Image
Blomsterdekoratør velger ut blomster
Lenke
Jack Hollingsworth

Yrkesbeskrivelse

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en blomsterdekoratør:

  • lage buketter og dekorasjoner, som for eksempel fødselsdagsbuketter, brudebuketter, bårebuketter og kranser
  • dekorere rom og lokaler til seremonier og høytider, både innen- og utendørs
  • betjene kunder og ta imot bestillinger
  • rydde og holde orden i butikklokalene

I dette yrket må du være en kreativ og god håndverker med sans for estetikk. Du må ha god kjennskap til hvordan levende plantematerialer vokser og skal stelles, og også ha kunnskap om andre materialer og gjenstander som brukes i buketter og dekorasjoner.

Det er viktig å være faglig oppdatert på trender, moter og design i faget.

Du vil ofte måtte løse arbeidsoppgaver på kort tid, så det er viktig å være løsningsorientert og effektiv i alle deler av arbeidet.

Som blomsterdekoratør er du vanligvis også butikkarbeider, og har tett kontakt med kunder og kollegaer. Kundekontakt og markedsføring av fag og fagkunnskap er dermed svært viktig i det daglige arbeidet.

Hvor jobber blomsterdekoratører ?

Blomsterdekoratøren jobber først og fremst i blomsterbutikker, men kan også jobbe for ulike tilstelninger og arrangementer.

Personlige egenskaper

En blomsterdekoratør må være kreativ og ha sans for form og farge. Du må være serviceinnstilt, god på kundebehandling, løsningsorientert og ha interesse for håndverk, planter og natur. Siden du møter mennesker i alle stadier av livet, må du være imøtekommende og empatisk. Du må også være interessert i moter og trender.

Utdanning

Å bli blomsterdekoratør med fagbrev tar fire år. Først går du to år på videregående skole, deretter to år i praksis. 

Du som har fullført ett år på videregående, kan ta resten av blomsterdekoratørutdannelsen som fagskoleutdanning som voksen, på hel- eller deltid.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fire års opplæring i bedrift.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i blomsterdekoratørfaget. Les mer om mesterbrev
Det finnes også flere relevante studier på fagskolenivå. Oversikt over fagskoleutdanning 

Hva jobber blomsterdekoratørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 416901 - Blomsterdekoratørfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for blomsterdekoratører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Blomsterdekoratør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5222101 - BLOMSTERDEKORATØR

Sist kvalitetssikret den 23. februar 2022, av Faglig råd for frisør, blomster, interør og eksponeringsdesign