Yrkesbeskrivelse

Seilmaker

En seilmaker lager og reparerer seil.

Seilmakere arbeider med seil, men kan også lage presenninger, kalesjer og andre fasongsydde produkter. De kan i tillegg gjøre riggarbeid som å spleise og montere tauverk og wire. Seil lages etter mål og delene skjæres til manuelt eller brennes ut ved hjelp av datastyrt laser. Delene sys, limes eller sveises sammen i henhold til konstruksjonstegningene. Sømmer sys med kraftige industrisymaskiner, mens håndsøm brukes til forsterkninger av kanter og hull. I dag brukes mest kunstfiber i seil, men til veteranfartøyer brukes også naturmaterialer som lin, hamp og bomull.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • • ta mål av båt og rigg for å tegne og konstruere seil
  • • lage og reparere seil og formsydde trekk
  • • veilede kunder om seil og andre seilmakerprodukter

I tillegg til å kunne faget, bør seilmakeren ha kunnskap om båter, seiling og aerodynamikk for å kunne gi råd til kunder om valg av seil og rigg og om vedlikehold av seil.

Hvor jobber seilmakere ?

De fleste seilmakere arbeider på mindre verksteder, såkalte seilloft. Mange arbeider alene som selvstendig næringsdrivende eller sammen med noen få ansatte.

Personlige egenskaper

Som seilmaker må du være nøyaktig, ha anlegg for tegning og regning, samt ha godt håndlag. Du bør også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i seilmakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber seilmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 458209 - Seilmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter

Seilmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7432114 - SEILMAKER
  • 7432107 - SEILMAKERMESTER
  • 8263114 - SYER (BÅTKALESJER)

Sist kvalitetssikret den 29. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt