Gjennomgått i samarbeid med Norsk Fysisk Selskap, Norsk Fysisk Selskap 07. desember 2022

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Arbeidsoppgaver

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk.

Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår. Som fysiker lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringer og å håndtere store datamengder og komplekse analyser. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

 • lage og teste modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen
 • lage og teste modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi
 • utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Fysikeren bruker vitenskapelige metoder som eksperimenter, teoretiske modeller og matematiske simuleringer i arbeidet sitt.

Hvor jobber fysikere?

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i det private. Eksempler på arbeidsplasser er ulike teknologibedrifter, oljebransjen og private konsulentfirmaer. Fysikere kan også jobbe i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet. Fysikere jobber også i IT-bransjen og noen jobber i helsevesenet.

Intervjuer

Portrett av en smilende kvinne i hvit skjorte. Hun har mørkt hår og pannelugg. Bakgrunnen er en grå vegg.

Fysiker

Trine Kvam Olafsen

– Det jeg elsker med fysikk er at det handler om å forstå hvordan verden fungerer, fra små elementærpartikler til store galakser, sier Trine.
Portrett av Endre Grøvik i hvit labfrakk utenfor en bygning

Fysiker

Endre Grøvik

– Som fysiker må du ha en faglig nysgjerrighet og en lidenskap for realfag, sier Endre Grøvik.

Viktige egenskaper

Som fysiker må du ha evne til abstrakt tenkning. Du må ha interesse for konkrete løsninger, og må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og å løse problemer.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant fysikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8521 - Fysiske fag
 • 7521 - Fysiske fag
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 759908 - Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk
 • 756203 - Master of Philosophy, solid earth physics, toårig
 • 756210 - Master of Science, solid earth physics, toårig

Bedrifter som ansetter fysikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fysikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114109 - PETROFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111105 - KJERNEFYSIKER
 • 2111104 - FYSIKER
 • 2111103 - ATOMFYSIKER
 • 2111101 - ASTROFYSIKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.