Image
Illustrasjonsbilde av mann som jobber på pc.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Statistiker

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Som statistiker jobber du med å tolke og formidle tall, avdekke trender og måle effekter. Du gjør beregninger og analyser av modellene dine for å løse ulike typer problemstillinger. For eksempel ved å bygge en analytisk modell, ofte på datamaskin, og analysere denne med matematiske teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en statistiker:

 • analysere og tolke data
 • bruke matematiske modeller for å analysere situasjoner med usikkerhet eller tilfeldig variasjon
 • bruke simuleringsmetoder for å analysere komplekse sammenhenger
 • gjøre matematiske sannsynlighetsberegninger og risikoanalyser
 • gi råd om hvor mye og hvordan data bør samles inn
 • skrive rapporter og vitenskapelige artikler
 • holde kurs og foredrag om bruk av statistikk

Du kan spesialisere deg inne ulike områder i statistikk. For eksempel biostatistikere, som analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin, eller aktuarer, som gjør sannsynlighetsberegninger i forsikringsbransjen. Begrepet datavitenskap (data science) brukes gjerne om datanalytikere som bruker statistikk og maskinlæring for å få innsikt fra store menger data fra logger i datasystemer. 

Faget statistikk utvikles stadig og nye problemstillinger dukker opp. Som statistiker må du derfor holde deg oppdatert på nye statistiske metoder og relevante fagområder.

Hvor jobber statistikere ?

Aktuelle arbeidsplasser kan blant annet være privat næringsliv innen IT, medisin, oljebransjen, sikkerhet, bank og finans, eller offentlige etater som sykehus, universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og offentlige etater som Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 

Personlige egenskaper

Statistikere bør være glade i matematikk og nysgjerrig på ulike praktiske situasjoner man kan regne på. Du bør være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og kunne tenke kreativt. Du må være flink til å presentere forenklinger tilpasset ditt publikum. En statistiker bør ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Det er flere utdanninger som er relevant for deg som vil jobbe som statistiker. Det er mulig å spesialisere seg i statistikk i mange fag, som for eksempel statsvitenskap eller sosiologi. Mange som jobber med statistikk har utdanning i samfunnsvitenskap med vekt på statistiske metoder. 

Hva jobber statistikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8532 - Statistikk
 • 751915 - Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig
 • 7532 - Statistikk
 • 753299 - Statistikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 6532 - Statistikk
 • 653201 - Høgskolekandidat, anvendt statistikk, treårig

Bedrifter

Statistiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2121101 - AKTUAR
 • 2121102 - MATEMATIKER
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2122101 - STATISTIKER
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122103 - RÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122106 - SENIOR KONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 4129103 - FULLMEKTIG (STATISTIKKARBEID)
 • 4129105 - STATISTIKKASSISTENT
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR

Sist kvalitetssikret den 09. desember 2021, av Norsk statistisk forening