En mann sitter og lytter til dame som snakker.
Yrkesbeskrivelse

­Psykolog

favoritt ikon

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykologers arbeid består grunnleggende i å fremme menneskers helse- og livskvalitet

Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

En psykolog snakker med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform. Psykologer jobber også med forebygging, rådgivning og undervisning. 

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted. 

 

Hvor jobber psykologer?

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling. Du kan også jobbe med undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. 

Spesialisering

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

  Personlige egenskaper

  Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk. Du må være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

  Utdanning

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  Hva jobber psykologiutdannede som?

  Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Psykolog
  Heltid
  Alle sektorer
  6 807 personer
  5 252 personer
  1 555 personer
  Ca 320 kr
  Ca 314 kr
  Ca 360 kr
  51 910 kr
  50 830 kr
  58 280 kr
  622 920 kr
  609 960 kr
  699 360 kr
  Ca 320 kr
  Ca 314 kr
  Ca 360 kr
  51 910 kr
  50 830 kr
  58 280 kr
  622 920 kr
  609 960 kr
  699 360 kr
  Ca 335 kr
  Ca 328 kr
  Ca 359 kr
  54 340 kr
  53 200 kr
  58 190 kr
  652 080 kr
  638 400 kr
  698 280 kr
  Ca 335 kr
  Ca 328 kr
  Ca 359 kr
  54 440 kr
  53 280 kr
  58 350 kr
  653 280 kr
  639 360 kr
  700 200 kr
  Psykolog
  Deltid
  Alle sektorer
  1 031 personer
  785 personer
  246 personer
  Ca 335 kr
  Ca 321 kr
  Ca 387 kr
  54 250 kr
  52 080 kr
  62 710 kr
  651 000 kr
  624 960 kr
  752 520 kr
  Ca 335 kr
  Ca 321 kr
  Ca 387 kr
  54 250 kr
  52 080 kr
  62 710 kr
  651 000 kr
  624 960 kr
  752 520 kr
  Ca 349 kr
  Ca 340 kr
  Ca 383 kr
  56 510 kr
  55 120 kr
  62 060 kr
  678 120 kr
  661 440 kr
  744 720 kr
  Ca 349 kr
  Ca 340 kr
  Ca 383 kr
  56 560 kr
  55 160 kr
  62 120 kr
  678 720 kr
  661 920 kr
  745 440 kr
  Psykolog
  Heltid
  Kommunal
  2 110 personer
  1 829 personer
  281 personer
  Ca 310 kr
  Ca 309 kr
  Ca 326 kr
  50 180 kr
  50 000 kr
  52 830 kr
  602 160 kr
  600 000 kr
  633 960 kr
  Ca 310 kr
  Ca 309 kr
  Ca 326 kr
  50 180 kr
  50 000 kr
  52 830 kr
  602 160 kr
  600 000 kr
  633 960 kr
  Ca 313 kr
  Ca 309 kr
  Ca 335 kr
  50 640 kr
  50 090 kr
  54 220 kr
  607 680 kr
  601 080 kr
  650 640 kr
  Ca 313 kr
  Ca 309 kr
  Ca 335 kr
  50 710 kr
  50 150 kr
  54 350 kr
  608 520 kr
  601 800 kr
  652 200 kr
  Psykolog
  Deltid
  Kommunal
  354 personer
  322 personer
  Ca 311 kr
  Ca 310 kr
  Ca
  50 320 kr
  50 170 kr
  603 840 kr
  602 040 kr
  Ca 311 kr
  Ca 310 kr
  Ca
  50 320 kr
  50 170 kr
  603 840 kr
  602 040 kr
  Ca 316 kr
  Ca 315 kr
  Ca
  51 140 kr
  50 980 kr
  613 680 kr
  611 760 kr
  Ca 316 kr
  Ca 315 kr
  Ca
  51 150 kr
  50 990 kr
  613 800 kr
  611 880 kr
  Psykolog
  Heltid
  Privat
  1 072 personer
  711 personer
  361 personer
  Ca 359 kr
  Ca 340 kr
  Ca 378 kr
  58 160 kr
  55 000 kr
  61 170 kr
  697 920 kr
  660 000 kr
  734 040 kr
  Ca 359 kr
  Ca 340 kr
  Ca 378 kr
  58 160 kr
  55 000 kr
  61 170 kr
  697 920 kr
  660 000 kr
  734 040 kr
  Ca 355 kr
  Ca 344 kr
  Ca 378 kr
  57 520 kr
  55 670 kr
  61 170 kr
  690 240 kr
  668 040 kr
  734 040 kr
  Ca 355 kr
  Ca 344 kr
  Ca 378 kr
  57 560 kr
  55 700 kr
  61 240 kr
  690 720 kr
  668 400 kr
  734 880 kr
  Psykolog
  Deltid
  Privat
  222 personer
  143 personer
  Ca 372 kr
  Ca 343 kr
  Ca
  60 220 kr
  55 580 kr
  722 640 kr
  666 960 kr
  Ca 372 kr
  Ca 343 kr
  Ca
  60 220 kr
  55 580 kr
  722 640 kr
  666 960 kr
  Ca 365 kr
  Ca 354 kr
  Ca
  59 140 kr
  57 390 kr
  709 680 kr
  688 680 kr
  Ca 365 kr
  Ca 354 kr
  Ca
  59 220 kr
  57 490 kr
  710 640 kr
  689 880 kr
  Psykolog
  Heltid
  Statlig
  3 625 personer
  2 712 personer
  913 personer
  Ca 329 kr
  Ca 318 kr
  Ca 375 kr
  53 350 kr
  51 560 kr
  60 730 kr
  640 200 kr
  618 720 kr
  728 760 kr
  Ca 329 kr
  Ca 318 kr
  Ca 375 kr
  53 350 kr
  51 560 kr
  60 730 kr
  640 200 kr
  618 720 kr
  728 760 kr
  Ca 343 kr
  Ca 337 kr
  Ca 359 kr
  55 550 kr
  54 650 kr
  58 230 kr
  666 600 kr
  655 800 kr
  698 760 kr
  Ca 343 kr
  Ca 337 kr
  Ca 359 kr
  55 680 kr
  54 760 kr
  58 440 kr
  668 160 kr
  657 120 kr
  701 280 kr
  Psykolog
  Deltid
  Statlig
  455 personer
  320 personer
  135 personer
  Ca 382 kr
  Ca 378 kr
  Ca 401 kr
  61 830 kr
  61 280 kr
  65 020 kr
  741 960 kr
  735 360 kr
  780 240 kr
  Ca 382 kr
  Ca 378 kr
  Ca 401 kr
  61 830 kr
  61 280 kr
  65 020 kr
  741 960 kr
  735 360 kr
  780 240 kr
  Ca 371 kr
  Ca 362 kr
  Ca 398 kr
  60 030 kr
  58 640 kr
  64 440 kr
  720 360 kr
  703 680 kr
  773 280 kr
  Ca 371 kr
  Ca 362 kr
  Ca 398 kr
  60 090 kr
  58 690 kr
  64 530 kr
  721 080 kr
  704 280 kr
  774 360 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Alle sektorer
  5 537 personer
  4 682 personer
  855 personer
  Ca 273 kr
  Ca 273 kr
  Ca 282 kr
  44 300 kr
  44 170 kr
  45 650 kr
  531 600 kr
  530 040 kr
  547 800 kr
  Ca 273 kr
  Ca 273 kr
  Ca 282 kr
  44 300 kr
  44 170 kr
  45 650 kr
  531 600 kr
  530 040 kr
  547 800 kr
  Ca 273 kr
  Ca 271 kr
  Ca 286 kr
  44 250 kr
  43 880 kr
  46 260 kr
  531 000 kr
  526 560 kr
  555 120 kr
  Ca 273 kr
  Ca 271 kr
  Ca 286 kr
  44 740 kr
  44 370 kr
  46 750 kr
  536 880 kr
  532 440 kr
  561 000 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Alle sektorer
  1 749 personer
  1 483 personer
  266 personer
  Ca 273 kr
  Ca 272 kr
  Ca 279 kr
  44 170 kr
  44 130 kr
  45 150 kr
  530 040 kr
  529 560 kr
  541 800 kr
  Ca 273 kr
  Ca 272 kr
  Ca 279 kr
  44 170 kr
  44 130 kr
  45 150 kr
  530 040 kr
  529 560 kr
  541 800 kr
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca 288 kr
  45 370 kr
  45 170 kr
  46 680 kr
  544 440 kr
  542 040 kr
  560 160 kr
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca 288 kr
  45 730 kr
  45 520 kr
  47 100 kr
  548 760 kr
  546 240 kr
  565 200 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Kommunal
  3 871 personer
  3 419 personer
  452 personer
  Ca 268 kr
  Ca 267 kr
  Ca 277 kr
  43 380 kr
  43 250 kr
  44 880 kr
  520 560 kr
  519 000 kr
  538 560 kr
  Ca 268 kr
  Ca 267 kr
  Ca 277 kr
  43 380 kr
  43 250 kr
  44 880 kr
  520 560 kr
  519 000 kr
  538 560 kr
  Ca 268 kr
  Ca 266 kr
  Ca 280 kr
  43 420 kr
  43 170 kr
  45 360 kr
  521 040 kr
  518 040 kr
  544 320 kr
  Ca 268 kr
  Ca 266 kr
  Ca 280 kr
  43 960 kr
  43 710 kr
  45 940 kr
  527 520 kr
  524 520 kr
  551 280 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Kommunal
  1 182 personer
  1 029 personer
  153 personer
  Ca 270 kr
  Ca 269 kr
  Ca 274 kr
  43 700 kr
  43 610 kr
  44 360 kr
  524 400 kr
  523 320 kr
  532 320 kr
  Ca 270 kr
  Ca 269 kr
  Ca 274 kr
  43 700 kr
  43 610 kr
  44 360 kr
  524 400 kr
  523 320 kr
  532 320 kr
  Ca 279 kr
  Ca 278 kr
  Ca 286 kr
  45 210 kr
  45 070 kr
  46 390 kr
  542 520 kr
  540 840 kr
  556 680 kr
  Ca 279 kr
  Ca 278 kr
  Ca 286 kr
  45 560 kr
  45 400 kr
  46 870 kr
  546 720 kr
  544 800 kr
  562 440 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Privat
  778 personer
  544 personer
  234 personer
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca 284 kr
  45 300 kr
  45 200 kr
  46 070 kr
  543 600 kr
  542 400 kr
  552 840 kr
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca 284 kr
  45 300 kr
  45 200 kr
  46 070 kr
  543 600 kr
  542 400 kr
  552 840 kr
  Ca 284 kr
  Ca 281 kr
  Ca 290 kr
  46 000 kr
  45 590 kr
  46 950 kr
  552 000 kr
  547 080 kr
  563 400 kr
  Ca 284 kr
  Ca 281 kr
  Ca 290 kr
  46 180 kr
  45 770 kr
  47 120 kr
  554 160 kr
  549 240 kr
  565 440 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Privat
  310 personer
  241 personer
  Ca 273 kr
  Ca 273 kr
  Ca
  44 190 kr
  44 170 kr
  530 280 kr
  530 040 kr
  Ca 273 kr
  Ca 273 kr
  Ca
  44 190 kr
  44 170 kr
  530 280 kr
  530 040 kr
  Ca 278 kr
  Ca 276 kr
  Ca
  45 040 kr
  44 660 kr
  540 480 kr
  535 920 kr
  Ca 278 kr
  Ca 276 kr
  Ca
  45 210 kr
  44 810 kr
  542 520 kr
  537 720 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Statlig
  888 personer
  719 personer
  169 personer
  Ca 285 kr
  Ca 285 kr
  Ca 290 kr
  46 250 kr
  46 110 kr
  46 940 kr
  555 000 kr
  553 320 kr
  563 280 kr
  Ca 285 kr
  Ca 285 kr
  Ca 290 kr
  46 250 kr
  46 110 kr
  46 940 kr
  555 000 kr
  553 320 kr
  563 280 kr
  Ca 286 kr
  Ca 284 kr
  Ca 295 kr
  46 320 kr
  45 990 kr
  47 720 kr
  555 840 kr
  551 880 kr
  572 640 kr
  Ca 286 kr
  Ca 284 kr
  Ca 295 kr
  46 870 kr
  46 500 kr
  48 430 kr
  562 440 kr
  558 000 kr
  581 160 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Statlig
  257 personer
  213 personer
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca
  45 980 kr
  45 750 kr
  551 760 kr
  549 000 kr
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca
  45 980 kr
  45 750 kr
  551 760 kr
  549 000 kr
  Ca 286 kr
  Ca 285 kr
  Ca
  46 400 kr
  46 170 kr
  556 800 kr
  554 040 kr
  Ca 286 kr
  Ca 285 kr
  Ca
  47 020 kr
  46 820 kr
  564 240 kr
  561 840 kr

  Bedrifter

  Velg fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Agder
  Velg kommuner i Innlandet
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Svalbard
  Velg kommuner i Troms og Finnmark
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vestfold og Telemark
  Velg kommuner i Vestland
  Velg kommuner i Viken

  Andre yrker

  Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

  Helse­fag­arbeider

  En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

  Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

  Manuell­terapeut

  Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

  Fotterapeut behandler kunde

  Fot­terapeut

  Fot­terapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

  Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

  Tann­tekniker

  En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

  Illustrasjonsbilde av en sosionom.

  Sosionom

  En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

  Pasient og psykiatrisk sykepleier.

  Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

  Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

  Geriater prater med eldre kvinne.

  Geriater

  Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

  Kvinnelig lege smiler til pasient.

  Lege

  Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

  Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

  Intensiv­­sykepleier

  En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesi­­sykepleier

  Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.