Gjennomgått i samarbeid med Fagskolen Kristiania 13. juni 2023

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Arbeidsoppgaver

En animatør jobber med å lage animasjoner. Det finnes flere typer animasjonsfilm og noen er mer vanlige enn andre. Som animatør kan du jobbe med alt fra animasjonsfilmer, film, TV, spill og reklame. Som animatør kan du jobbe både innenfor 2D-animasjon og 3D-animasjon.

En av de vanligste animasjonstypene i dag er 3D-animasjon. Dette er for eksempel den typen film Pixar lager. En animatør kan også jobbe med tegnefilm, som er tegnet animasjon. Dukkefilm, eller stop-motion, er en annen litt mer uvanlig type, som er laget med plastilinfigurer, papirfigurer og avanserte dukker. Ved denne animasjonsfilmteknikken flyttes og fotograferes gjenstanden bilde for bilde for å skape en illusjon av bevegelse når bildene vises som en sammenhengende film.

Som animatør kan du også jobbe med dataanimasjon (CGI – computer generated imagery). Det er også vanlig å kombinere de ulike teknikkene for å oppnå forskjellige visuelle illusjoner og effekter. 

Teknologien utvikles hele tiden, og som animatør må du stadig lære nye måter å jobbe på. Det er viktig for animatører å holde seg oppdatert innenfor eget fagfelt.

Å lage animasjoner er en tidkrevende prosess, og du samarbeider ofte med for eksempel manusforfattere, storyboard-tegnere, karakterdesignere eller modellskapere og regissører.

Hvor jobber animatører?

De fleste animatører jobber i private bedrifter, og leverer animasjoner til TV, film, reklame eller dataspill.

Bli med en animatør på jobb

Hvordan er det å jobbe som animatør?

Intervjuer

En mann i blå skjorte

Animatør

William Eckbo Avgerinos

– Det å være animatør passer for personer som blir motivert av å skape og formidle visuelt, mener William Eckbo Avgerinos
Portrettbilde av animatør Ida Thronæs Rotli i grønn genser og hvit bakgrunn

Animatør

Ida Thronæs Rotli

– Det er bestandig noe nytt å lære, og du blir aldri ferdig utlært som animatør, sier Ida Thronæs Rotli.

Viktige egenskaper for en animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Kreativitet, og interesse for film og dramaturgi er viktige egenskaper for en animatør. Du bør være tålmodig og kunne samarbeide godt med andre. Du bør også være opptatt av det digitale og holde deg oppdatert på nye og viktige softwarer innenfor markedet, både innenfor 2D-animasjon og 3D-animasjon.

Hva tjener animatører?

Grafills lønnsundersøkelse blant sine medlemmer, viser at de som jobber med animasjon og motion design tjener mellom 481 539 kr. og 533 550 kr. i året. 

Hvordan utdanner du deg til animatør?

Du kan studere animasjon flere steder, både i Norge og i utlandet. Det tilbys både fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i animasjon.

Hva jobber animasjonsutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616306 - Bachelor, animasjonsutdanning, treårig
 • 616304 - Høgskolekandidat, animasjonsfilm, toårig
 • 516422 - Fagskoleutdanning, 3D design, halvårig
 • 516420 - Fagskoleutdanning, 3D design, ettårig
 • 516414 - Fagskoleutdanning, 3D design og animasjon, ettårig
 • 516411 - Fagskoleutdanning, 3D og animasjon, toårig
 • 516310 - Fagskoleutdanning, 3D animasjon, ettårig
 • 516302 - Fagskoleutdanning, animasjon

Bedrifter: Hvor jobber animatører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med animatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2552112 - ANIMATØR
 • 3471110 - FILMTEGNER
 • 3131116 - TEGNEFILMFOTOGRAF
 • 2130157 - ANIMASJONSPROGRAMMERER
 • 3471138 - STORYBOARD ARTIST

Andre yrker

Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.