Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.
Yrkesbeskrivelse

­Pedagog

favoritt ikon

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og alt du må ta hensyn til for at barns utvikling skal bli best mulig. 

Hvor jobber pedagoger?

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Pedagoger jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere, og har kjennskap til hvordan mennesker lærer og utvikler seg. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å støtte mennesker i utvikling

Utdanning

Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler (se nedenfor), men for eksempel lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. 

Hva jobber pedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Alle sektorer
10 403 personer
4 825 personer
5 578 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 520 kr
45 260 kr
47 800 kr
558 240 kr
543 120 kr
573 600 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 570 kr
45 330 kr
47 840 kr
558 840 kr
543 960 kr
574 080 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Alle sektorer
21 693 personer
10 543 personer
11 150 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 350 kr
47 330 kr
51 270 kr
592 200 kr
567 960 kr
615 240 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 620 kr
47 600 kr
51 530 kr
595 440 kr
571 200 kr
618 360 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Kommunal
459 personer
351 personer
108 personer
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 320 kr
34 930 kr
36 370 kr
423 840 kr
419 160 kr
436 440 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 560 kr
35 140 kr
36 700 kr
426 720 kr
421 680 kr
440 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Kommunal
128 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 570 kr
570 840 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 890 kr
574 680 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Privat
1 360 personer
690 personer
670 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 330 kr
42 100 kr
44 720 kr
519 960 kr
505 200 kr
536 640 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 340 kr
42 100 kr
44 740 kr
520 080 kr
505 200 kr
536 880 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Privat
1 584 personer
830 personer
754 personer
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 660 kr
47 740 kr
53 890 kr
607 920 kr
572 880 kr
646 680 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 800 kr
47 880 kr
54 040 kr
609 600 kr
574 560 kr
648 480 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Statlig
8 584 personer
3 784 personer
4 800 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 780 kr
46 850 kr
48 670 kr
573 360 kr
562 200 kr
584 040 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 830 kr
46 920 kr
48 700 kr
573 960 kr
563 040 kr
584 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Statlig
19 981 personer
9 634 personer
10 347 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 260 kr
47 320 kr
51 070 kr
591 120 kr
567 840 kr
612 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 540 kr
47 600 kr
51 340 kr
594 480 kr
571 200 kr
616 080 kr
Yrkesfaglærere
Deltid
Alle sektorer
320 personer
155 personer
165 personer
Ca 257 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
41 670 kr
42 390 kr
40 910 kr
500 040 kr
508 680 kr
490 920 kr
Ca 257 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
41 670 kr
42 390 kr
40 910 kr
500 040 kr
508 680 kr
490 920 kr
Ca 265 kr
Ca 268 kr
Ca 261 kr
42 870 kr
43 400 kr
42 300 kr
514 440 kr
520 800 kr
507 600 kr
Ca 265 kr
Ca 268 kr
Ca 261 kr
42 980 kr
43 550 kr
42 370 kr
515 760 kr
522 600 kr
508 440 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Alle sektorer
511 personer
175 personer
336 personer
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 370 kr
44 330 kr
44 530 kr
532 440 kr
531 960 kr
534 360 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 370 kr
44 330 kr
44 530 kr
532 440 kr
531 960 kr
534 360 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 190 kr
43 470 kr
44 560 kr
530 280 kr
521 640 kr
534 720 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 790 kr
43 790 kr
45 300 kr
537 480 kr
525 480 kr
543 600 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Kommunal
247 personer
77 personer
170 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 272 kr
44 330 kr
44 060 kr
531 960 kr
528 720 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 272 kr
44 400 kr
44 420 kr
532 800 kr
533 040 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 680 kr
43 920 kr
43 570 kr
524 160 kr
527 040 kr
522 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
44 600 kr
43 920 kr
44 700 kr
535 200 kr
527 040 kr
536 400 kr
Yrkesfaglærere
Deltid
Privat
239 personer
121 personer
118 personer
Ca 256 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
41 510 kr
41 770 kr
40 910 kr
498 120 kr
501 240 kr
490 920 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
41 510 kr
41 770 kr
40 910 kr
498 120 kr
501 240 kr
490 920 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
42 940 kr
43 320 kr
42 470 kr
515 280 kr
519 840 kr
509 640 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
43 030 kr
43 420 kr
42 550 kr
516 360 kr
521 040 kr
510 600 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Privat
237 personer
93 personer
144 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 277 kr
44 060 kr
44 820 kr
528 720 kr
537 840 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 277 kr
44 060 kr
44 820 kr
528 720 kr
537 840 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 780 kr
42 850 kr
44 380 kr
525 360 kr
514 200 kr
532 560 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 960 kr
42 850 kr
44 540 kr
527 520 kr
514 200 kr
534 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
7 060 personer
4 220 personer
2 840 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 030 kr
46 660 kr
47 650 kr
564 360 kr
559 920 kr
571 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 130 kr
46 730 kr
47 790 kr
565 560 kr
560 760 kr
573 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 020 personer
10 507 personer
9 513 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 760 kr
46 520 kr
47 030 kr
561 120 kr
558 240 kr
564 360 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 590 kr
47 130 kr
48 100 kr
571 080 kr
565 560 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 561 personer
3 371 personer
2 190 personer
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
46 900 kr
46 630 kr
47 370 kr
562 800 kr
559 560 kr
568 440 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 020 kr
46 710 kr
47 550 kr
564 240 kr
560 520 kr
570 600 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 570 personer
9 790 personer
8 780 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 720 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
47 000 kr
561 720 kr
561 720 kr
564 000 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 710 kr
46 500 kr
46 950 kr
560 520 kr
558 000 kr
563 400 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 600 kr
47 150 kr
48 100 kr
571 200 kr
565 800 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Privat
1 473 personer
828 personer
645 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 660 kr
46 900 kr
48 730 kr
571 920 kr
562 800 kr
584 760 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 670 kr
46 910 kr
48 750 kr
572 040 kr
562 920 kr
585 000 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Privat
1 370 personer
661 personer
709 personer
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 350 kr
46 760 kr
47 900 kr
568 200 kr
561 120 kr
574 800 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 450 kr
46 850 kr
48 000 kr
569 400 kr
562 200 kr
576 000 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Alle sektorer
19 890 personer
15 555 personer
4 335 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 010 kr
43 020 kr
42 970 kr
516 120 kr
516 240 kr
515 640 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 050 kr
43 060 kr
43 030 kr
516 600 kr
516 720 kr
516 360 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Alle sektorer
58 512 personer
43 211 personer
15 301 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 520 kr
43 290 kr
44 160 kr
522 240 kr
519 480 kr
529 920 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 700 kr
43 430 kr
44 440 kr
524 400 kr
521 160 kr
533 280 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Kommunal
17 912 personer
14 057 personer
3 855 personer
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 270 kr
43 290 kr
43 170 kr
519 240 kr
519 480 kr
518 040 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 320 kr
43 330 kr
43 240 kr
519 840 kr
519 960 kr
518 880 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Kommunal
56 433 personer
41 776 personer
14 657 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 600 kr
43 360 kr
44 270 kr
523 200 kr
520 320 kr
531 240 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 780 kr
43 510 kr
44 560 kr
525 360 kr
522 120 kr
534 720 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Privat
1 972 personer
1 493 personer
479 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 450 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 400 kr
496 920 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 460 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 520 kr
496 920 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Privat
2 037 personer
1 404 personer
633 personer
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 310 kr
41 220 kr
41 520 kr
495 720 kr
494 640 kr
498 240 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 330 kr
41 240 kr
41 550 kr
495 960 kr
494 880 kr
498 600 kr
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Alle sektorer
578 personer
431 personer
147 personer
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
40 500 kr
40 040 kr
43 300 kr
486 000 kr
480 480 kr
519 600 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 267 kr
40 500 kr
40 040 kr
43 300 kr
486 000 kr
480 480 kr
519 600 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 840 kr
42 310 kr
44 560 kr
514 080 kr
507 720 kr
534 720 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 930 kr
42 410 kr
44 620 kr
515 160 kr
508 920 kr
535 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Alle sektorer
2 205 personer
1 461 personer
744 personer
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 300 kr
49 180 kr
52 090 kr
603 600 kr
590 160 kr
625 080 kr
Ca 310 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 300 kr
49 180 kr
52 090 kr
603 600 kr
590 160 kr
625 080 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
48 540 kr
47 520 kr
50 550 kr
582 480 kr
570 240 kr
606 600 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
48 810 kr
47 770 kr
50 870 kr
585 720 kr
573 240 kr
610 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Kommunal
269 personer
208 personer
61 personer
Ca 265 kr
Ca 260 kr
Ca
42 990 kr
42 160 kr
515 880 kr
505 920 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
Ca
42 990 kr
42 160 kr
515 880 kr
505 920 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 268 kr
43 210 kr
43 160 kr
43 380 kr
518 520 kr
517 920 kr
520 560 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 268 kr
43 320 kr
43 270 kr
43 380 kr
519 840 kr
519 240 kr
520 560 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Kommunal
1 283 personer
842 personer
441 personer
Ca 324 kr
Ca 322 kr
Ca 330 kr
52 420 kr
52 150 kr
53 500 kr
629 040 kr
625 800 kr
642 000 kr
Ca 324 kr
Ca 322 kr
Ca 330 kr
52 420 kr
52 150 kr
53 500 kr
629 040 kr
625 800 kr
642 000 kr
Ca 317 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
51 310 kr
50 670 kr
52 530 kr
615 720 kr
608 040 kr
630 360 kr
Ca 317 kr
Ca 313 kr
Ca 324 kr
51 500 kr
50 830 kr
52 780 kr
618 000 kr
609 960 kr
633 360 kr
Spesialister i pedagogikk
Deltid
Privat
283 personer
205 personer
78 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 080 kr
39 530 kr
480 960 kr
474 360 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 080 kr
39 530 kr
480 960 kr
474 360 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 281 kr
42 870 kr
41 850 kr
45 550 kr
514 440 kr
502 200 kr
546 600 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 281 kr
42 950 kr
41 950 kr
45 550 kr
515 400 kr
503 400 kr
546 600 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Privat
794 personer
526 personer
268 personer
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
42 390 kr
41 130 kr
46 000 kr
508 680 kr
493 560 kr
552 000 kr
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
42 390 kr
41 130 kr
46 000 kr
508 680 kr
493 560 kr
552 000 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 295 kr
44 530 kr
42 900 kr
47 710 kr
534 360 kr
514 800 kr
572 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 295 kr
44 910 kr
43 260 kr
48 120 kr
538 920 kr
519 120 kr
577 440 kr
Spesialister i pedagogikk
Heltid
Statlig
128 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 290 kr
555 480 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 290 kr
555 480 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 670 kr
548 040 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
46 170 kr
554 040 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Alle sektorer
723 personer
687 personer
36 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 580 kr
42 580 kr
510 960 kr
510 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca
42 580 kr
42 580 kr
510 960 kr
510 960 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 272 kr
43 080 kr
43 030 kr
44 030 kr
516 960 kr
516 360 kr
528 360 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 272 kr
43 130 kr
43 080 kr
44 030 kr
517 560 kr
516 960 kr
528 360 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Alle sektorer
1 765 personer
1 593 personer
172 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 110 kr
43 020 kr
45 410 kr
517 320 kr
516 240 kr
544 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 110 kr
43 020 kr
45 410 kr
517 320 kr
516 240 kr
544 920 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 380 kr
43 180 kr
45 240 kr
520 560 kr
518 160 kr
542 880 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 450 kr
43 250 kr
45 280 kr
521 400 kr
519 000 kr
543 360 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Kommunal
513 personer
503 personer
10 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 360 kr
42 360 kr
508 320 kr
508 320 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 360 kr
42 360 kr
508 320 kr
508 320 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
43 050 kr
42 910 kr
50 090 kr
516 600 kr
514 920 kr
601 080 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
