Produksjonstekniker
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i produksjonsteknikk

favoritt ikon

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Som fagoperatør i produksjonsteknikk har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. 

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken utdanning og bakgrunn du har. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. En ingeniør i produksjonsteknikk har normalt mer ansvar, og kan også utvikle nye tekniske og administrative løsninger. Ingeniører i produksjonsteknikk kan også ha lederstillinger. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk: 

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe 
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta HMS

Du planlegger også en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. Andre oppgaver er å beregne materialforbruk og velger material, metode og måleutstyr basert på ordre. 

Systemene kan være mekatroniske, det vil si de har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering.

Faget er nært knyttet yrkene automatiker og industrimekaniker, men de har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer. Produksjonsteknikk er også nært knyttet maskinarbeiderfaget og sveisefaget. 

En fagoperatør i produksjonsteknikk samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr. 

Hvor jobber fagoperatører i produksjonsteknikk?

Du kan jobbe i små, mellomstore og store industribedrifter. Ingeniører i produksjonsteknikk jobber i verksted-, prosess-, offshore- og landbasert industri, eller som rådgiver i konsulentfirma eller i private og offentlige bedrifter. 

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør ha gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i produksjonsteknikk, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 349 personer
240 personer
1 109 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
33 760 kr
34 120 kr
33 670 kr
405 120 kr
409 440 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 070 kr
34 150 kr
34 090 kr
408 840 kr
409 800 kr
409 080 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 880 kr
33 930 kr
33 870 kr
406 560 kr
407 160 kr
406 440 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
35 510 kr
34 580 kr
35 690 kr
426 120 kr
414 960 kr
428 280 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 732 personer
724 personer
6 008 personer
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
37 590 kr
35 440 kr
37 830 kr
451 080 kr
425 280 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
38 710 kr
35 890 kr
39 080 kr
464 520 kr
430 680 kr
468 960 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
38 230 kr
36 690 kr
38 410 kr
458 760 kr
440 280 kr
460 920 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
40 580 kr
37 950 kr
40 900 kr
486 960 kr
455 400 kr
490 800 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Privat
8 078 personer
964 personer
7 114 personer
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 860 kr
35 120 kr
37 130 kr
442 320 kr
421 440 kr
445 560 kr
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 870 kr
35 490 kr
38 260 kr
454 440 kr
425 880 kr
459 120 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
37 680 kr
36 200 kr
37 870 kr
452 160 kr
434 400 kr
454 440 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
39 940 kr
37 350 kr
40 280 kr
479 280 kr
448 200 kr
483 360 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 348 personer
240 personer
1 108 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
33 760 kr
34 120 kr
33 670 kr
405 120 kr
409 440 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 070 kr
34 150 kr
34 090 kr
408 840 kr
409 800 kr
409 080 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 880 kr
33 930 kr
33 860 kr
406 560 kr
407 160 kr
406 320 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
35 510 kr
34 580 kr
35 680 kr
426 120 kr
414 960 kr
428 160 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 730 personer
724 personer
6 006 personer
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
37 590 kr
35 440 kr
37 830 kr
451 080 kr
425 280 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca 219 kr
Ca 234 kr
38 710 kr
35 890 kr
39 080 kr
464 520 kr
430 680 kr
468 960 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
38 230 kr
36 690 kr
38 420 kr
458 760 kr
440 280 kr
461 040 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 237 kr
40 580 kr
37 950 kr
40 910 kr
486 960 kr
455 400 kr
490 920 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Alle sektorer
8 081 personer
964 personer
7 117 personer
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 860 kr
35 120 kr
37 130 kr
442 320 kr
421 440 kr
445 560 kr
Ca 228 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 870 kr
35 490 kr
38 260 kr
454 440 kr
425 880 kr
459 120 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
37 680 kr
36 200 kr
37 870 kr
452 160 kr
434 400 kr
454 440 kr
Ca 233 kr
Ca 223 kr
Ca 234 kr
39 940 kr
37 350 kr
40 280 kr
479 280 kr
448 200 kr
483 360 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
1 105 personer
396 personer
709 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
35 980 kr
35 950 kr
36 020 kr
431 760 kr
431 400 kr
432 240 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 380 kr
36 380 kr
36 420 kr
436 560 kr
436 560 kr
437 040 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 630 kr
36 200 kr
36 890 kr
439 560 kr
434 400 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 000 kr
37 190 kr
38 490 kr
456 000 kr
446 280 kr
461 880 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 511 personer
1 209 personer
7 302 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 340 kr
42 300 kr
44 680 kr
532 080 kr
507 600 kr
536 160 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 730 kr
43 030 kr
46 210 kr
548 760 kr
516 360 kr
554 520 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
44 370 kr
42 140 kr
44 740 kr
532 440 kr
505 680 kr
536 880 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
47 370 kr
44 060 kr
47 920 kr
568 440 kr
528 720 kr
575 040 kr
Operatør i kjemisk industri
Privat
9 585 personer
1 598 personer
7 987 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
40 460 kr
44 140 kr
523 680 kr
485 520 kr
529 680 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 920 kr
41 150 kr
45 580 kr
539 040 kr
493 800 kr
546 960 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
43 760 kr
41 080 kr
44 280 kr
525 120 kr
492 960 kr
531 360 kr
Ca 270 kr
Ca 254 kr
Ca 273 kr
46 630 kr
42 830 kr
47 370 kr
559 560 kr
513 960 kr
568 440 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
1 102 personer
395 personer
707 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 010 kr
35 950 kr
36 030 kr
432 120 kr
431 400 kr
432 360 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
36 410 kr
36 380 kr
36 430 kr
436 920 kr
436 560 kr
437 160 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
36 650 kr
36 200 kr
36 910 kr
439 800 kr
434 400 kr
442 920 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
Ca 228 kr
38 020 kr
37 180 kr
38 510 kr
456 240 kr
446 160 kr
462 120 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 483 personer
1 203 personer
7 280 personer
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 380 kr
42 340 kr
44 690 kr
532 560 kr
508 080 kr
536 280 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
45 770 kr
43 070 kr
46 220 kr
549 240 kr
516 840 kr
554 640 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
42 240 kr
44 780 kr
533 040 kr
506 880 kr
537 360 kr
Ca 274 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
47 430 kr
44 170 kr
47 970 kr
569 160 kr
530 040 kr
575 640 kr
Operatør i kjemisk industri
Alle sektorer
9 616 personer
1 605 personer
8 011 personer
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
40 450 kr
44 130 kr
523 440 kr
485 400 kr
529 560 kr
Ca 269 kr
Ca 250 kr
Ca 272 kr
44 900 kr
41 120 kr
45 570 kr
538 800 kr
493 440 kr
546 840 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
43 720 kr
41 000 kr
44 250 kr
524 640 kr
492 000 kr
531 000 kr
Ca 270 kr
Ca 253 kr
Ca 273 kr
46 590 kr
42 740 kr
47 330 kr
559 080 kr
512 880 kr
567 960 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Alle sektorer
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Alle sektorer
1 808 personer
225 personer
1 583 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Privat
2 376 personer
323 personer
2 053 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 800 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 300 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 600 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Privat
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Privat
1 807 personer
225 personer
1 582 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Alle sektorer
2 377 personer
323 personer
2 054 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 740 kr
415 080 kr
391 800 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 290 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 480 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold