Image
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Lenke
Lifesize

Yrkesbeskrivelse

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Interaksjonsdesigneren jobber med å gjøre tekniske systemer gode og effektive å bruke. Det kan være alt fra nettbutikker og apper, til avanserte verktøy for dataanalyse. Eller det kan være problemstillinger som:

 • hvordan gjøre det enkelt å lade en elbil?
 • hvordan raskt redigere et bilde?
 • hvordan gjøre det enklere å finne en ny jobb?
 • hvordan administrere byggesøknader mer effektivt? 

Tidligere fokuserte interaksjonsdesignere mest på å gjøre store datasystemer mer brukervennlige. I dag har interaksjonsdesigneren en finger med i spillet på alt fra hvordan du bestiller en reise, kjøper noe på nett eller bruker mobilen. 

Interaksjonsdesignere kartlegger behovene til brukerne og målene til virksomheten. De setter seg inn i de tekniske mulighetene og hvilke begrensinger de må jobbe innenfor. De samarbeider også tett med eksperter på brukerinnsikt, teknologi og forretning, for å kunne lage et konsept som fungerer for de som skal bruke det.  

Vanlige arbeidsoppgaver for interaksjonsdesignere kan være: 

 • kartlegge brukernes behov
 • kartlegge hvordan folk løser sine oppgaver i dag, og hvordan dette kan forbedres
 • forstå bedriftens mål, og forstå hvor det finnes muligheter
 • forstå teknologiens muligheter og begrensninger
 • utforme og teste konsepter for bruk av systemer. 
 • sørge for at krav til tilgjengelighet (universell utforming) følges
 • bygge prototyper og teste dem med ekte brukere
 • produsere detaljert design, ofte i tett samarbeid med teknologer og grafiske designere
 • være med og kvalitetssikre det som lages gjennom hele utviklingsprosessen

Interaksjonsdesigner er ikke en beskyttet tittel og rollen som interaksjonsdesigner overlapper til dels med rollen som tjenestedesigner, grafisk designer, forretningsutvikler, teknisk arkitekt, frontendutvikler (webdesigner) og produkteier.

Hvor jobber interaksjonsdesignere ?

Som interaksjonsdesigner kan du få jobb i mange land og jobbe med mange forskjellige problemstillinger. Du kan jobbe i små oppstartsbedrifter eller store offentlige eller private virksomheter. Rollen byr på varierte utfordringer og det er mange spesialiseringsmuligheter.

Personlige egenskaper

Det er viktig at interaksjonsdesigneren er god til å lede designprosesser, utvikle egnede konsepter og kritisk evaluere innspill og forslag til løsninger på brukerproblemer. Fordi interaksjonsdesignere jobber med mange forskjellige problemstillinger hos forskjellige virksomheter, er det viktig at en interaksjonsdesigner raskt kan skaffe seg oversikt over nye fagfelt, og lære seg nye verktøy og metoder.

Utdanning

Interaksjonsdesignere kan ha bakgrunn fra mange forskjellige utdanninger. Det finnes en rekke utdanningstilbud i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskoler og fagskoler.

Interaksjonsdesign er også ofte en del av studier innen informatikk, industridesign, webdesign og lignende.

Lønn

Grafills lønnsundersøkelse (2020) blant sine medlemmer, viser at de som jobber med interaksjonsdesign tjener i gjennomsnitt 654 063 kr. i året. 

Bedrifter

Interaksjonsdesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471112 - LAYOUT TEGNER
 • 3471136 - MULTIMEDIEDESIGNER

Sist kvalitetssikret den 28. januar 2021, av Grafill