Image
Verktøymaker programmerer maskiner
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Verktøymaker

Som verktøymaker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt. Maskinene skjærer, presser og bøyer metall i spesielle former. Verktøymakeren jobber også med verktøy for snitting, forming og sammenpassing.

Arbeidsoppgavene kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og fra bransje til bransje. Dette avhenger mye av produksjonsform, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Verktøymakeren har allsidig kunnskap innen mekanikk og har kompetanse til å arbeide innenfor en rekke bransjer. 

Hvor jobber verktøymakere ?

Verktøymakere jobber i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter eller ved spesialiserte verksteder. Du kan også jobbe innen mekanisk industri.

Personlige egenskaper

Du må være strukturert, effektivt og nøyaktig. Du må også være i stand til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være praktisk anlagt. Arbeidet kan være fysisk krevende, så du bør være i god fysisk form.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i verktøymakerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber verktøymakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 455241 - Verktøymakerfaget, Vg3

Bedrifter

Verktøymaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8212106 - FORMANN (VERKTØYMAKER)
  • 8212108 - VERKTØYINNSTILLER
  • 8212101 - VERKTØYMAKER
  • 8212102 - VERKTØYMASKINOPERATØR

Sist kvalitetsikret den 27. februar 2017, av Opplæringskontoret for Tekniske fag Sunnmøre