Kvalitetssikret av Norsk Psykologforening 22. desember 2021

Psykolog

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Arbeidsoppgaver

Psykologers arbeid består grunnleggende i å fremme menneskers helse- og livskvalitet.

Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

En psykolog snakker med mennesker og gjennomfører undersøkelser, tester og behandling på selvstendig grunnlag.

De fleste psykologer jobber på sykehus/distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller i kommunehelsetjenesten. Psykologer har også mulighet til å etablere egen praksis for å yte helsehjelp, med eller uten refusjon fra det offentlige.

Psykologkompetansen er også etterspurt innenfor forskning, forebygging og folkehelse, undervisning, organisasjoner, skole, sosialsektor og konsulentvirksomhet.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi, som er en seksårig utdanning med integrert klinisk praksis. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter.

Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted.

Vanlige arbeidsoppgaver for en psykolog:

 • utrede, diagnostisere og behandle pasienter
 • gjennomføre terapisamtaler med pasienter
 • samarbeide med og veilede annet helsepersonell og tjenester
 • planlegge og gjennomføre folkehelsetiltak og forebygging i kommunen
 • veilede nærpersoner, skoler eller andre
 • dokumentasjon og journalføring
 • drive kursvirksomhet, organisasjons- og lederutvikling
 • drive med forskning

Hvor jobber psykologer?

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling. Du kan også jobbe med undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. 

Intervjuer

En mann i grå skjorte

Psykolog

Bjarne Øverland

Det er en jobb hvor du må regne med å ha noen klienter med deg i tankene på fritiden, forteller psykolog Bjarne Øverland
Portrett av Annicken Martinez Aasen

Psykolog

Annicken Martinez Aasen

– Når man møter andre mennesker og får høre deres problemer, så møter man seg selv ofte i døra, sier Annicken Martinez Aasen.

Viktige egenskaper

Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk. Du må være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant psykologiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 736102 - Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, femårig
 • 736101 - Cand.polit.-utdanning, psykologi

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning. Du kan spesialisere deg innen

 • barne- og ungdomspsykologi
 • arbeidspsykologi
 • eldrepsykologi
 • organisasjonspsykologi
 • voksenpsykologi
 • habiliteringspsykologi
 • familiepsykologi
 • rus- og avhengighetspsykologi
 • nevropsykologi
 • samfunns- og allmennpsykologi
 • psykoterapi
 • klinisk helsepsykologi 

Les mer spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

  Arbeidsmarked

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med psykologer

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3460112 - FAMILIETERAPEUT
  • 2545120 - PSYKOLOG (PSYKISK HELSEARBEID)
  • 2545118 - ORGANISASJONSPSYKOLOG
  • 2545117 - KLINISK PSYKOLOG (SPESIALIST)
  • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
  • 2545115 - PSYKOLOG
  • 2545114 - AVDELINGSPSYKOLOG
  • 2545113 - PSYKOLOG MED GODKJENT SPESIALITET
  • 2545112 - PSYKOLOGSPESIALIST
  • 2545111 - SPESIALPSYKOLOG
  • 2545109 - INDUSTRIPSYKOLOG
  • 2545108 - MILITÆRPSYKOLOG
  • 2545107 - BEDRIFTSPSYKOLOG
  • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
  • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
  • 2545104 - SJEFPSYKOLOG
  • 2545103 - ARBEIDSPSYKOLOG
  • 2545102 - SKOLEPSYKOLOG
  • 1227125 - FYLKESPSYKOLOG

  Andre yrker

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
  Lege kikker i øret på en pasient

  Allmennlege

  Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
  Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

  Ambulansearbeider

  Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
  Anestesilege setter en sprøyte på en person

  Anestesilege

  Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesisykepleier

  Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
  To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

  Apoteker

  Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
  En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

  Apotektekniker

  Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
  Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

  Arbeidsmedisiner

  Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
  Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

  Audiopedagog

  En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
  En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

  Barne- og ungdomspsykiater

  En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
  Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter

  Barne- og ungdomspsykolog

  En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.