Musikkpedagog i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Instrumental­pedagog

favoritt ikon

Instrumentalpedagogen arbeider med undervisning i et eller flere musikkinstrumenter.

En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.

Dersom instrumentalpedagogen jobber med barn, går mye av jobben ut på å inspirere til musikkglede og lære bort grunnleggende ferdigheter i et instrument. Instrumentalpedagoger som underviser på høgskole eller universitet utdanner profesjonelle musikere.

Hvor jobber instrumentalpedagoger?

Instrumentalpedagogen jobber gjerne med musikkundervisning for barn i barnehager eller grunnskolen, eller som lærer ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, ved musikkonservatorier, universitet eller høgskoler. Noen instrumentalpedagoger driver også sin egen virksomhet og underviser for privatelever.

Personlige egenskaper

Du må være musikalsk, og bør beherske ett eller flere instrumenter godt. Det er også viktig å ha evnen til å inspirere andre mennesker, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.

Utdanning

Mange som ønsker å jobbe med musikk velger å ta musikk, dans og drama på videregående skole. De fleste høyere musikkutdanninger har en praktisk opptaksprøve, så disse årene kan ofte være til stor hjelp. Videre er det mange studiemuligheter for å bli instrumentalpedagog. Du kan for eksempel ta kandidatstudiet ved Norges musikkhøgskole. Det er også mulig å utdanne seg til musikkpedagog ved de høgskolene som tilbyr lærerutdanning. Mulighetene er mange for dem som ønsker å studere musikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber musikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre musikklærere
Deltid
Alle sektorer
3 838 personer
2 137 personer
1 701 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 730 kr
43 000 kr
42 460 kr
512 760 kr
516 000 kr
509 520 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 730 kr
43 000 kr
42 460 kr
512 760 kr
516 000 kr
509 520 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
42 480 kr
42 620 kr
42 310 kr
509 760 kr
511 440 kr
507 720 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
42 490 kr
42 630 kr
42 320 kr
509 880 kr
511 560 kr
507 840 kr
Andre musikklærere
Heltid
Alle sektorer
621 personer
307 personer
314 personer
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
43 740 kr
43 820 kr
43 730 kr
524 880 kr
525 840 kr
524 760 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
Ca 270 kr
43 740 kr
43 820 kr
43 730 kr
524 880 kr
525 840 kr
524 760 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
42 720 kr
42 590 kr
42 850 kr
512 640 kr
511 080 kr
514 200 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
42 800 kr
42 640 kr
42 960 kr
513 600 kr
511 680 kr
515 520 kr
Andre musikklærere
Deltid
Kommunal
3 639 personer
2 029 personer
1 610 personer
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
42 910 kr
43 240 kr
42 550 kr
514 920 kr
518 880 kr
510 600 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
42 910 kr
43 240 kr
42 550 kr
514 920 kr
518 880 kr
510 600 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 870 kr
42 450 kr
512 160 kr
514 440 kr
509 400 kr
Ca 263 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 690 kr
42 880 kr
42 460 kr
512 280 kr
514 560 kr
509 520 kr
Andre musikklærere
Heltid
Kommunal
571 personer
280 personer
291 personer
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
43 960 kr
44 000 kr
43 940 kr
527 520 kr
528 000 kr
527 280 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
43 960 kr
44 000 kr
43 940 kr
527 520 kr
528 000 kr
527 280 kr
Ca 266 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 110 kr
43 200 kr
43 020 kr
517 320 kr
518 400 kr
516 240 kr
Ca 266 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 180 kr
43 250 kr
43 100 kr
518 160 kr
519 000 kr
517 200 kr
Andre musikklærere
Deltid
Privat
182 personer
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 810 kr
441 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 810 kr
441 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 860 kr
454 320 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 870 kr
454 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.