Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter
Yrkesbeskrivelse

Miljø­terapeut

favoritt ikon

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.


Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

  • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
  • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
  • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Hvor jobber miljøterapeuter?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, og må like å omgås mange ulike typer mennesker. Du må kunne samarbeide godt med andre og kunne kommunisere med både klienter og andre fagpersoner.

Utdanning

Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men miljøterapeuten er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer eller spesialpedagog. Det finnes også miljøterapeuter med annen faglig bakgrunn.

Etter- og videreutdanning
Flere universiteter og høgskoler tilbyr relevante fag innen helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har flere godkjenningsordninger.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for miljøterapeuter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vernepleiere
Deltid
Alle sektorer
9 020 personer
7 044 personer
1 976 personer
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 550 kr
42 310 kr
43 580 kr
510 600 kr
507 720 kr
522 960 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 560 kr
42 310 kr
43 660 kr
510 720 kr
507 720 kr
523 920 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 840 kr
42 530 kr
44 090 kr
514 080 kr
510 360 kr
529 080 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 300 kr
42 940 kr
44 760 kr
519 600 kr
515 280 kr
537 120 kr
Vernepleiere
Heltid
Alle sektorer
9 958 personer
7 364 personer
2 594 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 268 kr
42 270 kr
41 940 kr
43 410 kr
507 240 kr
503 280 kr
520 920 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 268 kr
42 270 kr
41 940 kr
43 440 kr
507 240 kr
503 280 kr
521 280 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
41 810 kr
41 350 kr
43 110 kr
501 720 kr
496 200 kr
517 320 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
42 340 kr
41 810 kr
43 860 kr
508 080 kr
501 720 kr
526 320 kr
Vernepleiere
Deltid
Kommunal
6 512 personer
5 329 personer
1 183 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 263 kr
42 160 kr
42 050 kr
42 680 kr
505 920 kr
504 600 kr
512 160 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 263 kr
42 160 kr
42 050 kr
42 710 kr
505 920 kr
504 600 kr
512 520 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 300 kr
42 160 kr
43 020 kr
507 600 kr
505 920 kr
516 240 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 670 kr
42 500 kr
43 550 kr
512 040 kr
510 000 kr
522 600 kr
Vernepleiere
Heltid
Kommunal
6 897 personer
5 424 personer
1 473 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 970 kr
41 700 kr
43 050 kr
503 640 kr
500 400 kr
516 600 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 970 kr
41 700 kr
43 060 kr
503 640 kr
500 400 kr
516 720 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
41 440 kr
41 070 kr
42 790 kr
497 280 kr
492 840 kr
513 480 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
41 850 kr
41 450 kr
43 330 kr
502 200 kr
497 400 kr
519 960 kr
Vernepleiere
Deltid
Privat
1 112 personer
792 personer
320 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 266 kr
42 090 kr
41 990 kr
43 130 kr
505 080 kr
503 880 kr
517 560 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca 266 kr
42 090 kr
41 990 kr
43 130 kr
505 080 kr
503 880 kr
517 560 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 540 kr
42 100 kr
43 680 kr
510 480 kr
505 200 kr
524 160 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 950 kr
42 450 kr
44 250 kr
515 400 kr
509 400 kr
531 000 kr
Vernepleiere
Heltid
Privat
1 249 personer
736 personer
513 personer
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 630 kr
494 640 kr
489 960 kr
499 560 kr
Ca 254 kr
Ca 252 kr
Ca 257 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 630 kr
494 640 kr
489 960 kr
499 560 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
40 880 kr
40 590 kr
41 290 kr
490 560 kr
487 080 kr
495 480 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
41 360 kr
41 050 kr
41 790 kr
496 320 kr
492 600 kr
501 480 kr
Vernepleiere
Deltid
Statlig
1 396 personer
923 personer
473 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 295 kr
45 530 kr
44 800 kr
47 840 kr
546 360 kr
537 600 kr
574 080 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 295 kr
45 800 kr
45 040 kr
48 230 kr
549 600 kr
540 480 kr
578 760 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
45 930 kr
45 290 kr
47 270 kr
551 160 kr
543 480 kr
567 240 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
46 910 kr
46 190 kr
48 400 kr
562 920 kr
554 280 kr
580 800 kr
Vernepleiere
Heltid
Statlig
1 812 personer
1 204 personer
608 personer
Ca 271 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 890 kr
43 330 kr
45 220 kr
526 680 kr
519 960 kr
542 640 kr
Ca 271 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
44 140 kr
43 500 kr
45 720 kr
529 680 kr
522 000 kr
548 640 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 860 kr
43 070 kr
45 420 kr
526 320 kr
516 840 kr
545 040 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
44 890 kr
43 890 kr
46 880 kr
538 680 kr
526 680 kr
562 560 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
5 509 personer
4 033 personer
1 476 personer
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 710 kr
39 580 kr
40 080 kr
476 520 kr
474 960 kr
480 960 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 710 kr
39 580 kr
40 080 kr
476 520 kr
474 960 kr
480 960 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
40 710 kr
40 430 kr
41 560 kr
488 520 kr
485 160 kr
498 720 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
41 070 kr
40 720 kr
42 140 kr
492 840 kr
488 640 kr
505 680 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
13 435 personer
9 937 personer
3 498 personer
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 630 kr
39 470 kr
40 070 kr
475 560 kr
473 640 kr
480 840 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
39 630 kr
39 470 kr
40 070 kr
475 560 kr
473 640 kr
480 840 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 250 kr
39 790 kr
39 530 kr
40 550 kr
477 480 kr
474 360 kr
486 600 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 250 kr
40 070 kr
39 780 kr
40 910 kr
480 840 kr
477 360 kr
490 920 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
2 545 personer
2 028 personer
517 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 540 kr
39 340 kr
40 170 kr
474 480 kr
472 080 kr
482 040 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 540 kr
39 340 kr
40 170 kr
474 480 kr
472 080 kr
482 040 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 258 kr
40 550 kr
40 240 kr
41 850 kr
486 600 kr
482 880 kr
502 200 kr
Ca 250 kr
Ca 248 kr
Ca 258 kr
40 820 kr
40 480 kr
42 240 kr
489 840 kr
485 760 kr
506 880 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
7 295 personer
6 004 personer
1 291 personer
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 248 kr
39 350 kr
39 250 kr
40 210 kr
472 200 kr
471 000 kr
482 520 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 248 kr
39 350 kr
39 250 kr
40 210 kr
472 200 kr
471 000 kr
482 520 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 310 kr
39 060 kr
40 440 kr
471 720 kr
468 720 kr
485 280 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 250 kr
39 540 kr
39 300 kr
40 620 kr
474 480 kr
471 600 kr
487 440 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Privat
1 773 personer
1 200 personer
573 personer
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 300 kr
38 480 kr
37 010 kr
459 600 kr
461 760 kr
444 120 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 300 kr
38 480 kr
37 010 kr
459 600 kr
461 760 kr
444 120 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 237 kr
39 050 kr
39 320 kr
38 420 kr
468 600 kr
471 840 kr
461 040 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 237 kr
39 240 kr
39 460 kr
38 710 kr
470 880 kr
473 520 kr
464 520 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Privat
4 443 personer
2 753 personer
1 690 personer
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 210 kr
39 200 kr
39 220 kr
470 520 kr
470 400 kr
470 640 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
39 210 kr
39 200 kr
39 220 kr
470 520 kr
470 400 kr
470 640 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
39 870 kr
39 790 kr
39 990 kr
478 440 kr
477 480 kr
479 880 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
40 080 kr
39 960 kr
40 260 kr
480 960 kr
479 520 kr
483 120 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
1 191 personer
805 personer
386 personer
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 283 kr
43 330 kr
42 400 kr
45 770 kr
519 960 kr
508 800 kr
549 240 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 283 kr
43 420 kr
42 420 kr
46 100 kr
521 040 kr
509 040 kr
553 200 kr
Ca 271 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
43 860 kr
42 790 kr
46 350 kr
526 320 kr
513 480 kr
556 200 kr
Ca 271 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
44 730 kr
43 440 kr
47 720 kr
536 760 kr
521 280 kr
572 640 kr
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
