Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Fagoperatør i produksjonsteknikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Arbeidsoppgaver

En fagoperatør i produksjonsteknikk framstiller produkter og styrer prosessene fra råmateriale til sluttprodukt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. Systemene har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering.

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken bedrift du jobber i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk:

 • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
 • styre og justere produksjonen
 • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe produksjonen
 • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
 • reparasjon og vedlikehold
 • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet
 • beregne materialforbruk
 • velge material, metode og måleutstyr basert på ordre

Du planlegger også en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak.

En fagoperatør i produksjonsteknikk samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr.

Hvor jobber fagoperatører i produksjonsteknikk ?

Du kan jobbe i små, mellomstore og store industribedrifter innen prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Det kan være bedrifter som framstiller ulike metaller, kjemiske stoffer eller bedrifter som produserer ferdige produkter.

Intervjuer

 Erling Andre Sæthervik jobber på en fabrikk som lager spesialkonstruerte dører. Han liker orden og system og har funnet en jobb som passer hans interesser og personlighet.

Fagoperatør i produksjonsteknikk

Erling Andre Sæthervik

–Jeg liker godt å holde på med forbedringsoppgaver og finne på ting som gjør at produksjonen går raskere og er mer lønnsom, forteller Erling.
Produksjonstekniker Ruben Thorsen

Produksjonstekniker

Ruben Thorsen

– Du er ansvarlig for det du lager, og det er alltid kjekt å få til en god produksjon.

Viktige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør ha gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i produksjonsteknikk, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455248 - Produksjonsteknikkfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i produksjonsteknikk

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8282110 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ELEKTRONIKK)
 • 8282109 - SPESIALARBEIDER (ELEKTROMEKANISK PRODUKSJON)
 • 8282107 - FORMANN (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282104 - OPERATØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR)
 • 8282101 - PRODUKSJONSELEKTRONIKER
 • 8279122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279121 - SNUSPAKKER
 • 8279120 - SKRÅTOBAKKARBEIDER
 • 8279119 - RØYKETOBAKKPAKKER
 • 8279117 - RULLER (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279116 - PRODUKSJONSARBEIDER (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279115 - KONSERVERINGSARBEIDER (ANNEN NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON)
 • 8279114 - KAKAORØSTER
 • 8279113 - SIGARETTMASKINFØRER
 • 8279112 - MASKINFØRER (ANNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRI)
 • 8279111 - MASKINPAKKER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279110 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279107 - FORMANN (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279106 - PRODUKSJONSARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279105 - ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279104 - PAKKEMASKINFØRER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER)
 • 8279103 - OPERATØR (TOBAKKSPRODUKSJON)
 • 8279102 - KAFFEBRENNER
 • 8279101 - OPERATØR (SUKKER-, SIRUP- OG HONNINGPRODUKSJON)
 • 8276120 - FRUKTPAKKER
 • 8276119 - KONSERVERINGSARBEIDER (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER)
 • 8276114 - OPERATØR (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER)
 • 8276113 - OPERATØR (FRUKTPRESSE)
 • 8276112 - FRUKTPRESSEARBEIDER
 • 8276111 - MASKINPAKKER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276110 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276109 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276107 - FORMANN (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276106 - PRODUKSJONSARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276105 - ETIKETTARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276104 - PAKKEMASKINFØRER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8276103 - OPERATØR (OLJEPRESSE)
 • 8276102 - OLJEPRESSEARBEIDER
 • 8276101 - OPERATØR (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER)
 • 8275115 - BAKERIMEDARBEIDER
 • 8275114 - OPERATØR (KJEKS- OG KNEKKEBRØDPRODUKSJON)
 • 8275113 - OPERATØR (PASTATILVIRKNING)
 • 8275111 - OPERATØR (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275110 - MASKINPAKKER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275108 - FORMANN (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275106 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275105 - ETIKETTARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275104 - PAKKEMASKINFØRER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER)
 • 8275103 - OPERATØR (BAKERI)
 • 8275102 - KONSJEOPERATØR (SJOKOLADE)
 • 8275101 - BAKERIARBEIDER
 • 8274119 - ARBEIDSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 8273122 - DRIFTSASSISTENT (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273121 - FAGOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273120 - SPESIALARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273119 - KONSERVERINGSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273118 - OPERATØR (MARGARINPRODUKSJON)
 • 8273116 - YSTER
 • 8273115 - TAPPEMASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273114 - MASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273113 - MASKINPAKKER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273112 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273111 - FORMANN (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273109 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - MEIERIPRODUKTER)
 • 8273108 - PRODUKSJONSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273107 - ETIKETTARBEIDER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273106 - PAKKEMASKINFØRER (MEIERIPRODUKTER)
 • 8273105 - SKUMMER
 • 8273104 - MEIERITEKNIKER
 • 8273103 - MEIERIARBEIDER
 • 8273102 - KJERNER
 • 8273101 - ISKREMARBEIDER
 • 8272117 - SPESIALARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272115 - STEKEMASKINOPERATØR (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272112 - MASKINPAKKER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272111 - EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - KJØTT)
 • 8272110 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272109 - FORMANN (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272107 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272106 - FALSER (HERMETIKK - KJØTT)
 • 8272105 - ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272104 - PAKKEMASKINFØRER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272103 - HERMETIKKARBEIDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272102 - FAGOPERATØR (KJØTTINDUSTRI)
 • 8272101 - AUTOKLAVOPERATØR (HELSENÆRING)
 • 8271113 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271108 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI)
 • 8271106 - FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI)
 • 8267117 - SPESIALARBEIDER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267116 - PERFORERER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267115 - TILSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267114 - BUKKER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267113 - SKJERFER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267112 - NATLER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267111 - BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267110 - FORSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267109 - BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267108 - OVERLÆRSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267107 - PRODUKSJONSARBEIDER (LÆR- OG SKINNPRODUKTER)
 • 8267105 - FORMANN (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)
 • 8267104 - SKOFAGOPERATØR
 • 8267103 - OPERATØR (REISEEFFEKTER/LÆRVARER)
 • 8267102 - OPERATØR (LÆR- OG SKINNPRODUKTER)
 • 8267101 - OPERATØR (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)
 • 8264116 - PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP)
 • 8264108 - TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8264107 - FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP)
 • 8253106 - SPESIALARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253104 - FORMANN (KARTONASJE)
 • 8253103 - PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253102 - OPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253101 - FAGOPERATØR (KARTONASJE)
 • 8229111 - PRODUKSJONSARBEIDER (ASFALTPAPP O.L.)
 • 8229110 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEARINLYSPRODUKSJON)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229106 - OPERATØR (STEARINLYSPRODUKSJON)
 • 8229105 - OPERATØR (LINOLEUMSPRODUKSJON)
 • 8229104 - BATTERIARBEIDER (TILVIRKNING)
 • 8229103 - OPERATØR (ANDRE KJEMISKE PRODUKTER)
 • 8229102 - OPERATØR (HALOGENGASSPRODUKSJON)
 • 8229101 - OPERATØR (FYRSTIKKPRODUKSJON)
 • 8225105 - SPESIALARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225103 - FORMANN (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225102 - PRODUKSJONSARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8225101 - OPERATØR (MALING- OG LAKKPRODUKSJON)
 • 8224123 - PLASTBÅTBYGGER
 • 8224122 - OPERATØR (KONTAKTLINSEPRODUKSJON)
 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224117 - VALSEVERKOPERATØR (PLAST)
 • 8224116 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST)
 • 8224115 - PRESSER (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224110 - MIKSEOPERATØR (PLAST)
 • 8224109 - SPRØYTESTØPER (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
 • 8224103 - LAMINATPRESSER (PLAST)
 • 8224102 - KALANDEROPERATØR (PLAST)
 • 8224101 - IMPREGNERINGSOPERATØR (PLAST)
 • 8223117 - SPESIALARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223116 - VULKANISØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223115 - VALSEVERKOPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223114 - TILSKJÆRER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223113 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223112 - SLANGEBYGGER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223111 - GUMMIVAREARBEIDER
 • 8223110 - MIKSEOPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223109 - FORMANN (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223107 - PRODUKSJONSARBEIDER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223106 - OPERATØR (DEKKPRODUKSJON)
 • 8223105 - OPERATØR (VULKANISERING)
 • 8223104 - OPERATØR (SPRØYTESTØPING)
 • 8223103 - OPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223102 - KALANDEROPERATØR (GUMMIPRODUKTER)
 • 8223101 - DEKKBYGGER (GUMMIPRODUKTER)
 • 8222103 - SPESIALARBEIDER (SPRENGSTOFFPRODUKSJON)
 • 8222102 - OPERATØR (SPRENGSTOFFPRODUKSJON)
 • 8222101 - OPERATØR (AMMUNISJONSPRODUKSJON)
 • 8221106 - SPESIALARBEIDER (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8221105 - OPERATØR (VASKEMIDDELPRODUKTER)
 • 8221104 - FORMANN (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8221102 - OPERATØR (SANITÆRPRODUKTER)
 • 8221101 - OPERATØR (FARMASØYTISKE PRODUKTER)
 • 8214112 - SPESIALARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214111 - SEMENTSTØPER
 • 8214110 - OPERATØR (GIPSPLATER)
 • 8214109 - PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214107 - FORMANN (BETONGPRODUKSJON)
 • 8214105 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEINULLFREMSTILLING)
 • 8214104 - OPERATØR (STEINULLFREMSTILLING)
 • 8214103 - BETONGINDUSTRIARBEIDER
 • 8214102 - BETONGVAREARBEIDER
 • 8214101 - STEINULLARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8211121 - KVALITETSKONTROLLØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211120 - BÅNDSAGER (METALL)
 • 8211119 - JERNSKJÆRER (METALLGJENVINNING)
 • 8211118 - FORMANN (METALLGJENVINNING)
 • 8211117 - PRODUKSJONSOPERATØR (METALLGJENVINNING)
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 8211115 - OPERATØR (METALLGJENVINNING)
 • 8211114 - KONTROLLTEKNIKER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211113 - MYNTARBEIDER
 • 8211112 - FORMANN (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211111 - FORMGIVER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211110 - FAGARBEIDER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211109 - SPESIALARBEIDER (MYNTPRODUKSJON)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211105 - FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211103 - PRODUKSJONSTEKNISK FAGOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211101 - MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8159148 - OPERATØR (KJEMISK INDUSTRI)
 • 8159147 - KONTROLLOPERATØR (KJEMISK INDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 8159141 - TØRRSTOFFKOKER
 • 8159140 - TREKULLBRENNER
 • 8159139 - TERPENTINDESTILLATØR
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159137 - STANDOLJEKOKER
 • 8159135 - SILDEOLJEKOKER
 • 8159134 - KAMMEROVNSPASSER (GASS)
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159132 - INNDAMPER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159131 - HARTSKOKER
 • 8159130 - GASSGENERATORPASSER
 • 8159129 - FILTRERER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159122 - DESTILLATØR (IKKE OLJE)
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159118 - AUTOKLAVPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159116 - AMMONIAKKOKER
 • 8159115 - SEPARATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159113 - ROTEROVNSBRENNER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159111 - OLJEBLANDER
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159108 - MESAOMBRENNER
 • 8159107 - LINOLJEKOKER
 • 8159106 - LIMKOKER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159105 - LAKKOKER
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159102 - KOKER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8143110 - TREFIBERPLATEARBEIDER
 • 8143109 - PUSSEMASKINARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143108 - PRODUKSJONSARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143106 - MASKINFØRER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143105 - LIMARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143104 - FORMANN (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143103 - OPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143102 - PRESSER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8143101 - FAGOPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON)
 • 8142148 - PROSESSKONTROLLØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142147 - PROSESSKONTROLLØR (PAPIRMASSEPRODUKSJON)
 • 8142146 - RULLER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142145 - HOLLENDERIFØRER (PAPIR/PAPP)
 • 8142144 - FAGARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142143 - FAGARBEIDER (CELLULOSE)
 • 8142142 - VIREPASSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142141 - TØRKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142140 - STANSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142139 - SORTERSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142138 - SLIPERIARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142137 - SKJÆREMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142136 - RULLMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142135 - RENSERIARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142134 - PREGER (PAPIR/PAPP)
