Soneterapeut i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Sone­terapeut

favoritt ikon

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.

Alternativ behandling, som soneterapi, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg soneterapeut, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell. Det vil si at selv om du har utdanning innen soneterapi, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Soneterapeuten stiller diagnose ved å trykke på bestemte soner på føtter og andre områder på kroppen. I følge soneterapien er det sammenheng mellom soner under føttene og resten av kroppen: dermed påvirker og behandler stimulansen andre kroppsdeler. 

Terapeuten mener at det å massere og kna på punkter på kroppen, kan behandle alt fra ledd- og muskelsmerter, hormonelle problemer, luftveisproblemer, allergier, fordøyelsesproblemer, urinveisinfeksjoner, virusinfeksjoner, øre- og øyelidelser, idrettskader, hodepine til migrene.

Utdanning

Siden yrkestittelen ikke er beskyttet er det ingen bestemt utdanning du må ta for å kalle deg soneterapeut. Soneterapeuter kan derfor ha svært forskjellig utdanningsbakgrunn. 

Alternativ.no har oversikt over skoler og utdanningsinstitusjoner innen alternativ medisin og alternative behandlingsmetoder.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Lønnsnivået for soneterapeuter varierer etter utdanning, ansiennitet og arbeidssted. Mange arbeider som soneterapeuter på deltid.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold