Kvinnelig kunst- og kulturformidler i kunstgalleri.
Yrkesbeskrivelse

Kunst- og kulturformidler

favoritt ikon

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, bibliotek, museer og gallerier.

En kunst- og kulturformidler arbeider med å formidle kunst og kultur til barn, unge og voksne.

Formidlingen skjer en rekke steder i samfunnet, deriblant i skoleverket, i andre utdanningsinstitusjoner og i andre offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Arbeidet kan foregå på ulike måter avhengig av hvor du jobber:

  • i skolen formidles kunst og kultur gjennom den vanlige undervisningen og gjennom for eksempel forfatterbesøk og besøk av andre kunstnere
  • ved museer, bibliotek og kulturhus kan du jobbe med å formidle eksempel foredrag, konserter eller utstillinger 
  • du kan også arbeide i organisasjoner som formidler kulturopplevelser, for eksempel Den kulturelle skolesekken, Musikk i Skolen, Kunst i Skolen eller Norsk Forfattersentrum 
  • du kan jobbe med spesifikke kunst- eller kulturformer, som musikk-, film- eller litteraturfestivaler, litteraturhus, kunstforeninger eller andre kunstformidlingsinstitusjoner

Formidleren kan i mange tilfeller ha mye administrativt ansvar.

Du må ha god kompetanse innenfor det området du har ansvar for å formidle.

Hvor jobber kunst- og kulturformidlere?

Kunst- og kulturformidlere jobber innenfor skolevesenet eller kunst- eller kulturinstitusjoner slik som teatre, gallerier, museer, kulturhus, litteraturhus, konserthus, bibliotek, festilvalarrangører eller innen film/kinoadministrasjon.

Personlige egenskaper

Du bør ha pedagogiske evner, og være flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås barn og unge.

Utdanning

Det tilbys egne studier i kunst- og kulturformidling flere steder i landet. Du kan også jobbe med kunst- og kulturformidling uten spesifikk utdanning.

