Spesialpedagog underviser barn.
Yrkesbeskrivelse

Spesial­pedagog

favoritt ikon

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kan kartlegge elevens vansker, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med læreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider med og veileder andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og spesialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber spesialpedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Alle sektorer
723 personer
687 personer
36 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 580 kr
42 580 kr
510 960 kr
510 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 580 kr
42 580 kr
510 960 kr
510 960 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 272 kr
43 080 kr
43 030 kr
44 030 kr
516 960 kr
516 360 kr
528 360 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 272 kr
43 130 kr
43 080 kr
44 030 kr
517 560 kr
516 960 kr
528 360 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Alle sektorer
1 765 personer
1 593 personer
172 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 110 kr
43 020 kr
45 410 kr
517 320 kr
516 240 kr
544 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 110 kr
43 020 kr
45 410 kr
517 320 kr
516 240 kr
544 920 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 380 kr
43 180 kr
45 240 kr
520 560 kr
518 160 kr
542 880 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 450 kr
43 250 kr
45 280 kr
521 400 kr
519 000 kr
543 360 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Kommunal
513 personer
503 personer
10 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 360 kr
42 360 kr
508 320 kr
508 320 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 360 kr
42 360 kr
508 320 kr
508 320 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
43 050 kr
42 910 kr
50 090 kr
516 600 kr
514 920 kr
601 080 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
43 110 kr
42 970 kr
50 090 kr
517 320 kr
515 640 kr
601 080 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Kommunal
1 096 personer
1 043 personer
53 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 490 kr
42 420 kr
509 880 kr
509 040 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 490 kr
42 420 kr
509 880 kr
509 040 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
42 690 kr
42 590 kr
44 660 kr
512 280 kr
511 080 kr
535 920 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
42 760 kr
42 660 kr
44 660 kr
513 120 kr
511 920 kr
535 920 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Privat
112 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 580 kr
486 960 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 580 kr
486 960 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca
41 180 kr
494 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca
41 240 kr
494 880 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Privat
148 personer
115 personer
33 personer
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca
41 440 kr
40 580 kr
497 280 kr
486 960 kr
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca
41 440 kr
40 580 kr
497 280 kr
486 960 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 271 kr
41 760 kr
41 160 kr
43 850 kr
501 120 kr
493 920 kr
526 200 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 271 kr
41 930 kr
41 350 kr
43 850 kr
503 160 kr
496 200 kr
526 200 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Statlig
521 personer
435 personer
86 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 650 kr
45 650 kr
547 800 kr
547 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 650 kr
45 650 kr
547 800 kr
547 800 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 285 kr
45 310 kr
45 140 kr
46 170 kr
543 720 kr
541 680 kr
554 040 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 285 kr
45 350 kr
45 190 kr
46 170 kr
544 200 kr
542 280 kr
554 040 kr
Andre lærere
Deltid
Alle sektorer
1 062 personer
565 personer
497 personer
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 261 kr
40 580 kr
39 420 kr
42 330 kr
486 960 kr
473 040 kr
507 960 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 261 kr
40 580 kr
39 420 kr
42 330 kr
486 960 kr
473 040 kr
507 960 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
42 200 kr
40 170 kr
44 830 kr
506 400 kr
482 040 kr
537 960 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
42 290 kr
40 200 kr
45 000 kr
507 480 kr
482 400 kr
540 000 kr
Andre lærere
Heltid
Alle sektorer
1 531 personer
698 personer
833 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca 274 kr
43 130 kr
41 730 kr
44 410 kr
517 560 kr
500 760 kr
532 920 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca 274 kr
43 130 kr
41 730 kr
44 410 kr
517 560 kr
500 760 kr
532 920 kr
Ca 285 kr
Ca 263 kr
Ca 303 kr
46 190 kr
42 640 kr
49 160 kr
554 280 kr
511 680 kr
589 920 kr
Ca 285 kr
Ca 263 kr
Ca 303 kr
46 650 kr
42 760 kr
49 900 kr
559 800 kr
513 120 kr
598 800 kr
Andre lærere
Heltid
Kommunal
123 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 910 kr
466 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 910 kr
466 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 930 kr
467 160 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
39 230 kr
470 760 kr
Andre lærere
Deltid
Privat
852 personer
401 personer
451 personer
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
40 000 kr
42 540 kr
491 760 kr
480 000 kr
510 480 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
40 000 kr
42 540 kr
491 760 kr
480 000 kr
510 480 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 282 kr
43 310 kr
40 900 kr
45 690 kr
519 720 kr
490 800 kr
548 280 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 282 kr
43 410 kr
40 910 kr
45 870 kr
520 920 kr
490 920 kr
550 440 kr
Andre lærere
Heltid
Privat
1 187 personer
440 personer
747 personer
Ca 265 kr
Ca 250 kr
Ca 278 kr
42 950 kr
40 420 kr
45 000 kr
515 400 kr
485 040 kr
540 000 kr
Ca 265 kr
Ca 250 kr
Ca 278 kr
42 950 kr
40 420 kr
45 000 kr
515 400 kr
485 040 kr
540 000 kr
Ca 289 kr
Ca 258 kr
Ca 308 kr
46 850 kr
41 840 kr
49 820 kr
562 200 kr
502 080 kr
597 840 kr
Ca 289 kr
Ca 258 kr
Ca 308 kr
47 340 kr
41 950 kr
50 530 kr
568 080 kr
503 400 kr
606 360 kr
Andre lærere
Deltid
Statlig
106 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 850 kr
454 200 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 970 kr
455 640 kr
Andre lærere
Heltid
Statlig
221 personer
176 personer
45 personer
Ca 291 kr
Ca 293 kr
Ca
47 080 kr
47 410 kr
564 960 kr
568 920 kr
Ca 291 kr
Ca 293 kr
Ca
47 080 kr
47 410 kr
564 960 kr
568 920 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
46 640 kr
46 590 kr
46 840 kr
559 680 kr
559 080 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
47 030 kr
46 740 kr
46 840 kr
564 360 kr
560 880 kr
562 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold