Image
Matteknolog injiserer en maiskolbe på et laboratorium.
Lenke
Wavebreakmedia Ltd

Yrkesbeskrivelse

Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontrollarbeid innenfor matindustrien.

Han eller hun bidrar dermed til at maten vi kjøper er trygg å spise, og har den kvaliteten og smaken som forventes.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknolog:

 • kontrollere blant annet smak, kvalitet, holdbarhet og trygghet på råvarer og ferdige produkter
 • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
 • forske seg fram til og utvikle nye produkter
 • ta bakteriologiske prøver og gjøre annet laboratoriearbeid
 • foreta tilsyn av serveringssteder eller andre næringsmiddelvirksomheter
 • veiledning av forbrukere og ulike virksomheter
 • rapportering og dokumentasjon

I dette yrket må du ha god kjennskap til regelverket innenfor fagfeltet.

Yrket kalles også næringsmiddelteknolog. Noen beslektede yrkestitler er kvalitetsleder, produktutvikler, lab- og utviklingssjef og hygieneansvarlig.

Jobber du i Mattilsynet, kan aktuelle yrkestitler være inspektør eller førsteinspektør.

Hvor jobber matteknologer ?

Som matteknolog kan du jobbe innenfor næringsmiddelproduksjon, for eksempel i meierier, bakerier, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter eller hos ferdigmatprodusenter. En vanlig arbeidsplass innenfor det offentlige er Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som matteknolog må du være ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Bedrifter

Matteknolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3222113 - NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR
 • 3222109 - NÆRINGSMIDDELTEKNOLOG
 • 3222126 - MATTILSYNSKONTROLLØR
 • 3222125 - MATTILSYNSINSPEKTØR
 • 3222124 - MATTILSYNSRÅDGIVER
 • 3222105 - MEIERIINSPEKTØR
 • 3222111 - HYGIENIKER (NÆRINGSMIDDEL)
 • 3222112 - NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR
 • 3222114 - RESTAURANTINSPEKTØR
 • 3222116 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222123 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222118 - FØRSTEINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222117 - INSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222119 - SENIORINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222120 - SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL)
 • 3223103 - PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER)
 • 3222127 - MATTEKNOLOG
 • 3152121 - NÆRINGSMIDDELTEKNIKER
 • 3223104 - MATFAGLIG KONSULENT
 • 8277130 - BRYGGER (ØL)

Sist kvalitetssikret den 06. januar 2022, av NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap