Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Industrioppmåler

En industrioppmåler jobber gjerne sammen med andre fagarbeidere for å kvalitetssikre produksjonen gjennom målemetoder i henhold til krav og spesifikasjoner.

Arbeidsoppgaver

Som industrioppmåler kontrollerer du plassering og størrelse på moduler, understell og ulike konstruksjoner innen industrien på land og til havs. 

Industrioppmåleren har ansvar for å sikre at konstruksjonene er bygget etter krav og spesifikasjoner fra kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrioppmåleren:

  • utføre målinger og kontroller ved hjelp av ulike måleverktøy og 3D-programmer i henhold til gjeldende prosedyrer og kvalitetssystemer
  • planlegge arbeidet og velge riktig måleutstyr og riktige metoder
  • gjøre risikovurderinger
  • rapportere, registrere og lagre måleresultater og avvik  
  • kundekontakt 

I dette yrket må du kunne utføre matematiske (geometriske og trigonometriske) beregninger. Du må kunne forstå og bruke tekniske tegninger. Mye av regelverket og arbeidsprosedyrene er på engelsk, derfor kreves det også gode engelskkunnskaper. 

Som industrioppmåler har du ansvar for å bidra til at strenge krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir fulgt. 

Industrioppmåleren samarbeider med blant andre ingeniører.

Hvor jobber industrioppmålere?

Industrioppmålere jobber i ulike industribedrifter innen eksempelvis olje- og gassindustri, mekanisk industri, kraftverk og lignende. Det finnes også bedrifter som har spesialisert seg på industrioppmåling.

Intervjuer

Fredrik Eide er industrioppmåler. Et yrke hvor hver millimeter er viktig.

Industrioppmåler

Fredrik Eide

– Når jeg ser store prosjekter jeg har bidratt til realiseres, blir jeg stolt, sier Fredrik Eide.

Viktige egenskaper

Som industrioppmåler må du være nøyaktig, ansvarsbevisst og selvstendig. Du må kunne arbeide strukturert og planmessig. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

 

 

Utdanning

Bedrifter som ansetter industrioppmålere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrioppmålere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3111134 - TEGNINGSKONTROLLØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111128 - OPPMÅLINGSTEKNIKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.