Kvalitetssikret av Norsk statistisk forening 09. desember 2021

Statistiker

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

Arbeidsoppgaver

Som statistiker jobber du med å tolke og formidle tall, avdekke trender og måle effekter. Du gjør beregninger og analyser av modellene dine for å løse ulike typer problemstillinger. For eksempel ved å bygge en analytisk modell, ofte på datamaskin, og analysere denne med matematiske teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en statistiker:

 • analysere og tolke data
 • bruke matematiske modeller for å analysere situasjoner med usikkerhet eller tilfeldig variasjon
 • bruke simuleringsmetoder for å analysere komplekse sammenhenger
 • gjøre matematiske sannsynlighetsberegninger og risikoanalyser
 • gi råd om hvor mye og hvordan data bør samles inn
 • skrive rapporter og vitenskapelige artikler
 • holde kurs og foredrag om bruk av statistikk

Du kan spesialisere deg inne ulike områder i statistikk. For eksempel biostatistikere, som analyserer prosesser og målinger fra biologi og medisin, eller aktuarer, som gjør sannsynlighetsberegninger i forsikringsbransjen. Begrepet datavitenskap (data science) brukes gjerne om datanalytikere som bruker statistikk og maskinlæring for å få innsikt fra store menger data fra logger i datasystemer. 

Faget statistikk utvikles stadig og nye problemstillinger dukker opp. Som statistiker må du derfor holde deg oppdatert på nye statistiske metoder og relevante fagområder.

Hvor jobber statistikere?

Aktuelle arbeidsplasser kan blant annet være privat næringsliv innen IT, medisin, oljebransjen, sikkerhet, bank og finans, eller offentlige etater som sykehus, universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og offentlige etater som Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Forskningsrådet. 

Intervjuer

Portrettbilde av statistiker Odin Fossli. Han har på seg hvit skjorte og står inntil en vegg.

Statistiker

Odin Fossli

Jeg liker best å sette meg inn i vanskelige problemstillinger, og utvikle spennende analyser som har stor påvirkningskraft på valg forsikringsselskap tar, sier statistiker Odin Fossli.
Portrett av Christopher Poots, statistiker

Statistiker

Christopher Poots

– Det beste med jobben er at jeg får muligheten til å finne ut av nye ting og finne ut av noe som andre ikke vet om før, sier Christopher Poots.

Viktige egenskaper

Statistikere bør være glade i matematikk og nysgjerrig på ulike praktiske situasjoner man kan regne på. Du bør være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og kunne tenke kreativt. Du må være flink til å presentere forenklinger tilpasset ditt publikum. En statistiker bør ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

Lønn

Utdanning

Det er flere utdanninger som er relevant for deg som vil jobbe som statistiker. Det er mulig å spesialisere seg i statistikk i mange fag, som for eksempel statsvitenskap eller sosiologi. Mange som jobber med statistikk har utdanning i samfunnsvitenskap med vekt på statistiske metoder. 

De som jobber som statistikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant statistikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8532 - Statistikk
 • 753299 - Statistikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 7532 - Statistikk
 • 751915 - Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig
 • 653201 - Høgskolekandidat, anvendt statistikk, treårig
 • 6532 - Statistikk

Arbeidsmarked

Bedrifter med statistikere

 • 4129105 - STATISTIKKASSISTENT
 • 4129103 - FULLMEKTIG (STATISTIKKARBEID)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2122106 - SENIOR KONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2122103 - RÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2122101 - STATISTIKER
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2121102 - MATEMATIKER
 • 2121101 - AKTUAR

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Relaterte lenker