Yrkesbeskrivelse

­Pedagog

favoritt ikon

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Som pedagog har du kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan du kan legge til rette for at mennesker kan få nye kunnskaper og ferdigheter, samt utvikle eksisterende ferdigheter. 

Pedagoger jobber med menneskers holdninger, verdier og personlighetsutvikling. Noen pedagoger jobber med utvikling av hjelpemidler for læring og systemer for læring for å gjøre det lettere å lære.

Noen jobber som lærere i skolen, som faglærer, adjunkt eller lektorEn del pedagoger jobber innenfor et spesifikt interesseområde, som dansepedagoger, sangpedagoger eller musikkpedagogerHverdagen for pedagoger består ofte i undervisning, og å legge til rette for et godt læringsmiljø.

Spesialpedagoger jobber med mennesker som krever ekstra hjelp og spesiell tilrettelegging for å lære.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere og kjennskap til hvordan mennesker fungerer. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å hjelpe dem som har behov for det.

Hvor jobber pedagoger?

Pedagoger jobber ofte som lærere, barnehagelærer, kursholdere eller liknende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommunen. Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innenfor utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Utdanning

De fleste høgskoler og universiteter tilbyr utdanninger innen pedagogikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Pedagoger med bachelorgrad kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i pedagogikk eller tilsvarende. Graden kan også gi grunnlag for opptak innenfor andre studieretninger. Dette varierer fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Hva jobber pedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnen avhenger av hvilken jobb du har som pedagog og hvor høyt utdannet du er.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Lignende yrker

Faglærer i matematikk underviser en ungdomsskoleklasse.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lektor observerer elev som skriver mattestykker på tavlen.

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

Grunnskolelærer observerer to elever som jobber med oppgaver på nettbrett

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer ut­fører pedagogisk arbeid i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. klasse.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Adjunkt observerer to elever som bruker et nettbrett.

Adjunkt

Adjunkter arbeider med undervisning og opplæring av barn, unge og voksne.

En mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot et av tre barn som ønsker å hoppe mot ham.

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Spesialpedagog underviser en gutt med downs syndrom. En jente sitter ved siden av.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Fotballtrener i samtale med barn på fotballbanen

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.