Gjennomgått i samarbeid med Norges flygelederforening, Avinor 18. oktober 2022

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Arbeidsoppgaver

Som AFIS-fullmektig jobber du i tårnet eller tårnsenteret på en av flyplassene i Norge. AFIS er en forkortelse for "Aerodrome flight information service", som betyr lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en AFIS-fullmektig:

  • gi flygeinformasjon til fly innenfor en avgrenset sone rundt flyplassen du jobber ved
  • holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold som har betydning for en sikker og effektiv flygning
  • videreformidle instruksjoner om blant annet flygenivåer og ruteføringer
  • observere og informere om vær
  • alarmtjeneste og bistand til redningstjeneste når dette er nødvendig

Du har ansvaret for sikkerheten til mange mennesker, og du må til enhver tid være fokusert og nøyaktig.

Hvor jobber AFIS-fullmektiger?

AFIS-fullmektiger i Norge jobber i tårn ved lokale og regionale lufthavner, samt i tårnsenteret i Bodø.

Intervjuer

 Andrine Edøy Jensen i flytårnet i Båtsfjord. Hun snakker via en mikrofon med pilotene som er på vei inn for landing..

AFIS-fullmektig

Andrine Edøy Jensen

Cirka 70.6 grader nord, nærmere bestemt i Båtsfjord, står Andrine i flytårnet og har et stort ansvar for flysikkerheten.

Viktige egenskaper

For å bli AFIS-fullmektig må du være selvstendig, kunne ta initiativ og ha god samarbeidsevne. Du må ha god hukommelse, være nøyaktig og besluttsom. Du må ha godt utviklet logisk evne og god romforståelse.

Utdanning

AFIS-utdanningen består av et grunnkurs i lufttrafikktjeneste og et AFIS-teori/simulatortreningskurs med en etterfølgende praksisperiode ved en lufthavn, totalt circa 10 måneder.

Praksisperioden blir avviklet ved en av Avinors godkjente AFIS-opplæringsenheter, som er lokalisert på lokale og regionale lufthavner, samt i tårnsenter. Man får lønn under utdannelsen. 

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

Du må gjennom to opptaksprøver for å komme inn på utdanningen.

For å bli innkalt til opptaksprøve må du tilfredsstille en del krav:

  • Du må ha fylt 20 år
  • Du må ha avklart verneplikt 
  • Du må ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 3,5 eller bedre, med gode norsk- og engelskkunnskaper.
  • Du må også ha sikkerhetsklarering, uttømmende politiattest, og tilfredsstille fastsatte helsekrav til AFIS-tjenesten.

Bedrifter som ansetter AFIS-fullmektiger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med AFIS-fullmektiger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 4133101 - AFIS-FULLMEKTIG

Andre yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.

Relaterte lenker