Image
Skomaker i verkstedet
Lenke
Thinkstock

Yrkesbeskrivelse

Skomaker

Skomakeren reparerer sko.

Skomakeren reparerer og vedlikeholder skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko, men det er reparasjon av sko som er vanligst. Også reparasjoner av vesker, ryggsekker og belter kan skomakere ordne. Skomakere har kunnskap om fotens anatomi og kan også arbeide med å tilpasse og produsere ortopedisk fottøy. Det brukes både håndverktøy og maskiner i arbeidet, og skomakeren bør beherske tradisjonelle teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • skifte såler og hælflikker
 • sy overlær, skifte skohæler og blokke ut sko
 • farge sko
 • reparasjon av ulike lærprodukter
 • gi råd om vedlikehold og produkter

Hvor jobber skomakere ?

Skomakeren arbeider vanligvis i små bedrifter med en eller noen få ansatte håndverkere. Mange skomakere driver eget verksted uten andre ansatte. Det er også mange skomakere som er ansatt i ortopediske verksteder.

Personlige egenskaper

Som skomaker må du ha godt håndlag og være nøyaktig og tålmodig. Du bør ha gode kommunikasjonsevner og gi god kundeservice.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i skomakerfaget. Les mer om mesterutdanning
Det er mulig å studere skodesign i for eksempel Sverige, Italia, Spania, England og USA.

Hva jobber skomakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 458210 - Skomakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Skomaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7442105 - FAGARBEIDER (SKOMAKER)
 • 7442107 - FORMANN (SKOMAKER)
 • 7442101 - SKOMAKER
 • 7442102 - SKOMAKERMESTER
 • 7442103 - SKOFLIKKER
 • 7442104 - SKOREPARATØR

Sist kvalitetssikret den 29. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt