Gjennomgått i samarbeid med UX Norge 22. januar 2024

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Arbeidsoppgaver

En interaksjonsdesigner har en nøkkelrolle i å forme brukeropplevelsen av digitale produkter og tjenester, med mål om å gjøre dem så brukervennlige og effektive som mulig. Dette arbeidet strekker seg over et bredt spekter av digitale plattformer. En interaksjonsdesigner kan jobbe med alt fra å forbedre brukergrensesnittet i nettbutikker, utvikle intuitive og engasjerende apper, til å konstruere brukervennlige grensesnitt for avanserte dataanalyseverktøy.

Interaksjonsdesignere kan jobbe med ulike problemstillinger, som for eksempel:

 • hvordan gjøre det enkelt å lade en elbil?
 • hvordan raskt redigere et bilde?
 • hvordan gjøre det enklere å finne en ny jobb?
 • hvordan administrere byggesøknader mer effektivt? 

Tidligere konsentrerte interaksjonsdesignere seg hovedsakelig om å gjøre store datasystemer mer brukervennlige. Nå spiller interaksjonsdesignere en viktig rolle i en rekke digitale opplevelser, fra bestilling av reiser til netthandel og bruk av mobiltelefoner.

Som interaksjonsdesigner er ditt ansvar å forstå brukernes behov og virksomhetens mål. Jobben din inkluderer å vurdere de tekniske mulighetene og begrensningene som påvirker designprosessen. Du jobber også nært med andre faggrupper, som innholdsdesignere, analytikere og markedsførere. Dette samarbeidet er nødvendig for å utvikle designløsninger som best møter både bedriftens og brukernes behov.

Vanlige arbeidsoppgaver for interaksjonsdesignere kan være: 

 • gjøre innsiktsarbeid og kartlegge brukernes behov
 • gjennomføre brukertester
 • forstå bedriftens mål, og forstå hvor det finnes muligheter
 • forstå teknologiens muligheter og begrensninger
 • utforme og teste konsepter for bruk av systemer 
 • sørge for at krav til tilgjengelighet (universell utforming) følges
 • bygge prototyper og teste dem med ekte brukere
 • produsere detaljert design, ofte i tett samarbeid med teknologer og grafiske designere
 • bidra i hele prosessen fra idé til ferdig produkt

Interaksjonsdesigner er ikke en beskyttet tittel og rollen som interaksjonsdesigner overlapper til dels med rollen som tjenestedesigner, grafisk designer, forretningsutvikler, teknisk arkitekt, frontendutvikler (webdesigner) og produkteier.

Hvor jobber interaksjonsdesignere?

Interaksjonsdesignere finner arbeidsmuligheter over hele verden og i en rekke bransjer. De kan være ansatt i alt fra innovative oppstartsbedrifter til velkjente, store organisasjoner, både i offentlig og privat sektor. Dette yrket er kjent for sitt mangfold i arbeidsoppgaver og omgivelser. Interaksjonsdesignere kan jobbe med alt fra utvikling av brukervennlige nettsider og apper til komplekse systemer. Med en slik variert arbeidshverdag, er det også gode muligheter for spesialisering innen ulike områder.

Intervjuer

Portrettbilde av Øyvind Rønning, han har brunt hår og smiler i kamera.

Interaksjonsdesigner

Øyvind Rønning

Øyvind lager digitale læringsverktøy og spill i Kahoot! Som digital designer er man dagens håndverker, sier han.

Viktige egenskaper

Som interaksjonsdesigner må du være flink til å lede designprosesser og utvikle nye konsepter. Det er viktig at du kan vurdere forslag og tilbakemeldinger nøye. Kreativitet og innovasjonsevne er sentrale egenskaper, da du vil skape løsninger som både er teknisk gjennomførbare og tiltalende for brukere. Fordi du vil jobbe med forskjellige utfordringer i ulike virksomheter, må du kunne sette deg raskt inn i nye fagområder og lære nye verktøy og metoder. Din evne til å tilpasse deg og lære kontinuerlig er essensiell. God kommunikasjonsevne er også viktig, både for å forstå brukernes behov og for å arbeide effektivt i tverrfaglige team. Man bør også være god på kvalitativ og kvantitativ metode i tillegg til prosess når man skal jobbe med interaksjonsdesign.

Lønn

Grafills lønnsundersøkelse (2020) blant sine medlemmer, viser at de som jobber med interaksjonsdesign tjener i gjennomsnitt 654 063 kr. i året. 

Utdanning

Interaksjonsdesignere kan ha bakgrunn fra mange forskjellige utdanninger. Det finnes en rekke utdanningstilbud i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskoler og fagskoler.

Interaksjonsdesign er også ofte en del av studier innen informatikk, industridesign, webdesign og lignende.

Bedrifter som ansetter interaksjonsdesignere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med interaksjonsdesignere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3471140 - UX-DESIGNER
 • 3471129 - WEBDESIGNER
 • 3471118 - WEB-DESIGNER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.