Flytende metall i støperi
Yrkesbeskrivelse

Støper

favoritt ikon

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Som støper utfører du forming og støping i ulike metaller. Ofte lager du deler som brukes i annen produksjon. Eksempler på støpte produkter er motordeler, bilfelger og andre bildeler, vedovner, propeller, deksel til mobiltelefoner, vindmøllekomponenter, kjeler og panner.     

Støperen bruker mange ulike støpeteknikker, maskiner, verktøy og ovner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støper:

  • Lage sandform rundt en støpemodell. Modellen er som regel laget i plast, tre eller metall hos en modellmaker.
  • Smelte metallet produktet skal lages av. Når metallet er varmt nok, helles det i sandformen.
  • Etter at metallet har størknet, tar støperen delen ut av formen.
  • Deretter må delen bearbeides for å få den perfekte formen. Det kan for eksempel hende at den trenger å slipes eller å få varmebehandling.

Ofte deltar du i hele prosessen fra idé til ferdig produktMesteparten av bearbeidingen foregår med maskiner. Du bruker blant annet CNC-styrte maskiner, det vil si datastyrte maskiner som programmeres til å lage mange like og komplekse deler. De fleste støpere har også i oppgave å vedlikeholde maskiner og utstyr.

Hvor jobber støpere?

Støpere kan jobbe i støperier i ulike bedrifter, ofte bedrifter som leverer produkter til annen industri.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og effektiv, ha et godt håndlag og tåle fysisk arbeid. Siden teknologi og maskiner stadig videreutvikles, må du kunne tilegne deg stadig ny kunnskap. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber støperutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Støpere
Heltid
Alle sektorer
372 personer
26 personer
346 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 250 kr
33 390 kr
399 000 kr
400 680 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 740 kr
33 940 kr
404 880 kr
407 280 kr
Ca 215 kr
Ca 194 kr
Ca 217 kr
34 830 kr
31 500 kr
35 080 kr
417 960 kr
378 000 kr
420 960 kr
Ca 215 kr
Ca 194 kr
Ca 217 kr
36 480 kr
31 500 kr
36 830 kr
437 760 kr
378 000 kr
441 960 kr
Støpere
Heltid
Privat
371 personer
26 personer
345 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 270 kr
33 390 kr
399 240 kr
400 680 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 770 kr
33 940 kr
405 240 kr
407 280 kr
Ca 215 kr
Ca 195 kr
Ca 217 kr
34 830 kr
31 510 kr
35 080 kr
417 960 kr
378 120 kr
420 960 kr
Ca 215 kr
Ca 195 kr
Ca 217 kr
36 490 kr
31 510 kr
36 840 kr
437 880 kr
378 120 kr
442 080 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold