En mann sitter og lytter til ei dame som snakker.
Yrkesbeskrivelse

­Psykolog

favoritt ikon

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykologens mål er å forbedre menneskers livskvalitet. Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted. 

Som psykolog snakker du med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform. Psykologer jobber også med rådgivning og undervisning. 

Hvor jobber psykologer?

Det er bare de som har tatt profesjonsstudiet i psykologi som kan kalle seg psykologer. Psykologer behandler ofte pasienter, og er ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. Pasientbehandling krever imidlertid at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Spesialisering

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

  Personlige egenskaper

  Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk, være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

  Utdanning

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  Hva jobber psykologiutdannede som?

  Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Psykologer
  Deltid
  Alle sektorer
  1 067 personer
  804 personer
  263 personer
  Ca 319 kr
  Ca 308 kr
  Ca 366 kr
  51 750 kr
  49 920 kr
  59 310 kr
  621 000 kr
  599 040 kr
  711 720 kr
  Ca 319 kr
  Ca 308 kr
  Ca 366 kr
  51 750 kr
  49 920 kr
  59 310 kr
  621 000 kr
  599 040 kr
  711 720 kr
  Ca 332 kr
  Ca 321 kr
  Ca 372 kr
  53 710 kr
  51 960 kr
  60 250 kr
  644 520 kr
  623 520 kr
  723 000 kr
  Ca 332 kr
  Ca 321 kr
  Ca 372 kr
  53 770 kr
  52 020 kr
  60 300 kr
  645 240 kr
  624 240 kr
  723 600 kr
  Psykologer
  Heltid
  Alle sektorer
  6 267 personer
  4 758 personer
  1 509 personer
  Ca 304 kr
  Ca 297 kr
  Ca 340 kr
  49 170 kr
  48 080 kr
  55 110 kr
  590 040 kr
  576 960 kr
  661 320 kr
  Ca 304 kr
  Ca 297 kr
  Ca 340 kr
  49 170 kr
  48 080 kr
  55 110 kr
  590 040 kr
  576 960 kr
  661 320 kr
  Ca 317 kr
  Ca 310 kr
  Ca 338 kr
  51 330 kr
  50 240 kr
  54 780 kr
  615 960 kr
  602 880 kr
  657 360 kr
  Ca 317 kr
  Ca 310 kr
  Ca 338 kr
  51 430 kr
  50 310 kr
  54 960 kr
  617 160 kr
  603 720 kr
  659 520 kr
  Psykologer
  Deltid
  Kommunal
  371 personer
  328 personer
  43 personer
  Ca 291 kr
  Ca 289 kr
  Ca
  47 080 kr
  46 750 kr
  564 960 kr
  561 000 kr
  Ca 291 kr
  Ca 289 kr
  Ca
  47 080 kr
  46 750 kr
  564 960 kr
  561 000 kr
  Ca 299 kr
  Ca 293 kr
  Ca 345 kr
  48 420 kr
  47 430 kr
  55 970 kr
  581 040 kr
  569 160 kr
  671 640 kr
  Ca 299 kr
  Ca 293 kr
  Ca 345 kr
  48 450 kr
  47 450 kr
  55 970 kr
  581 400 kr
  569 400 kr
  671 640 kr
  Psykologer
  Heltid
  Kommunal
  1 875 personer
  1 598 personer
  277 personer
  Ca 294 kr
  Ca 291 kr
  Ca 304 kr
  47 600 kr
  47 140 kr
  49 280 kr
  571 200 kr
  565 680 kr
  591 360 kr
  Ca 294 kr
  Ca 291 kr
  Ca 304 kr
  47 600 kr
  47 140 kr
  49 280 kr
  571 200 kr
  565 680 kr
  591 360 kr
  Ca 295 kr
  Ca 292 kr
  Ca 312 kr
  47 750 kr
  47 270 kr
  50 510 kr
  573 000 kr
  567 240 kr
  606 120 kr
  Ca 295 kr
  Ca 292 kr
  Ca 312 kr
  47 820 kr
  47 330 kr
  50 630 kr
  573 840 kr
  567 960 kr
  607 560 kr
  Psykologer
  Deltid
  Privat
  228 personer
  147 personer
  81 personer
  Ca 347 kr
  Ca 332 kr
  Ca
  56 250 kr
  53 830 kr
  675 000 kr
  645 960 kr
  Ca 347 kr
  Ca 332 kr
  Ca
  56 250 kr
  53 830 kr
  675 000 kr
  645 960 kr
  Ca 346 kr
  Ca 339 kr
  Ca 358 kr
  55 990 kr
  54 890 kr
  57 990 kr
  671 880 kr
  658 680 kr
  695 880 kr
  Ca 346 kr
  Ca 339 kr
  Ca 358 kr
  56 020 kr
  54 940 kr
  57 990 kr
  672 240 kr
  659 280 kr
  695 880 kr
  Psykologer
  Heltid
  Privat
  963 personer
  635 personer
  328 personer
  Ca 332 kr
  Ca 314 kr
  Ca 355 kr
  53 760 kr
  50 800 kr
  57 500 kr
  645 120 kr
  609 600 kr
  690 000 kr
  Ca 332 kr
  Ca 314 kr
  Ca 355 kr
  53 760 kr
  50 800 kr
  57 500 kr
  645 120 kr
  609 600 kr
  690 000 kr
  Ca 336 kr
  Ca 324 kr
  Ca 359 kr
  54 360 kr
  52 440 kr
  58 080 kr
  652 320 kr
  629 280 kr
  696 960 kr
  Ca 336 kr
  Ca 324 kr
  Ca 359 kr
  54 440 kr
  52 510 kr
  58 180 kr
  653 280 kr
  630 120 kr
  698 160 kr
  Psykologer
  Deltid
  Statlig
  468 personer
  329 personer
  139 personer
  Ca 356 kr
  Ca 352 kr
  Ca 375 kr
  57 730 kr
  57 080 kr
  60 680 kr
  692 760 kr
  684 960 kr
  728 160 kr
  Ca 356 kr
  Ca 352 kr
  Ca 375 kr
  57 730 kr
  57 080 kr
  60 680 kr
  692 760 kr
  684 960 kr
  728 160 kr
  Ca 354 kr
  Ca 343 kr
  Ca 388 kr
  57 350 kr
  55 560 kr
  62 810 kr
  688 200 kr
  666 720 kr
  753 720 kr
  Ca 354 kr
  Ca 343 kr
  Ca 388 kr
  57 440 kr
  55 660 kr
  62 860 kr
  689 280 kr
  667 920 kr
  754 320 kr
  Psykologer
  Heltid
  Statlig
  3 429 personer
  2 525 personer
  904 personer
  Ca 315 kr
  Ca 302 kr
  Ca 354 kr
  51 020 kr
  49 000 kr
  57 420 kr
  612 240 kr
  588 000 kr
  689 040 kr
  Ca 315 kr
  Ca 302 kr
  Ca 354 kr
  51 020 kr
  49 000 kr
  57 420 kr
  612 240 kr
  588 000 kr
  689 040 kr
  Ca 324 kr
  Ca 318 kr
  Ca 339 kr
  52 430 kr
  51 550 kr
  54 900 kr
  629 160 kr
  618 600 kr
  658 800 kr
  Ca 324 kr
  Ca 318 kr
  Ca 339 kr
  52 550 kr
  51 630 kr
  55 140 kr
  630 600 kr
  619 560 kr
  661 680 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Deltid
  Alle sektorer
  1 635 personer
  1 412 personer
  223 personer
  Ca 253 kr
  Ca 252 kr
  Ca 262 kr
  40 910 kr
  40 830 kr
  42 370 kr
  490 920 kr
  489 960 kr
  508 440 kr
  Ca 253 kr
  Ca 252 kr
  Ca 262 kr
  40 910 kr
  40 830 kr
  42 370 kr
  490 920 kr
  489 960 kr
  508 440 kr
  Ca 259 kr
  Ca 257 kr
  Ca 267 kr
  41 880 kr
  41 690 kr
  43 260 kr
  502 560 kr
  500 280 kr
  519 120 kr
  Ca 259 kr
  Ca 257 kr
  Ca 267 kr
  42 230 kr
  42 020 kr
  43 690 kr
  506 760 kr
  504 240 kr
  524 280 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Heltid
  Alle sektorer
  5 208 personer
  4 342 personer
  866 personer
  Ca 255 kr
  Ca 253 kr
  Ca 264 kr
  41 380 kr
  40 980 kr
  42 690 kr
  496 560 kr
  491 760 kr
  512 280 kr
  Ca 255 kr
  Ca 253 kr
  Ca 264 kr
  41 380 kr
  40 980 kr
  42 690 kr
  496 560 kr
  491 760 kr
  512 280 kr
  Ca 255 kr
  Ca 252 kr
  Ca 267 kr
  41 270 kr
  40 870 kr
  43 230 kr
  495 240 kr
  490 440 kr
  518 760 kr
  Ca 255 kr
  Ca 252 kr
  Ca 267 kr
  41 710 kr
  41 310 kr
  43 710 kr
  500 520 kr
  495 720 kr
  524 520 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Deltid
  Kommunal
  1 115 personer
  993 personer
  122 personer
  Ca 248 kr
  Ca 246 kr
  Ca 260 kr
  40 120 kr
  39 900 kr
  42 080 kr
  481 440 kr
  478 800 kr
  504 960 kr
  Ca 248 kr
  Ca 246 kr
  Ca 260 kr
  40 120 kr
  39 900 kr
  42 080 kr
  481 440 kr
  478 800 kr
  504 960 kr
  Ca 255 kr
  Ca 254 kr
  Ca 268 kr
  41 360 kr
  41 140 kr
  43 490 kr
  496 320 kr
  493 680 kr
  521 880 kr
  Ca 255 kr
  Ca 254 kr
  Ca 268 kr
  41 730 kr
  41 490 kr
  44 030 kr
  500 760 kr
  497 880 kr
  528 360 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Heltid
  Kommunal
  3 498 personer
  3 068 personer
  430 personer
  Ca 248 kr
  Ca 247 kr
  Ca 259 kr
  40 250 kr
  39 950 kr
  42 030 kr
  483 000 kr
  479 400 kr
  504 360 kr
  Ca 248 kr
  Ca 247 kr
  Ca 259 kr
  40 250 kr
  39 950 kr
  42 030 kr
  483 000 kr
  479 400 kr
  504 360 kr
  Ca 248 kr
  Ca 246 kr
  Ca 262 kr
  40 150 kr
  39 830 kr
  42 400 kr
  481 800 kr
  477 960 kr
  508 800 kr
  Ca 248 kr
  Ca 246 kr
  Ca 262 kr
  40 640 kr
  40 320 kr
  42 930 kr
  487 680 kr
  483 840 kr
  515 160 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Deltid
  Privat
  295 personer
  230 personer
  65 personer
  Ca 253 kr
  Ca 253 kr
  Ca
  40 970 kr
  40 910 kr
  491 640 kr
  490 920 kr
  Ca 253 kr
  Ca 253 kr
  Ca
  40 970 kr
  40 910 kr
  491 640 kr
  490 920 kr
  Ca 257 kr
  Ca 257 kr
  Ca 257 kr
  41 680 kr
  41 700 kr
  41 610 kr
  500 160 kr
  500 400 kr
  499 320 kr
  Ca 257 kr
  Ca 257 kr
  Ca 257 kr
  41 850 kr
  41 840 kr
  41 610 kr
  502 200 kr
  502 080 kr
  499 320 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Heltid
  Privat
  846 personer
  572 personer
  274 personer
  Ca 262 kr
  Ca 262 kr
  Ca 265 kr
  42 470 kr
  42 400 kr
  42 900 kr
  509 640 kr
  508 800 kr
  514 800 kr
  Ca 262 kr
  Ca 262 kr
  Ca 265 kr
  42 470 kr
  42 400 kr
  42 900 kr
  509 640 kr
  508 800 kr
  514 800 kr
  Ca 267 kr
  Ca 265 kr
  Ca 270 kr
  43 210 kr
  42 980 kr
  43 690 kr
  518 520 kr
  515 760 kr
  524 280 kr
  Ca 267 kr
  Ca 265 kr
  Ca 270 kr
  43 390 kr
  43 130 kr
  43 940 kr
  520 680 kr
  517 560 kr
  527 280 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Deltid
  Statlig
  225 personer
  189 personer
  36 personer
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca
  43 830 kr
  43 800 kr
  525 960 kr
  525 600 kr
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca
  43 830 kr
  43 800 kr
  525 960 kr
  525 600 kr
  Ca 274 kr
  Ca 274 kr
  Ca 279 kr
  44 450 kr
  44 310 kr
  45 190 kr
  533 400 kr
  531 720 kr
  542 280 kr
  Ca 274 kr
  Ca 274 kr
  Ca 279 kr
  44 910 kr
  44 790 kr
  45 190 kr
  538 920 kr
  537 480 kr
  542 280 kr
  Rådgivere innen sosiale fagfelt
  Heltid
  Statlig
  864 personer
  702 personer
  162 personer
  Ca 270 kr
  Ca 270 kr
  Ca 271 kr
  43 750 kr
  43 700 kr
  43 930 kr
  525 000 kr
  524 400 kr
  527 160 kr
  Ca 270 kr
  Ca 270 kr
  Ca 271 kr
  43 750 kr
  43 700 kr
  43 930 kr
  525 000 kr
  524 400 kr
  527 160 kr
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca 275 kr
  43 890 kr
  43 720 kr
  44 610 kr
  526 680 kr
  524 640 kr
  535 320 kr
  Ca 271 kr
  Ca 270 kr
  Ca 275 kr
  44 400 kr
  44 170 kr
  45 330 kr
  532 800 kr
  530 040 kr
  543 960 kr

  Bedrifter

  Velg fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Akershus
  Velg kommuner i Aust-Agder
  Velg kommuner i Buskerud
  Velg kommuner i Finnmark
  Velg kommuner i Hedmark
  Velg kommuner i Hordaland
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oppland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Sogn og Fjordane
  Velg kommuner i Telemark
  Velg kommuner i Troms
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vest-Agder
  Velg kommuner i Vestfold
  Velg kommuner i Østfold