Spesialpedagog underviser barn.
Yrkesbeskrivelse

Spesial­pedagog

favoritt ikon

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kan kartlegge elevens vansker, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med læreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider med og veileder andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og spesialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber spesialpedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Alle sektorer
1 993 personer
1 815 personer
178 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 580 kr
45 460 kr
46 880 kr
546 960 kr
545 520 kr
562 560 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 650 kr
45 530 kr
46 930 kr
547 800 kr
546 360 kr
563 160 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Alle sektorer
680 personer
638 personer
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 160 kr
45 140 kr
541 920 kr
541 680 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 210 kr
45 190 kr
542 520 kr
542 280 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Kommunal
1 225 personer
1 166 personer
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 150 kr
45 060 kr
541 800 kr
540 720 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 220 kr
45 130 kr
542 640 kr
541 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Kommunal
485 personer
473 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 470 kr
45 340 kr
545 640 kr
544 080 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 510 kr
45 380 kr
546 120 kr
544 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Privat
176 personer
148 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 020 kr
41 640 kr
504 240 kr
499 680 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 140 kr
41 770 kr
505 680 kr
501 240 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Privat
120 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 000 kr
504 000 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 100 kr
505 200 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Statlig
592 personer
501 personer
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 550 kr
47 520 kr
570 600 kr
570 240 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 590 kr
47 570 kr
571 080 kr
570 840 kr
Lærer
Heltid
Alle sektorer
1 545 personer
662 personer
883 personer
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 288 kr
45 830 kr
44 620 kr
46 710 kr
549 960 kr
535 440 kr
560 520 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 288 kr
45 830 kr
44 620 kr
46 710 kr
549 960 kr
535 440 kr
560 520 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 314 kr
48 740 kr
45 810 kr
50 930 kr
584 880 kr
549 720 kr
611 160 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 314 kr
49 250 kr
45 960 kr
51 710 kr
591 000 kr
551 520 kr
620 520 kr
Lærer
Deltid
Alle sektorer
1 319 personer
681 personer
638 personer
Ca 264 kr
Ca 256 kr
Ca 279 kr
42 830 kr
41 460 kr
45 240 kr
513 960 kr
497 520 kr
542 880 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
Ca 279 kr
42 830 kr
41 460 kr
45 240 kr
513 960 kr
497 520 kr
542 880 kr
Ca 279 kr
Ca 264 kr
Ca 298 kr
45 200 kr
42 700 kr
48 200 kr
542 400 kr
512 400 kr
578 400 kr
Ca 279 kr
Ca 264 kr
Ca 298 kr
45 340 kr
42 760 kr
48 420 kr
544 080 kr
513 120 kr
581 040 kr
Lærer
Heltid
Kommunal
137 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 530 kr
498 360 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 530 kr
498 360 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 030 kr
504 360 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 360 kr
508 320 kr
Lærer
Heltid
Privat
1 202 personer
406 personer
796 personer
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 291 kr
45 670 kr
43 330 kr
47 110 kr
548 040 kr
519 960 kr
565 320 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 291 kr
45 670 kr
43 330 kr
47 110 kr
548 040 kr
519 960 kr
565 320 kr
Ca 304 kr
Ca 276 kr
Ca 319 kr
49 320 kr
44 760 kr
51 640 kr
591 840 kr
537 120 kr
619 680 kr
Ca 304 kr
Ca 276 kr
Ca 319 kr
49 880 kr
44 890 kr
52 420 kr
598 560 kr
538 680 kr
629 040 kr
Lærer
Deltid
Privat
1 084 personer
512 personer
572 personer
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 293 kr
44 420 kr
42 130 kr
47 510 kr
533 040 kr
505 560 kr
570 120 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 293 kr
44 420 kr
42 130 kr
47 510 kr
533 040 kr
505 560 kr
570 120 kr
Ca 289 kr
Ca 270 kr
Ca 307 kr
46 810 kr
43 730 kr
49 810 kr
561 720 kr
524 760 kr
597 720 kr
Ca 289 kr
Ca 270 kr
Ca 307 kr
46 960 kr
43 790 kr
50 040 kr
563 520 kr
525 480 kr
600 480 kr
Lærer
Heltid
Statlig
206 personer
165 personer
Ca 310 kr
Ca 315 kr
Ca
50 250 kr
50 980 kr
603 000 kr
611 760 kr
Ca 310 kr
Ca 315 kr
Ca
50 250 kr
50 980 kr
603 000 kr
611 760 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca
49 820 kr
50 340 kr
597 840 kr
604 080 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca
50 160 kr
50 560 kr
601 920 kr
606 720 kr
Lærer
Deltid
Statlig
114 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 730 kr
476 760 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 840 kr
478 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.