AFIS-fullmektig på jobb i tårn.
Yrkesbeskrivelse

AFIS-fullmektig

favoritt ikon

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Som AFIS-fullmektig jobber du i tårnet eller tårnsenteret på en av flyplassene i Norge. AFIS er en forkortelse for "Aerodrome flight information service", som betyr lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en AFIS-fullmektig:

  • gi flygeinformasjon til fly innenfor en avgrenset sone rundt flyplassen du jobber ved
  • holde den lokale flytrafikken informert om alle forhold som har betydning for en sikker og effektiv flygning
  • videreformidle instruksjoner om blant annet flygenivåer og ruteføringer
  • observere og informere om vær
  • alarmtjeneste og bistand til redningstjeneste når dette er nødvendig

Du har ansvaret for sikkerheten til mange mennesker, og du må til enhver tid være fokusert og nøyaktig.

Hvor jobber AFIS-fullmektiger?

AFIS-fullmektiger i Norge jobber i tårn eller tårnsenter ved de lokale lufthavnene, samt ved to regionale lufthavner.

Personlige egenskaper

For å bli AFIS-fullmektig må du være selvstendig, kunne ta initiativ og ha god samarbeidsevne. Du må ha god hukommelse, være nøyaktig og besluttsom. Du må ha godt utviklet logisk evne og god romforståelse.

Utdanning

AFIS-utdanningen består av et grunnkurs i lufttrafikktjeneste og et AFIS-teori/simulatortreningskurs med en etterfølgende praksisperiode ved en lufthavn, totalt circa 10 måneder.

Praksisperioden vil bli avviklet ved en av Avinors godkjente AFIS-opplæringsenheter, lokalisert på en av de regionale lufthavnene.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

Du må gjennom to opptaksprøver for å komme inn på utdanningen.

For å bli innkalt til opptaksprøve må du tilfredsstille en del krav: Du må ha fylt 19 år, ha avklart verneplikt, ha generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 3,5 eller bedre, med gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha sikkerhetsklarering, uttømmende politiattest, og tilfredsstille fastsatte helsekrav til AFIS-tjenesten.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Transportfunksjonær
Deltid
Alle sektorer
1 569 personer
512 personer
1 057 personer
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
34 880 kr
35 720 kr
34 220 kr
418 560 kr
428 640 kr
410 640 kr
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
35 300 kr
35 930 kr
34 770 kr
423 600 kr
431 160 kr
417 240 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
35 030 kr
35 660 kr
34 730 kr
420 360 kr
427 920 kr
416 760 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
36 640 kr
37 100 kr
36 430 kr
439 680 kr
445 200 kr
437 160 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Alle sektorer
5 239 personer
1 089 personer
4 150 personer
Ca 263 kr
Ca 243 kr
Ca 267 kr
42 680 kr
39 300 kr
43 240 kr
512 160 kr
471 600 kr
518 880 kr
Ca 263 kr
Ca 243 kr
Ca 267 kr
43 950 kr
39 970 kr
44 720 kr
527 400 kr
479 640 kr
536 640 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 260 kr
41 750 kr
40 250 kr
42 140 kr
501 000 kr
483 000 kr
505 680 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 260 kr
44 780 kr
42 390 kr
45 400 kr
537 360 kr
508 680 kr
544 800 kr
Transportfunksjonær
Kommunal
276 personer
185 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 238 kr
37 830 kr
38 630 kr
453 960 kr
463 560 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 238 kr
38 070 kr
38 900 kr
456 840 kr
466 800 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 280 kr
38 540 kr
459 360 kr
462 480 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
39 500 kr
39 920 kr
474 000 kr
479 040 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Kommunal
220 personer
156 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 240 kr
38 100 kr
38 810 kr
457 200 kr
465 720 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 240 kr
38 450 kr
39 130 kr
461 400 kr
469 560 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 860 kr
39 090 kr
466 320 kr
469 080 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
40 180 kr
40 560 kr
482 160 kr
486 720 kr
Transportfunksjonær
Privat
5 827 personer
1 297 personer
4 530 personer
Ca 250 kr
Ca 234 kr
Ca 256 kr
40 460 kr
37 900 kr
41 540 kr
485 520 kr
454 800 kr
498 480 kr
Ca 250 kr
Ca 234 kr
Ca 256 kr
41 410 kr
38 370 kr
42 670 kr
496 920 kr
460 440 kr
512 040 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 248 kr
39 790 kr
38 280 kr
40 190 kr
477 480 kr
459 360 kr
482 280 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 248 kr
42 560 kr
40 260 kr
43 160 kr
510 720 kr
483 120 kr
517 920 kr
Transportfunksjonær
Deltid
Privat
1 490 personer
475 personer
1 015 personer
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
34 910 kr
35 720 kr
34 300 kr
418 920 kr
428 640 kr
411 600 kr
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
35 420 kr
35 970 kr
34 890 kr
425 040 kr
431 640 kr
418 680 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
34 970 kr
35 630 kr
34 660 kr
419 640 kr
427 560 kr
415 920 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
36 640 kr
37 140 kr
36 400 kr
439 680 kr
445 680 kr
436 800 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Privat
4 337 personer
822 personer
3 515 personer
Ca 258 kr
Ca 238 kr
Ca 264 kr
41 790 kr
38 500 kr
42 750 kr
501 480 kr
462 000 kr
513 000 kr
Ca 258 kr
Ca 238 kr
Ca 264 kr
42 880 kr
39 010 kr
44 080 kr
514 560 kr
468 120 kr
528 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
40 730 kr
39 140 kr
41 100 kr
488 760 kr
469 680 kr
493 200 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
43 710 kr
41 270 kr
44 280 kr
524 520 kr
495 240 kr
531 360 kr
Transportfunksjonær
Statlig
705 personer
213 personer
492 personer
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 360 kr
45 670 kr
49 540 kr
580 320 kr
548 040 kr
594 480 kr
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
50 800 kr
47 090 kr
52 360 kr
609 600 kr
565 080 kr
628 320 kr
Ca 303 kr
Ca 279 kr
Ca 313 kr
49 040 kr
45 220 kr
50 680 kr
588 480 kr
542 640 kr
608 160 kr
Ca 303 kr
Ca 279 kr
Ca 313 kr
52 900 kr
47 740 kr
55 110 kr
634 800 kr
572 880 kr
661 320 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Statlig
682 personer
203 personer
479 personer
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 307 kr
48 480 kr
46 050 kr
49 680 kr
581 760 kr
552 600 kr
596 160 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 307 kr
50 960 kr
47 490 kr
52 610 kr
611 520 kr
569 880 kr
631 320 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 313 kr
49 180 kr
45 390 kr
50 780 kr
590 160 kr
544 680 kr
609 360 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 313 kr
53 090 kr
47 970 kr
55 260 kr
637 080 kr
575 640 kr
663 120 kr
Transportfunksjonær
Alle sektorer
6 808 personer
1 601 personer
5 207 personer
Ca 255 kr
Ca 236 kr
Ca 261 kr
41 230 kr
38 310 kr
42 230 kr
494 760 kr
459 720 kr
506 760 kr
Ca 255 kr
Ca 236 kr
Ca 261 kr
42 290 kr
38 880 kr
43 530 kr
507 480 kr
466 560 kr
522 360 kr
Ca 252 kr
Ca 243 kr
Ca 254 kr
40 770 kr
39 300 kr
41 200 kr
489 240 kr
471 600 kr
494 400 kr
Ca 252 kr
Ca 243 kr
Ca 254 kr
43 600 kr
41 300 kr
44 260 kr
523 200 kr
495 600 kr
531 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker