Image
Flytende metall i støperi
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Støper

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Støperifaget, som ga deg fagbrev som støper, hadde siste oppstart i 2021. Denne yrkesbeskrivelsen blir derfor ikke oppdatert etter 2022. 

Som støper utfører du forming og støping i ulike metaller. Ofte lager du deler som brukes i annen produksjon. Eksempler på støpte produkter er motordeler, bilfelger og andre bildeler, vedovner, propeller, deksel til mobiltelefoner, vindmøllekomponenter, kjeler og panner.     

Støperen bruker mange ulike støpeteknikker, maskiner, verktøy og ovner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støper:

 • Lage sandform rundt en støpemodell. Modellen er som regel laget i plast, tre eller metall hos en modellmaker.
 • Smelte metallet produktet skal lages av. Når metallet er varmt nok, helles det i sandformen.
 • Etter at metallet har størknet, tar støperen delen ut av formen.
 • Deretter må delen bearbeides for å få den perfekte formen. Det kan for eksempel hende at den trenger å slipes eller å få varmebehandling.

Ofte deltar du i hele prosessen fra idé til ferdig produktMesteparten av bearbeidingen foregår med maskiner. Du bruker blant annet CNC-styrte maskiner, det vil si datastyrte maskiner som programmeres til å lage mange like og komplekse deler. De fleste støpere har også i oppgave å vedlikeholde maskiner og utstyr.

Hvor jobber støpere ?

Støpere kan jobbe i støperier i ulike bedrifter, ofte bedrifter som leverer produkter til annen industri.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og effektiv, ha et godt håndlag og tåle fysisk arbeid. Siden teknologi og maskiner stadig videreutvikles, må du kunne tilegne deg stadig ny kunnskap. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i støperifag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber støperutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455242 - Støperifaget, Vg3

Bedrifter

Støper i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7211113 - BRETTFORMER
 • 7211110 - FAGARBEIDER (STØPING)
 • 7211112 - FORMANN (STØPING)
 • 7211108 - FORMER
 • 7211103 - HÅNDFORMER
 • 7211101 - KJERNEMAKER
 • 7211107 - KOKILLESTØPER
 • 7211104 - MASKINFORMER
 • 7211114 - PLATEFORMER
 • 7211102 - PRESSTØPER
 • 7211106 - SPESIALARBEIDER (STØPING)
 • 7211109 - STØPER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 14. juni 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag