En mann sitter og lytter til ei dame som snakker.
Yrkesbeskrivelse

­Psykolog

favoritt ikon

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykologens mål er å forbedre menneskers livskvalitet. Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted. 

Som psykolog snakker du med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform. Psykologer jobber også med rådgivning og undervisning. 

Personlige egenskaper

Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk, være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

Hvor jobber psykologer?

Det er bare de som har tatt profesjonsstudiet i psykologi som kan kalle seg psykologer. Psykologer behandler ofte pasienter, og er ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. Pasientbehandling krever imidlertid at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Spesialisering

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

  Utdanning

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  Hva jobber psykologiutdannede som?

  Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

  Lønn

  Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

  Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

  Psykologer

  Heltidsansatte

  Helsetjenester

  Offentlig helseforetak

  2 490 personer

  1 781 personer
  709 personer

  Ca 310 kr

  Ca 300 kr
  Ca 320 kr

  50 000 kr

  49 200 kr
  52 300 kr

  574 800 kr

  566 400 kr
  598 800 kr

  Psykologer

  Heltidsansatte

  Undervisning

  Kommune og fylke

  920 personer

  768 personer
  152 personer

  Ca 290 kr

  Ca 280 kr

  46 400 kr

  46 000 kr

  543 600 kr

  538 800 kr
  568 800 kr

  Bedrifter

  Velg fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

  Velg kommuner i Akershus
  Velg kommuner i Aust-Agder
  Velg kommuner i Buskerud
  Velg kommuner i Finnmark
  Velg kommuner i Hedmark
  Velg kommuner i Hordaland
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nord-Trøndelag
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oppland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Sogn og Fjordane
  Velg kommuner i Sør-Trøndelag
  Velg kommuner i Telemark
  Velg kommuner i Troms
  Velg kommuner i Vest-Agder
  Velg kommuner i Vestfold
  Velg kommuner i Østfold