Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

Interaksjons­designer

favoritt ikon

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Interaksjonsdesigneren tegner skisser og strukturerer informasjonen som skal vises til brukerne av et system. Eksempler på slike systemer er billettautomaten på bussen, menyene på mobiltelefonen din og nettsiden du besøker nå. Målet er å lage systemer som er enkle å bruke.

Interaksjonsdesign handler om samspillet mellom menneske og maskin. Som interaksjonsdesigner benytter du kunnskap om hvordan mennesker leter etter, oppfatter og finner informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for interaksjonsdesigneren:

  • tegne skisser og prototyper
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • kartlegge brukeres behov
  • gjøre brukerundersøkelser
  • analysere brukerne av produktet sin atferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignere kan også være med på andre deler av produksjonen. Mange interaksjonsdesignere jobber også med det grafiske designet, mens andre er involvert i selve programmeringen eller realiseringen av den tekniske løsningen.

I tillegg er det vanlig at interaksjonsdesignere leder prosjekter og har ansvar for kontakt med kunder. Interaksjonsdesignere som driver eget foretak vil jobbe mye med markedsføring og salg.

Interaksjonsdesigner er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesigner. Yrket har fellestrekk med grafisk designerwebdesigner, mediedesigner og mediegrafikere.

Hvor jobber interaksjonsdesignere?

Interaksjonsdesignere kan jobbe i flere typer bedrifter og organisasjoner. Du kan være ansatt i bedrifter som selger interaksjonsdesigntjenester, eller du kan være ansatt i større bedrifter som har behov for egen kompetanse i interaksjonsdesign. Noen interaksjonsdesignere driver også eget firma.

Personlige egenskaper

Som interaksjonsdesigner bør du kunne tenke analytisk. Du må forstå hvordan mennesker utfører oppgaver, for eksempel hvordan man navigerer og leter etter informasjon på et nettsted. Du må også like å sortere og strukturere informasjon, og være opptatt av brukervennlighet.

Du bør også være kreativ og flink til å formidle tankene og ideene dine. Det er vanlig å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor være flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignere kan ha bakgrunn fra mange forskjellige utdanninger. Det finnes en rekke utdanningstilbud i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskoler og fagskoler.

Interaksjonsdesign er også ofte en del av studier innen informatikk, industridesign, webdesign og lignende.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber interaksjonsdesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Alle sektorer
3 719 personer
1 840 personer
1 879 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 160 kr
45 390 kr
48 900 kr
565 920 kr
544 680 kr
586 800 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 200 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 400 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Alle sektorer
548 personer
325 personer
223 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 580 kr
480 000 kr
480 000 kr
474 960 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 560 kr
42 980 kr
44 470 kr
522 720 kr
515 760 kr
533 640 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 690 kr
43 100 kr
44 610 kr
524 280 kr
517 200 kr
535 320 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Privat
3 689 personer
1 827 personer
1 862 personer
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 278 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
45 000 kr
43 500 kr
46 670 kr
540 000 kr
522 000 kr
560 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 170 kr
45 390 kr
48 920 kr
566 040 kr
544 680 kr
587 040 kr
Ca 291 kr
Ca 280 kr
Ca 302 kr
47 420 kr
45 600 kr
49 210 kr
569 040 kr
547 200 kr
590 520 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Privat
542 personer
320 personer
222 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
40 000 kr
40 000 kr
39 630 kr
480 000 kr
480 000 kr
475 560 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 600 kr
43 010 kr
44 520 kr
523 200 kr
516 120 kr
534 240 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 730 kr
43 130 kr
44 660 kr
524 760 kr
517 560 kr
535 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Web­designer

Som web­designer lager du internettsider, og kan jobbe med både innhold og design.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Nettverkstekniker jobber foran PC

Nettverks­tekniker

En nettverks­tekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbel­designer

Møbel­designeren designer møbler og interiør.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Kjole- og draktsyer

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.