 • 8142133 - PAPPSALARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142132 - PAPIRSORTERER
 • 8142131 - PAPIROPERATØR
 • 8142130 - OPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142129 - OPERATØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142128 - PROSESSOPERATØR (PAPIR/PAPP)
 • 8142124 - PROSESSOPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142123 - OPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142122 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142121 - FAGOPERATØR (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142120 - FAGOPERATØR (CELLULOSE)
 • 8142119 - FORMANN (CELLULOSE)
 • 8142118 - FORMANN (PAPIRPRODUKSJON)
 • 8142117 - FORMANN (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142116 - PAPIRMASKINFØRER
 • 8142115 - PAPIRARBEIDER
 • 8142114 - MASSEOPPLØSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142113 - MASKINSTILLER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142112 - MASKINSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK)
 • 8142111 - LIMKOKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142110 - KALANDERARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142109 - HYLSEMAKER (PAPIR/PAPP)
 • 8142107 - HOLLENDERIARBEIDER (PAPIR/PAPP)
 • 8142106 - GILJOTINSKJÆRER (PAPIR/PAPP)
 • 8142105 - GAUFFRERER (PAPIR/PAPP)
 • 8142104 - FØRSTEPASSER (PAPIR/PAPP)
 • 8142103 - DRIFTSOPERATØR (PAPIR/PAPP)
 • 8142102 - FAGOPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI)
 • 8142101 - CELLULOSEARBEIDER
 • 8141138 - PRODUKSJONSARBEIDER (RAMMEPRODUKSJON)
 • 8141136 - PRODUKSJONSASSISTENT (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141135 - TILRETTELEGGER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141134 - ARBEIDSLEDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141133 - ARBEIDSLEDER (TREVARE)
 • 8141132 - PRODUKSJONSARBEIDERE (TREVARE)
 • 8141130 - PRODUKSJONSLEDERE (TREVARE)
 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 8141127 - SAGBRUKSARBEIDER
 • 8141125 - FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER)
 • 8141124 - PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141123 - OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8141122 - PRODUKSJONSARBEIDER (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141121 - LEIGESKJÆRER (TRELAST)
 • 8141120 - PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST)
 • 8141119 - TRELASTARBEIDER
 • 8141118 - OPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141117 - OPERATØR (TRELAST)
 • 8141116 - SORTERER (TREVIRKE)
 • 8141115 - TØRKEPASSER (SAGBRUK)
 • 8141114 - TØMMERSORTERER (SAGBRUK)
 • 8141113 - TØMMERMOTTAKER (SAGBRUK)
 • 8141112 - TØMMERBEREGNER (SAGBRUK)
 • 8141111 - TREVIRKESORTERER
 • 8141110 - SAGMESTER
 • 8141109 - SAGBRUKS- OG HØVLERIARBEIDER
 • 8141108 - PÅSTIKKER (TØMMER)
 • 8141107 - HØVLERIARBEIDER
 • 8141106 - HØVLER (SAGBRUK)
 • 8141105 - HØVELMESTER
 • 8141104 - FLISARBEIDER (TRELAST)
 • 8141103 - FAGOPERATØR (TRELAST)
 • 8141102 - FAGOPERATØR (PARKETTPRODUKSJON)
 • 8141101 - FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON)
 • 8139108 - STEINBAKER (GLASS)
 • 8139107 - SLEMMERIARBEIDER (KERAMIKK)
 • 8139106 - PRODUKSJONSARBEIDER (GLASSVATT)
 • 8139105 - OPERATØR (GLASSFIBERPRODUKSJON)
 • 8139104 - GLASURARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8139103 - MENGER (GLASS)
 • 8139102 - MENGEBLANDER
 • 8139101 - MASSEARBEIDER (KERAMIKK)
 • 8132113 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132112 - FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132111 - SORTBYTTER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132110 - KVALITETSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132109 - GLASSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132108 - GLASSLIPER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132106 - PRODUKSJONSARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132105 - FORMANN (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132104 - GLASSMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132103 - DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132102 - OPERATØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8132101 - GLASSFAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 8131122 - TEGLTØRKEOPERATØR
 • 8131116 - MASKINOPERATØR (TEGLVERK)
 • 8131115 - OPERATØR (DEKOR)
 • 8131114 - PRODUKSJONSARBEIDER (KERAMIKK/PORSELEN)
 • 8131108 - OPERATØR (KERAMISK FORMING)
 • 8131104 - OPERATØR (KERAMISK DEKOR)
 • 8131103 - OPERATØR (TEGLVERK)
 • 7237122 - INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237121 - REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237119 - VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237118 - VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237117 - DRIFTSASSISTENT (MØBELPRODUKSJON)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237115 - VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237114 - JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED)
 • 7237113 - MONTØR (PORTER)
 • 7237112 - VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237110 - VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237107 - FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237106 - REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237104 - BADERREPARATØR
 • 7237103 - BAADERREPARATØR
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119152 - PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119151 - TEKNIKER (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119150 - DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119146 - EMBALLASJETEKNIKER
 • 3119138 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119131 - FISKERITEKNIKER
 • 3119129 - VERKSTEDKONTROLLØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119128 - VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119126 - TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119123 - SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119122 - SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119116 - PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119115 - PLANLEGGINGSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119106 - DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119105 - DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3116163 - DRIFTSTEKNIKER (OLJE)
 • 3116146 - PRODUKSJONSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116141 - TEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116138 - PRODUKSJONSTEKNIKER (OLJE)
 • 3116137 - TEKNIKER (PETROLEUM)
 • 3116127 - KONTROLLTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 1221121 - PRODUKSJONSLEDER (SKOGBRUK)
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1221117 - KVALITETSDIREKTØR (FISKEFORPRODUKSJON)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.