Oversikt over utdanningssteder

 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for kunst- og kulturformidlere. Kurs innenfor spesifikke fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Alle sektorer
534 personer
313 personer
221 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 870 kr
43 990 kr
48 550 kr
550 440 kr
527 880 kr
582 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 950 kr
44 010 kr
48 720 kr
551 400 kr
528 120 kr
584 640 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Alle sektorer
2 064 personer
1 011 personer
1 053 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 860 kr
49 950 kr
53 690 kr
622 320 kr
599 400 kr
644 280 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 990 kr
50 040 kr
53 860 kr
623 880 kr
600 480 kr
646 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Kommunal
712 personer
478 personer
234 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 260 kr
46 430 kr
50 130 kr
567 120 kr
557 160 kr
601 560 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 370 kr
47 960 kr
52 040 kr
592 440 kr
575 520 kr
624 480 kr
Ca 305 kr
Ca 296 kr
Ca 321 kr
49 530 kr
48 030 kr
52 360 kr
594 360 kr
576 360 kr
628 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Kommunal
148 personer
119 personer
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca
42 490 kr
42 630 kr
509 880 kr
511 560 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 690 kr
43 650 kr
524 280 kr
523 800 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 780 kr
43 650 kr
525 360 kr
523 800 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Kommunal
564 personer
359 personer
205 personer
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 298 kr
Ca 290 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 010 kr
50 760 kr
579 120 kr
564 120 kr
609 120 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 180 kr
48 720 kr
52 730 kr
602 160 kr
584 640 kr
632 760 kr
Ca 310 kr
Ca 301 kr
Ca 325 kr
50 350 kr
48 810 kr
53 040 kr
604 200 kr
585 720 kr
636 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Privat
1 734 personer
750 personer
984 personer
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 440 kr
49 400 kr
52 950 kr
617 280 kr
592 800 kr
635 400 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 550 kr
49 470 kr
53 090 kr
618 600 kr
593 640 kr
637 080 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Privat
375 personer
184 personer
191 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
41 670 kr
40 000 kr
46 470 kr
500 040 kr
480 000 kr
557 640 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 630 kr
43 720 kr
49 420 kr
559 560 kr
524 640 kr
593 040 kr
Ca 288 kr
Ca 270 kr
Ca 305 kr
46 710 kr
43 750 kr
49 550 kr
560 520 kr
525 000 kr
594 600 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Privat
1 359 personer
566 personer
793 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 090 kr
50 300 kr
53 360 kr
625 080 kr
603 600 kr
640 320 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 200 kr
50 380 kr
53 500 kr
626 400 kr
604 560 kr
642 000 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Statlig
152 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 120 kr
589 440 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 170 kr
674 040 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 320 kr
675 840 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Statlig
141 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 220 kr
590 640 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 390 kr
676 680 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 540 kr
678 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Alle sektorer
2 598 personer
1 324 personer
1 274 personer
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 160 kr
49 140 kr
53 200 kr
613 920 kr
589 680 kr
638 400 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 290 kr
49 220 kr
53 370 kr
615 480 kr
590 640 kr
640 440 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Alle sektorer
321 personer
221 personer
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca
36 810 kr
36 590 kr
441 720 kr
439 080 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca
36 810 kr
36 590 kr
441 720 kr
439 080 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca
38 480 kr
38 140 kr
461 760 kr
457 680 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca
38 530 kr
38 170 kr
462 360 kr
458 040 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Alle sektorer
911 personer
601 personer
310 personer
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 280 kr
44 170 kr
43 480 kr
45 330 kr
530 040 kr
521 760 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 280 kr
44 170 kr
43 480 kr
45 330 kr
530 040 kr
521 760 kr
543 960 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 283 kr
44 700 kr
44 120 kr
45 820 kr
536 400 kr
529 440 kr
549 840 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 283 kr
44 910 kr
44 370 kr
45 970 kr
538 920 kr
532 440 kr
551 640 kr
Arkivar eller kurator
Kommunal
478 personer
319 personer
159 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 140 kr
42 680 kr
44 390 kr
517 680 kr
512 160 kr
532 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 140 kr
42 680 kr
44 390 kr
517 680 kr
512 160 kr
532 680 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 710 kr
43 090 kr
44 970 kr
524 520 kr
517 080 kr
539 640 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 850 kr
43 220 kr
45 140 kr
526 200 kr
518 640 kr
541 680 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Kommunal
118 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 510 kr
474 120 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 570 kr
474 840 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Kommunal
360 personer
240 personer
120 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
43 580 kr
43 140 kr
44 660 kr
522 960 kr
517 680 kr
535 920 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
43 580 kr
43 140 kr
44 660 kr
522 960 kr
517 680 kr
535 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 282 kr
44 440 kr
43 850 kr
45 630 kr
533 280 kr
526 200 kr
547 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 282 kr
44 590 kr
43 990 kr
45 810 kr
535 080 kr
527 880 kr
549 720 kr
Arkivar eller kurator
Privat
302 personer
199 personer
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca
40 910 kr
41 170 kr
490 920 kr
494 040 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca
40 910 kr
41 170 kr
490 920 kr
494 040 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 280 kr
41 070 kr
495 360 kr
492 840 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 370 kr
41 170 kr
496 440 kr
494 040 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Privat
132 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 910 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 910 kr
418 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca
37 300 kr
447 600 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca
37 350 kr
448 200 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Privat
170 personer
107 personer
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 920 kr
41 830 kr
503 040 kr
501 960 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 920 kr
41 830 kr
503 040 kr
501 960 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca
42 750 kr
42 670 kr
513 000 kr
512 040 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca
42 860 kr
42 820 kr
514 320 kr
513 840 kr
Arkivar eller kurator
Statlig
452 personer
304 personer
148 personer
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 287 kr
44 540 kr
43 650 kr
46 540 kr
534 480 kr
523 800 kr
558 480 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 287 kr
44 540 kr
43 650 kr
46 540 kr
534 480 kr
523 800 kr
558 480 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
45 200 kr
44 400 kr
46 830 kr
542 400 kr
532 800 kr
561 960 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
45 490 kr
44 750 kr
47 000 kr
545 880 kr
537 000 kr
564 000 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Statlig
381 personer
254 personer
127 personer
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 290 kr
45 240 kr
44 440 kr
46 970 kr
542 880 kr
533 280 kr
563 640 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 290 kr
45 240 kr
44 440 kr
46 970 kr
542 880 kr
533 280 kr
563 640 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
45 820 kr
45 000 kr
47 470 kr
549 840 kr
540 000 kr
569 640 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
46 140 kr
45 390 kr
47 650 kr
553 680 kr
544 680 kr
571 800 kr
Arkivar eller kurator
Alle sektorer
1 232 personer
822 personer
410 personer
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 277 kr
43 330 kr
42 820 kr
44 810 kr
519 960 kr
513 840 kr
537 720 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 277 kr
43 330 kr
42 820 kr
44 810 kr
519 960 kr
513 840 kr
537 720 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
43 760 kr
43 170 kr
44 940 kr
525 120 kr
518 040 kr
539 280 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
43 950 kr
43 380 kr
45 080 kr
527 400 kr
520 560 kr
540 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker