En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

En teknisk forfatter, også kalt dokumentør eller informasjonsutvikler, jobber med å gjøre vitenskapelig og teknisk informasjon forståelig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk forfatter:

  • skrive og utarbeide brukerveiledninger, håndbøker, kataloger, instruksjonsbøker, videoproduksjoner, nettbaserte hjelpefiler, hjelpetekster og kursmateriale
  • oversette eksisterende materiale
  • korrekturlese tekster
  • teste programvare
  • vedlikeholde lister over fagterminologi
  • planlegge og redigere tekniske rapporter, samt skaffe illustrasjoner, bilder, grafer og andre nødvendige elementer

Målet er å presentere vanskelig og avansert informasjon på en lettfattelig og forståelig måte. Både eksperter innen fagområdet og personer med lite forkunnskaper, skal kunne lese og forstå informasjonen.

Tekniske forfattere kan jobbe innenfor en rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattere til å lage bruksanvisninger, eksempelvis for å sette sammen hyller, senger og lignende. Andre tekniske forfattere kan for eksempel jobbe med å lage brukerhåndbøker for IT-programvare. I alle tilfeller er det viktig med nøyaktighet og forståelse for brukernes behov.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkter er behovet for tekniske forfattere stort.

Hvor jobber tekniske forfattere ?

Tekniske forfattere jobber enten i bedrifter som leverer fysiske produkter eller programvare, eller i firmaer som selger dokumentasjonstjenester. Arbeidsstedet kan være på eget kontor, eller ute på arbeidsplassen til dem du dokumenterer for. Du jobber ofte som en del av et team.

Det er også mulig å jobbe frilans. Mange bedrifter har ikke ansatt egne tekniske forfattere, men leier dem inn, enten som frilansere, eller gjennom firmaer som tilbyr dokumentasjonstjenester. 

Personlige egenskaper

Som teknisk forfatter må du kunne kommunisere informasjon på en presis og logisk måte. Nysgjerrighet, kreativitet og god allmennkunnskap kommer godt med, og du bør ha høy kompetanse innenfor det fagområdet du skriver om, eller eventuelt god evne til å sette deg inn i nye fagområder. Det er viktig å kunne formidle informasjon enkelt og lettfattelig.

Du bør også like å jobbe sammen med andre mennesker, siden mye av jobben består i å samle inn informasjon fra fageksperter.

Mye teknisk dokumentasjon skrives på engelsk, så gode engelskferdigheter er viktig. Du bør også ha gode digitale ferdigheter og ha lyst og evne til å sette deg inn i ny teknologi eller emner du skal skrive om. 

Utdanning

Det finnes ingen utdanning innen teknisk kommunikasjon i Norge. Utdanning innen teknisk dokumentasjon tilbys imidlertid i flere andre land.

Av utdanning i Norge kan kommunikasjon, journalistikk eller språk være aktuelt. I tillegg bør du ha høy kompetanse innenfor et spesialfelt, for eksempel innen ingeniørfag eller IT.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Teknisk forfatter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3491129 - TEKNISK FORFATTER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 07. september 2020, av Teknisk kommunikasjon