Gjennomgått i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg 23. september 2021

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Arbeidsoppgaver

Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere/gravelastere. 

Tunnelborerigger, valsetog, aggregater og spesialmaskiner er også utstyr du kan komme borti i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsmaskinmekanikeren:

 • feilsøke på anleggsmaskiner
 • reparere anleggsmaskiner
 • vedlikeholde anleggsmaskiner

Hvert år må anleggsmaskiner inn til kontroll/sertifisering og det er bare anleggsmaskinmekanikere som har kompetanse og lov til å foreta denne kontrollen.

Arbeidet som anleggsmaskinmekaniker kan være fysisk krevende. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. Det er derfor viktig å ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre.

Yrket har likhetstrekk med landbruksmaskinmekaniker og anleggsmaskinfører.

Hvor jobber anleggsmaskinmekanikere?

Anleggsmaskinmekanikere kan være ansatt i store og små bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver innenfor anleggsbransjen. Arbeidet foregår på anleggsområder og inne på verksted.

Intervjuer

Portrettbilde av anleggsmaskinmekaniker Tor Støbakk. Han står lent inntil et trakturhjul og har på seg grå arbeidspress og svart caps på hodet.

Anleggsmaskinmekaniker

Tor Støbakk

Hvis en traktor plutselig stopper, og du møter en fortvilet bonde som har masse gress som skal klippes, da synes jeg det er veldig artig å få den traktoren til å gå igjen, sier Tor Støbakk.

Viktige egenskaper

Du bør være interessert i motorer, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slanger), mekanikk og elektronikk. Høy grad av samarbeidsevne og selvstendighet er nyttige egenskaper for en anleggsmaskinmekaniker. Du må også være praktisk anlagt og like å jobbe med hendene. Videre må du kunne kommunisere godt med kunder og kolleger, og ha evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som gjøres. Det er også viktig at du utfører arbeid effektivt og nøyaktig.

Du må ha gode konsentrasjonsevner, siden du jobber under strenge sikkerhetsbestemmelser.

 

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i anleggsmaskinmekanikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som anleggsmaskinmekanikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant anleggsmaskinmekanikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455243 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4
 • 455202 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3
 • 455250 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3, grunnkompetanse

Bedrifter som ansetter anleggsmaskinmekanikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsmaskinmekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233108 - SPESIALARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233107 - VERKSTEDARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233106 - FORMANN (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233104 - FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233103 - ANLEGGSMASKINREPARATØR
 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER
 • 7233103 - ANLEGGSMASKINREPARATØR

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.