Kvalitetssikret av NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap 06. januar 2022

Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

Arbeidsoppgaver

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontrollarbeid innenfor matindustrien.

Han eller hun bidrar dermed til at maten vi kjøper er trygg å spise, og har den kvaliteten og smaken som forventes.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknolog:

 • kontrollere blant annet smak, kvalitet, holdbarhet og trygghet på råvarer og ferdige produkter
 • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
 • forske seg fram til og utvikle nye produkter
 • ta bakteriologiske prøver og gjøre annet laboratoriearbeid
 • foreta tilsyn av serveringssteder eller andre næringsmiddelvirksomheter
 • veiledning av forbrukere og ulike virksomheter
 • rapportering og dokumentasjon

I dette yrket må du ha god kjennskap til regelverket innenfor fagfeltet.

Yrket kalles også næringsmiddelteknolog. Noen beslektede yrkestitler er kvalitetsleder, produktutvikler, lab- og utviklingssjef og hygieneansvarlig.

Jobber du i Mattilsynet, kan aktuelle yrkestitler være inspektør eller førsteinspektør.

Hvor jobber matteknologer?

Som matteknolog kan du jobbe innenfor næringsmiddelproduksjon, for eksempel i meierier, bakerier, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter eller hos ferdigmatprodusenter. En vanlig arbeidsplass innenfor det offentlige er Mattilsynet.

Intervjuer

Portrettbilde av matteknolog Hanna Østvik med lys genser og skulderlangt hår

Matteknolog/matviter

Hanna Østvik

Hanna Østvik ved Rørosmeieriet er stolt av yrket sitt og kjenner på en spesiell følelse når et nytt produkt ligger klart i emballasjen sin og skal ut i markedet.

Viktige egenskaper

Som matteknolog må du være ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsmarked

Bedrifter med matteknologer

 • 8277130 - BRYGGER (ØL)
 • 3223104 - MATFAGLIG KONSULENT
 • 3223103 - PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER)
 • 3222127 - MATTEKNOLOG
 • 3222126 - MATTILSYNSKONTROLLØR
 • 3222125 - MATTILSYNSINSPEKTØR
 • 3222124 - MATTILSYNSRÅDGIVER
 • 3222123 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222120 - SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL)
 • 3222119 - SENIORINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222118 - FØRSTEINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222117 - INSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222116 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222114 - RESTAURANTINSPEKTØR
 • 3222113 - NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR
 • 3222112 - NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR
 • 3222111 - HYGIENIKER (NÆRINGSMIDDEL)
 • 3222109 - NÆRINGSMIDDELTEKNOLOG
 • 3222105 - MEIERIINSPEKTØR
 • 3152121 - NÆRINGSMIDDELTEKNIKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.