Gjennomgått i samarbeid med Creo 18. januar 2017

Instrumentalpedagog

Instrumentalpedagogen arbeider med undervisning i ett eller flere musikkinstrumenter.

Arbeidsoppgaver

En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.

Dersom instrumentalpedagogen jobber med barn, går mye av jobben ut på å inspirere til musikkglede og lære bort grunnleggende ferdigheter i et instrument. Instrumentalpedagoger som underviser på høgskole eller universitet utdanner profesjonelle musikere.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • gi privattimer for elever/studenter som ønsker å lære seg et instrument
 • holde kurs
 • undervise i musikkteori og historie 
 • musikkundervisning ved kulturskoler og grunnskolen

Hvor jobber instrumentalpedagoger?

Instrumentalpedagogen jobber gjerne med musikkundervisning for barn i barnehager eller grunnskolen, eller som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universitet eller høgskoler. Noen instrumentalpedagoger driver også sin egen virksomhet og underviser for privatelever.

Hvordan er det å jobbe som instrumentalpedagog?

Viktige egenskaper for en instrumentalpedagog

Du må være musikalsk, og bør beherske ett eller flere instrumenter godt. Det er også viktig å ha evnen til å inspirere andre mennesker, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.

Hva tjener instrumentalpedagoger?

Hvordan utdanner du deg til instrumentalpedagog?

Mange som ønsker å jobbe med musikk velger å ta musikk, dans og drama på videregående skole. De fleste høyere musikkutdanninger har en praktisk opptaksprøve, så disse årene kan ofte være til stor hjelp. Videre er det mange studiemuligheter for å bli instrumentalpedagog. Du kan for eksempel ta kandidatstudiet ved Norges musikkhøgskole. Det er også mulig å utdanne seg til musikkpedagog ved de høgskolene som tilbyr lærerutdanning. Mulighetene er mange for dem som ønsker å studere musikk.

Hva jobber musikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715132 - Master, musikkteori, toårig
 • 715128 - Master, musikkpedagogikk, toårig
 • 715108 - Cand.musicae.-utdanning, musikkpedagogikk
 • 715103 - Cand.musicae.-utdanning, instrument
 • 615121 - Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig
 • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
 • 615113 - Videreutdanning i musikk
 • 615107 - Kandidat i musikk, fireårig

Bedrifter: Hvor jobber instrumentalpedagoger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med instrumentalpedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2359102 - MUSIKKPEDAGOG

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.