Gjennomgått i samarbeid med Norsk Psykologforening 22. mars 2024

Psykolog

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Arbeidsoppgaver

Psykologer jobber med å fremme menneskers helse og livskvalitet. De har kunnskap om hvordan tankene, følelsene og handlingene våre fungerer, og hvordan vi utvikler oss fra barn til voksne. Psykologer kan hjelpe med en rekke problemer, for eksempel psykiske lidelser, stress, søvnløshet og vanskelige relasjoner.

Psykologer jobber mye med å snakke med mennesker. De lytter til hva folk har å si, og de hjelper dem til å forstå seg selv og sine problemer bedre. Psykologer kan også bruke tester og undersøkelser for å få mer informasjon om en persons situasjon.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi, som er en seksårig utdanning med klinisk praksis. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter.

Psykologkompetansen er også etterspurt innenfor forskning, forebygging og folkehelse, undervisning, organisasjoner, skole, sosialsektor og konsulentvirksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en psykolog:

 • utrede, diagnostisere og behandle pasienter
 • gjennomføre terapisamtaler med pasienter
 • samarbeide med og veilede annet helsepersonell og tjenester
 • planlegge og gjennomføre folkehelsetiltak og forebygging i kommunen
 • veilede nærpersoner, skoler eller andre
 • dokumentasjon og journalføring
 • drive kursvirksomhet, organisasjons- og lederutvikling
 • drive med forskning

Hvor jobber psykologer?

Psykologer jobber på mange ulike steder. De fleste psykologer jobber på sykehus/distriktspsykiatrisk senter (DPS), kommunehelsetjenesten eller i privat praksis.

Psykologer kan også jobbe innen forskning, forebygging, undervisning, organisasjoner, skole, sosialsektor og konsulentvirksomhet.

Pasientbehandling krever at du har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Intervjuer

En mann i grå skjorte

Psykolog

Bjarne Øverland

Det er en jobb hvor du må regne med å ha noen klienter med deg i tankene på fritiden, forteller psykolog Bjarne Øverland
Portrett av Annicken Martinez Aasen

Psykolog

Annicken Martinez Aasen

– Når man møter andre mennesker og får høre deres problemer, så møter man seg selv ofte i døra, sier Annicken Martinez Aasen.

Viktige egenskaper

Ofte jobber psykologer med mennesker som har vært gjennom vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Som psykolog må du ha evne til å tenke analytisk. Du må være empatisk, men fortsatt profesjonell mot pasienten.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant psykologutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 736102 - Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, femårig

Du kan bygge på din grunnutdanning i psykologi ved å ta spesialistutdanning. Du kan spesialisere deg innen

 • barne- og ungdomspsykologi
 • arbeidspsykologi
 • eldrepsykologi
 • organisasjonspsykologi
 • voksenpsykologi
 • habiliteringspsykologi
 • familiepsykologi
 • rus- og avhengighetspsykologi
 • nevropsykologi
 • samfunns- og allmennpsykologi
 • psykoterapi
 • klinisk helsepsykologi 

Les mer spesialistutdanningene hos Norsk psykologforening

Bedrifter som ansetter psykologer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med psykologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3460112 - FAMILIETERAPEUT
 • 2545120 - PSYKOLOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2545118 - ORGANISASJONSPSYKOLOG
 • 2545117 - KLINISK PSYKOLOG (SPESIALIST)
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 2545115 - PSYKOLOG
 • 2545114 - AVDELINGSPSYKOLOG
 • 2545113 - PSYKOLOG MED GODKJENT SPESIALITET
 • 2545112 - PSYKOLOGSPESIALIST
 • 2545111 - SPESIALPSYKOLOG
 • 2545109 - INDUSTRIPSYKOLOG
 • 2545108 - MILITÆRPSYKOLOG
 • 2545107 - BEDRIFTSPSYKOLOG
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2545104 - SJEFPSYKOLOG
 • 2545103 - ARBEIDSPSYKOLOG
 • 2545102 - SKOLEPSYKOLOG
 • 1227125 - FYLKESPSYKOLOG

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.