Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 14. juni 2022

Støper

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Arbeidsoppgaver

Støperifaget, som ga deg fagbrev som støper, hadde siste oppstart i 2021. Denne yrkesbeskrivelsen blir derfor ikke oppdatert etter 2022. 

Som støper utfører du forming og støping i ulike metaller. Ofte lager du deler som brukes i annen produksjon. Eksempler på støpte produkter er motordeler, bilfelger og andre bildeler, vedovner, propeller, deksel til mobiltelefoner, vindmøllekomponenter, kjeler og panner.     

Støperen bruker mange ulike støpeteknikker, maskiner, verktøy og ovner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støper:

 • Lage sandform rundt en støpemodell. Modellen er som regel laget i plast, tre eller metall hos en modellmaker.
 • Smelte metallet produktet skal lages av. Når metallet er varmt nok, helles det i sandformen.
 • Etter at metallet har størknet, tar støperen delen ut av formen.
 • Deretter må delen bearbeides for å få den perfekte formen. Det kan for eksempel hende at den trenger å slipes eller å få varmebehandling.

Ofte deltar du i hele prosessen fra idé til ferdig produktMesteparten av bearbeidingen foregår med maskiner. Du bruker blant annet CNC-styrte maskiner, det vil si datastyrte maskiner som programmeres til å lage mange like og komplekse deler. De fleste støpere har også i oppgave å vedlikeholde maskiner og utstyr.

Hvor jobber støpere?

Støpere kan jobbe i støperier i ulike bedrifter, ofte bedrifter som leverer produkter til annen industri.

Bli med en støper på jobb

Hvordan er det å jobbe som støper?

Intervjuer

Støper Trygve Grønstad. Portrett.

Støper

Trygve Grønstad

Når Trygve støper klokker skal de ikke bare se fine ut, de skal også ha riktig klang.

Passer jeg til å bli støper?

Du må være nøyaktig og effektiv, ha et godt håndlag og tåle fysisk arbeid. Siden teknologi og maskiner stadig videreutvikles, må du kunne tilegne deg stadig ny kunnskap. 

Hva tjener støpere?

Hvordan utdanner du deg til støper?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i støperifag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for støpere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber støperutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455242 - Støperifaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber støpere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med støpere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7211109 - STØPER
 • 7211110 - FAGARBEIDER (STØPING)
 • 7211114 - PLATEFORMER
 • 7211113 - BRETTFORMER
 • 7211112 - FORMANN (STØPING)
 • 7211108 - FORMER
 • 7211107 - KOKILLESTØPER
 • 7211106 - SPESIALARBEIDER (STØPING)
 • 7211104 - MASKINFORMER
 • 7211103 - HÅNDFORMER
 • 7211102 - PRESSTØPER
 • 7211101 - KJERNEMAKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.