Industritapetserere som inspiserer en stol.
Yrkesbeskrivelse

Industri­tapetserer

favoritt ikon

Som industritapetserer bruker du avanserte maskiner i produksjon av ulike møbler av forskjellige materialer.

En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industritapetserer:

  • velge ut materialer og beregne kostnader
  • fokusere på effektivitet og flyt i arbeidet
  • bruke tegninger og maler for produksjon
  • utføre tilskjæring, søm og trekking av møbler 
  • kvalitetssikre ferdige produkter
  • klargjøre produktene for transport

Hvor jobber industritapetserere?

Industritapetserere jobber i møbelindustrien.

Personlige egenskaper

Som industritapetserer må du ha gode kunnskaper om ulike stilarter og bruk av materialer i arbeidet med møbler. Du må holde deg orientert om utviklingen og framdriften innenfor faget og interiørbransjen. Fleksibilitet, nøyaktighet, omstillingsevne og effektivitet er sentrale egenskaper. Du bør også ha teknisk og mekanisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i industritapetserefag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber industritapetsererutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for industritapetserere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Møbeltapetserer
Heltid
Alle sektorer
217 personer
157 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca 242 kr
38 930 kr
39 280 kr
467 160 kr
471 360 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 242 kr
38 930 kr
39 280 kr
467 160 kr
471 360 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 238 kr
38 020 kr
38 610 kr
456 240 kr
463 320 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 238 kr
38 460 kr
39 060 kr
461 520 kr
468 720 kr
Møbeltapetserer
Heltid
Privat
211 personer
156 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca 242 kr
38 910 kr
39 270 kr
466 920 kr
471 240 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 242 kr
38 910 kr
39 270 kr
466 920 kr
471 240 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 260 kr
38 590 kr
459 120 kr
463 080 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 700 kr
39 030 kr
464 400 kr
468 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.