Image
En komposittbåtbygger reparerer en båt
Lenke
Adobe stock / seventyfour

Yrkesbeskrivelse

Komposittbåtbygger

Komposittbåtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

En komposittbåtbygger er en båtbygger som produserer, reparerer og vedlikeholder båter av materialer som glassfiber og plast.

Arbeidet innebærer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene. I det daglige arbeidet benytter komposittbåtbyggeren seg av både tradisjonelle og moderne materialer og verktøy.

Komposittbåtbyggeren har særlig kompetanse innen bruk av komposittmaterialer. Arbeidet krever også kunnskap om mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling. Komposittbåtbyggeren jobber også med tekniske installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • utvikle og vedlikeholde støpeformer til produksjon
  • beregne kostnader for et produkt, reparasjon eller tjeneste
  • installere ulike motor- og drivverksløsninger, rigg og seil, svakstrømsinstallasjoner, røropplegg og interiør
  • vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr

Hvor jobber komposittbåtbyggere ?

Båtbyggeren er ansatt i bedrifter som produserer båter eller deler til båter. Mange jobber med reparasjon og service av båtene.

Personlige egenskaper

Båtbyggeren jobber både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å arbeide strukturert er viktig. Du må være praktisk anlagt og interessert i båter og båtrelatert produksjon.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber komposittbåtbyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 458326 - Komposittbåtbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Komposittbåtbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8224123 - PLASTBÅTBYGGER
  • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
  • 8224113 - PLASTFORMER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling