Image
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biokjemikere bruker sine kunnskaper innen kjemi til å forstå de mange kjemiske prosessene som foregår i levende organismer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en biokjemiker:

 • kjemiske analyser
 • ansvar for drift og vedlikehold av laboratoriet
 • administrative oppgaver knyttet til prøver, bestillinger og rapporteringer

Mange biokjemikere jobber med forskningsoppgaver for å bidra til ny biologisk og biomedisinsk kunnskap, mens andre driver med konkret produktutvikling eller med å løse praktiske problemer i industrien. Selv om arbeidsoppgavene kan variere, jobber de fleste mye i laboratoriet, og er gjerne assistert av laboranter.

Biokjemikeres arbeidsområde kan best beskrives som biovitenskap, og omhandler blant annet studier av biokjemiske molekyler og forholdet mellom celler, organer og organismer. Forskningen foregår i nært samarbeid med forskere med en annen faglig bakgrunn, som molekylærbiologer, mikrobiologer, fysiologer og medisinere. Dette gjelder også jobber som ikke er rettet mot forskning.

Hvor jobber biokjemikere ?

Biokjemikere kan jobbe i en rekke bransjer. Mange jobber i forskningsinstitusjonermen du kan også jobbe i industrien, helsesektoren eller i offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Som biokjemiker bør du ha interesse for fagområder som biologi, kjemi og andre naturfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger og ha evne til analytisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk biokjemi.

Utdanning

Biokjemikere vil i de fleste tilfeller ha kjemi eller biologi som utgangspunkt i utdanningen. Du kan ta studier innen biokjemi, biologisk kjemi, medisinsk biokjemi og lignende.

Hva jobber biokjemiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 852207 - Dr.philos.-utdanning, biokjemi
 • 852203 - Dr.scient.-utdanning, biokjemi
 • 751305 - Master, molekylær biovitenskap, toårig
 • 652217 - Bachelor, kjemi og biokjemi, treårig
 • 752207 - Cand.scient.-utdanning, biokjemi

Hva er de vanligste utdanningene for biokjemikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Biokjemiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 25. mars 2019, av Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo