Gjennomgått i samarbeid med Norske Dansekunstnere 08. november 2022

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.

Arbeidsoppgaver

Dansepedagoger underviser i mange forskjellige dansestiler. Dansepedagogene er en av grunnsteinen for dansekunstnere, da det er disse som utdanner morgendagens dansere. Det kreves god fysisk form, mange års trening i og erfaring med dans, god formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.

Som dansepedagog kan du undervise i ulike former for dans, for ulike aldersgrupper og på ulikt ferdighetsnivå. Det er vanlig for dansepedagoger å spesialisere seg innen én danseform.

Hovedformene innenfor dans er:

 • klassisk ballett
 • jazzdans
 • moderne dans/samtidsdans
 • urban dans

De fleste som utdanner seg til yrket, har trent dans siden de var små. For å kunne lykkes i dette yrket må du ha treningsvilje, og stor interesse for dansekunst. Som dansepedagog må du ha god grunnleggende danseteknikk, og ha inngående kunnskap om dans, både praktisk og teoretisk. Du må være forberedt på å jobbe både på dag- og kveldstid, da danseundervisning ved private ballettskoler og kulturskoler foregår på ettermiddags- og kveldstid. 

En dansepedagog kan også kalles for danselærer.

Hvor jobber dansepedagoger?

Dansepedagoger er ansatt i grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskoler, kulturskoler, høgskoler og universiteter, samt på private ballettskoler. Mange dansepedagoger er selvstendig næringsdrivende med egen ballettskole.

Bli med en dansepedagog på jobb

Hvordan er det å jobbe som dansepedagog?

Intervjuer

Portrett av dansepedagog Adeline Eikanger

Dansepedagog

Adeline Eikanger

Jeg syntes det er deilig å ha en aktiv jobb der jeg får brukt kroppen og utfordret meg kreativt, forteller dansepedagog Adeline Eikanger.

Passer jeg til å bli dansepedagog?

Å være dansepedagog er et fysisk krevende yrke, så det er viktig at du er utholdende, i god fysisk og psykisk form og at du tåler mye trening. Du bør være lidenskapelig interessert i dans, glad i å formidle kunnskap og lære bort, og å være sammen med andre mennesker. Du må kunne ta ansvar og lede en gruppe. En dansepedagog må være i god fysisk form og ha meget god kunnskap om dans, både fysisk og teoretisk, i tillegg til å være tålmodig, systematisk, kreativ og musikalsk.

Hva tjener dansepedagoger?

Hvordan utdanner du deg til dansepedagog?

Videreutdanning

For å undervise i skoleverket kreves formell pedagogisk utdanning, og der er også lurt at man har dette når man underviser i private ballettskoler og kulturskoler.

Etter- og videreutdanning
Ved Kunsthøgskolen i Oslo har du mulighet til å ta master i dans eller i koreografi. Videre tilbyr både Kunsthøgskolen og Universitetet i Stavanger praktisk-pedagogisk utdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr også master rettet mot dans.

 

Hva jobber dansepedagogikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715302 - Master, dansevitenskap, toårig
 • 623128 - Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623115 - Folkedansinstruksjon, lavere nivå
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 615399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 615306 - Bachelor, dans, treårig
 • 515399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning

Bedrifter: Hvor jobber dansepedagoger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dansepedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3349128 - DANSEPEDAGOG
 • 3349109 - DANSELÆRER
 • 2554107 - FAGKONSULENT (FOLKEDANS)
 • 2554105 - DANSEPEDAGOG

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.