Kvalitetssikret av KA - krikelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon 02. mars 2017

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver

Diakonalt arbeid er kirkens omsorgstjeneste, og arbeidet for diakonimedarbeidere er variert.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakonimedarbeider:

 • hjelpe til med å rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • være med på å arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
 • arrangere treff og møteplasser for eksempelvis eldre, ungdommer og flyktninger 
 • delta på husbesøk eller besøk på sykehus, sykehjem, hospice eller fengsler
 • samarbeid med offentlige og frivillige instanser

Diakonimedarbeidere jobber med mye av det samme som en diakon, men for å bli vigslet diakon i Den norske kirke kreves vanligvis mastergrad.

Hvor jobber diakonimedarbeidere?

Diakonmedarbeidere er ansatt i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Intervjuer

Diakonimedarbeider Cecilie steker vafler

Diakonimedarbeider

Cecilie Småvik-Jensen

– Jeg anbefaler denne jobben til utadvendte mennesker med et ønske om å bidra til en god hverdag for andre mennesker, smiler Cecilie Småvik-Jensen.

Viktige egenskaper

En diakonimedarbeider må være glad i mennesker og trygg på seg selv.

Lønn

Utdanning

For ansettelse som diakonimedarbeider kreves normalt minst treårig høyskoleutdanning, gjerne innenfor fagfelt som helse, oppvekst, sosialfag eller kirkefag.

 

Etter- og videreutdanning
For å bli diakon trenger du vanligvis mastergrad i diakoni eller tilsvarende.

Arbeidsmarked

Bedrifter med diakonimedarbeidere

 • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
 • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
 • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
 • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
 • 3480116 - DIAKON
 • 3480108 - DIAKONISSE
 • 3480123 - KONSULENT (RELIGIØST ARBEID)
 • 3480110 - KLOKKERDIAKON
 • 3480110 - KLOKKERDIAKON
 • 3480115 - SOKNEDIAKON

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.
Illustrasjonsbilde av en kvinne som sitter sammen med to barn som ser i ei bok.

Flyktningkonsulent

Som flyktningkonsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.