Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Bonde

favoritt ikon

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden kan være:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket
  • salg og distribusjon av gårdens produkter
  • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Hvor jobber bønder?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller være selvstendig næringsdrivende og eie og arbeide på din egen gård. Du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Personlige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

Du kan også ta landbruksfag ved fagskoler eller universiteter og høgskoler.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Alle sektorer
1 559 personer
430 personer
1 129 personer
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
30 370 kr
25 230 kr
32 320 kr
364 440 kr
302 760 kr
387 840 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
31 020 kr
25 610 kr
33 070 kr
372 240 kr
307 320 kr
396 840 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Alle sektorer
2 950 personer
939 personer
2 011 personer
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 710 kr
29 910 kr
29 620 kr
356 520 kr
358 920 kr
355 440 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 960 kr
30 070 kr
29 900 kr
359 520 kr
360 840 kr
358 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Privat
1 511 personer
413 personer
1 098 personer
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 250 kr
25 180 kr
32 150 kr
363 000 kr
302 160 kr
385 800 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 900 kr
25 580 kr
32 900 kr
370 800 kr
306 960 kr
394 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Privat
2 918 personer
920 personer
1 998 personer
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 670 kr
29 870 kr
29 580 kr
356 040 kr
358 440 kr
354 960 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 910 kr
30 030 kr
29 860 kr
358 920 kr
360 360 kr
358 320 kr
Egg- eller fjærfeprodusent
Deltid
Alle sektorer
326 personer
141 personer
185 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 460 kr
31 130 kr
30 000 kr
365 520 kr
373 560 kr
360 000 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 700 kr
31 450 kr
30 190 kr
368 400 kr
377 400 kr
362 280 kr
Egg- eller fjærfeprodusent
Deltid
Privat
325 personer
140 personer
185 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 130 kr
29 130 kr
29 230 kr
349 560 kr
349 560 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 130 kr
29 130 kr
29 230 kr
349 560 kr
349 560 kr
350 760 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 450 kr
31 110 kr
30 000 kr
365 400 kr
373 320 kr
360 000 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 690 kr
31 430 kr
30 190 kr
368 280 kr
377 160 kr
362 280 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Heltid
Alle sektorer
2 144 personer
380 personer
1 764 personer
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
27 580 kr
28 630 kr
341 040 kr
330 960 kr
343 560 kr
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
27 580 kr
28 630 kr
341 040 kr
330 960 kr
343 560 kr
Ca 183 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 690 kr
28 610 kr
29 920 kr
356 280 kr
343 320 kr
359 040 kr
Ca 183 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
28 760 kr
30 120 kr
358 560 kr
345 120 kr
361 440 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Deltid
Alle sektorer
5 579 personer
1 678 personer
3 901 personer
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 530 kr
27 600 kr
331 200 kr
330 360 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 530 kr
27 600 kr
331 200 kr
330 360 kr
331 200 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 320 kr
28 190 kr
28 360 kr
339 840 kr
338 280 kr
340 320 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 440 kr
28 360 kr
28 460 kr
341 280 kr
340 320 kr
341 520 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Heltid
Privat
2 118 personer
374 personer
1 744 personer
Ca 175 kr
Ca 168 kr
Ca 176 kr
28 420 kr
27 270 kr
28 500 kr
341 040 kr
327 240 kr
342 000 kr
Ca 175 kr
Ca 168 kr
Ca 176 kr
28 420 kr
27 270 kr
28 500 kr
341 040 kr
327 240 kr
342 000 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
Ca 184 kr
29 590 kr
28 480 kr
29 830 kr
355 080 kr
341 760 kr
357 960 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
Ca 184 kr
29 770 kr
28 610 kr
30 030 kr
357 240 kr
343 320 kr
360 360 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Deltid
Privat
5 555 personer
1 664 personer
3 891 personer
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 450 kr
27 600 kr
331 200 kr
329 400 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 450 kr
27 600 kr
331 200 kr
329 400 kr
331 200 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 280 kr
28 120 kr
28 330 kr
339 360 kr
337 440 kr
339 960 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 390 kr
28 290 kr
28 420 kr
340 680 kr
339 480 kr
341 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.