Logoped hjelper mann.
Yrkesbeskrivelse

Logoped

favoritt ikon

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Det er flere årsaker til at mennesker kan ha problemer med å kommunisere. Noen er født med det, mens andre har fått vanskene på grunn av sykdom, skader eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hodeskader. Som logoped må du vurdere om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgivning. En logopeds arbeidsoppgaver varierer mye ut fra hvor du jobber og hvilket fagområde du jobber innenfor.

Som logoped samarbeider du med mange andre yrkesgrupper. For eksempel lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske rådgivere og andre ansatte i skoleverket og skolens støttesystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som leger, psykologer, fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter.

Hvor jobber logopeder?

Logopeder jobber i barnehage, skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, ressurssentre, kompetansesentre, rehabiliteringssentre eller sykehus. Logopeder jobber også med undervisning og forskning på universitet og høyskole. Som logoped kan du også jobbe i private bedrifter eller starte egen bedrift.

Personlige egenskaper

Som logoped må du være tålmodig, ha empati, forståelse og respekt for andre. Du bør like å omgås mennesker, ha gode kommunikasjonsferdigheter og gode norskkunnskaper. Du må også kunne jobbe selvstendig og målrettet, og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Logopedutdanningen i Norge er på mastergradsnivå. Det betyr at du må ha fullført en relevant bachelorgrad eller tilsvarende først. Relevante studier er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærerutdanning/barnehagelærerutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Se oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes tilbud om kurs, etterutdanning og videreutdanning for logopeder, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er de vanligste utdanningene for logopeder?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiograf eller logoped
Heltid
Alle sektorer
417 personer
315 personer
102 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 320 kr
42 280 kr
42 450 kr
507 840 kr
507 360 kr
509 400 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 480 kr
42 390 kr
42 760 kr
509 760 kr
508 680 kr
513 120 kr
Audiograf eller logoped
Deltid
Alle sektorer
152 personer
135 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
44 890 kr
44 720 kr
538 680 kr
536 640 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
45 140 kr
44 990 kr
541 680 kr
539 880 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Privat
146 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
43 900 kr
526 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
44 000 kr
528 000 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Statlig
213 personer
164 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 780 kr
39 880 kr
477 360 kr
478 560 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
40 020 kr
40 070 kr
480 240 kr
480 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.