Teknisk forfatter med ferdig manual
Yrkesbeskrivelse

Teknisk forfatter

favoritt ikon

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

En teknisk forfatter, også kalt dokumentør eller informasjonsutvikler, jobber med å gjøre vitenskapelig og teknisk informasjon forståelig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en teknisk forfatter:

  • skrive og utarbeide brukerveiledninger, håndbøker, kataloger, instruksjonsbøker, videoproduksjoner, nettbaserte hjelpefiler, hjelpetekster og kursmateriale
  • oversette eksisterende materiale
  • korrekturlese tekster
  • teste programvare
  • vedlikeholde lister over fagterminologi
  • planlegge og redigere tekniske rapporter, samt skaffe illustrasjoner, bilder, grafer og andre nødvendige elementer

Målet er å presentere vanskelig og avansert informasjon på en lettfattelig og forståelig måte. Både eksperter innen fagområdet og personer med lite forkunnskaper, skal kunne lese og forstå informasjonen.

Tekniske forfattere kan jobbe innenfor en rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattere til å lage bruksanvisninger, eksempelvis for å sette sammen hyller, senger og lignende. Andre tekniske forfattere kan for eksempel jobbe med å lage brukerhåndbøker for IT-programvare. I alle tilfeller er det viktig med nøyaktighet og forståelse for brukernes behov.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkter er behovet for tekniske forfattere stort. Mange bedrifter har ikke ansatt egne tekniske forfattere, men leier dem inn, enten som frilansere, eller gjennom firmaer som tilbyr dokumentasjonstjenester. 

Hvor jobber tekniske forfattere?

Tekniske forfattere jobber enten i bedrifter som leverer fysiske produkter eller programvare, eller i firmaer som selger dokumentasjonstjenester. Arbeidsstedet kan være på eget kontor, eller ute på arbeidsplassen til dem du dokumenterer for. Du jobber ofte som en del av et team. Det er også mulig å jobbe frilans.

Personlige egenskaper

Som teknisk forfatter må du kunne kommunisere informasjon på en presis og logisk måte. Nysgjerrighet, kreativitet og god allmennkunnskap kommer godt med, og du bør ha høy kompetanse innenfor det fagområdet du skriver om, eller eventuelt god evne til å sette deg inn i nye fagområder. Det er viktig å kunne formidle informasjon enkelt og lettfattelig.

Du bør også like å jobbe sammen med andre mennesker, siden mye av jobben består i å samle inn informasjon fra fageksperter.

Mye teknisk dokumentasjon skrives på engelsk, så gode engelskferdigheter er viktig. Du bør også ha gode digitale ferdigheter og ha lyst og evne til å sette deg inn i ny teknologi eller emner du skal skrive om. 

Utdanning

Det finnes ingen utdanning innen teknisk kommunikasjon i Norge. Utdanning innen teknisk dokumentasjon tilbys imidlertid i flere andre land.

Av utdanning i Norge kan kommunikasjon, journalistikk eller språk være aktuelt. I tillegg bør du ha høy kompetanse innenfor et spesialfelt, for eksempel innen ingeniørfag eller IT.

Etter- og videreutdanning

Det finnes en rekke kurs og videreutdanningstilbud som kan være nyttige for tekniske forfattere.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjons­rådgiver

En kommunikasjons­rådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Tekstforfatter

Tekstforfatter

En tekstforfatter utformer ideer og tekst til alt fra reklame til TV-programmer.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Mediedesignere diskuterer tegning

Medie­designer

En medie­designer jobber med medier og kommunikasjon.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.