Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 11. september 2023

Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Arbeidsoppgaver

Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. 

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren og har kompetanse i å kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler. 

Det vil si at du kan finne ut hvilke vansker eller utfordringer eleven har og hjelpe lærere og andre med å tilpasse aktiviteter, undervisningen og arbeids- og opplæringsplaner etter elevens behov. 

Spesialpedagogen jobber også med å tilpasse og lære bruken av forskjellige hjelpemidler for eleven. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og veileder andre voksne som eleven har rundt seg til daglig. Det kan være assistenter, lærere, barnehagelærere og foreldre. Spesialpedagoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Spesialpedagoger ansatt i undervisningsstillinger i skolen er oftest lærerutdannede som har valgt spesialpedagogikk som emne i grunnutdanninga eller som videreutdanning. Har du kun bachelor eller master i spesialpedagogikk, kan du bli ansatt som assistent eller andre stillinger i skolen. Vil du bli lærer, kan du eksempelvis ta lærerutdanning og søke innpass om spesialpedagogikk i grunnutdanninga. Det er blant annet mulig å ta master i spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanninga.

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i barnehagen og skolen, men kan jobbe på alle nivåer. Mange spesialpedagoger jobber på utdanningsinstitusjoner spesielt tilrettelagt for barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Mange jobber også i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller spesialisthelsetjenesten der det er behov for kompetanse knyttet til spesialpedagogisk tilrettelegging.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Intervjuer

Portrettbilde av Maria Skogly

Spesialpedagog

Maria Skogly

Som spesialpedagog er man ettertraktet i arbeidsmarkedet, forteller Maria Skogly.

Viktige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevne og evne til planlegging er nyttig.

En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker. 

Lønn

Utdanning

De som jobber som spesialpedagoger har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant spesialpedagogikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 824299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 824204 - Ph.d.-program, spesialpedagogikk
 • 824203 - Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824202 - Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824201 - Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 725302 - Lærerspesialist, spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 724209 - Master, spesialpedagogikk, 1½-årig
 • 724207 - Master, spesialpedagogikk, toårig
 • 724204 - Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk
 • 724203 - Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 625304 - Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 624205 - Bachelor, spesialpedagogikk, treårig
 • 624202 - Spesialpedagogikk, lavere nivå
 • 622102 - Allmennlærerutdanning for døve, fireårig
 • 755302 - Master, synspedagogikk og synsrehabilitering, toårig
 • 724118 - Master, logopedi, toårig UTGÅTT KODE, SE 769945
 • 769945 - Master, logopedi, toårig
 • 625211 - Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere
 • 724202 - Cand.paed.spec.-utdanning, spesialpedagogikk, profesjonsstudiet

Bedrifter som ansetter spesialpedagoger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med spesialpedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340102 - SPESIALLÆRER
 • 2340106 - KLINISK PEDAGOG (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 2340107 - SPESIALLÆRER (LÆREVANSKER)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.