Gjennomgått i samarbeid med NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap 06. januar 2022

Matteknolog

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

Arbeidsoppgaver

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontrollarbeid innenfor matindustrien.

Han eller hun bidrar dermed til at maten vi kjøper er trygg å spise, og har den kvaliteten og smaken som forventes.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknolog:

 • kontrollere blant annet smak, kvalitet, holdbarhet og trygghet på råvarer og ferdige produkter
 • overvåke produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
 • forske seg fram til og utvikle nye produkter
 • ta bakteriologiske prøver og gjøre annet laboratoriearbeid
 • foreta tilsyn av serveringssteder eller andre næringsmiddelvirksomheter
 • veiledning av forbrukere og ulike virksomheter
 • rapportering og dokumentasjon

I dette yrket må du ha god kjennskap til regelverket innenfor fagfeltet.

Yrket kalles også næringsmiddelteknolog. Noen beslektede yrkestitler er kvalitetsleder, produktutvikler, lab- og utviklingssjef og hygieneansvarlig.

Jobber du i Mattilsynet, kan aktuelle yrkestitler være inspektør eller førsteinspektør.

Hvor jobber matteknologer?

Som matteknolog kan du jobbe innenfor næringsmiddelproduksjon, for eksempel i meierier, bakerier, slakterier, fiskeforedlingsbedrifter eller hos ferdigmatprodusenter. En vanlig arbeidsplass innenfor det offentlige er Mattilsynet.

Hvordan er det å jobbe som matteknolog?

Intervjuer

Matteknolog Janne Gerda Huserbråten smiler stort til fotografen. I bakgrunnen skimtes deler av ukeplanen for mål i hennes avdeling.

Matteknolog

Janne Gerda Huserbråten

– Jeg jobber med selve folkesjela til nordmenn og det gjør meg stolt, sier Janne hos verdens største produsent av akevitt.
Portrettbilde av matteknolog Hanna Østvik med lys genser og skulderlangt hår

Matteknolog/matviter

Hanna Østvik

Hanna Østvik ved Rørosmeieriet er stolt av yrket sitt og kjenner på en spesiell følelse når et nytt produkt ligger klart i emballasjen sin og skal ut i markedet.

Passer jeg til å bli matteknolog?

Som matteknolog må du være ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Bedrifter: Hvor jobber matteknologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med matteknologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8277130 - BRYGGER (ØL)
 • 3223104 - MATFAGLIG KONSULENT
 • 3223103 - PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER)
 • 3222127 - MATTEKNOLOG
 • 3222126 - MATTILSYNSKONTROLLØR
 • 3222125 - MATTILSYNSINSPEKTØR
 • 3222124 - MATTILSYNSRÅDGIVER
 • 3222123 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222120 - SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL)
 • 3222119 - SENIORINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222118 - FØRSTEINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222117 - INSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON)
 • 3222116 - HYGIENEINSPEKTØR
 • 3222114 - RESTAURANTINSPEKTØR
 • 3222113 - NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR
 • 3222112 - NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR
 • 3222111 - HYGIENIKER (NÆRINGSMIDDEL)
 • 3222109 - NÆRINGSMIDDELTEKNOLOG
 • 3222105 - MEIERIINSPEKTØR
 • 3152121 - NÆRINGSMIDDELTEKNIKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.