1 697 personer
1 180 personer
517 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 910 kr
41 670 kr
42 820 kr
502 920 kr
500 040 kr
513 840 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
41 910 kr
41 670 kr
42 920 kr
502 920 kr
500 040 kr
515 040 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 263 kr
41 690 kr
41 270 kr
42 670 kr
500 280 kr
495 240 kr
512 040 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 263 kr
42 380 kr
41 780 kr
43 770 kr
508 560 kr
501 360 kr
525 240 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Alle sektorer
81 996 personer
72 301 personer
9 695 personer
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 870 kr
39 940 kr
38 840 kr
478 440 kr
479 280 kr
466 080 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 240 kr
39 910 kr
39 980 kr
38 940 kr
478 920 kr
479 760 kr
467 280 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 390 kr
39 480 kr
38 710 kr
472 680 kr
473 760 kr
464 520 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
39 830 kr
39 890 kr
39 400 kr
477 960 kr
478 680 kr
472 800 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Alle sektorer
25 990 personer
21 044 personer
4 946 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 290 kr
38 310 kr
38 210 kr
459 480 kr
459 720 kr
458 520 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
38 300 kr
38 330 kr
38 210 kr
459 600 kr
459 960 kr
458 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
35 680 kr
35 490 kr
36 520 kr
428 160 kr
425 880 kr
438 240 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 225 kr
36 260 kr
36 010 kr
37 360 kr
435 120 kr
432 120 kr
448 320 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Kommunal
69 227 personer
62 124 personer
7 103 personer
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 020 kr
40 060 kr
39 190 kr
480 240 kr
480 720 kr
470 280 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
40 100 kr
39 290 kr
480 720 kr
481 200 kr
471 480 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
39 590 kr
39 650 kr
39 000 kr
475 080 kr
475 800 kr
468 000 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
40 040 kr
39 610 kr
480 000 kr
480 480 kr
475 320 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Kommunal
20 429 personer
17 056 personer
3 373 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 460 kr
38 460 kr
38 480 kr
461 520 kr
461 520 kr
461 760 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
38 470 kr
38 480 kr
38 480 kr
461 640 kr
461 760 kr
461 760 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
35 710 kr
35 570 kr
36 440 kr
428 520 kr
426 840 kr
437 280 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 225 kr
36 230 kr
36 040 kr
37 180 kr
434 760 kr
432 480 kr
446 160 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Privat
7 952 personer
6 075 personer
1 877 personer
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 225 kr
Ca 227 kr
Ca 218 kr
36 480 kr
36 780 kr
35 310 kr
437 760 kr
441 360 kr
423 720 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 560 kr
36 720 kr
36 000 kr
438 720 kr
440 640 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 222 kr
36 990 kr
37 110 kr
36 590 kr
443 880 kr
445 320 kr
439 080 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Privat
3 091 personer
2 080 personer
1 011 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 750 kr
35 000 kr
425 280 kr
429 000 kr
420 000 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 790 kr
34 660 kr
35 060 kr
417 480 kr
415 920 kr
420 720 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
35 300 kr
35 080 kr
35 760 kr
423 600 kr
420 960 kr
429 120 kr
Helsefagarbeidere
Deltid
Statlig
4 817 personer
4 102 personer
715 personer
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 520 kr
40 350 kr
42 550 kr
486 240 kr
484 200 kr
510 600 kr
Ca 250 kr
Ca 249 kr
Ca 263 kr
40 700 kr
40 500 kr
43 040 kr
488 400 kr
486 000 kr
516 480 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
40 910 kr
40 610 kr
42 770 kr
490 920 kr
487 320 kr
513 240 kr
Ca 253 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 800 kr
41 360 kr
44 530 kr
501 600 kr
496 320 kr
534 360 kr
Helsefagarbeidere
Heltid
Statlig
2 470 personer
1 908 personer
562 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
38 340 kr
40 010 kr
465 000 kr
460 080 kr
480 120 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 930 kr
38 490 kr
40 380 kr
467 160 kr
461 880 kr
484 560 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
36 590 kr
35 710 kr
39 580 kr
439 080 kr
428 520 kr
474 960 kr
Ca 226 kr
Ca 220 kr
Ca 244 kr
37 730 kr
36 690 kr
41 270 kr
452 760 kr
440 280 kr
495 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold