AFIS-fullmektig på jobb i tårn.
Yrkesbeskrivelse

AFIS-fullmektig

favoritt ikon

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Som AFIS-fullmektig jobber du i tårnet eller tårnsenteret på en av flyplassene i Norge. AFIS er en forkortelse for "Aerodrome flight information service", som betyr lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en AFIS-fullmektig:

  • gi flygeinformasjon til fly innenfor en avgrenset sone rundt flyplassen du jobber ved
  • holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold som har betydning for en sikker og effektiv flygning
  • videreformidle instruksjoner om blant annet flygenivåer og ruteføringer
  • observere og informere om vær
  • alarmtjeneste og bistand til redningstjeneste når dette er nødvendig

Du har ansvaret for sikkerheten til mange mennesker, og du må til enhver tid være fokusert og nøyaktig.

Hvor jobber AFIS-fullmektiger?

AFIS-fullmektiger i Norge jobber i tårn eller tårnsenter ved de lokale lufthavnene, samt ved to regionale lufthavner.

Personlige egenskaper

For å bli AFIS-fullmektig må du være selvstendig, kunne ta initiativ og ha god samarbeidsevne. Du må ha god hukommelse, være nøyaktig og besluttsom. Du må ha godt utviklet logisk evne og god romforståelse.

Utdanning

AFIS-utdanningen består av et grunnkurs i lufttrafikktjeneste og et AFIS-teori/simulatortreningskurs med en etterfølgende praksisperiode ved en lufthavn, totalt ca 10 måneder.

Praksisperioden vil bli avviklet ved en av Avinors godkjente AFIS-opplæringsenheter, lokalisert på en av de regionale lufthavnene.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

Du må gjennom to opptaksprøver for å komme inn på utdanningen.

For å bli innkalt til opptaksprøve må du tilfredsstille en del krav: Du må ha fylt 19 år, ha avklart verneplikt, ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 3,5 eller bedre, med gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha sikkerhetsklarering, uttømmende politiattest, og tilfredsstille fastsatte helsekrav til AFIS-tjenesten.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Transportfunksjonærer
Deltid
Alle sektorer
1 727 personer
595 personer
1 132 personer
Ca 207 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
33 470 kr
34 100 kr
33 130 kr
401 640 kr
409 200 kr
397 560 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 010 kr
34 370 kr
33 850 kr
408 120 kr
412 440 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
33 840 kr
34 510 kr
33 500 kr
406 080 kr
414 120 kr
402 000 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
35 370 kr
35 690 kr
35 200 kr
424 440 kr
428 280 kr
422 400 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Alle sektorer
5 229 personer
1 102 personer
4 127 personer
Ca 254 kr
Ca 237 kr
Ca 260 kr
41 180 kr
38 460 kr
42 060 kr
494 160 kr
461 520 kr
504 720 kr
Ca 254 kr
Ca 237 kr
Ca 260 kr
42 170 kr
38 940 kr
43 280 kr
506 040 kr
467 280 kr
519 360 kr
Ca 252 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
40 770 kr
39 140 kr
41 210 kr
489 240 kr
469 680 kr
494 520 kr
Ca 252 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
43 430 kr
40 830 kr
44 130 kr
521 160 kr
489 960 kr
529 560 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Kommunal
213 personer
64 personer
149 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
36 620 kr
37 360 kr
439 440 kr
448 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
37 060 kr
37 990 kr
444 720 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
Ca 236 kr
37 660 kr
36 360 kr
38 220 kr
451 920 kr
436 320 kr
458 640 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
Ca 236 kr
39 040 kr
36 360 kr
39 890 kr
468 480 kr
436 320 kr
478 680 kr
Transportfunksjonærer
Deltid
Privat
1 662 personer
566 personer
1 096 personer
Ca 207 kr
Ca 211 kr
Ca 204 kr
33 470 kr
34 210 kr
33 050 kr
401 640 kr
410 520 kr
396 600 kr
Ca 207 kr
Ca 211 kr
Ca 204 kr
34 050 kr
34 510 kr
33 840 kr
408 600 kr
414 120 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 206 kr
33 740 kr
34 390 kr
33 430 kr
404 880 kr
412 680 kr
401 160 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 206 kr
35 310 kr
35 610 kr
35 170 kr
423 720 kr
427 320 kr
422 040 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Privat
4 302 personer
836 personer
3 466 personer
Ca 251 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
40 660 kr
37 950 kr
41 600 kr
487 920 kr
455 400 kr
499 200 kr
Ca 251 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
41 580 kr
38 400 kr
42 670 kr
498 960 kr
460 800 kr
512 040 kr
Ca 248 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
40 170 kr
38 620 kr
40 540 kr
482 040 kr
463 440 kr
486 480 kr
Ca 248 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
42 840 kr
40 370 kr
43 430 kr
514 080 kr
484 440 kr
521 160 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Statlig
714 personer
202 personer
512 personer
Ca 275 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
44 560 kr
41 930 kr
45 810 kr
534 720 kr
503 160 kr
549 720 kr
Ca 275 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
46 300 kr
42 840 kr
48 080 kr
555 600 kr
514 080 kr
576 960 kr
Ca 280 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
45 360 kr
42 190 kr
46 610 kr
544 320 kr
506 280 kr
559 320 kr
Ca 280 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
48 350 kr
43 940 kr
50 090 kr
580 200 kr
527 280 kr
601 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker