Image
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk.

Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår. Som fysiker lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringer og å håndtere store datamengder og komplekse analyser. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

 • lage og teste modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen
 • lage og teste modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi
 • utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Fysikeren bruker vitenskapelige metoder som eksperimenter, teoretiske modeller og matematiske simuleringer i arbeidet sitt.

Hvor jobber fysikere ?

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i det private. Eksempler på arbeidsplasser er ulike teknologibedrifter, oljebransjen og private konsulentfirmaer. Fysikere kan også jobbe i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet. Fysikere jobber også i IT-bransjen og noen jobber i helsevesenet.

Personlige egenskaper

Som fysiker må du ha evne til abstrakt tenkning. Du må ha interesse for konkrete løsninger, og må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og å løse problemer.

Utdanning

Hva jobber fysikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 8521 - Fysiske fag
 • 7521 - Fysiske fag

Bedrifter

Fysiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2111101 - ASTROFYSIKER
 • 2111103 - ATOMFYSIKER
 • 2111104 - FYSIKER
 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2111105 - KJERNEFYSIKER
 • 2114109 - PETROFYSIKER
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)

Sist kvalitetssikret den 09. oktober 2019, av Norsk Fysisk Selskap, Norsk Fysisk Selskap