Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Arbeidsoppgaver

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tømrer:

 • bygging av trehus og andre konstruksjoner i tre
 • innredning av hus i tre, mur, stål eller betong
 • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
 • produksjon og montering av elementer og moduler
 • planlegge egne arbeider, og samordne arbeidet med andre fag og aktører
 • lese og forstå tegninger og konstruksjoner

Tømrere utgjør en stor yrkesgruppe. Småhus bygges for det meste i tre, mens større næringsbygg ofte bygges av stål og betong med utfyllende bindingsverk av trevirke i ytterveggene. Det blir også stadig mer vanlig å bygge store hus av massivtre.

Tømreren utfører også innredningsarbeider i alle typer bygg, som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning.

Det er også tømrerens jobb å vedlikeholde eksisterende trehus, og oppgradere dem til dagens eller en bedre standard. Dette kalles rehabilitering.

Når gamle bevaringsverdige trehus skal føres tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles det restaurering. Dette krever at tømreren har kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.

Som tømrer arbeider du ut fra rutiner, tegninger og arbeidsbeskrivelser. Arbeidsmetodene inkluderer både håndverktøy, elektrisk verktøy og mer avansert utstyr. Det er også vanlig at tømreren bruker digitale hjelpemidler som oppslagsverk og for å dokumentere arbeidet.

En tømrer må utføre arbeidet på en rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Tømreren arbeider noen ganger selvstendig, men ofte sammen med kolleger og med yrkesgrupper som murere, blikkenslagere, betongfagarbeidere, malere, elektrikere og rørleggere.

 

 

 

Hvor jobber tømrere?

De aller fleste tømrere er enten ansatt i mindre byggmesterbedrifter eller hos større entreprenører.

 

Bli med en tømrer på jobb

Hvordan er det å jobbe som tømrer?

Intervjuer

Mann med brunt hår og hvit t-skjorte og grønn anleggshjelm med hørselsvern. Fjord og fjell i bakgrunnen.

Tømrer

Håvar Emdal

– Denne jobben passer for deg som liker å være selvstendig, løse utfordringer og ha en variert arbeidsdag, forteller Håvar.

Passer jeg til å bli tømrer?

Du må ha god fysikk i dette yrket og like å jobbe både ute- og innendørs. Siden en del arbeid foregår fra stillas og på tak, er det en fordel om du ikke har høydeskrekk. Du må også være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Hva tjener tømrere?

Hvordan utdanner du deg til tømrer?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tømrerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for tømrere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber tømrerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457129 - Tømrerfaget, Vg3
 • 541145 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, tømrer, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber tømrere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tømrere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421114 - INDUSTRISNEKKER
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7125115 - ARBEIDSLEDER (BYGG)
 • 7125114 - TØMMERMANN (PÅ LAND)
 • 7125113 - MESTER (TØMRER)
 • 7125112 - BYGNINGSARBEIDER
 • 7125110 - SPESIALARBEIDER (TØMRING)
 • 7125109 - FORMANN (TØMRER)
 • 7125107 - TØMRER
 • 7125106 - LAFTER
 • 7125105 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON)
 • 7125104 - FAGARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON)
 • 7125103 - TØMRERMESTER
 • 7125102 - BYGNINGSSNEKKER
 • 7125101 - BYGGMESTER
 • 7126109 - FORMANN (BYGG OG ANLEGG)
 • 8341103 - TØMMERMANN

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.