To tømrere på en byggeplass støtter en planke.
Yrkesbeskrivelse

Tømrer

favoritt ikon

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en tømrer:

  • bygging av trehus og andre konstruksjoner i tre
  • innredning av hus i tre, mur, stål eller betong
  • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
  • produksjon og montering av elementer og moduler
  • planlegge egne arbeider, og samordne arbeidet med andre fag og aktører

Tømrere utgjør en stor yrkesgruppe. Småhus bygges for det meste i tre, mens større næringsbygg ofte bygges av stål og betong med utfyllende bindingsverk av trevirke i ytterveggene. Det blir også stadig mer vanlig å bygge store hus av massivtre.

Tømreren utfører også innredningsarbeider i alle typer bygg, som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning.

Det er også tømrerens jobb å vedlikeholde eksisterende trehus, og oppgradere dem til dagens eller en bedre standard. Dette kalles rehabilitering.

Når gamle bevaringsverdige trehus skal føres tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles det restaurering. Dette krever at tømreren har kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.

Som tømrer arbeider du ut fra rutiner, tegninger og arbeidsbeskrivelser. Arbeidsmetodene inkluderer både håndverktøy, elektrisk verktøy og mer avansert utstyr. Det er også vanlig at tømreren bruker digitale hjelpemidler som oppslagsverk og for å dokumentere arbeidet.

En tømrer må utføre arbeidet på en rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Tømreren arbeider noen ganger selvstendig, men ofte sammen med kolleger og med yrkesgrupper som murere, blikkenslagere, betongfagarbeidere, malere, elektrikere og rørleggere.

 

 

 

Hvor jobber tømrere?

De aller fleste tømrere er enten ansatt i mindre byggmesterbedrifter eller hos større entreprenører.

 

Personlige egenskaper

Du må ha god fysikk i dette yrket. Siden en del arbeid foregår fra stillas og på tak, er det en fordel om du ikke har høydeskrekk. Du må også være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tømrerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber tømrerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tømrer eller snekker
Deltid
Alle sektorer
15 570 personer
270 personer
15 300 personer
Ca 209 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 850 kr
32 480 kr
33 860 kr
406 200 kr
389 760 kr
406 320 kr
Ca 209 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 850 kr
32 480 kr
33 860 kr
406 200 kr
389 760 kr
406 320 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 210 kr
33 970 kr
31 220 kr
34 010 kr
407 640 kr
374 640 kr
408 120 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 210 kr
34 360 kr
31 410 kr
34 410 kr
412 320 kr
376 920 kr
412 920 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Alle sektorer
37 502 personer
345 personer
37 157 personer
Ca 220 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
33 670 kr
35 720 kr
428 640 kr
404 040 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
33 670 kr
35 720 kr
428 640 kr
404 040 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 200 kr
Ca 224 kr
36 210 kr
32 470 kr
36 240 kr
434 520 kr
389 640 kr
434 880 kr
Ca 224 kr
Ca 200 kr
Ca 224 kr
36 700 kr
32 880 kr
36 730 kr
440 400 kr
394 560 kr
440 760 kr
Tømrer eller snekker
Kommunal
729 personer
696 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 770 kr
35 810 kr
429 240 kr
429 720 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 770 kr
35 810 kr
429 240 kr
429 720 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 180 kr
35 250 kr
422 160 kr
423 000 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 930 kr
36 020 kr
431 160 kr
432 240 kr
Tømrer eller snekker
Deltid
Kommunal
155 personer
143 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 850 kr
34 860 kr
418 200 kr
418 320 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 850 kr
34 860 kr
418 200 kr
418 320 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 050 kr
35 220 kr
420 600 kr
422 640 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 350 kr
35 510 kr
424 200 kr
426 120 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Kommunal
574 personer
553 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 840 kr
35 910 kr
430 080 kr
430 920 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 840 kr
35 910 kr
430 080 kr
430 920 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
35 200 kr
35 250 kr
422 400 kr
423 000 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 218 kr
36 020 kr
36 090 kr
432 240 kr
433 080 kr
Tømrer eller snekker
Privat
52 210 personer
564 personer
51 646 personer
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 218 kr
35 240 kr
33 250 kr
35 270 kr
422 880 kr
399 000 kr
423 240 kr
Ca 218 kr
Ca 205 kr
Ca 218 kr
35 240 kr
33 250 kr
35 270 kr
422 880 kr
399 000 kr
423 240 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 220 kr
35 640 kr
31 770 kr
35 680 kr
427 680 kr
381 240 kr
428 160 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 220 kr
36 100 kr
32 100 kr
36 140 kr
433 200 kr
385 200 kr
433 680 kr
Tømrer eller snekker
Deltid
Privat
15 403 personer
255 personer
15 148 personer
Ca 209 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 800 kr
32 390 kr
33 830 kr
405 600 kr
388 680 kr
405 960 kr
Ca 209 kr
Ca 200 kr
Ca 209 kr
33 800 kr
32 390 kr
33 830 kr
405 600 kr
388 680 kr
405 960 kr
Ca 210 kr
Ca 192 kr
Ca 210 kr
33 960 kr
31 040 kr
34 000 kr
407 520 kr
372 480 kr
408 000 kr
Ca 210 kr
Ca 192 kr
Ca 210 kr
34 360 kr
31 220 kr
34 400 kr
412 320 kr
374 640 kr
412 800 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Privat
36 807 personer
309 personer
36 498 personer
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
33 610 kr
35 720 kr
428 640 kr
403 320 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
33 610 kr
35 720 kr
428 640 kr
403 320 kr
428 640 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 200 kr
32 170 kr
36 240 kr
434 400 kr
386 040 kr
434 880 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 680 kr
32 580 kr
36 720 kr
440 160 kr
390 960 kr
440 640 kr
Tømrer eller snekker
Statlig
133 personer
115 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 257 kr
41 370 kr
41 670 kr
496 440 kr
500 040 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 257 kr
41 530 kr
42 030 kr
498 360 kr
504 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
41 870 kr
42 650 kr
502 440 kr
511 800 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 263 kr
43 100 kr
44 010 kr
517 200 kr
528 120 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Statlig
121 personer
106 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 630 kr
41 670 kr
499 560 kr
500 040 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 920 kr
42 150 kr
503 040 kr
505 800 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca 264 kr
42 030 kr
42 820 kr
504 360 kr
513 840 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca 264 kr
43 330 kr
44 250 kr
519 960 kr
531 000 kr
Tømrer eller snekker
Alle sektorer
53 072 personer
615 personer
52 457 personer
Ca 218 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
35 290 kr
33 370 kr
35 330 kr
423 480 kr
400 440 kr
423 960 kr
Ca 218 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
35 290 kr
33 370 kr
35 330 kr
423 480 kr
400 440 kr
423 960 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
35 650 kr
32 040 kr
35 690 kr
427 800 kr
384 480 kr
428 280 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
36 120 kr
32 370 kr
36 160 kr
433 440 kr
388 440 kr
433 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken