Teknisk forfatter med ferdig manual
Yrkesbeskrivelse

Teknisk forfatter

favoritt ikon

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

En teknisk forfatter, også kalt dokumentør eller informasjonsutvikler, jobber med å gjøre vitenskapelig og teknisk informasjon forståelig.

Den tekniske forfatteren utarbeider blant annet:

  • brukerveiledninger
  • håndbøker
  • kataloger
  • instruksjonsbøker
  • videoproduksjoner
  • nettbaserte hjelpefiler og hjelpetekster
  • kursmateriale

En del av arbeidet kan være å oversette eksisterende materiale fra andre språk. Som teknisk forfatter kan du også være ansvarlig for å korrekturlese tekster andre har skrevet. I tillegg tester du programvarer og vedlikeholder lister over fagterminologier.

Målet er at vanskelig og avansert informasjon skal presenteres på en enkel og lettfattelig måte, enten det handler om informasjon som skal leses av kunder med lite forhåndskunnskap, eller av eksperter innenfor ulike fagområder.

Det er ofte de tekniske forfatterne som planlegger og redigerer tekniske rapporter, og legger til rette for bruk av illustrasjoner, bilder, grafer og andre nødvendige elementer.

Tekniske forfattere kan jobbe innenfor en rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattere til å lage bruksanvisninger, eksempelvis for å sette sammen hyller, senger og lignende. I slike tilfeller er det viktig å ta hensyn til sikkerhetsmessige faktorer. Andre tekniske forfattere kan for eksempel jobbe med å lage brukerhåndbøker for IT-programvare. I alle tilfeller er det viktig med nøyaktighet og forståelse for brukernes behov.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkter er behovet for tekniske forfattere stort. Mange bedrifter har ikke egne tekniske forfattere ansatt, men leier dem inn, enten som frilansere, eller gjennom firmaer som tilbyr dokumentasjonstjenester. 

Hvor jobber tekniske forfattere?

Tekniske forfattere jobber enten i bedrifter som leverer fysiske produkt eller programvare, eller i firmaer som selger dokumentasjonstjenester. Arbeidsstedet kan være på eget kontor, eller ute på arbeidsplassen til de du skal dokumentere for. Du jobber ofte som en del av et team. Det er også mulig å jobbe frilans.

Personlige egenskaper

Som teknisk forfatter må du kunne kommunisere informasjon på en presis og logisk måte. Kreativitet og god allmennkunnskap kommer godt med, og du bør ha høy kompetanse innenfor det fagområdet du skriver om. Det er viktig å kunne formidle informasjon enkelt og lettfattelig.  

Mye teknisk dokumentasjon skrives på engelsk, så gode engelskferdigheter er ønskelig. Du bør også ha gode digitale ferdigheter. 

Utdanning

Det finnes ingen utdanning innen teknisk kommunikasjon i Norge. Utdanning innen teknisk dokumentasjon tilbys imidlertid i flere andre land.

Av utdanning i Norge kan kommunikasjon, journalistikk eller språk være aktuelt. Det er også viktig å ha høy kompetanse innen spesialfelt, for eksempel ved å ta en bachelorgrad innen ingeniørfag eller IT. Mange tekniske forfattere har utdanning innen enten kommunikasjon eller ingeniørfag, og har i tillegg stor interesse og eventuelt videreutdanning innenfor det andre feltet. 

Etter- og videreutdanning
Enhver form for kompetanseutvikling er nyttig for tekniske forfattere, og det finnes mange interessante kurs og videreutdanningstilbud for yrkesgruppen.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Andre yrker