Image
Produksjonstekniker
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i produksjonsteknikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Som fagoperatør i produksjonsteknikk har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. 

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken utdanning og bakgrunn du har. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. En ingeniør i produksjonsteknikk har normalt mer ansvar, og kan også utvikle nye tekniske og administrative løsninger. Ingeniører i produksjonsteknikk kan også ha lederstillinger. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk: 

 • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
 • styre og justere produksjonen
 • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe produksjonen
 • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
 • reparasjon og vedlikehold
 • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
 • ivareta HMS
 • beregne materialforbruk
 • velge material, metode og måleutstyr basert på ordre

Du planlegger også en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. 

Systemene kan være mekatroniske, det vil si de har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering.

Faget er nært knyttet yrkene automatiker og industrimekaniker, men disse har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer. Produksjonsteknikk er også nært knyttet maskinarbeiderfaget og sveisefaget. 

En fagoperatør i produksjonsteknikk samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr. 

Hvor jobber fagoperatører i produksjonsteknikk ?

Du kan jobbe i små, mellomstore og store industribedrifter. Ingeniører i produksjonsteknikk jobber i verksted-, prosess-, offshore- og landbasert industri, eller som rådgiver i konsulentfirma eller i private og offentlige bedrifter. 

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør ha gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i produksjonsteknikk, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455248 - Produksjonsteknikkfaget, Vg3

Bedrifter

Fagoperatør i produksjonsteknikk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3116146 - PRODUKSJONSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116138 - PRODUKSJONSTEKNIKER (OLJE)
 • 3116163 - DRIFTSTEKNIKER (OLJE)
 • 3116127 - KONTROLLTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116141 - TEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116137 - TEKNIKER (PETROLEUM)
 • 8274119 - ARBEIDSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 8159118 - AUTOKLAVPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8267109 - BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159102 - KOKER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159105 - LAKKOKER
 • 8159106 - LIMKOKER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159107 - LINOLJEKOKER
 • 8159108 - MESAOMBRENNER
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159111 - OLJEBLANDER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159113 - ROTEROVNSBRENNER
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159115 - SEPARATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159116 - AMMONIAKKOKER
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159122 - DESTILLATØR (IKKE OLJE)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159129 - FILTRERER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159130 - GASSGENERATORPASSER
 • 8159131 - HARTSKOKER
 • 8159132 - INNDAMPER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159134 - KAMMEROVNSPASSER (GASS)
 • 8159135 - SILDEOLJEKOKER
 • 8159137 - STANDOLJEKOKER
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159139 - TERPENTINDESTILLATØR
 • 8159140 - TREKULLBRENNER
 • 8159141 - TØRRSTOFFKOKER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159147 - KONTROLLOPERATØR (KJEMISK INDUSTRI)
 • 8159148 - OPERATØR (KJEMISK INDUSTRI)
 • 8267101 - OPERATØR (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)
 • 8267102 - OPERATØR (LÆR- OG SKINNPRODUKTER)
 • 8267103 - OPERATØR (REISEEFFEKTER/LÆRVARER)
 • 8267104 - SKOFAGOPERATØR
 • 8267105 - FORMANN (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)
 • 8267107 - PRODUKSJONSARBEIDER (LÆR- OG SKINNPRODUKTER)
 • 8267108 - OVERLÆRSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267110 - FORSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267111 - BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267112 - NATLER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267113 - SKJERFER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267114 - BUKKER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267115 - TILSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267116 - PERFORERER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267117 - SPESIALARBEIDER (SKOPRODUKSJON)
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237103 - BAADERREPARATØR
 • 7237104 - BADERREPARATØR
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237106 - REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237107 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237110 - VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237112 - VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237113 - MONTØR (PORTER)
 • 7237114 - JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237115 - VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237117 - DRIFTSASSISTENT (MØBELPRODUKSJON)
 • 7237118 - VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237119 - VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237121 - REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 3119105 - DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119106 - DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119115 - PLANLEGGINGSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119116 - PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119122 - SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119123 - SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119126 - TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119128 - VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119129 - VERKSTEDKONTROLLØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119131 - FISKERITEKNIKER
 • 3119138 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119146 - EMBALLASJETEKNIKER
 • 3119150 - DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119151 - TEKNIKER (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119152 - PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 1221117 - KVALITETSDIREKTØR (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1221121 - PRODUKSJONSLEDER (SKOGBRUK)
 • 8132101 - GLASSFAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132102 - OPERATØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132103 - DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132104 - GLASSMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132105 - FORMANN (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132106 - PRODUKSJONSARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132108 - GLASSLIPER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132109 - GLASSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132110 - KVALITETSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132111 - SORTBYTTER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132112 - FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132113 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8211101 - MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211103 - PRODUKSJONSTEKNISK FAGOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211105 - FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211109 - SPESIALARBEIDER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211110 - FAGARBEIDER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211111 - FORMGIVER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211112 - FORMANN (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211113 - MYNTARBEIDER
 • 8211114 - KONTROLLTEKNIKER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211115 - OPERATØR (METALLGJENVINNING)
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 8211117 - PRODUKSJONSOPERATØR (METALLGJENVINNING)
 • 8211118 - FORMANN (METALLGJENVINNING)
 • 8211119 - JERNSKJÆRER (METALLGJENVINNING)
 • 8211120 - BÅNDSAGER (METALL)
 • 8211121 - KVALITETSKONTROLLØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8142101 - CELLULOSEARBEIDER
 • 8142102 - FAGOPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142103 - DRIFTSOPERATØR (PAPIR/PAPP)
 • 8142104 - FØRSTEPASSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142105 - GAUFFRERER (PAPIR/PAPP)
 • 8142106 - GILJOTINSKJÆRER (PAPIR/PAPP)
 • 8142107 - HOLLENDERIARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142109 - HYLSEMAKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142110 - KALANDERARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142111 - LIMKOKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142112 - MASKINSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142113 - MASKINSTILLER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142114 - MASSEOPPLØSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142115 - PAPIRARBEIDER
 • 8142116 - PAPIRMASKINFØRER
 • 8142117 - FORMANN (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142118 - FORMANN (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142119 - FORMANN (CELLULOSE)
 • 8142120 - FAGOPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142121 - FAGOPERATØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142122 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142123 - OPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142124 - PROSESSOPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142128 - PROSESSOPERATØR (PAPIR/PAPP)
 • 8142129 - OPERATØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142130 - OPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142131 - PAPIROPERATØR
 • 8142132 - PAPIRSORTERER
 • 8142133 - PAPPSALARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142134 - PREGER (PAPIR/PAPP)
 • 8142135 - RENSERIARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142136 - RULLMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142137 - SKJÆREMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142138 - SLIPERIARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142139 - SORTERSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142140 - STANSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142141 - TØRKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142142 - VIREPASSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142143 - FAGARBEIDER (CELLULOSE)
 • 8142144 - FAGARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142145 - HOLLENDERIFØRER (PAPIR/PAPP)
 • 8142146 - RULLER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142147 - PROSESSKONTROLLØR (PAPIRMASSEPRODUKSJON)
 • 8142148 - PROSESSKONTROLLØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8141101 - FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141102 - FAGOPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141103 - FAGOPERATØR (TRELAST)
 • 8141104 - FLISARBEIDER (TRELAST)
 • 8141105 - HØVELMESTER
 • 8141106 - HØVLER (SAGBRUK)
 • 8141107 - HØVLERIARBEIDER
 • 8141108 - PÅSTIKKER (TØMMER)
 • 8141109 - SAGBRUKS- OG HØVLERIARBEIDER
 • 8141110 - SAGMESTER
 • 8141111 - TREVIRKESORTERER
 • 8141112 - TØMMERBEREGNER (SAGBRUK)
 • 8141113 - TØMMERMOTTAKER (SAGBRUK)
 • 8141114 - TØMMERSORTERER (SAGBRUK)
 • 8141115 - TØRKEPASSER (SAGBRUK)
 • 8141116 - SORTERER (TREVIRKE)
 • 8141117 - OPERATØR (TRELAST)
 • 8141118 - OPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141119 - TRELASTARBEIDER
 • 8141120 - PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST)
 • 8141121 - LEIGESKJÆRER (TRELAST)
 • 8141122 - PRODUKSJONSARBEIDER (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141125 - FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER)
 • 8141127 - SAGBRUKSARBEIDER
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 8141130 - PRODUKSJONSLEDERE (TREVARE)
 • 8141132 - PRODUKSJONSARBEIDERE (TREVARE)
 • 8141133 - ARBEIDSLEDER (TREVARE)
 • 8141134 - ARBEIDSLEDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141135 - TILRETTELEGGER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141136 - PRODUKSJONSASSISTENT (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141138 - PRODUKSJONSARBEIDER (RAMMEPRODUKSJON)
 • 8143101 - FAGOPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143102 - PRESSER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143103 - OPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143104 - FORMANN (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143105 - LIMARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143106 - MASKINFØRER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143108 - PRODUKSJONSARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143109 - PUSSEMASKINARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143110 - TREFIBERPLATEARBEIDER
 • 8214101 - STEINULLARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8214102 - BETONGVAREARBEIDER
 • 8214103 - BETONGINDUSTRIARBEIDER
 • 8214104 - OPERATØR (STEINULLFREMSTILLING)
 • 8214105 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEINULLFREMSTILLING)
 • 8214107 - FORMANN (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214110 - OPERATØR (GIPSPLATER)
 • 8214111 - SEMENTSTØPER
 • 8214112 - SPESIALARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 8225101 - OPERATØR (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225102 - PRODUKSJONSARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225105 - SPESIALARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225103 - FORMANN (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8221101 - OPERATØR (FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8221102 - OPERATØR (SANITÆRPRODUKTER)
 • 8221104 - FORMANN (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8221105 - OPERATØR (VASKEMIDDELPRODUKTER)
 • 8221106 - SPESIALARBEIDER (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8279101 - OPERATØR (SUKKER-, SIRUP- OG HONNINGPRODUKSJON)
 • 8279102 - KAFFEBRENNER
 • 8279103 - OPERATØR (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279104 - PAKKEMASKINFØRER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279105 - ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279107 - FORMANN (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279110 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279111 - MASKINPAKKER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279112 - MASKINFØRER (ANNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRI)
 • 8279113 - SIGARETTMASKINFØRER
 • 8279114 - KAKAORØSTER
 • 8279115 - KONSERVERINGSARBEIDER (ANNEN NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON)
 • 8279116 - PRODUKSJONSARBEIDER (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279117 - RULLER (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279119 - RØYKETOBAKKPAKKER
 • 8279120 - SKRÅTOBAKKARBEIDER
 • 8279121 - SNUSPAKKER
 • 8279122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 8282101 - PRODUKSJONSELEKTRONIKER
 • 8282104 - OPERATØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282107 - FORMANN (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282109 - SPESIALARBEIDER (ELEKTROMEKANISK PRODUKSJON)
 • 8282110 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ELEKTRONIKK)
 • 8276101 - OPERATØR (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276102 - OLJEPRESSEARBEIDER
 • 8276103 - OPERATØR (OLJEPRESSE)
 • 8276104 - PAKKEMASKINFØRER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276105 - ETIKETTARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276106 - PRODUKSJONSARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276107 - FORMANN (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276109 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276110 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276111 - MASKINPAKKER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276112 - FRUKTPRESSEARBEIDER
 • 8276113 - OPERATØR (FRUKTPRESSE)
 • 8276114 - OPERATØR (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER)
 • 8276119 - KONSERVERINGSARBEIDER (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER)
 • 8276120 - FRUKTPAKKER
 • 8222101 - OPERATØR (AMMUNISJONSPRODUKSJON)
 • 8222102 - OPERATØR (SPRENGSTOFFPRODUKSJON)
 • 8222103 - SPESIALARBEIDER (SPRENGSTOFFPRODUKSJON)
 • 8223101 - DEKKBYGGER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223102 - KALANDEROPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223103 - OPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223104 - OPERATØR (SPRØYTESTØPING)
 • 8223105 - OPERATØR (VULKANISERING)
 • 8223106 - OPERATØR (DEKKPRODUKSJON)
 • 8223107 - PRODUKSJONSARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223109 - FORMANN (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223110 - MIKSEOPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223111 - GUMMIVAREARBEIDER
 • 8223112 - SLANGEBYGGER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223113 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223114 - TILSKJÆRER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223115 - VALSEVERKOPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223116 - VULKANISØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223117 - SPESIALARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8229101 - OPERATØR (FYRSTIKKPRODUKSJON)
 • 8229102 - OPERATØR (HALOGENGASSPRODUKSJON)
 • 8229103 - OPERATØR (ANDRE KJEMISKE PRODUKTER)
 • 8229104 - BATTERIARBEIDER (TILVIRKNING)
 • 8229105 - OPERATØR (LINOLEUMSPRODUKSJON)
 • 8229106 - OPERATØR (STEARINLYSPRODUKSJON)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229110 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEARINLYSPRODUKSJON)
 • 8229111 - PRODUKSJONSARBEIDER (ASFALTPAPP O.L.)
 • 8139101 - MASSEARBEIDER (KERAMIKK)
 • 8139102 - MENGEBLANDER
 • 8139103 - MENGER (GLASS)
 • 8139104 - GLASURARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8139105 - OPERATØR (GLASSFIBERPRODUKSJON)
 • 8139106 - PRODUKSJONSARBEIDER (GLASSVATT)
 • 8139107 - SLEMMERIARBEIDER (KERAMIKK)
 • 8139108 - STEINBAKER (GLASS)
 • 8275101 - BAKERIARBEIDER
 • 8275102 - KONSJEOPERATØR (SJOKOLADE)
 • 8275103 - OPERATØR (BAKERI)
 • 8275104 - PAKKEMASKINFØRER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275105 - ETIKETTARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275106 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275108 - FORMANN (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275110 - MASKINPAKKER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275111 - OPERATØR (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275113 - OPERATØR (PASTATILVIRKNING)
 • 8275114 - OPERATØR (KJEKS- OG KNEKKEBRØDPRODUKSJON)
 • 8275115 - BAKERIMEDARBEIDER
 • 8224101 - IMPREGNERINGSOPERATØR (PLAST)
 • 8224102 - KALANDEROPERATØR (PLAST)
 • 8224103 - LAMINATPRESSER (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224109 - SPRØYTESTØPER (PLAST)
 • 8224110 - MIKSEOPERATØR (PLAST)
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224115 - PRESSER (PLAST)
 • 8224116 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST)
 • 8224117 - VALSEVERKOPERATØR (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224122 - OPERATØR (KONTAKTLINSEPRODUKSJON)
 • 8224123 - PLASTBÅTBYGGER
 • 8273101 - ISKREMARBEIDER
 • 8273102 - KJERNER
 • 8273103 - MEIERIARBEIDER
 • 8273104 - MEIERITEKNIKER
 • 8273105 - SKUMMER
 • 8273106 - PAKKEMASKINFØRER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273107 - ETIKETTARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273108 - PRODUKSJONSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273109 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - MEIERIPRODUKTER)
 • 8273111 - FORMANN (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273112 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273113 - MASKINPAKKER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273114 - MASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273115 - TAPPEMASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273116 - YSTER
 • 8273118 - OPERATØR (MARGARINPRODUKSJON)
 • 8273119 - KONSERVERINGSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273120 - SPESIALARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273121 - FAGOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273122 - DRIFTSASSISTENT (MEIERIPRODUKTER)
 • 8271106 - FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8271108 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271113 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8264107 - FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264108 - TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264116 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8253101 - FAGOPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253102 - OPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253103 - PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253104 - FORMANN (KARTONASJE)
 • 8253106 - SPESIALARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8131103 - OPERATØR (TEGLVERK)
 • 8131104 - OPERATØR (KERAMISK DEKOR)
 • 8131108 - OPERATØR (KERAMISK FORMING)
 • 8131114 - PRODUKSJONSARBEIDER (KERAMIKK/PORSELEN)
 • 8131115 - OPERATØR (DEKOR)
 • 8131116 - MASKINOPERATØR (TEGLVERK)
 • 8131122 - TEGLTØRKEOPERATØR
 • 8272101 - AUTOKLAVOPERATØR (HELSENÆRING)
 • 8272102 - FAGOPERATØR (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272103 - HERMETIKKARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272104 - PAKKEMASKINFØRER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272105 - ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272106 - FALSER (HERMETIKK - KJØTT)
 • 8272107 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272109 - FORMANN (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272110 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272111 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - KJØTT)
 • 8272112 - MASKINPAKKER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272115 - STEKEMASKINOPERATØR (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272117 - SPESIALARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)

Sist kvalitetsikret den 17. februar 2017, av Pro