Gjennomgått i samarbeid med KA - krikelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon 02. mars 2017

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Arbeidsoppgaver

Diakonalt arbeid er kirkens omsorgstjeneste, og arbeidet for diakonimedarbeidere er variert.

Vanlige arbeidsoppgaver for en diakonimedarbeider:

 • hjelpe til med å rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • være med på å arrangere samtale- og støttegrupper for mennesker i sorg, som har rusproblemer eller er i en vanskelig livssituasjon
 • arrangere treff og møteplasser for eksempelvis eldre, ungdommer og flyktninger 
 • delta på husbesøk eller besøk på sykehus, sykehjem, hospice eller fengsler
 • samarbeid med offentlige og frivillige instanser

Diakonimedarbeidere jobber med mye av det samme som en diakon, men for å bli vigslet diakon i Den norske kirke kreves vanligvis mastergrad.

Hvor jobber diakonimedarbeidere?

Diakonmedarbeidere er ansatt i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Intervjuer

Mann med kortklipt, mørkt hår og hendene i kors. Han er ikledd en brun genser og smiler til kamera. Lyslenker i bakgrunnen. Bord og benker.

Diakonimedarbeider

Amund Nyhammer Hosøy

– Det er veldig fint å oppleve at ungdommene kommer tilbake og søker kontakt., forteller Amund.
Diakonimedarbeider Cecilie steker vafler

Diakonimedarbeider

Cecilie Småvik-Jensen

– Jeg anbefaler denne jobben til utadvendte mennesker med et ønske om å bidra til en god hverdag for andre mennesker, smiler Cecilie Småvik-Jensen.

Viktige egenskaper

En diakonimedarbeider må være glad i mennesker og trygg på seg selv.

Lønn

Utdanning

For ansettelse som diakonimedarbeider kreves normalt minst treårig høyskoleutdanning, gjerne innenfor fagfelt som helse, oppvekst, sosialfag eller kirkefag.

 

Etter- og videreutdanning
For å bli diakon trenger du vanligvis mastergrad i diakoni eller tilsvarende.

Bedrifter som ansetter diakonimedarbeidere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med diakonimedarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
 • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
 • 3480130 - DIAKONIARBEIDER
 • 3480104 - DIAKONMEDARBEIDER
 • 3480116 - DIAKON
 • 3480108 - DIAKONISSE
 • 3480123 - KONSULENT (RELIGIØST ARBEID)
 • 3480110 - KLOKKERDIAKON
 • 3480110 - KLOKKERDIAKON
 • 3480115 - SOKNEDIAKON

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.