Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.
Yrkesbeskrivelse

Logoped

favoritt ikon

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Det er flere årsaker til at mennesker kan ha problemer med å kommunisere. Noen er født med det, mens andre har fått vanskene på grunn av sykdom, skader eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hodeskader. Som logoped må du vurdere om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgivning. En logopeds arbeidsoppgaver varierer mye ut fra hvor du jobber og hvilket fagområde du jobber innenfor.

Som logoped samarbeider du med mange andre yrkesgrupper. For eksempel lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske rådgivere og andre ansatte i skoleverket og skolens støttesystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som leger, psykologer, fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter.

Hvor jobber logopeder?

Logopeder jobber i barnehage, skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, ressurssentre, kompetansesentre, rehabiliteringssentre eller sykehus. Logopeder jobber også med undervisning og forskning på universitet og høyskole. Som logoped kan du også jobbe i private bedrifter eller starte egen bedrift.

Personlige egenskaper

Som logoped må du være tålmodig, ha empati, forståelse og respekt for andre. Du bør like å omgås mennesker, ha gode kommunikasjonsferdigheter og gode norskkunnskaper. Du må også kunne jobbe selvstendig og målrettet, og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Logopedutdanningen i Norge er på mastergradsnivå. Det betyr at du må ha fullført en relevant bachelorgrad eller tilsvarende først. Relevante studier er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærerutdanning/barnehagelærerutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Se oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes tilbud om kurs, etterutdanning og videreutdanning for logopeder, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er de vanligste utdanningene for logopeder?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiografer og logopeder
Deltid
Alle sektorer
126 personer
113 personer
13 personer
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca
41 720 kr
41 890 kr
500 640 kr
502 680 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 244 kr
42 470 kr
42 800 kr
39 600 kr
509 640 kr
513 600 kr
475 200 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 244 kr
42 680 kr
43 010 kr
39 600 kr
512 160 kr
516 120 kr
475 200 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Alle sektorer
352 personer
263 personer
89 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 380 kr
459 960 kr
460 560 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 247 kr
39 700 kr
39 610 kr
39 970 kr
476 400 kr
475 320 kr
479 640 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 247 kr
39 850 kr
39 730 kr
39 970 kr
478 200 kr
476 760 kr
479 640 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Privat
123 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 000 kr
480 000 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca
40 000 kr
480 000 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca
42 410 kr
508 920 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca
42 490 kr
509 880 kr
Audiografer og logopeder
Heltid
Statlig
195 personer
151 personer
44 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 380 kr
37 360 kr
37 450 kr
448 560 kr
448 320 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 600 kr
37 540 kr
37 450 kr
451 200 kr
450 480 kr
449 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold