Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Verktøymaker

Som verktøymaker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

Arbeidsoppgaver

En verktøymaker produserer verktøy til stanse- og spesialverktøy til industrien for plast og metallproduksjon. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt. Maskinene skjærer, presser og bøyer metall i spesielle former.

Verktøymakeren jobber også med verktøy for snitting, forming og sammenpassing.

Arbeidsoppgavene kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og fra bransje til bransje. Dette avhenger mye av produksjonsform, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Vanlige arbeidsoppgaver for en verktøymaker kan være:

 • utføre varmebehandling av materialer
 • bruke forskjellige teknikker for å herde materialer
 • bruke manuelle verktøy for å bearbeide materialer
 • programmere og bruke CNC-programmer og maskiner
 • montere og demontere produksjonsverktøy
 • feilsøke og vedlikeholde produksjonsverktøy

Verktøymakeren har allsidig kunnskap innen mekanikk og har kompetanse til å arbeide innenfor en rekke bransjer.

Hvor jobber verktøymakere ?

Verktøymakere jobber i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter eller ved spesialiserte verksteder. 

Intervjuer

Verktøymaker

Thor Bylund

Jeg lager verktøy til masseproduksjon i industrien, og synes mange av maskinene våre er morsomme å jobbe med.

Viktige egenskaper

Du må være strukturert, effektivt og nøyaktig. Du må også være i stand til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være praktisk anlagt. Arbeidet kan være fysisk krevende, så du bør være i god fysisk form.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i verktøymakerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant verktøymakerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455241 - Verktøymakerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med verktøymakere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8212108 - VERKTØYINNSTILLER
 • 8212106 - FORMANN (VERKTØYMAKER)
 • 8212102 - VERKTØYMASKINOPERATØR
 • 8212101 - VERKTØYMAKER

Andre yrker

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.