Illustrasjonsbilde av mann som jobber på pc.
Yrkesbeskrivelse

Statistiker

favoritt ikon

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Som statistiker jobber du med å tolke og formidle tall, avdekke trender og måle effekter. Du gjør beregninger og analyser av modellene dine for å løse ulike typer problemstillinger. For eksempel ved å bygge en analytisk modell, ofte på datamaskin, og analysere denne med matematiske teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en statistiker:

  • analysere og tolke data
  • bruke matematiske modeller for å analysere situasjoner med usikkerhet eller tilfeldig variasjon
  • bruke simuleringsmetoder for å analysere komplekse sammenhenger
  • gjøre matematiske sannsynlighetsberegninger og risikoanalyser
  • gi råd om hvor mye og hvordan data bør samles inn
  • skrive rapporter og vitenskapelige artikler
  • holde kurs og foredrag om bruk av statistikk

Du kan spesialisere deg inne ulike områder i statistikk. For eksempel biostatistikere, som analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin, eller aktuarer, som gjør sannsynlighetsberegninger i forsikringsbransjen. Begrepet datavitenskap (data science) brukes gjerne om dataingeniører som bruker statistikk og maskinlæring for å få innsikt fra store menger data fra logger i datasystemer. 

Faget statistikk utvikles stadig og nye problemstillinger dukker opp. Som statistiker må du derfor holde deg oppdatert på nye statistiske metoder og relevante fagområder.

Hvor jobber statistikere?

Statistikere kan arbeide på mange ulike arbeidsplasser innen mange fagfelt. For eksempel innen medisin, samfunnsfag, industri, finans, offentlig forvaltning og forskning.

Aktuelle arbeidsplasser kan blant annet være privat næringsliv innen IT, medisin, oljebransjen, sikkerhet, bank og finans, eller offentlige etater som sykehus, universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og offentlige etater som Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 

Personlige egenskaper

Statistikere bør være glade i matematikk og nysgjerrig på ulike praktiske situasjoner man kan regne på. Du bør være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og kunne tenke kreativt. Du må være flink til å presentere forenklinger tilpasset ditt publikum. En statistiker bør ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det er flere utdanninger som er relevant for deg som vil jobbe som statistiker. Det er mulig å spesialisere seg i statistikk i mange fag, som for eksempel statsvitenskap eller sosiologi. Mange som jobber med statistikk har utdanning i samfunnsvitenskap med vekt på statistiske metoder. 

Hva jobber statistikkutdannede som?

 

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Matematiker, statistiker
Deltid
Alle sektorer
240 personer
133 personer
107 personer
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 297 kr
41 760 kr
40 290 kr
48 070 kr
501 120 kr
483 480 kr
576 840 kr
Ca 258 kr
Ca 249 kr
Ca 297 kr
41 760 kr
40 290 kr
48 070 kr
501 120 kr
483 480 kr
576 840 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 329 kr
47 760 kr
44 380 kr
53 360 kr
573 120 kr
532 560 kr
640 320 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 329 kr
47 790 kr
44 400 kr
53 390 kr
573 480 kr
532 800 kr
640 680 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Alle sektorer
1 110 personer
499 personer
611 personer
Ca 309 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
50 130 kr
47 250 kr
53 860 kr
601 560 kr
567 000 kr
646 320 kr
Ca 309 kr
Ca 292 kr
Ca 332 kr
50 130 kr
47 250 kr
53 860 kr
601 560 kr
567 000 kr
646 320 kr
Ca 340 kr
Ca 317 kr
Ca 358 kr
55 010 kr
51 340 kr
58 000 kr
660 120 kr
616 080 kr
696 000 kr
Ca 340 kr
Ca 317 kr
Ca 358 kr
55 430 kr
51 600 kr
58 560 kr
665 160 kr
619 200 kr
702 720 kr
Matematiker, statistiker
Privat
580 personer
248 personer
332 personer
Ca 377 kr
Ca 343 kr
Ca 405 kr
61 050 kr
55 500 kr
65 680 kr
732 600 kr
666 000 kr
788 160 kr
Ca 377 kr
Ca 343 kr
Ca 405 kr
61 050 kr
55 500 kr
65 680 kr
732 600 kr
666 000 kr
788 160 kr
Ca 402 kr
Ca 368 kr
Ca 427 kr
65 180 kr
59 640 kr
69 110 kr
782 160 kr
715 680 kr
829 320 kr
Ca 402 kr
Ca 368 kr
Ca 427 kr
65 690 kr
59 790 kr
69 880 kr
788 280 kr
717 480 kr
838 560 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Privat
116 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 680 kr
596 160 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 680 kr
596 160 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 710 kr
620 520 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 740 kr
620 880 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Privat
464 personer
185 personer
279 personer
Ca 382 kr
Ca 347 kr
Ca 405 kr
61 910 kr
56 180 kr
65 680 kr
742 920 kr
674 160 kr
788 160 kr
Ca 382 kr
Ca 347 kr
Ca 405 kr
61 910 kr
56 180 kr
65 680 kr
742 920 kr
674 160 kr
788 160 kr
Ca 412 kr
Ca 382 kr
Ca 431 kr
66 680 kr
61 840 kr
69 890 kr
800 160 kr
742 080 kr
838 680 kr
Ca 412 kr
Ca 382 kr
Ca 431 kr
67 240 kr
62 010 kr
70 720 kr
806 880 kr
744 120 kr
848 640 kr
Matematiker, statistiker
Statlig
749 personer
370 personer
379 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 290 kr
45 460 kr
44 130 kr
47 000 kr
545 520 kr
529 560 kr
564 000 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 290 kr
45 460 kr
44 130 kr
47 000 kr
545 520 kr
529 560 kr
564 000 kr
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 296 kr
46 520 kr
45 050 kr
47 960 kr
558 240 kr
540 600 kr
575 520 kr
Ca 287 kr
Ca 278 kr
Ca 296 kr
46 820 kr
45 340 kr
48 270 kr
561 840 kr
544 080 kr
579 240 kr
Matematiker, statistiker
Deltid
Statlig
118 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 760 kr
501 120 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 760 kr
501 120 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 600 kr
535 200 kr
Matematiker, statistiker
Heltid
Statlig
631 personer
304 personer
327 personer
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 291 kr
45 650 kr
44 380 kr
47 090 kr
547 800 kr
532 560 kr
565 080 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 291 kr
45 650 kr
44 380 kr
47 090 kr
547 800 kr
532 560 kr
565 080 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
46 680 kr
45 190 kr
48 060 kr
560 160 kr
542 280 kr
576 720 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 000 kr
45 510 kr
48 380 kr
564 000 kr
546 120 kr
580 560 kr
Matematiker, statistiker
Alle sektorer
1 350 personer
632 personer
718 personer
Ca 307 kr
Ca 291 kr
Ca 332 kr
49 750 kr
47 080 kr
53 740 kr
597 000 kr
564 960 kr
644 880 kr
Ca 307 kr
Ca 291 kr
Ca 332 kr
49 750 kr
47 080 kr
53 740 kr
597 000 kr
564 960 kr
644 880 kr
Ca 336 kr
Ca 312 kr
Ca 356 kr
54 370 kr
50 510 kr
57 720 kr
652 440 kr
606 120 kr
692 640 kr
Ca 336 kr
Ca 312 kr
Ca 356 kr
54 760 kr
50 740 kr
58 250 kr
657 120 kr
608 880 kr
699 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker