Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 30. august 2023

Pedagog

Pedagog er en samlebetegnelse på en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Arbeidsoppgaver

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken handler om hvordan vi gjennom hele livet utvikler oss og lærer i samspill med menneskene, samfunnet og miljøet rundt oss. 

Pedagog er en samlebetegnelse som inkluderer mange ulike utdanninger og yrker. Man kan for eksempel være pedagog uten å være kvalifisert til å være lærer. Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og har kunnskap om barn og unges utvikling. 

Pedagoger kan ha mange forskjellige roller. Pedagogikk kan være rettet mot barn og oppvekst og utdanningssystemet. Den kan også rette seg mot arbeidsliv, ledelse, organisasjonsutvikling og læring i organisasjoner. 

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du er ansatt og hva du jobber med. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske opplegg
 • undervise elever
 • følge opp ansatte 
 • utvikle kurs og seminarer
 • formidle for grupper eller besøkende 
 • utvikling av læremidler, undervisnings- eller formidlingsopplegg

Hvor jobber pedagoger?

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. De jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Hvordan er det å jobbe som pedagog?

Passer jeg til å bli pedagog?

En pedagog har gode evner til å kommunisere, og har interesse og kunnskap om hvordan mennesker lærer og utvikler seg. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å støtte mennesker i utvikling

Hva tjener pedagoger?

Hvordan utdanner du deg til pedagog?

Det er flere utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskoler (se nedenfor), men for eksempel lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. 

Hva jobber pedagogikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 7242 - Spesialpedagogikk
 • 7241 - Pedagogikk
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 6242 - Spesialpedagogikk
 • 624104 - Pedagogikk, lavere nivå
 • 6241 - Pedagogikk
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger

Bedrifter: Hvor jobber pedagoger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med pedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3349124 - FORMIDLER (UNDERVISNING)
 • 3349121 - KURSVEILEDER
 • 3349120 - INSTRUKTØR (KURS)
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 3349107 - TEATERPEDAGOG
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 2351104 - PEDAGOG (FORSKER)
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340104 - AUDIOPEDAGOG
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER
 • 3310103 - SOSIALLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310105 - MUSIKKLÆRER
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310109 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR (GRUNNSKOLE)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Relaterte lenker