Image
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Yrkesbeskrivelse

Butikkmedarbeider

Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

En butikkmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel dagligvarer, klær, sportsartikler eller kosmetikk. 

Som butikkmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en butikkmedarbeider:

 • salg, service og kundebehandling
 • lagerarbeid og varepåfylling
 • håndtere bestillinger og forsendelser
 • markedsføring av butikken
 • ansvar for å holde butikken ren og ryddig.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken type butikk du jobber i. Det er også mulig å være butikkmedarbeider for nettbutikker og grossistvirksomheter. 

Hvor jobber butikkmedarbeidere ?

Butikkmedarbeidere jobber i alle typer forretninger og bransjer.

Personlige egenskaper

Du må like å yte service og hjelpe. Du må være tålmodig og kunne takle stressende situasjoner. Gode samarbeidsevner er også viktig.

Utdanning

Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. Du kan ta utdanning innen salg i videregående opplæring og ta fagbrev

Flere butikkjeder har også egne kjedeskoler som gir ansatte relevant og lærerik opplæring.

Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanningsmulighetene for deg som har fagbrev i salgsfaget er meget gode. Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. Det finnes også studietilbud ved høgskoler som du kan søke på med fagbrev. Disse kalles y-veien (yrkesveien).

Hva er de vanligste utdanningene for butikkmedarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Butikkmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5221140 - APOTEKMEDARBEIDER
 • 5221117 - BOKHANDLER
 • 5221123 - BOKHANDLERMEDARBEIDER
 • 5221105 - BOKHANDLERMEDHJELPER
 • 5221106 - BOKSELGER
 • 5221107 - BUTIKKEKSPEDITØR
 • 5221145 - BUTIKKHJELP
 • 5221152 - BUTIKKINNEHAVER (LITEN BUTIKK)
 • 5221130 - BUTIKK-KASSERER
 • 5221155 - BUTIKKMEDARABEIDER (BENSINSTASJON)
 • 5221126 - BUTIKKMEDARBEIDER
 • 5221156 - BUTIKKMEDARBEIDER (SALG AV SELSKAPSTØY)
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 5221138 - BUTIKKSELGER
 • 5221110 - EKSPEDITØR
 • 5221111 - EKSPONERINGSHJELP (BUTIKK)
 • 5221137 - FRUKT/GRØNT-ANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221131 - FØRSTEKASSERER (BUTIKK)
 • 5221151 - GATESELGERE, MAT
 • 5221124 - KASSEMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221132 - KASSERER (BUTIKK)
 • 5221146 - KIOSKARBEIDER
 • 5221153 - KIOSKINNEHAVER
 • 5221120 - KIOSKMEDARBEIDER
 • 5221142 - KJØKKENINTENIØRSELGER
 • 5221154 - KOLONIALHANDLER (LITEN KOLONIAL)
 • 5221149 - KUNDEVEILEDER (BUTIKK)
 • 5221119 - MØBELSELGER
 • 5221157 - NETTSELGER
 • 5221147 - OMRÅDEANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221143 - OPTIKERMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221133 - PÅFYLLER (BUTIKK)
 • 5221116 - SJOKOLADESELGER
 • 5221141 - STASJONSBETJENT (BENSINSTASJON)
 • 5221162 - VAREPÅFYLLER
 • 5221101 - AVDELINGSLEDER (BUTIKK)
 • 5221118 - SALGSFREMMER
 • 5221122 - DELEEKSPEDITØR
 • 5221114 - PROVISJONSSELGER
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)
 • 5221121 - DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER
 • 5221127 - TORGHANDLER
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314104 - BUTIKKLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210134 - BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 5221102 - AVDELINGSSJEF (BUTIKK)
 • 1210206 - DISPONENT (BUTIKK OVER 9 ANSATTE)
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 5221136 - KASSELEDER (BUTIKK)
 • 5221139 - VAKTLEDER (BUTIKK)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 5221144 - GRUPPELEDER (VAREHANDEL)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314109 - STYRELEDER (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Sist kvalitetssikret den 14. februar 2022, av Faglig råd for salg, service og reiseliv