Image
Pedagog underviser voksne elever i klasserom
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Det handler om hvordan man på best mulig måte skal lære bort noe til en bestemt målgruppe.

Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og alt du må ta hensyn til for at barns utvikling skal bli best mulig. 

Pedagoger kan ha mange forskjellige roller. De kan være lærere på skolen, pedagoger innen for eksempel sang eller dans eller jobbe med forskning og kartlegging.  

Arbeidsopgavene vil variere etter hvor du er ansatt og hva du jobber med. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske opplegg
 • undervise elever
 • følge opp ansatte 
 • utvikle kurs og seminarer
 • formidle for grupper eller besøkende 
 • utvikling av læremidler, undervisnings- eller formidligsopplegg

Hvor jobber pedagoger ?

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. De jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere, og har interesse og kunnskap om hvordan mennesker lærer og utvikler seg. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å støtte mennesker i utvikling

Utdanning

Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler (se nedenfor), men for eksempel lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. 

Hva jobber pedagogikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 7241 - Pedagogikk
 • 7242 - Spesialpedagogikk
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 6241 - Pedagogikk
 • 624104 - Pedagogikk, lavere nivå
 • 6242 - Spesialpedagogikk
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning

Bedrifter

Pedagog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 2340104 - AUDIOPEDAGOG
 • 2554102 - BALLETTPEDAGOG
 • 2554105 - DANSEPEDAGOG
 • 3349128 - DANSEPEDAGOG
 • 2351104 - PEDAGOG (FORSKER)
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 2359104 - SANGPEDAGOG
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 3349107 - TEATERPEDAGOG
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 3349121 - KURSVEILEDER
 • 3349124 - FORMIDLER (UNDERVISNING)
 • 3349120 - INSTRUKTØR (KURS)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning