Illustrasjonsbilde av mann som jobber på pc.
Yrkesbeskrivelse

Statistiker

favoritt ikon

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Som statistiker jobber du med å tolke og formidle tall, avdekke trender og måle effekter. Du gjør beregninger og analyser av modellene dine for å løse ulike typer problemstillinger. For eksempel ved å bygge en analytisk modell, ofte på datamaskin, og analysere denne med matematiske teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en statistiker:

  • analysere og tolke data
  • bruke matematiske modeller for å analysere situasjoner med usikkerhet eller tilfeldig variasjon
  • bruke simuleringsmetoder for å analysere komplekse sammenhenger
  • gjøre matematiske sannsynlighetsberegninger og risikoanalyser
  • gi råd om hvor mye og hvordan data bør samles inn
  • skrive rapporter og vitenskapelige artikler
  • holde kurs og foredrag om bruk av statistikk

Du kan spesialisere deg inne ulike områder i statistikk. For eksempel biostatistikere, som analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin, eller aktuarer, som gjør sannsynlighetsberegninger i forsikringsbransjen. Begrepet datavitenskap (data science) brukes gjerne om dataingeniører som bruker statistikk og maskinlæring for å få innsikt fra store menger data fra logger i datasystemer. 

Faget statistikk utvikles stadig og nye problemstillinger dukker opp. Som statistiker må du derfor holde deg oppdatert på nye statistiske metoder og relevante fagområder.

Hvor jobber statistikere?

Statistikere kan arbeide på mange ulike arbeidsplasser innen mange fagfelt. For eksempel innen medisin, samfunnsfag, industri, finans, offentlig forvaltning og forskning.

Aktuelle arbeidsplasser kan blant annet være privat næringsliv innen IT, medisin, oljebransjen, sikkerhet, bank og finans, eller offentlige etater som sykehus, universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og offentlige etater som Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 

Personlige egenskaper

Statistikere bør være glade i matematikk og nysgjerrig på ulike praktiske situasjoner man kan regne på. Du bør være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og kunne tenke kreativt. Du må være flink til å presentere forenklinger tilpasset ditt publikum. En statistiker bør ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det er flere utdanninger som er relevant for deg som vil jobbe som statistiker. Det er mulig å spesialisere seg i statistikk i mange fag, som for eksempel statsvitenskap eller sosiologi. Mange som jobber med statistikk har utdanning i samfunnsvitenskap med vekt på statistiske metoder. 

Hva jobber statistikkutdannede som?

 

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematiker, statistiker
Heltid
Alle sektorer
1 125 personer
524 personer
601 personer
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 343 kr
51 700 kr
48 660 kr
55 570 kr
620 400 kr
583 920 kr
666 840 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 340 kr
52 650 kr
59 550 kr
676 080 kr
631 800 kr
714 600 kr
Ca 348 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
56 640 kr
52 880 kr
59 910 kr
679 680 kr
634 560 kr
718 920 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Alle sektorer
258 personer
139 personer
119 personer
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 291 kr
Ca 265 kr
Ca 312 kr
47 070 kr
42 970 kr
50 610 kr
564 840 kr
515 640 kr
607 320 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
46 760 kr
54 380 kr
598 680 kr
561 120 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 289 kr
Ca 336 kr
49 930 kr
46 830 kr
54 390 kr
599 160 kr
561 960 kr
652 680 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Privat
454 personer
188 personer
266 personer
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 388 kr
Ca 356 kr
Ca 418 kr
62 780 kr
57 690 kr
67 660 kr
753 360 kr
692 280 kr
811 920 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
67 590 kr
62 360 kr
71 290 kr
811 080 kr
748 320 kr
855 480 kr
Ca 417 kr
Ca 385 kr
Ca 440 kr
68 030 kr
62 570 kr
71 890 kr
816 360 kr
750 840 kr
862 680 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Privat
121 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 650 kr
631 800 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 750 kr
657 000 kr
Ca 338 kr
Ca
Ca
54 790 kr
657 480 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Statlig
655 personer
325 personer
330 personer
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 295 kr
Ca 286 kr
Ca 303 kr
47 730 kr
46 410 kr
49 140 kr
572 760 kr
556 920 kr
589 680 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 780 kr
47 260 kr
50 290 kr
585 360 kr
567 120 kr
603 480 kr
Ca 301 kr
Ca 292 kr
Ca 310 kr
48 980 kr
47 510 kr
50 440 kr
587 760 kr
570 120 kr
605 280 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Statlig
130 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca
44 330 kr
531 960 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 210 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker