Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 29. november 2022

Førsteamanuensis

En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

En førsteamanuensis er en vitenskapelig ansatt ved universitet og høgskoler. For å kunne ansettes som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende dokumentert kompetanse på et aktuelt fagområde.

Vanlige arbeidsoppgaver for en førsteamanuensis er:

 • utføre forskningsarbeid
 • formidle og publisere forskningsresultater
 • veilede og undervise studenter
 • redigere og vurdere andres vitenskapelige arbeider
 • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon

Førsteamanuensisstillinger finnes innenfor alle typer fagfelt, og det er vanlig at du har spesialisert deg innen et eller flere områder av fagfeltet. Du vil normalt samarbeide med andre fagpersoner på arbeidsstedet.

I andre land går førsteamanuensis under navn som associate professor eller senior lecturer.

Hvor jobber førsteamanuenser?

Som førsteamanuensis er du ansatt ved en høgskole eller et universitet.

Hvordan er det å jobbe som førsteamanuensis?

Intervjuer

Portrettbilde

Førsteamanuensis

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Jeg er privilegert som får arbeide med viktige fagfelt og samtidig ha det gøy på jobb, sier førsteamanuensis Gunnhild.

Viktige egenskaper for en førsteamanuensis

Du må ha evne til både ta til deg og kunne videreformidle kunnskap. Du bør være analytisk og strukturert. Det er også nødvendig med interesse for fagfeltet, forskning og undervisning.

Hva tjener førsteamanuenser?

Hvordan utdanner du deg til førsteamanuensis?

For å kunne ansettes som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende dokumentert kompetanse på et aktuelt fagområde.

Innenfor kunstneriske fag er kravet at du har gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid eller har dokumentert kunstnerisk arbeid på høyt internasjonalt nivå og med relevant fordypning

Les mer om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger. 

Hva jobber forskerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8671 - Veterinær
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8641 - Odontologi
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8572 - Arkitektur
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8531 - Matematikk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8561 - Geologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8621 - Sosialfag
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8661 - Farmasi
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8133 - Arkeologi
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8352 - Journalistikk
 • 8372 - Kriminologi
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8421 - Handel
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8432 - Kontorfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8562 - Geofysikk
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8823 - Politifag

Bedrifter: Hvor jobber førsteamanuenser?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med førsteamanuenser

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310104 - FØRSTEAMANUENSIS
 • 2310102 - AMANUENSIS

Andre yrker

To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
Illustrasjonsbilde av en laborant i arbeid.

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.
Paleontolog viser frem utgravingsfunn.

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Gartneri

Planteviter

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.
Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.
Mannlig og kvinnelig samfunnsmedisiner undersøker bakterier gjennom et mikroskop.

Samfunnsmedisiner

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.
En kvinne sitter jobber foran en pc

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.
Stipendiat på laboratorium

Stipendiat

En stipendiat har opptak til et forskerutdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon.