Image
Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Yrkesbeskrivelse

Miljøterapeut

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

 • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
 • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
 • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Hvor jobber miljøterapeuter ?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, og må like å omgås mange ulike typer mennesker. Du må kunne samarbeide godt med andre og kunne kommunisere med både klienter og andre fagpersoner.

Utdanning

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer, spesialpedagog eller annen faglig bakgrunn.

Man kan ta fagskoleutdanninger i miljøarbeid.

Etter- og videreutdanning

Flere universiteter og høgskoler tilbyr relevante fag innen helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har flere godkjenningsordninger.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 6613 - Vernepleiefag
 • 661301 - Vernepleierutdanning, treårig
 • 6621 - Sosialfag
 • 6651 - Ergoterapi

Hva er de vanligste utdanningene for miljøterapeuter ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Miljøterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 5132109 - ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen