Image
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

En animatør jobber med animasjonsfilm. Det finnes flere typer animasjonsfilm og noen er mer vanlige enn andre.

Tegnefilmen, som er tegnet animasjon, er blant de mest vanlige. Dukkefilm, eller stop-motion, er en annen type, som er laget med plastilinfigurer, papirfigurer og avanserte dukker. Ved denne animasjonsfilmteknikken flyttes og fotograferes gjenstanden bilde for bilde for å skape en illusjon av bevegelse når bildene vises som en sammenhengende film.

Som animatør kan du også jobbe med dataanimasjon (CGI – computer generated imagery). Det er også vanlig å kombinere de ulike teknikkene for å oppnå forskjellige visuelle illusjoner og effekter. 

Teknologien utvikles hele tiden, og som animatør må du stadig lære nye måter å jobbe på. Det er viktig for animatører å holde seg oppdatert innenfor eget fagfelt.

Å lage animasjoner er en tidkrevende prosess, og du samarbeider ofte med for eksempel manusforfattere, storyboard-tegnere, karakterdesignere eller modellskapere og regissører.

Hvor jobber animatører ?

De fleste animatører jobber i private bedrifter, og leverer animasjoner til TV, film, reklame eller dataspill.

Personlige egenskaper

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Kreativitet, og interesse for film og dramaturgi er viktige egenskaper for en animatør. Du bør være tålmodig og kunne samarbeide godt med andre.

Utdanning

Du kan studere animasjon flere steder, både i Norge og i utlandet. Det tilbys både fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i animasjon.

Hva jobber animasjonsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 516310 - Fagskoleutdanning, 3D animasjon, ettårig
  • 516302 - Fagskoleutdanning, animasjon
  • 516414 - Fagskoleutdanning, 3D design og animasjon, ettårig
  • 516420 - Fagskoleutdanning, 3D design, ettårig
  • 516422 - Fagskoleutdanning, 3D design, halvårig
  • 516411 - Fagskoleutdanning, 3D og animasjon, toårig
  • 616306 - Bachelor, animasjonsutdanning, treårig
  • 616304 - Høgskolekandidat, animasjonsfilm, toårig

Lønn

Grafills lønnsundersøkelse blant sine medlemmer, viser at de som jobber med animasjon og motion design tjener mellom 481 539 kr. og 533 550 kr. i året. 

Bedrifter

Animatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2552112 - ANIMATØR

Sist kvalitetssikret den 24. april 2017, av Grafill