Produksjonstekniker
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i produksjonsteknikk

favoritt ikon

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Som fagoperatør i produksjonsteknikk har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. 

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken utdanning og bakgrunn du har. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. En ingeniør i produksjonsteknikk har normalt mer ansvar, og kan også utvikle nye tekniske og administrative løsninger. Ingeniører i produksjonsteknikk kan også ha lederstillinger. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk: 

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe produksjonen
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta HMS
  • beregne materialforbruk
  • velge material, metode og måleutstyr basert på ordre

Du planlegger også en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. 

Systemene kan være mekatroniske, det vil si de har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering.

Faget er nært knyttet yrkene automatiker og industrimekaniker, men disse har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer. Produksjonsteknikk er også nært knyttet maskinarbeiderfaget og sveisefaget. 

En fagoperatør i produksjonsteknikk samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr. 

Hvor jobber fagoperatører i produksjonsteknikk?

Du kan jobbe i små, mellomstore og store industribedrifter. Ingeniører i produksjonsteknikk jobber i verksted-, prosess-, offshore- og landbasert industri, eller som rådgiver i konsulentfirma eller i private og offentlige bedrifter. 

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør ha gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i produksjonsteknikk, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 872 personer
753 personer
6 119 personer
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
38 940 kr
37 120 kr
39 160 kr
467 280 kr
445 440 kr
469 920 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
40 080 kr
37 710 kr
40 400 kr
480 960 kr
452 520 kr
484 800 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
39 450 kr
37 800 kr
39 660 kr
473 400 kr
453 600 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
41 950 kr
39 280 kr
42 290 kr
503 400 kr
471 360 kr
507 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 341 personer
250 personer
1 091 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 500 kr
34 870 kr
34 420 kr
414 000 kr
418 440 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 860 kr
34 920 kr
34 880 kr
418 320 kr
419 040 kr
418 560 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
34 610 kr
34 970 kr
418 920 kr
415 320 kr
419 640 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
36 570 kr
35 420 kr
36 790 kr
438 840 kr
425 040 kr
441 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 870 personer
753 personer
6 117 personer
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
38 940 kr
37 120 kr
39 160 kr
467 280 kr
445 440 kr
469 920 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
40 080 kr
37 710 kr
40 400 kr
480 960 kr
452 520 kr
484 800 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
39 450 kr
37 800 kr
39 660 kr
473 400 kr
453 600 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
41 950 kr
39 280 kr
42 290 kr
503 400 kr
471 360 kr
507 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 340 personer
250 personer
1 090 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 500 kr
34 870 kr
34 420 kr
414 000 kr
418 440 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 860 kr
34 920 kr
34 880 kr
418 320 kr
419 040 kr
418 560 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
34 610 kr
34 970 kr
418 920 kr
415 320 kr
419 640 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
36 570 kr
35 420 kr
36 790 kr
438 840 kr
425 040 kr
441 480 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 835 personer
1 338 personer
7 497 personer
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
45 500 kr
42 170 kr
45 890 kr
546 000 kr
506 040 kr
550 680 kr
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
47 030 kr
42 930 kr
47 620 kr
564 360 kr
515 160 kr
571 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 370 kr
42 570 kr
45 870 kr
544 440 kr
510 840 kr
550 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 650 kr
44 590 kr
49 380 kr
583 800 kr
535 080 kr
592 560 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
942 personer
272 personer
670 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 800 personer
1 330 personer
7 470 personer
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
45 540 kr
42 220 kr
45 910 kr
546 480 kr
506 640 kr
550 920 kr
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
47 080 kr
42 980 kr
47 640 kr
564 960 kr
515 760 kr
571 680 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 430 kr
42 660 kr
45 920 kr
545 160 kr
511 920 kr
551 040 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 720 kr
44 690 kr
49 430 kr
584 640 kr
536 280 kr
593 160 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
940 personer
272 personer
668 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Alle sektorer
1 860 personer
233 personer
1 627 personer
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
34 600 kr
36 660 kr
438 360 kr
415 200 kr
439 920 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
37 200 kr
35 030 kr
37 400 kr
446 400 kr
420 360 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 216 kr
Ca 232 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 630 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 560 kr
Ca 230 kr
Ca 216 kr
Ca 232 kr
39 460 kr
36 760 kr
39 850 kr
473 520 kr
441 120 kr
478 200 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Alle sektorer
531 personer
433 personer
Ca 212 kr
Ca
Ca 215 kr
34 330 kr
34 820 kr
411 960 kr
417 840 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 215 kr
34 410 kr
34 940 kr
412 920 kr
419 280 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 215 kr
34 510 kr
34 850 kr
414 120 kr
418 200 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 215 kr
36 120 kr
36 700 kr
433 440 kr
440 400 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Privat
1 860 personer
233 personer
1 627 personer
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
34 600 kr
36 660 kr
438 360 kr
415 200 kr
439 920 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
37 200 kr
35 030 kr
37 400 kr
446 400 kr
420 360 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 216 kr
Ca 232 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 630 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 560 kr
Ca 230 kr
Ca 216 kr
Ca 232 kr
39 460 kr
36 760 kr
39 850 kr
473 520 kr
441 120 kr
478 200 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Privat
531 personer
433 personer
Ca 212 kr
Ca
Ca 215 kr
34 330 kr
34 820 kr
411 960 kr
417 840 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 215 kr
34 410 kr
34 940 kr
412 920 kr
419 280 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 215 kr
34 510 kr
34 850 kr
414 120 kr
418 200 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 215 kr
36 120 kr
36 700 kr
433 440 kr
440 400 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Industridesigner

Industri­designer

Industri­designere utformer produkter, tjenester, programvarer og systemer for privat næringsliv og offentlig sektor.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.