Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

Interaksjons­designer

favoritt ikon

Interaksjonsdesigneren lager brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Interaksjonsdesigneren tegner skisser og strukturerer informasjonen som skal vises til brukerne av et system. Eksempler på slike systemer er billettautomaten på bussen, menyene på mobiltelefonen din og nettsiden du besøker nå. Målet er å lage systemer som er enkle å bruke.

Interaksjonsdesign handler om samspillet mellom menneske og maskin. Som interaksjonsdesigner benytter du kunnskap om hvordan mennesker leter etter, oppfatter og finner informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for interaksjonsdesigneren:

  • tegne skisser og prototyper
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • gjøre brukerundersøkelser
  • analysere brukerne av produktet sin atferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignere kan også være med på andre deler av produksjonen. Noen interaksjonsdesignere lager grafisk design, mens andre programmerer systemene. 

I tillegg er det vanlig at interaksjonsdesignere leder prosjekter, og har ansvar for kontakt med kunder. Interaksjonsdesignere som driver eget foretak vil jobbe mye med markedsføring og salg.

Interaksjonsdesigner er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesigner. Yrket har fellestrekk med grafisk designerwebdesigner, mediedesigner og mediegrafikere.

Hvor jobber interaksjonsdesignere?

Interaksjonsdesignere kan jobbe i flere typer firmaer. Du kan være ansatt i bedrifter som selger interaksjonsdesigntjenester, eller du kan være ansatt i større bedrifter som har behov for egen kompetanse i interaksjonsdesign. Noen interaksjonsdesignarar driver også eget firma.

Personlige egenskaper

Interaksjonsdesigneren må forstå hvordan mennesker utfører oppgaver, for eksempel hvordan man navigerer og leter etter informasjon på et nettsted. Du bør like å sortere og strukturere informasjon, og være opptatt av brukervennlighet.

Du bør også være kreativ og flink til å formidle tankene og ideene dine. Det er vanlig å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor være flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignere kan ha bakgrunn fra mange forskjellige utdanninger. Det finnes en rekke utdanningstilbud i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskoler og fagskoler.

Interaksjonsdesign er også ofte en del av studier innen informatikk, industridesign, webdesign og lignende.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber interaksjonsdesignutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grafiske- og multimediadesignere
Deltid
Alle sektorer
542 personer
324 personer
218 personer
Ca 237 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 330 kr
38 940 kr
37 310 kr
459 960 kr
467 280 kr
447 720 kr
Ca 237 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 330 kr
38 940 kr
37 310 kr
459 960 kr
467 280 kr
447 720 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
40 870 kr
41 230 kr
40 280 kr
490 440 kr
494 760 kr
483 360 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
40 970 kr
41 340 kr
40 360 kr
491 640 kr
496 080 kr
484 320 kr
Grafiske- og multimediadesignere
Heltid
Alle sektorer
3 335 personer
1 530 personer
1 805 personer
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca 268 kr
42 080 kr
40 950 kr
43 350 kr
504 960 kr
491 400 kr
520 200 kr
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca 268 kr
42 080 kr
40 950 kr
43 350 kr
504 960 kr
491 400 kr
520 200 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
43 890 kr
42 160 kr
45 360 kr
526 680 kr
505 920 kr
544 320 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 190 kr
42 390 kr
45 720 kr
530 280 kr
508 680 kr
548 640 kr
Grafiske- og multimediadesignere
Deltid
Privat
537 personer
321 personer
216 personer
Ca 237 kr
Ca 241 kr
Ca 230 kr
38 330 kr
39 080 kr
37 310 kr
459 960 kr
468 960 kr
447 720 kr
Ca 237 kr
Ca 241 kr
Ca 230 kr
38 330 kr
39 080 kr
37 310 kr
459 960 kr
468 960 kr
447 720 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
40 900 kr
41 250 kr
40 330 kr
490 800 kr
495 000 kr
483 960 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 000 kr
41 360 kr
40 410 kr
492 000 kr
496 320 kr
484 920 kr
Grafiske- og multimediadesignere
Heltid
Privat
3 309 personer
1 519 personer
1 790 personer
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca 268 kr
42 080 kr
40 970 kr
43 340 kr
504 960 kr
491 640 kr
520 080 kr
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca 268 kr
42 080 kr
40 970 kr
43 340 kr
504 960 kr
491 640 kr
520 080 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
43 890 kr
42 160 kr
45 370 kr
526 680 kr
505 920 kr
544 440 kr
Ca 271 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 190 kr
42 390 kr
45 730 kr
530 280 kr
508 680 kr
548 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold