En mann sitter og lytter til dame som snakker.
Yrkesbeskrivelse

­Psykolog

favoritt ikon

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykologens mål er å forbedre menneskers livskvalitet.

Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

En psykolog snakker med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform. Psykologer jobber også med rådgivning og undervisning. 

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted. 

 

Hvor jobber psykologer?

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling. Du kan også jobbe med undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. 

Spesialisering

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

  Personlige egenskaper

  Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk. Du må være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

  Utdanning

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  Hva jobber psykologiutdannede som?

  Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Psykolog
  Deltid
  Alle sektorer
  1 076 personer
  799 personer
  277 personer
  Ca 329 kr
  Ca 319 kr
  Ca 377 kr
  53 230 kr
  51 630 kr
  61 030 kr
  638 760 kr
  619 560 kr
  732 360 kr
  Ca 329 kr
  Ca 319 kr
  Ca 377 kr
  53 230 kr
  51 630 kr
  61 030 kr
  638 760 kr
  619 560 kr
  732 360 kr
  Ca 340 kr
  Ca 331 kr
  Ca 373 kr
  55 140 kr
  53 660 kr
  60 400 kr
  661 680 kr
  643 920 kr
  724 800 kr
  Ca 340 kr
  Ca 331 kr
  Ca 373 kr
  55 180 kr
  53 690 kr
  60 460 kr
  662 160 kr
  644 280 kr
  725 520 kr
  Psykolog
  Heltid
  Alle sektorer
  6 509 personer
  4 995 personer
  1 514 personer
  Ca 310 kr
  Ca 304 kr
  Ca 349 kr
  50 210 kr
  49 170 kr
  56 500 kr
  602 520 kr
  590 040 kr
  678 000 kr
  Ca 310 kr
  Ca 304 kr
  Ca 349 kr
  50 210 kr
  49 170 kr
  56 500 kr
  602 520 kr
  590 040 kr
  678 000 kr
  Ca 326 kr
  Ca 318 kr
  Ca 349 kr
  52 740 kr
  51 580 kr
  56 570 kr
  632 880 kr
  618 960 kr
  678 840 kr
  Ca 326 kr
  Ca 318 kr
  Ca 349 kr
  52 840 kr
  51 660 kr
  56 720 kr
  634 080 kr
  619 920 kr
  680 640 kr
  Psykolog
  Kommunal
  2 354 personer
  2 039 personer
  315 personer
  Ca 300 kr
  Ca 299 kr
  Ca 317 kr
  48 580 kr
  48 500 kr
  51 420 kr
  582 960 kr
  582 000 kr
  617 040 kr
  Ca 300 kr
  Ca 299 kr
  Ca 317 kr
  48 580 kr
  48 500 kr
  51 420 kr
  582 960 kr
  582 000 kr
  617 040 kr
  Ca 303 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  49 120 kr
  48 630 kr
  52 250 kr
  589 440 kr
  583 560 kr
  627 000 kr
  Ca 303 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  49 190 kr
  48 700 kr
  52 370 kr
  590 280 kr
  584 400 kr
  628 440 kr
  Psykolog
  Deltid
  Kommunal
  365 personer
  323 personer
  Ca 301 kr
  Ca 301 kr
  Ca
  48 750 kr
  48 750 kr
  585 000 kr
  585 000 kr
  Ca 301 kr
  Ca 301 kr
  Ca
  48 750 kr
  48 750 kr
  585 000 kr
  585 000 kr
  Ca 308 kr
  Ca 306 kr
  Ca
  49 850 kr
  49 550 kr
  598 200 kr
  594 600 kr
  Ca 308 kr
  Ca 306 kr
  Ca
  49 890 kr
  49 580 kr
  598 680 kr
  594 960 kr
  Psykolog
  Heltid
  Kommunal
  1 989 personer
  1 716 personer
  273 personer
  Ca 300 kr
  Ca 299 kr
  Ca 318 kr
  48 580 kr
  48 420 kr
  51 490 kr
  582 960 kr
  581 040 kr
  617 880 kr
  Ca 300 kr
  Ca 299 kr
  Ca 318 kr
  48 580 kr
  48 420 kr
  51 490 kr
  582 960 kr
  581 040 kr
  617 880 kr
  Ca 303 kr
  Ca 300 kr
  Ca 322 kr
  49 040 kr
  48 530 kr
  52 230 kr
  588 480 kr
  582 360 kr
  626 760 kr
  Ca 303 kr
  Ca 300 kr
  Ca 322 kr
  49 120 kr
  48 600 kr
  52 350 kr
  589 440 kr
  583 200 kr
  628 200 kr
  Psykolog
  Privat
  1 246 personer
  819 personer
  427 personer
  Ca 346 kr
  Ca 326 kr
  Ca 369 kr
  56 000 kr
  52 870 kr
  59 800 kr
  672 000 kr
  634 440 kr
  717 600 kr
  Ca 346 kr
  Ca 326 kr
  Ca 369 kr
  56 000 kr
  52 870 kr
  59 800 kr
  672 000 kr
  634 440 kr
  717 600 kr
  Ca 344 kr
  Ca 333 kr
  Ca 365 kr
  55 750 kr
  54 010 kr
  59 180 kr
  669 000 kr
  648 120 kr
  710 160 kr
  Ca 344 kr
  Ca 333 kr
  Ca 365 kr
  55 800 kr
  54 050 kr
  59 250 kr
  669 600 kr
  648 600 kr
  711 000 kr
  Psykolog
  Deltid
  Privat
  231 personer
  140 personer
  Ca 363 kr
  Ca 348 kr
  Ca
  58 730 kr
  56 440 kr
  704 760 kr
  677 280 kr
  Ca 363 kr
  Ca 348 kr
  Ca
  58 730 kr
  56 440 kr
  704 760 kr
  677 280 kr
  Ca 358 kr
  Ca 348 kr
  Ca
  57 990 kr
  56 420 kr
  695 880 kr
  677 040 kr
  Ca 358 kr
  Ca 348 kr
  Ca
  58 010 kr
  56 450 kr
  696 120 kr
  677 400 kr
  Psykolog
  Heltid
  Privat
  1 015 personer
  679 personer
  336 personer
  Ca 342 kr
  Ca 321 kr
  Ca 363 kr
  55 400 kr
  52 080 kr
  58 850 kr
  664 800 kr
  624 960 kr
  706 200 kr
  Ca 342 kr
  Ca 321 kr
  Ca 363 kr
  55 400 kr
  52 080 kr
  58 850 kr
  664 800 kr
  624 960 kr
  706 200 kr
  Ca 342 kr
  Ca 332 kr
  Ca 364 kr
  55 470 kr
  53 730 kr
  58 980 kr
  665 640 kr
  644 760 kr
  707 760 kr
  Ca 342 kr
  Ca 332 kr
  Ca 364 kr
  55 530 kr
  53 780 kr
  59 060 kr
  666 360 kr
  645 360 kr
  708 720 kr
  Psykolog
  Statlig
  3 985 personer
  2 936 personer
  1 049 personer
  Ca 326 kr
  Ca 311 kr
  Ca 367 kr
  52 820 kr
  50 380 kr
  59 430 kr
  633 840 kr
  604 560 kr
  713 160 kr
  Ca 326 kr
  Ca 311 kr
  Ca 367 kr
  52 820 kr
  50 380 kr
  59 430 kr
  633 840 kr
  604 560 kr
  713 160 kr
  Ca 335 kr
  Ca 329 kr
  Ca 354 kr
  54 350 kr
  53 290 kr
  57 380 kr
  652 200 kr
  639 480 kr
  688 560 kr
  Ca 335 kr
  Ca 329 kr
  Ca 354 kr
  54 470 kr
  53 390 kr
  57 550 kr
  653 640 kr
  640 680 kr
  690 600 kr
  Psykolog
  Deltid
  Statlig
  480 personer
  336 personer
  144 personer
  Ca 367 kr
  Ca 361 kr
  Ca 390 kr
  59 460 kr
  58 560 kr
  63 240 kr
  713 520 kr
  702 720 kr
  758 880 kr
  Ca 367 kr
  Ca 361 kr
  Ca 390 kr
  59 460 kr
  58 560 kr
  63 240 kr
  713 520 kr
  702 720 kr
  758 880 kr
  Ca 360 kr
  Ca 350 kr
  Ca 389 kr
  58 240 kr
  56 670 kr
  63 050 kr
  698 880 kr
  680 040 kr
  756 600 kr
  Ca 360 kr
  Ca 350 kr
  Ca 389 kr
  58 290 kr
  56 700 kr
  63 130 kr
  699 480 kr
  680 400 kr
  757 560 kr
  Psykolog
  Heltid
  Statlig
  3 505 personer
  2 600 personer
  905 personer
  Ca 321 kr
  Ca 308 kr
  Ca 365 kr
  52 000 kr
  49 930 kr
  59 170 kr
  624 000 kr
  599 160 kr
  710 040 kr
  Ca 321 kr
  Ca 308 kr
  Ca 365 kr
  52 000 kr
  49 930 kr
  59 170 kr
  624 000 kr
  599 160 kr
  710 040 kr
  Ca 334 kr
  Ca 327 kr
  Ca 352 kr
  54 060 kr
  53 040 kr
  56 990 kr
  648 720 kr
  636 480 kr
  683 880 kr
  Ca 334 kr
  Ca 327 kr
  Ca 352 kr
  54 180 kr
  53 140 kr
  57 170 kr
  650 160 kr
  637 680 kr
  686 040 kr
  Psykolog
  Alle sektorer
  7 585 personer
  5 794 personer
  1 791 personer
  Ca 311 kr
  Ca 305 kr
  Ca 353 kr
  50 420 kr
  49 330 kr
  57 150 kr
  605 040 kr
  591 960 kr
  685 800 kr
  Ca 311 kr
  Ca 305 kr
  Ca 353 kr
  50 420 kr
  49 330 kr
  57 150 kr
  605 040 kr
  591 960 kr
  685 800 kr
  Ca 327 kr
  Ca 320 kr
  Ca 351 kr
  52 950 kr
  51 760 kr
  56 880 kr
  635 400 kr
  621 120 kr
  682 560 kr
  Ca 327 kr
  Ca 320 kr
  Ca 351 kr
  53 040 kr
  51 840 kr
  57 020 kr
  636 480 kr
  622 080 kr
  684 240 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Alle sektorer
  1 664 personer
  1 418 personer
  246 personer
  Ca 261 kr
  Ca 260 kr
  Ca 267 kr
  42 290 kr
  42 120 kr
  43 180 kr
  507 480 kr
  505 440 kr
  518 160 kr
  Ca 261 kr
  Ca 260 kr
  Ca 267 kr
  42 290 kr
  42 120 kr
  43 180 kr
  507 480 kr
  505 440 kr
  518 160 kr
  Ca 267 kr
  Ca 266 kr
  Ca 271 kr
  43 260 kr
  43 160 kr
  43 950 kr
  519 120 kr
  517 920 kr
  527 400 kr
  Ca 267 kr
  Ca 266 kr
  Ca 271 kr
  43 590 kr
  43 500 kr
  44 210 kr
  523 080 kr
  522 000 kr
  530 520 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Alle sektorer
  5 302 personer
  4 447 personer
  855 personer
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 271 kr
  42 460 kr
  42 160 kr
  43 970 kr
  509 520 kr
  505 920 kr
  527 640 kr
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 271 kr
  42 460 kr
  42 160 kr
  43 970 kr
  509 520 kr
  505 920 kr
  527 640 kr
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 275 kr
  42 510 kr
  42 130 kr
  44 530 kr
  510 120 kr
  505 560 kr
  534 360 kr
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 275 kr
  42 980 kr
  42 600 kr
  45 030 kr
  515 760 kr
  511 200 kr
  540 360 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Kommunal
  4 753 personer
  4 188 personer
  565 personer
  Ca 256 kr
  Ca 255 kr
  Ca 264 kr
  41 430 kr
  41 330 kr
  42 770 kr
  497 160 kr
  495 960 kr
  513 240 kr
  Ca 256 kr
  Ca 255 kr
  Ca 264 kr
  41 430 kr
  41 330 kr
  42 770 kr
  497 160 kr
  495 960 kr
  513 240 kr
  Ca 257 kr
  Ca 255 kr
  Ca 269 kr
  41 560 kr
  41 290 kr
  43 560 kr
  498 720 kr
  495 480 kr
  522 720 kr
  Ca 257 kr
  Ca 255 kr
  Ca 269 kr
  42 050 kr
  41 780 kr
  44 080 kr
  504 600 kr
  501 360 kr
  528 960 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Kommunal
  1 133 personer
  996 personer
  137 personer
  Ca 255 kr
  Ca 255 kr
  Ca 256 kr
  41 380 kr
  41 380 kr
  41 400 kr
  496 560 kr
  496 560 kr
  496 800 kr
  Ca 255 kr
  Ca 255 kr
  Ca 256 kr
  41 380 kr
  41 380 kr
  41 400 kr
  496 560 kr
  496 560 kr
  496 800 kr
  Ca 264 kr
  Ca 264 kr
  Ca 268 kr
  42 780 kr
  42 710 kr
  43 340 kr
  513 360 kr
  512 520 kr
  520 080 kr
  Ca 264 kr
  Ca 264 kr
  Ca 268 kr
  43 150 kr
  43 080 kr
  43 680 kr
  517 800 kr
  516 960 kr
  524 160 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Kommunal
  3 620 personer
  3 192 personer
  428 personer
  Ca 256 kr
  Ca 255 kr
  Ca 264 kr
  41 450 kr
  41 330 kr
  42 830 kr
  497 400 kr
  495 960 kr
  513 960 kr
  Ca 256 kr
  Ca 255 kr
  Ca 264 kr
  41 450 kr
  41 330 kr
  42 830 kr
  497 400 kr
  495 960 kr
  513 960 kr
  Ca 255 kr
  Ca 253 kr
  Ca 269 kr
  41 360 kr
  41 060 kr
  43 590 kr
  496 320 kr
  492 720 kr
  523 080 kr
  Ca 255 kr
  Ca 253 kr
  Ca 269 kr
  41 870 kr
  41 570 kr
  44 140 kr
  502 440 kr
  498 840 kr
  529 680 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Privat
  1 094 personer
  772 personer
  322 personer
  Ca 266 kr
  Ca 265 kr
  Ca 270 kr
  43 140 kr
  42 990 kr
  43 750 kr
  517 680 kr
  515 880 kr
  525 000 kr
  Ca 266 kr
  Ca 265 kr
  Ca 270 kr
  43 140 kr
  42 990 kr
  43 750 kr
  517 680 kr
  515 880 kr
  525 000 kr
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca 275 kr
  43 980 kr
  43 750 kr
  44 540 kr
  527 760 kr
  525 000 kr
  534 480 kr
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca 275 kr
  44 200 kr
  43 960 kr
  44 800 kr
  530 400 kr
  527 520 kr
  537 600 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Privat
  301 personer
  235 personer
  Ca 260 kr
  Ca 258 kr
  Ca
  42 150 kr
  41 810 kr
  505 800 kr
  501 720 kr
  Ca 260 kr
  Ca 258 kr
  Ca
  42 150 kr
  41 810 kr
  505 800 kr
  501 720 kr
  Ca 264 kr
  Ca 264 kr
  Ca
  42 810 kr
  42 690 kr
  513 720 kr
  512 280 kr
  Ca 264 kr
  Ca 264 kr
  Ca
  42 940 kr
  42 820 kr
  515 280 kr
  513 840 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Privat
  793 personer
  537 personer
  256 personer
  Ca 268 kr
  Ca 266 kr
  Ca 271 kr
  43 380 kr
  43 140 kr
  43 960 kr
  520 560 kr
  517 680 kr
  527 520 kr
  Ca 268 kr
  Ca 266 kr
  Ca 271 kr
  43 380 kr
  43 140 kr
  43 960 kr
  520 560 kr
  517 680 kr
  527 520 kr
  Ca 273 kr
  Ca 272 kr
  Ca 276 kr
  44 220 kr
  44 010 kr
  44 650 kr
  530 640 kr
  528 120 kr
  535 800 kr
  Ca 273 kr
  Ca 272 kr
  Ca 276 kr
  44 460 kr
  44 240 kr
  44 930 kr
  533 520 kr
  530 880 kr
  539 160 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Statlig
  1 119 personer
  905 personer
  214 personer
  Ca 280 kr
  Ca 280 kr
  Ca 283 kr
  45 420 kr
  45 420 kr
  45 920 kr
  545 040 kr
  545 040 kr
  551 040 kr
  Ca 280 kr
  Ca 280 kr
  Ca 283 kr
  45 420 kr
  45 420 kr
  45 920 kr
  545 040 kr
  545 040 kr
  551 040 kr
  Ca 282 kr
  Ca 281 kr
  Ca 288 kr
  45 720 kr
  45 500 kr
  46 670 kr
  548 640 kr
  546 000 kr
  560 040 kr
  Ca 282 kr
  Ca 281 kr
  Ca 288 kr
  46 210 kr
  45 960 kr
  47 320 kr
  554 520 kr
  551 520 kr
  567 840 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Deltid
  Statlig
  230 personer
  187 personer
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca
  45 330 kr
  45 240 kr
  543 960 kr
  542 880 kr
  Ca 280 kr
  Ca 279 kr
  Ca
  45 330 kr
  45 240 kr
  543 960 kr
  542 880 kr
  Ca 284 kr
  Ca 283 kr
  Ca
  45 940 kr
  45 860 kr
  551 280 kr
  550 320 kr
  Ca 284 kr
  Ca 283 kr
  Ca
  46 340 kr
  46 300 kr
  556 080 kr
  555 600 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Heltid
  Statlig
  889 personer
  718 personer
  171 personer
  Ca 280 kr
  Ca 280 kr
  Ca 283 kr
  45 420 kr
  45 420 kr
  45 830 kr
  545 040 kr
  545 040 kr
  549 960 kr
  Ca 280 kr
  Ca 280 kr
  Ca 283 kr
  45 420 kr
  45 420 kr
  45 830 kr
  545 040 kr
  545 040 kr
  549 960 kr
  Ca 282 kr
  Ca 281 kr
  Ca 288 kr
  45 690 kr
  45 450 kr
  46 710 kr
  548 280 kr
  545 400 kr
  560 520 kr
  Ca 282 kr
  Ca 281 kr
  Ca 288 kr
  46 200 kr
  45 910 kr
  47 420 kr
  554 400 kr
  550 920 kr
  569 040 kr
  Barnevern- eller familievernmedarbeider
  Alle sektorer
  6 966 personer
  5 865 personer
  1 101 personer
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 271 kr
  42 450 kr
  42 150 kr
  43 960 kr
  509 400 kr
  505 800 kr
  527 520 kr
  Ca 262 kr
  Ca 260 kr
  Ca 271 kr
  42 450 kr
  42 150 kr
  43 960 kr
  509 400 kr
  505 800 kr
  527 520 kr
  Ca 263 kr
  Ca 261 kr
  Ca 275 kr
  42 620 kr
  42 280 kr
  44 470 kr
  511 440 kr
  507 360 kr
  533 640 kr
  Ca 263 kr
  Ca 261 kr
  Ca 275 kr
  43 070 kr
  42 730 kr
  44 940 kr
  516 840 kr
  512 760 kr
  539 280 kr

  Bedrifter

  Velg fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Akershus
  Velg kommuner i Aust-Agder
  Velg kommuner i Buskerud
  Velg kommuner i Finnmark
  Velg kommuner i Hedmark
  Velg kommuner i Hordaland
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oppland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Sogn og Fjordane
  Velg kommuner i Telemark
  Velg kommuner i Troms
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vest-Agder
  Velg kommuner i Vestfold
  Velg kommuner i Østfold