Gjennomgått i samarbeid med Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo 12. desember 2022

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Arbeidsoppgaver

Biokjemikere bruker sine kunnskaper innen kjemi til å forstå de mange kjemiske prosessene som foregår i levende organismer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en biokjemiker:

 • kjemiske analyser
 • ansvar for drift og vedlikehold av laboratoriet
 • administrative oppgaver knyttet til prøver, bestillinger og rapporteringer

Mange biokjemikere jobber med forskningsoppgaver for å bidra til ny biologisk og biomedisinsk kunnskap, mens andre driver med konkret produktutvikling eller med å løse praktiske problemer i industrien. Selv om arbeidsoppgavene kan variere, jobber de fleste mye i laboratoriet, og er gjerne assistert av laboranter.

Biokjemikeres arbeidsområde kan best beskrives som biovitenskap, og omhandler blant annet studier av biokjemiske molekyler og forholdet mellom celler, organer og organismer. Forskningen foregår i nært samarbeid med forskere med en annen faglig bakgrunn, som molekylærbiologer, mikrobiologer, fysiologer og medisinere. Dette gjelder også jobber som ikke er rettet mot forskning.

Hvor jobber biokjemikere?

Biokjemikere kan jobbe i en rekke bransjer. Mange jobber i forskningsinstitusjonermen du kan også jobbe i industrien, helsesektoren eller i offentlig forvaltning.

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med svart genser. Hun smiler og har håret bak i en hestehale.

Biokjemiker

Katrine Wickstrøm Biseth

– Jobben min går i hovedsak ut på å bruke kjemi på å sette sammen «byggeklossene» slik at det blir et aktivt legemiddel, forteller Katrine.
Portrett av Henning Cederkvist i legefrakk

Biokjemiker

Henning Cederkvist

– Det er så utrolig spennende å lære og forstå hvordan kjemien i menneskekroppen fungerer, sier Henning Cederkvist.

Viktige egenskaper

Som biokjemiker bør du ha interesse for fagområder som biologi, kjemi og andre naturfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger og ha evne til analytisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk biokjemi.

Lønn

Utdanning

Biokjemikere vil i de fleste tilfeller ha kjemi eller biologi som utgangspunkt i utdanningen. Du kan ta studier innen biokjemi, biologisk kjemi, medisinsk biokjemi og lignende.

De som jobber som biokjemikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant biokjemiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 852207 - Dr.philos.-utdanning, biokjemi
 • 852203 - Dr.scient.-utdanning, biokjemi
 • 752207 - Cand.scient.-utdanning, biokjemi
 • 751305 - Master, molekylær biovitenskap, toårig
 • 652217 - Bachelor, kjemi og biokjemi, treårig

Bedrifter som ansetter biokjemikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med biokjemikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2211106 - FISKEFORSKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.