Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Arbeidsoppgaver

Sosiologer studerer forholdet mellom mennesker. Sosiologens arbeid går ut på å undersøke ulike sider i et samfunn og hvordan mennesker former samfunnet rundt seg.

Det finnes mange forskjellige retninger innenfor sosiologi, og sosiologer spesialiserer seg gjerne innenfor en eller flere retninger.

Noen retninger innenfor sosiologi:

 • funksjonalisme – hvordan handlinger og institusjoner har en funksjon eller rolle i sosiale sammenhenger
 • sosialpsykologi – hvordan tanker, følelser og adferd påvirkes av andre
 • økonomisk sosiologi – handler om økonomi og samfunn
 • politisk sosiologi – hvordan kultur og andre sosiale strukturer påvirker politikken
 • arbeids- og velferdssosiologi
 • historisk sosiologi 
 • mediesosiologi – handler om medienes rolle i samfunnet og om hvilken rolle mediene spiller for relasjoner mellom mennesker
 • rettssosiologi – rettssystemets funksjon og utforming i og av samfunnet. 
 • kjønnssosiologi – kjønn og samfunn 

Sosiologer er som regel ikke ansatt som sosiologer, men kan jobbe som blant annet saksbehandlererådgivere, forskerekonsulenter, prosjektledere og annet. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver for sosiologer kan være:

 • Skrive notater, rapporter og utredninger.
 • Samle inn, analysere og tolke statistiske data, og bearbeide dem for offentlig publisering
 • Analysere hvordan politiske beslutninger eller økonomisk utvikling påvirker samfunnet, sosiale relasjoner eller for individet
 • Formulere og analysere alternative løsninger på samfunnsmessige/sosiale/individuelle utfordringer
 • Prosjektarbeid og prosjektstyring
 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser, analyser og evalueringer
 • Undervise studenter og drive forsknings- og utviklingsarbeid.

De sosiologiske forskningsmiljøene står blant annet bak prosjekter innen norsk samfunnsvitenskap, som Kvinneforskningsprogrammet og Levekårsundersøkelsene.

Hvor jobber sosiologer?

Du finner sosiologer i både privat og offentlig sektor. Eksempler på stillinger er forsker, veileder, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, rådgiver, politisk rådgiver, HR-rådgiver og prosjektkoordinator.

Hvordan er det å jobbe som sosiolog?

Intervjuer

Portrett av sosiolog Silje Bringsrud Fekjær

Sosiolog

Silje Bringsrud Fekjær

– De aller fleste sosiologer får seg jobb, men man får kanskje ikke akkurat den jobben man så for seg, forteller Silje.

Passer jeg til å bli sosiolog?

For å bli sosiolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert, nysgjerrig og ha analytisk evne.

Hva tjener sosiologer?

Hvordan utdanner du deg til sosiolog?

For å bli sosiolog kan du velge mellom ulike studieretninger innenfor samfunnsfag.

Hva jobber sosiologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 632102 - Bachelor, sosiologi, treårig
 • 732101 - Cand.philol.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732102 - Cand.polit.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732103 - Cand.sociol.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732105 - Hovedfagskandidat, sosiologi
 • 732104 - Mag.art.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732106 - Master, sosiologi, toårig
 • 832101 - Dr.philos.-utdanning, sosiologiske fag
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 632101 - Sosiologiske fag, lavere nivå
 • 832102 - Dr.polit.-utdanning, sosiologiske fag
 • 832103 - Lic.philos.-utdanning, sosiologiske fag
 • 737907 - Master, rettssosiologi, toårig
 • 832104 - Ph.d.-program, sosiologi

Bedrifter: Hvor jobber sosiologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sosiologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542103 - SOSIOLOG
 • 2542113 - RÅDGIVER (SOSIOLOGI)
 • 2542111 - PLANLEGGER (SOSIOLOGI)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542107 - SENIORRÅDGIVER (SAMFUNNSFAG/POLITIKK, PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2519105 - TRENDFORSKER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.