Matteknolog injiserer en maiskolbe på et laboratorium.
Yrkesbeskrivelse

Mat­teknolog

favoritt ikon

En matteknolog kontrollerer råvarer og produkter slik at matvarer vi kjøper i butikken har den kvaliteten og smaken som forventes.

En matteknolog jobber med kontrollarbeid innen matindustrien. Arbeidet kan bestå i å kvalitetskontrollere råvarer som brukes i produksjonen, eller å ta bakteriologiske prøver for å se til at gjeldende retningslinjer for produksjonen følges.

Matteknologer har gjerne ansvaret for selve produksjonen av produktene, der de skal se til at alt går rett for seg, og justere prosessen dersom det er nødvending.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknologer:

  • kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fiske- eller landbruksprodukter
  • overvåke selve produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
  • forske seg fram til, og utvikle nye produkter
  • annet laboratoriearbeid

Yrket kalles også næringsmiddelingeniør og næringsmiddelteknolog.

Hvor jobber matteknologer?

Med denne utdanningen kvalifiserer du deg til mange typer jobber i matbransjen. Matteknologer jobber på laboratorium eller i produksjonen i større bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være offentlig ansatt, for eksempel i mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som mattekniolog må du være systematisk, påpasselig og nøyaktig, siden dette er veldig viktig både i kontrollarbeidet og med tanke på personlig hygiene. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber næringsmiddelingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Alle sektorer
547 personer
348 personer
199 personer
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 810 kr
42 500 kr
46 480 kr
525 720 kr
510 000 kr
557 760 kr
Ca 290 kr
Ca 277 kr
Ca 316 kr
46 910 kr
44 810 kr
51 260 kr
562 920 kr
537 720 kr
615 120 kr
Ca 290 kr
Ca 277 kr
Ca 316 kr
47 100 kr
44 980 kr
51 490 kr
565 200 kr
539 760 kr
617 880 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Alle sektorer
3 441 personer
1 641 personer
1 800 personer
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 380 kr
45 670 kr
52 820 kr
580 560 kr
548 040 kr
633 840 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 371 kr
55 730 kr
50 860 kr
60 170 kr
668 760 kr
610 320 kr
722 040 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 371 kr
56 320 kr
51 280 kr
60 910 kr
675 840 kr
615 360 kr
730 920 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Privat
432 personer
266 personer
166 personer
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 286 kr
43 750 kr
42 230 kr
46 290 kr
525 000 kr
506 760 kr
555 480 kr
Ca 294 kr
Ca 278 kr
Ca 323 kr
47 590 kr
45 110 kr
52 320 kr
571 080 kr
541 320 kr
627 840 kr
Ca 294 kr
Ca 278 kr
Ca 323 kr
47 760 kr
45 270 kr
52 520 kr
573 120 kr
543 240 kr
630 240 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Privat
2 359 personer
949 personer
1 410 personer
Ca 337 kr
Ca 311 kr
Ca 359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
Ca 337 kr
Ca 311 kr
Ca 359 kr
54 520 kr
50 330 kr
58 160 kr
654 240 kr
603 960 kr
697 920 kr
Ca 379 kr
Ca 350 kr
Ca 398 kr
61 380 kr
56 680 kr
64 550 kr
736 560 kr
680 160 kr
774 600 kr
Ca 379 kr
Ca 350 kr
Ca 398 kr
61 980 kr
57 070 kr
65 290 kr
743 760 kr
684 840 kr
783 480 kr
Helse- og miljøkontrollører
Deltid
Statlig
105 personer
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 610 kr
535 320 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 610 kr
535 320 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 540 kr
534 480 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 800 kr
537 600 kr
Helse- og miljøkontrollører
Heltid
Statlig
1 049 personer
673 personer
376 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 420 kr
43 110 kr
43 960 kr
521 040 kr
517 320 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 480 kr
43 110 kr
44 150 kr
521 760 kr
517 320 kr
529 800 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 200 kr
42 700 kr
44 100 kr
518 400 kr
512 400 kr
529 200 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 790 kr
43 180 kr
44 890 kr
525 480 kr
518 160 kr
538 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker