Yrkesbeskrivelse

Psykolog

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Psykologers arbeid består grunnleggende i å fremme menneskers helse- og livskvalitet

Som psykolog har du kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Du har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

En psykolog snakker med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform. Psykologer jobber også med forebygging, rådgivning og undervisning. 

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted. 

 

Hvor jobber psykologer ?

Psykologer er ofte ansatt i offentlige eller i private helseforetak. Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Psykologer blir også brukt til konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling. Du kan også jobbe med undervisning eller forskning. Disse arbeidsoppgavene kan også være aktuelle hvis du har studert psykologi som fag. 

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning.

Se oversikt over spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

Personlige egenskaper

Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk. Du må være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

Utdanning

Hva jobber psykologiutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 736101 - Cand.polit.-utdanning, psykologi
 • 736102 - Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, femårig

Bedrifter

Psykolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2545103 - ARBEIDSPSYKOLOG
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 2545114 - AVDELINGSPSYKOLOG
 • 2545107 - BEDRIFTSPSYKOLOG
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 1227125 - FYLKESPSYKOLOG
 • 2545109 - INDUSTRIPSYKOLOG
 • 2545117 - KLINISK PSYKOLOG (SPESIALIST)
 • 2545108 - MILITÆRPSYKOLOG
 • 2545118 - ORGANISASJONSPSYKOLOG
 • 2545115 - PSYKOLOG
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2545120 - PSYKOLOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2545113 - PSYKOLOG MED GODKJENT SPESIALITET
 • 2545112 - PSYKOLOGSPESIALIST
 • 2545104 - SJEFPSYKOLOG
 • 2545102 - SKOLEPSYKOLOG
 • 2545111 - SPESIALPSYKOLOG
 • 3460112 - FAMILIETERAPEUT

Sist kvalitetsikret den 18. november 2016, av Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Norsk Psykologforening