To tømrere på en byggeplass støtter en planke.
Yrkesbeskrivelse

Tømrer

favoritt ikon

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger ("skjelettet" i et bygg), gulv og tak. I tillegg monterer tømreren panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk, legger parkett og setter opp kjøkken. Gamle trehus som er vernet eller fredet må vedlikeholdes, noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.  

Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.

I tillegg til arbeidet med husbygging utfører også en del tømrere andre oppdrag, eksempelvis enklere forskalingsarbeid og oppsetting av grunnmur. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en tømrer:

  • gjøre konstruksjons- og innredningsar­­­­­beid i bygninger
  • produsere og montere elementer og moduler
  • sørge for varmeisolering
  • sette opp skillevegger
  • sette inn vinduer, dører, montere kjøkken og eventuelt annet inventar

Tømrerens arbeidsmetoder inkluderer både manuelt og avansert verktøy og utstyr. Tømreren må utføre arbeidet på en sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Tømreren arbeider nært sammen med andre bygningsarbeidere som murere, blikkenslagere, betongfagarbeidere, malere, elektrikere og rørleggere.

Hvor jobber tømrere?

Som tømrer er du ansatt i tømrerbedrifter eller hos byggentreprenører. Mesteparten av arbeidet foregår på byggeplasser, gjerne utendørs. En del av jobben kan også foregå på verksted.

Personlige egenskaper

Du må ha god fysikk. Det er også en fordel om du ikke har høydeskrekk. Det er viktig med god forståelse for tegning og konstruksjon. Du bør også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tømrerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber tømrerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tømrere og snekkere
Deltid
Alle sektorer
15 368 personer
269 personer
15 099 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
Ca 205 kr
Ca 188 kr
Ca 205 kr
33 140 kr
30 420 kr
33 180 kr
397 680 kr
365 040 kr
398 160 kr
Ca 205 kr
Ca 188 kr
Ca 205 kr
33 490 kr
30 570 kr
33 530 kr
401 880 kr
366 840 kr
402 360 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Alle sektorer
35 391 personer
341 personer
35 050 personer
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca 199 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
Ca 217 kr
Ca 194 kr
Ca 218 kr
35 220 kr
31 350 kr
35 260 kr
422 640 kr
376 200 kr
423 120 kr
Ca 217 kr
Ca 194 kr
Ca 218 kr
35 690 kr
31 750 kr
35 740 kr
428 280 kr
381 000 kr
428 880 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Kommunal
158 personer
17 personer
141 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
35 540 kr
34 610 kr
416 520 kr
426 480 kr
415 320 kr
Ca 214 kr
Ca 219 kr
Ca 214 kr
34 910 kr
35 540 kr
34 840 kr
418 920 kr
426 480 kr
418 080 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Kommunal
560 personer
21 personer
539 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
Ca 212 kr
Ca 193 kr
Ca 213 kr
34 350 kr
31 270 kr
34 470 kr
412 200 kr
375 240 kr
413 640 kr
Ca 212 kr
Ca 193 kr
Ca 213 kr
34 940 kr
31 270 kr
35 070 kr
419 280 kr
375 240 kr
420 840 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Privat
15 198 personer
249 personer
14 949 personer
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
Ca 201 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
Ca 204 kr
Ca 186 kr
Ca 205 kr
33 120 kr
30 080 kr
33 170 kr
397 440 kr
360 960 kr
398 040 kr
Ca 204 kr
Ca 186 kr
Ca 205 kr
33 470 kr
30 240 kr
33 520 kr
401 640 kr
362 880 kr
402 240 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Privat
34 733 personer
306 personer
34 427 personer
Ca 215 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca 197 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
Ca 217 kr
Ca 191 kr
Ca 218 kr
35 220 kr
31 020 kr
35 260 kr
422 640 kr
372 240 kr
423 120 kr
Ca 217 kr
Ca 191 kr
Ca 218 kr
35 690 kr
31 400 kr
35 730 kr
428 280 kr
376 800 kr
428 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold