Image
AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

Yrkesbeskrivelse

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Som AFIS-fullmektig jobber du i tårnet eller tårnsenteret på en av flyplassene i Norge. AFIS er en forkortelse for "Aerodrome flight information service", som betyr lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en AFIS-fullmektig:

  • gi flygeinformasjon til fly innenfor en avgrenset sone rundt flyplassen du jobber ved
  • holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold som har betydning for en sikker og effektiv flygning
  • videreformidle instruksjoner om blant annet flygenivåer og ruteføringer
  • observere og informere om vær
  • alarmtjeneste og bistand til redningstjeneste når dette er nødvendig

Du har ansvaret for sikkerheten til mange mennesker, og du må til enhver tid være fokusert og nøyaktig.

Hvor jobber AFIS-fullmektiger ?

AFIS-fullmektiger i Norge jobber i tårn eller tårnsenter ved de lokale lufthavnene, samt ved to regionale lufthavner.

Personlige egenskaper

For å bli AFIS-fullmektig må du være selvstendig, kunne ta initiativ og ha god samarbeidsevne. Du må ha god hukommelse, være nøyaktig og besluttsom. Du må ha godt utviklet logisk evne og god romforståelse.

Utdanning

AFIS-utdanningen består av et grunnkurs i lufttrafikktjeneste og et AFIS-teori/simulatortreningskurs med en etterfølgende praksisperiode ved en lufthavn, totalt circa 10 måneder.

Praksisperioden blir avviklet ved en av Avinors godkjente AFIS-opplæringsenheter, lokalisert på en av de regionale lufthavnene.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

Du må gjennom to opptaksprøver for å komme inn på utdanningen.

For å bli innkalt til opptaksprøve må du tilfredsstille en del krav: Du må ha fylt 19 år, ha avklart verneplikt, ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 3,5 eller bedre, med gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha sikkerhetsklarering, uttømmende politiattest, og tilfredsstille fastsatte helsekrav til AFIS-tjenesten.

Bedrifter

AFIS-fullmektig i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 4133101 - AFIS-FULLMEKTIG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. november 2018, av Norges flygelederforening, Avinor