Gjennomgått i samarbeid med Teknisk kommunikasjon 15. desember 2022

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Arbeidsoppgaver

En teknisk forfatter, også kalt dokumentør eller informasjonsutvikler, jobber med å gjøre vitenskapelig og teknisk informasjon forståelig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk forfatter:

  • skrive og utarbeide brukerveiledninger, håndbøker, kataloger, instruksjonsbøker, videoproduksjoner, nettbaserte hjelpefiler, hjelpetekster og kursmateriale
  • oversette eksisterende materiale
  • korrekturlese tekster
  • teste programvare
  • vedlikeholde lister over fagterminologi
  • planlegge og redigere tekniske rapporter, samt skaffe illustrasjoner, bilder, grafer og andre nødvendige elementer

Målet er å presentere vanskelig og avansert informasjon på en lettfattelig og forståelig måte. Både eksperter innen fagområdet og personer med lite forkunnskaper, skal kunne lese og forstå informasjonen.

Tekniske forfattere kan jobbe innenfor en rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattere til å lage bruksanvisninger, eksempelvis for å sette sammen hyller, senger og lignende. Andre tekniske forfattere kan for eksempel jobbe med å lage brukerhåndbøker for IT-programvare. I alle tilfeller er det viktig med nøyaktighet og forståelse for brukernes behov.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkter er behovet for tekniske forfattere stort.

Hvor jobber tekniske forfattere?

Tekniske forfattere jobber enten i bedrifter som leverer fysiske produkter eller programvare, eller i firmaer som selger dokumentasjonstjenester. Arbeidsstedet kan være på eget kontor, eller ute på arbeidsplassen til dem du dokumenterer for. Du jobber ofte som en del av et team.

Det er også mulig å jobbe frilans. Mange bedrifter har ikke ansatt egne tekniske forfattere, men leier dem inn, enten som frilansere, eller gjennom firmaer som tilbyr dokumentasjonstjenester. 

Hvordan er det å jobbe som teknisk forfatter?

Intervjuer

Teknisk forfatter Mathias Moe står og smiler i kameraet. Han har mørkt, kort hår og har på seg en hvit skjorte

Teknisk forfatter

Mathias Moe

Jeg har hatt en lidenskap for tekst hele livet, sier teknisk forfatter Mathias. Han kan jobbe fra hvor som helst i verden, så lenge han har tilgang til internett.

Viktige egenskaper for en teknisk forfatter

Som teknisk forfatter må du kunne kommunisere informasjon på en presis og logisk måte. Nysgjerrighet, kreativitet og god allmennkunnskap kommer godt med, og du bør ha høy kompetanse innenfor det fagområdet du skriver om, eller eventuelt god evne til å sette deg inn i nye fagområder. Det er viktig å kunne formidle informasjon enkelt og lettfattelig.

Du bør også like å jobbe sammen med andre mennesker, siden mye av jobben består i å samle inn informasjon fra fageksperter.

Mye teknisk dokumentasjon skrives på engelsk, så gode engelskferdigheter er viktig. Du bør også ha gode digitale ferdigheter og ha lyst og evne til å sette deg inn i ny teknologi eller emner du skal skrive om. 

Hva tjener tekniske forfattere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til teknisk forfatter?

Det finnes ingen utdanning innen teknisk kommunikasjon i Norge. Utdanning innen teknisk dokumentasjon tilbys imidlertid i flere andre land.

Av utdanning i Norge kan kommunikasjon, journalistikk eller språk være aktuelt. I tillegg bør du ha høy kompetanse innenfor et spesialfelt, for eksempel innen ingeniørfag eller IT.

Bedrifter: Hvor jobber tekniske forfattere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tekniske forfattere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3491129 - TEKNISK FORFATTER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.