Industrioppmåler i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Industrioppmåler

favoritt ikon

Industrioppmåleren jobber sammen med andre fagarbeidere med å måle opp arbeidet, for å sikre at det tilfredsstiller krav og spesifikasjoner.

Som industrioppmåler kontrollerer du plassering og størrelse på moduler, understell og ulike konstruksjoner innen industrien.

Industrioppmåleren har ansvar for å sikre at konstruksjonene er bygget etter krav og spesifikasjoner fra kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrioppmåleren:

  • utføre målinger og kontroller ved hjelp av ulike måleverktøy og 3D-programmer i henhold til gjeldende prosedyrer og kvalitetssystemer
  • planlegge arbeidet og velge riktig måleutstyr og riktige metoder
  • gjøre risikovurderinger
  • rapportere, registrere og lagre måleresultater og avvik  
  • kundekontakt 

I dette yrket må du kunne utføre matematiske (geometriske og trigonometriske) beregninger. Du må kunne forstå og bruke tekniske tegninger. Mye av regelverket og arbeidsprosedyrene er på engelsk, derfor kreves det også gode engelskkunnskaper. 

Som industrioppmåler har du ansvar for å bidra til at strenge krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS) blir fulgt. 

Industrioppmåleren samarbeider med blant andre ingeniører.

Hvor jobber industrioppmålere?

Industrioppmålere jobber i ulike industribedrifter innen eksempelvis olje- og gassindustri, mekanisk industri, kraftverk og lignende. Det finnes også bedrifter som har spesialisert seg på industrioppmåling.

Personlige egenskaper

Som industrioppmåler må du være nøyaktig, ansvarsbevisst og selvstendig. Du må kunne arbeide strukturert og planmessig. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.