Image
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen
Lenke
Adobe stock / golubovy

Yrkesbeskrivelse

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Diakonalt arbeid er kirkens omsorgstjeneste, og arbeidet for diakonimedarbeidere er variert.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakonimedarbeider:

  • hjelpe til med å rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
  • være med på å arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
  • arrangere treff og møteplasser for eksempelvis eldre, ungdommer og flyktninger 
  • delta på husbesøk eller besøk på sykehus, sykehjem, hospice eller fengsler
  • samarbeid med offentlige og frivillige instanser

Diakonimedarbeidere jobber med mye av det samme som en diakon, men for å bli vigslet diakon i Den norske kirke kreves vanligvis mastergrad.

Hvor jobber diakonimedarbeidere ?

Diakonmedarbeidere er ansatt i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Personlige egenskaper

En diakonimedarbeider må være glad i mennesker og trygg på seg selv.

Utdanning

For ansettelse som diakonimedarbeider kreves normalt minst treårig høyskoleutdanning, gjerne innenfor fagfelt som helse, oppvekst, sosialfag eller kirkefag.

 

Etter- og videreutdanning
For å bli diakon trenger du vanligvis mastergrad i diakoni eller tilsvarende.

Bedrifter

Diakonimedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
  • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
  • 3480110 - KLOKKERDIAKON
  • 3480123 - KONSULENT (RELIGIØST ARBEID)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 02. mars 2017, av KA - krikelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon