Image
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Interaksjonsdesigneren tegner skisser og strukturerer informasjonen som skal vises til brukerne av et system. Eksempler på slike systemer er billettautomaten på bussen, menyene på mobiltelefonen din og nettsiden du besøker nå. Målet er å lage systemer som er enkle å bruke.

Interaksjonsdesign handler om samspillet mellom menneske og maskin. Som interaksjonsdesigner benytter du kunnskap om hvordan mennesker leter etter, oppfatter og finner informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for interaksjonsdesigneren:

  • tegne skisser og prototyper
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • kartlegge brukeres behov
  • gjøre brukerundersøkelser
  • analysere brukerne av produktet sin atferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignere kan også være med på andre deler av produksjonen. Mange interaksjonsdesignere jobber også med det grafiske designet, mens andre er involvert i selve programmeringen eller realiseringen av den tekniske løsningen.

I tillegg er det vanlig at interaksjonsdesignere leder prosjekter og har ansvar for kontakt med kunder. Interaksjonsdesignere som driver eget foretak vil jobbe mye med markedsføring og salg.

Interaksjonsdesigner er ikke en beskyttet tittel , og hvem som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesigner. Yrket har fellestrekk med grafisk designerwebdesigner, mediedesigner og mediegrafikere.

Hvor jobber interaksjonsdesignere ?

Interaksjonsdesignere kan jobbe i flere typer bedrifter og organisasjoner. Du kan være ansatt i bedrifter som selger interaksjonsdesigntjenester, eller du kan være ansatt i større bedrifter som har behov for egen kompetanse i interaksjonsdesign. Noen interaksjonsdesignere driver også eget firma.

Personlige egenskaper

Som interaksjonsdesigner bør du kunne tenke analytisk. Du må forstå hvordan mennesker utfører oppgaver, for eksempel hvordan man navigerer og leter etter informasjon på et nettsted. Du må også like å sortere og strukturere informasjon, og være opptatt av brukervennlighet.

Du bør også være kreativ og flink til å formidle tankene og ideene dine. Det er vanlig å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor være flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignere kan ha bakgrunn fra mange forskjellige utdanninger. Det finnes en rekke utdanningstilbud i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskoler og fagskoler.

Interaksjonsdesign er også ofte en del av studier innen informatikk, industridesign, webdesign og lignende.

Hva jobber interaksjonsdesignutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 516409 - Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig
  • 635115 - Bachelor, digitale medier, treårig

Bedrifter

Interaksjonsdesigner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3471112 - LAYOUT TEGNER
  • 3471136 - MULTIMEDIEDESIGNER

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2019, av Westerdals Oslo ACT