43 110 kr
42 970 kr
50 090 kr
517 320 kr
515 640 kr
601 080 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Kommunal
1 096 personer
1 043 personer
53 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 490 kr
42 420 kr
509 880 kr
509 040 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 490 kr
42 420 kr
509 880 kr
509 040 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
42 690 kr
42 590 kr
44 660 kr
512 280 kr
511 080 kr
535 920 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
42 760 kr
42 660 kr
44 660 kr
513 120 kr
511 920 kr
535 920 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Deltid
Privat
112 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 580 kr
486 960 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 580 kr
486 960 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca
41 180 kr
494 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca
41 240 kr
494 880 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Privat
148 personer
115 personer
33 personer
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca
41 440 kr
40 580 kr
497 280 kr
486 960 kr
Ca 256 kr
Ca 250 kr
Ca
41 440 kr
40 580 kr
497 280 kr
486 960 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 271 kr
41 760 kr
41 160 kr
43 850 kr
501 120 kr
493 920 kr
526 200 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 271 kr
41 930 kr
41 350 kr
43 850 kr
503 160 kr
496 200 kr
526 200 kr
Spesiallærere / spesialpedagoger
Heltid
Statlig
521 personer
435 personer
86 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 650 kr
45 650 kr
547 800 kr
547 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 650 kr
45 650 kr
547 800 kr
547 800 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 285 kr
45 310 kr
45 140 kr
46 170 kr
543 720 kr
541 680 kr
554 040 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 285 kr
45 350 kr
45 190 kr
46 170 kr
544 200 kr
542 280 kr
554 040 kr
Andre lærere
Deltid
Alle sektorer
1 062 personer
565 personer
497 personer
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 261 kr
40 580 kr
39 420 kr
42 330 kr
486 960 kr
473 040 kr
507 960 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 261 kr
40 580 kr
39 420 kr
42 330 kr
486 960 kr
473 040 kr
507 960 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
42 200 kr
40 170 kr
44 830 kr
506 400 kr
482 040 kr
537 960 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
42 290 kr
40 200 kr
45 000 kr
507 480 kr
482 400 kr
540 000 kr
Andre lærere
Heltid
Alle sektorer
1 531 personer
698 personer
833 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca 274 kr
43 130 kr
41 730 kr
44 410 kr
517 560 kr
500 760 kr
532 920 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca 274 kr
43 130 kr
41 730 kr
44 410 kr
517 560 kr
500 760 kr
532 920 kr
Ca 285 kr
Ca 263 kr
Ca 303 kr
46 190 kr
42 640 kr
49 160 kr
554 280 kr
511 680 kr
589 920 kr
Ca 285 kr
Ca 263 kr
Ca 303 kr
46 650 kr
42 760 kr
49 900 kr
559 800 kr
513 120 kr
598 800 kr
Andre lærere
Heltid
Kommunal
123 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 910 kr
466 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 910 kr
466 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 930 kr
467 160 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
39 230 kr
470 760 kr
Andre lærere
Deltid
Privat
852 personer
401 personer
451 personer
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
40 000 kr
42 540 kr
491 760 kr
480 000 kr
510 480 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 263 kr
40 980 kr
40 000 kr
42 540 kr
491 760 kr
480 000 kr
510 480 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 282 kr
43 310 kr
40 900 kr
45 690 kr
519 720 kr
490 800 kr
548 280 kr
Ca 267 kr
Ca 252 kr
Ca 282 kr
43 410 kr
40 910 kr
45 870 kr
520 920 kr
490 920 kr
550 440 kr
Andre lærere
Heltid
Privat
1 187 personer
440 personer
747 personer
Ca 265 kr
Ca 250 kr
Ca 278 kr
42 950 kr
40 420 kr
45 000 kr
515 400 kr
485 040 kr
540 000 kr
Ca 265 kr
Ca 250 kr
Ca 278 kr
42 950 kr
40 420 kr
45 000 kr
515 400 kr
485 040 kr
540 000 kr
Ca 289 kr
Ca 258 kr
Ca 308 kr
46 850 kr
41 840 kr
49 820 kr
562 200 kr
502 080 kr
597 840 kr
Ca 289 kr
Ca 258 kr
Ca 308 kr
47 340 kr
41 950 kr
50 530 kr
568 080 kr
503 400 kr
606 360 kr
Andre lærere
Deltid
Statlig
106 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 850 kr
454 200 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca
37 970 kr
455 640 kr
Andre lærere
Heltid
Statlig
221 personer
176 personer
45 personer
Ca 291 kr
Ca 293 kr
Ca
47 080 kr
47 410 kr
564 960 kr
568 920 kr
Ca 291 kr
Ca 293 kr
Ca
47 080 kr
47 410 kr
564 960 kr
568 920 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
46 640 kr
46 590 kr
46 840 kr
559 680 kr
559 080 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
47 030 kr
46 740 kr
46 840 kr
564 360 kr
560 880 kr
562 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Faglærar i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.