Image
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på masseforflytningsmaskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere/gravelastere. 

Tunnelborerigger, valsetog, aggregater og spesialmaskiner er også utstyr du kan komme borti i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsmaskinmekanikeren:

 • feilsøke på anleggsmaskiner
 • reparere anleggsmaskiner
 • vedlikeholde anleggsmaskiner

Hvert år må anleggsmaskiner inn til kontroll/sertifisering og det er bare anleggsmaskinmekanikere som har kompetanse og lov til å foreta denne kontrollen.

Arbeidet som anleggsmaskinmekaniker kan være fysisk krevende. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. Det er derfor viktig å ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre.

Yrket har likhetstrekk med landbruksmaskinmekaniker og anleggsmaskinfører.

Hvor jobber anleggsmaskinmekanikere ?

Anleggsmaskinmekanikere kan være ansatt i store og små bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver innenfor anleggsbransjen. Arbeidet foregår på anleggsområder og inne på verksted.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i motorer, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slanger), mekanikk og elektronikk. Høy grad av samarbeidsevne og selvstendighet er nyttige egenskaper for en anleggsmaskinmekaniker. Du må også være praktisk anlagt og like å jobbe med hendene. Videre må du kunne kommunisere godt med kunder og kolleger, og ha evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som gjøres. Det er også viktig at du utfører arbeid effektivt og nøyaktig.

Du må ha gode konsentrasjonsevner, siden du jobber under strenge sikkerhetsbestemmelser.

 

Utdanning

Med fagbrev i anleggsmaskinmekanikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber anleggsmaskinmekanikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455202 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3
 • 455243 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4

Hva er de vanligste utdanningene for anleggsmaskinmekanikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Anleggsmaskinmekaniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER
 • 7233103 - ANLEGGSMASKINREPARATØR
 • 7233104 - FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233108 - SPESIALARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233107 - VERKSTEDARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233106 - FORMANN (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. september 2021, av Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg