr
520 080 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 260 kr
43 340 kr
519 120 kr
520 080 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 480 kr
43 430 kr
521 760 kr
521 160 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 530 kr
43 480 kr
522 360 kr
521 760 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Alle sektorer
1 881 personer
1 700 personer
181 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 160 kr
44 000 kr
45 330 kr
529 920 kr
528 000 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 160 kr
44 000 kr
45 330 kr
529 920 kr
528 000 kr
543 960 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 281 kr
44 340 kr
44 220 kr
45 460 kr
532 080 kr
530 640 kr
545 520 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 281 kr
44 400 kr
44 290 kr
45 480 kr
532 800 kr
531 480 kr
545 760 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Kommunal
1 662 personer
1 597 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 260 kr
43 250 kr
519 120 kr
519 000 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 260 kr
43 250 kr
519 120 kr
519 000 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 450 kr
43 350 kr
521 400 kr
520 200 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 510 kr
43 410 kr
522 120 kr
520 920 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Kommunal
502 personer
493 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 040 kr
43 040 kr
516 480 kr
516 480 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 040 kr
43 040 kr
516 480 kr
516 480 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 460 kr
43 410 kr
521 520 kr
520 920 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 510 kr
43 460 kr
522 120 kr
521 520 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Kommunal
1 160 personer
1 104 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 290 kr
43 260 kr
519 480 kr
519 120 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 290 kr
43 260 kr
519 480 kr
519 120 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 450 kr
43 330 kr
521 400 kr
519 960 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 520 kr
43 400 kr
522 240 kr
520 800 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Privat
272 personer
220 personer
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca
41 380 kr
40 940 kr
496 560 kr
491 280 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca
41 380 kr
40 940 kr
496 560 kr
491 280 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 610 kr
41 320 kr
499 320 kr
495 840 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 710 kr
41 440 kr
500 520 kr
497 280 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Privat
116 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca
41 380 kr
496 560 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca
41 380 kr
496 560 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 720 kr
500 640 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 800 kr
501 600 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Privat
156 personer
123 personer
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca
41 370 kr
40 830 kr
496 440 kr
489 960 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca
41 370 kr
40 830 kr
496 440 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 570 kr
41 270 kr
498 840 kr
495 240 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 680 kr
41 400 kr
500 160 kr
496 800 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Statlig
641 personer
546 personer
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 380 kr
46 380 kr
556 560 kr
556 560 kr
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 380 kr
46 380 kr
556 560 kr
556 560 kr
Ca 289 kr
Ca 290 kr
Ca
46 870 kr
46 970 kr
562 440 kr
563 640 kr
Ca 289 kr
Ca 290 kr
Ca
46 920 kr
47 020 kr
563 040 kr
564 240 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Statlig
565 personer
473 personer
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 400 kr
46 370 kr
556 800 kr
556 440 kr
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 400 kr
46 370 kr
556 800 kr
556 440 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca
46 930 kr
47 050 kr
563 160 kr
564 600 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca
46 980 kr
47 110 kr
563 760 kr
565 320 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Alle sektorer
2 575 personer
2 363 personer
212 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
43 950 kr
43 800 kr
45 330 kr
527 400 kr
525 600 kr
543 960 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
43 950 kr
43 800 kr
45 330 kr
527 400 kr
525 600 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 190 kr
44 070 kr
45 390 kr
530 280 kr
528 840 kr
544 680 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 250 kr
44 140 kr
45 410 kr
531 000 kr
529 680 kr
544 920 kr
Lærer
Deltid
Alle sektorer
1 135 personer
577 personer
558 personer
Ca 255 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 250 kr
39 750 kr
42 930 kr
495 000 kr
477 000 kr
515 160 kr
Ca 255 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 250 kr
39 750 kr
42 930 kr
495 000 kr
477 000 kr
515 160 kr
Ca 272 kr
Ca 257 kr
Ca 291 kr
44 110 kr
41 570 kr
47 100 kr
529 320 kr
498 840 kr
565 200 kr
Ca 272 kr
Ca 257 kr
Ca 291 kr
44 170 kr
41 600 kr
47 200 kr
530 040 kr
499 200 kr
566 400 kr
Lærer
Heltid
Alle sektorer
1 493 personer
662 personer
831 personer
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 281 kr
44 800 kr
43 610 kr
45 510 kr
537 600 kr
523 320 kr
546 120 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 281 kr
44 800 kr
43 610 kr
45 510 kr
537 600 kr
523 320 kr
546 120 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 312 kr
47 750 kr
44 340 kr
50 470 kr
573 000 kr
532 080 kr
605 640 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 312 kr
48 270 kr
44 470 kr
51 310 kr
579 240 kr
533 640 kr
615 720 kr
Lærer
Kommunal
214 personer
156 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 190 kr
39 110 kr
470 280 kr
469 320 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 190 kr
39 110 kr
470 280 kr
469 320 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 400 kr
39 600 kr
472 800 kr
475 200 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 820 kr
39 810 kr
477 840 kr
477 720 kr
Lærer
Heltid
Kommunal
129 personer
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 750 kr
477 000 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 750 kr
477 000 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 160 kr
481 920 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 690 kr
488 280 kr
Lærer
Privat
2 084 personer
829 personer
1 255 personer
Ca 272 kr
Ca 259 kr
Ca 282 kr
44 020 kr
41 900 kr
45 630 kr
528 240 kr
502 800 kr
547 560 kr
Ca 272 kr
Ca 259 kr
Ca 282 kr
44 020 kr
41 900 kr
45 630 kr
528 240 kr
502 800 kr
547 560 kr
Ca 295 kr
Ca 267 kr
Ca 312 kr
47 820 kr
43 240 kr
50 620 kr
573 840 kr
518 880 kr
607 440 kr
Ca 295 kr
Ca 267 kr
Ca 312 kr
48 250 kr
43 300 kr
51 280 kr
579 000 kr
519 600 kr
615 360 kr
Lærer
Deltid
Privat
929 personer
425 personer
504 personer
Ca 262 kr
Ca 255 kr
Ca 275 kr
42 400 kr
41 340 kr
44 490 kr
508 800 kr
496 080 kr
533 880 kr
Ca 262 kr
Ca 255 kr
Ca 275 kr
42 400 kr
41 340 kr
44 490 kr
508 800 kr
496 080 kr
533 880 kr
Ca 283 kr
Ca 266 kr
Ca 299 kr
45 850 kr
43 060 kr
48 400 kr
550 200 kr
516 720 kr
580 800 kr
Ca 283 kr
Ca 266 kr
Ca 299 kr
45 910 kr
43 100 kr
48 480 kr
550 920 kr
517 200 kr
581 760 kr
Lærer
Heltid
Privat
1 155 personer
404 personer
751 personer
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
44 480 kr
42 120 kr
45 830 kr
533 760 kr
505 440 kr
549 960 kr
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
44 480 kr
42 120 kr
45 830 kr
533 760 kr
505 440 kr
549 960 kr
Ca 299 kr
Ca 267 kr
Ca 316 kr
48 410 kr
43 310 kr
51 150 kr
580 920 kr
519 720 kr
613 800 kr
Ca 299 kr
Ca 267 kr
Ca 316 kr
48 950 kr
43 370 kr
51 950 kr
587 400 kr
520 440 kr
623 400 kr
Lærer
Statlig
330 personer
254 personer
Ca 293 kr
Ca 298 kr
Ca
47 500 kr
48 210 kr
570 000 kr
578 520 kr
Ca 293 kr
Ca 298 kr
Ca
47 500 kr
48 210 kr
570 000 kr
578 520 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
Ca
46 740 kr
47 100 kr
560 880 kr
565 200 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
Ca
47 080 kr
47 280 kr
564 960 kr
567 360 kr
Lærer
Deltid
Statlig
121 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 890 kr
418 680 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 890 kr
418 680 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca
38 260 kr
459 120 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca
38 290 kr
459 480 kr
Lærer
Heltid
Statlig
209 personer
168 personer
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca
48 840 kr
49 170 kr
586 080 kr
590 040 kr
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca
48 840 kr
49 170 kr
586 080 kr
590 040 kr
Ca 301 kr
Ca 302 kr
Ca
48 780 kr
48 980 kr
585 360 kr
587 760 kr
Ca 301 kr
Ca 302 kr
Ca
49 190 kr
49 200 kr
590 280 kr
590 400 kr
Lærer
Alle sektorer
2 628 personer
1 239 personer
1 389 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
43 920 kr
42 860 kr
45 130 kr
527 040 kr
514 320 kr
541 560 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
43 920 kr
42 860 kr
45 130 kr
527 040 kr
514 320 kr
541 560 kr
Ca 290 kr
Ca 269 kr
Ca 307 kr
46 920 kr
43 610 kr
49 800 kr
563 040 kr
523 320 kr
597 600 kr
Ca 290 kr
Ca 269 kr
Ca 307 kr
47 340 kr
43 720 kr
50 490 kr
568 080 kr
524 640 kr
605 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken