Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Bonde

favoritt ikon

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden kan være:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket
  • salg og distribusjon av gårdens produkter
  • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Hvor jobber bønder?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller eie og arbeide på din egen gård, men du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Personlige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

Du kan også ta landbruksfag ved fagskoler eller universiteter og høgskoler.

 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Gartnere
Deltid
Alle sektorer
2 929 personer
1 337 personer
1 592 personer
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 600 kr
321 480 kr
311 760 kr
331 200 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca 170 kr
26 790 kr
25 980 kr
27 600 kr
321 480 kr
311 760 kr
331 200 kr
Ca 173 kr
Ca 166 kr
Ca 178 kr
28 030 kr
26 860 kr
28 910 kr
336 360 kr
322 320 kr
346 920 kr
Ca 173 kr
Ca 166 kr
Ca 178 kr
28 600 kr
27 260 kr
29 610 kr
343 200 kr
327 120 kr
355 320 kr
Gartnere
Heltid
Alle sektorer
4 311 personer
1 051 personer
3 260 personer
Ca 200 kr
Ca 180 kr
Ca 205 kr
32 480 kr
29 200 kr
33 210 kr
389 760 kr
350 400 kr
398 520 kr
Ca 200 kr
Ca 180 kr
Ca 205 kr
32 480 kr
29 200 kr
33 210 kr
389 760 kr
350 400 kr
398 520 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 205 kr
32 370 kr
29 870 kr
33 180 kr
388 440 kr
358 440 kr
398 160 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
Ca 205 kr
33 250 kr
30 540 kr
34 120 kr
399 000 kr
366 480 kr
409 440 kr
Gartnere
Deltid
Kommunal
337 personer
147 personer
190 personer
Ca 170 kr
Ca 189 kr
Ca 153 kr
27 570 kr
30 600 kr
24 780 kr
330 840 kr
367 200 kr
297 360 kr
Ca 170 kr
Ca 189 kr
Ca 153 kr
27 570 kr
30 600 kr
24 780 kr
330 840 kr
367 200 kr
297 360 kr
Ca 181 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 280 kr
30 300 kr
28 470 kr
351 360 kr
363 600 kr
341 640 kr
Ca 181 kr
Ca 187 kr
Ca 176 kr
29 540 kr
30 390 kr
28 860 kr
354 480 kr
364 680 kr
346 320 kr
Gartnere
Heltid
Kommunal
642 personer
171 personer
471 personer
Ca 212 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
34 270 kr
33 770 kr
34 350 kr
411 240 kr
405 240 kr
412 200 kr
Ca 212 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
33 840 kr
34 430 kr
412 080 kr
406 080 kr
413 160 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
33 380 kr
32 940 kr
33 540 kr
400 560 kr
395 280 kr
402 480 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 207 kr
34 250 kr
33 550 kr
34 500 kr
411 000 kr
402 600 kr
414 000 kr
Gartnere
Deltid
Privat
2 562 personer
1 166 personer
1 396 personer
Ca 165 kr
Ca 155 kr
Ca 172 kr
26 670 kr
25 170 kr
27 930 kr
320 040 kr
302 040 kr
335 160 kr
Ca 165 kr
Ca 155 kr
Ca 172 kr
26 670 kr
25 170 kr
27 930 kr
320 040 kr
302 040 kr
335 160 kr
Ca 171 kr
Ca 162 kr
Ca 179 kr
27 780 kr
26 180 kr
28 960 kr
333 360 kr
314 160 kr
347 520 kr
Ca 171 kr
Ca 162 kr
Ca 179 kr
28 390 kr
26 620 kr
29 700 kr
340 680 kr
319 440 kr
356 400 kr
Gartnere
Heltid
Privat
3 589 personer
836 personer
2 753 personer
Ca 192 kr
Ca 169 kr
Ca 200 kr
31 180 kr
27 410 kr
32 480 kr
374 160 kr
328 920 kr
389 760 kr
Ca 192 kr
Ca 169 kr
Ca 200 kr
31 180 kr
27 410 kr
32 480 kr
374 160 kr
328 920 kr
389 760 kr
Ca 198 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
32 120 kr
29 040 kr
33 060 kr
385 440 kr
348 480 kr
396 720 kr
Ca 198 kr
Ca 179 kr
Ca 204 kr
33 000 kr
29 710 kr
34 000 kr
396 000 kr
356 520 kr
408 000 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Alle sektorer
3 123 personer
918 personer
2 205 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 670 kr
29 180 kr
28 480 kr
344 040 kr
350 160 kr
341 760 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 930 kr
29 390 kr
28 760 kr
347 160 kr
352 680 kr
345 120 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Alle sektorer
1 641 personer
418 personer
1 223 personer
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 500 kr
24 340 kr
29 910 kr
342 000 kr
292 080 kr
358 920 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 980 kr
24 590 kr
30 460 kr
347 760 kr
295 080 kr
365 520 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Privat
3 089 personer
897 personer
2 192 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 650 kr
29 210 kr
28 450 kr
343 800 kr
350 520 kr
341 400 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 910 kr
29 420 kr
28 730 kr
346 920 kr
353 040 kr
344 760 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Privat
1 594 personer
406 personer
1 188 personer
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 310 kr
24 040 kr
29 760 kr
339 720 kr
288 480 kr
357 120 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 780 kr
24 290 kr
30 310 kr
345 360 kr
291 480 kr
363 720 kr
Egg- og fjærfeprodusenter
Deltid
Alle sektorer
275 personer
127 personer
148 personer
Ca 171 kr
Ca 165 kr
Ca 184 kr
27 670 kr
26 790 kr
29 750 kr
332 040 kr
321 480 kr
357 000 kr
Ca 171 kr
Ca 165 kr
Ca 184 kr
27 670 kr
26 790 kr
29 750 kr
332 040 kr
321 480 kr
357 000 kr
Ca 185 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
29 910 kr
28 910 kr
30 970 kr
358 920 kr
346 920 kr
371 640 kr
Ca 185 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
30 160 kr
29 240 kr
31 140 kr
361 920 kr
350 880 kr
373 680 kr
Egg- og fjærfeprodusenter
Deltid
Privat
275 personer
127 personer
148 personer
Ca 171 kr
Ca 165 kr
Ca 184 kr
27 670 kr
26 790 kr
29 750 kr
332 040 kr
321 480 kr
357 000 kr
Ca 171 kr
Ca 165 kr
Ca 184 kr
27 670 kr
26 790 kr
29 750 kr
332 040 kr
321 480 kr
357 000 kr
Ca 185 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
29 910 kr
28 910 kr
30 970 kr
358 920 kr
346 920 kr
371 640 kr
Ca 185 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
30 160 kr
29 240 kr
31 140 kr
361 920 kr
350 880 kr
373 680 kr
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
Deltid
Alle sektorer
5 497 personer
1 623 personer
3 874 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
25 980 kr
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
25 980 kr
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca 167 kr
26 950 kr
26 660 kr
27 050 kr
323 400 kr
319 920 kr
324 600 kr
Ca 166 kr
Ca 165 kr
Ca 167 kr
27 010 kr
26 730 kr
27 100 kr
324 120 kr
320 760 kr
325 200 kr
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
Heltid
Alle sektorer
2 266 personer
422 personer
1 844 personer
Ca 164 kr
Ca 157 kr
Ca 165 kr
26 500 kr
25 370 kr
26 790 kr
318 000 kr
304 440 kr
321 480 kr
Ca 164 kr
Ca 157 kr
Ca 165 kr
26 500 kr
25 370 kr
26 790 kr
318 000 kr
304 440 kr
321 480 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 174 kr
27 890 kr
26 760 kr
28 160 kr
334 680 kr
321 120 kr
337 920 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 174 kr
28 090 kr
26 860 kr
28 380 kr
337 080 kr
322 320 kr
340 560 kr
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
Deltid
Privat
5 468 personer
1 610 personer
3 858 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
25 980 kr
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
25 980 kr
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 166 kr
Ca 164 kr
Ca 167 kr
26 910 kr
26 610 kr
27 020 kr
322 920 kr
319 320 kr
324 240 kr
Ca 166 kr
Ca 164 kr
Ca 167 kr
26 960 kr
26 670 kr
27 070 kr
323 520 kr
320 040 kr
324 840 kr
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
Heltid
Privat
2 236 personer
415 personer
1 821 personer
Ca 163 kr
Ca 155 kr
Ca 165 kr
26 330 kr
25 170 kr
26 790 kr
315 960 kr
302 040 kr
321 480 kr
Ca 163 kr
Ca 155 kr
Ca 165 kr
26 330 kr
25 170 kr
26 790 kr
315 960 kr
302 040 kr
321 480 kr
Ca 171 kr
Ca 164 kr
Ca 173 kr
27 780 kr
26 620 kr
28 050 kr
333 360 kr
319 440 kr
336 600 kr
Ca 171 kr
Ca 164 kr
Ca 173 kr
27 960 kr
26 700 kr
28 260 kr
335 520 kr
320 400 kr
339 120 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Deltid
Alle sektorer
412 personer
333 personer
79 personer
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 155 kr
Ca 153 kr
Ca 167 kr
25 180 kr
24 740 kr
27 030 kr
302 160 kr
296 880 kr
324 360 kr
Ca 155 kr
Ca 153 kr
Ca 167 kr
25 330 kr
24 890 kr
27 030 kr
303 960 kr
298 680 kr
324 360 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Heltid
Alle sektorer
297 personer
179 personer
118 personer
Ca 150 kr
Ca 149 kr
Ca
24 360 kr
24 170 kr
292 320 kr
290 040 kr
Ca 150 kr
Ca 149 kr
Ca
24 360 kr
24 170 kr
292 320 kr
290 040 kr
Ca 159 kr
Ca 156 kr
Ca 163 kr
25 740 kr
25 250 kr
26 480 kr
308 880 kr
303 000 kr
317 760 kr
Ca 159 kr
Ca 156 kr
Ca 163 kr
25 840 kr
25 340 kr
26 480 kr
310 080 kr
304 080 kr
317 760 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Deltid
Privat
395 personer
319 personer
76 personer
Ca 149 kr
Ca 146 kr
Ca
24 170 kr
23 660 kr
290 040 kr
283 920 kr
Ca 149 kr
Ca 146 kr
Ca
24 170 kr
23 660 kr
290 040 kr
283 920 kr
Ca 154 kr
Ca 151 kr
Ca 165 kr
24 890 kr
24 460 kr
26 690 kr
298 680 kr
293 520 kr
320 280 kr
Ca 154 kr
Ca 151 kr
Ca 165 kr
25 040 kr
24 600 kr
26 690 kr
300 480 kr
295 200 kr
320 280 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Heltid
Privat
290 personer
176 personer
114 personer
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 158 kr
Ca 155 kr
Ca 162 kr
25 530 kr
25 050 kr
26 270 kr
306 360 kr
300 600 kr
315 240 kr
Ca 158 kr
Ca 155 kr
Ca 162 kr
25 630 kr
25 140 kr
26 270 kr
307 560 kr
301 680 kr
315 240 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Alle sektorer
1 066 personer
269 personer
797 personer
Ca 178 kr
Ca 155 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
25 170 kr
29 330 kr
346 440 kr
302 040 kr
351 960 kr
Ca 178 kr
Ca 155 kr
Ca 181 kr
28 870 kr
25 170 kr
29 330 kr
346 440 kr
302 040 kr
351 960 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 177 kr
28 430 kr
27 430 kr
28 730 kr
341 160 kr
329 160 kr
344 760 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 177 kr
29 050 kr
27 590 kr
29 480 kr
348 600 kr
331 080 kr
353 760 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Alle sektorer
1 182 personer
159 personer
1 023 personer
Ca 194 kr
Ca 175 kr
Ca 195 kr
31 360 kr
28 420 kr
31 660 kr
376 320 kr
341 040 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 175 kr
Ca 195 kr
31 360 kr
28 420 kr
31 660 kr
376 320 kr
341 040 kr
379 920 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 192 kr
30 770 kr
28 900 kr
31 070 kr
369 240 kr
346 800 kr
372 840 kr
Ca 190 kr
Ca 178 kr
Ca 192 kr
31 550 kr
29 230 kr
31 920 kr
378 600 kr
350 760 kr
383 040 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Kommunal
417 personer
110 personer
307 personer
Ca 152 kr
Ca 151 kr
Ca 152 kr
24 550 kr
24 400 kr
24 550 kr
294 600 kr
292 800 kr
294 600 kr
Ca 152 kr
Ca 151 kr
Ca 152 kr
24 550 kr
24 400 kr
24 550 kr
294 600 kr
292 800 kr
294 600 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 410 kr
27 130 kr
27 510 kr
328 920 kr
325 560 kr
330 120 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
Ca 170 kr
27 440 kr
27 150 kr
27 540 kr
329 280 kr
325 800 kr
330 480 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Kommunal
317 personer
56 personer
261 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 600 kr
33 710 kr
403 200 kr
404 520 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 600 kr
33 710 kr
403 200 kr
404 520 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
32 470 kr
31 260 kr
32 730 kr
389 640 kr
375 120 kr
392 760 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 202 kr
32 630 kr
31 260 kr
32 920 kr
391 560 kr
375 120 kr
395 040 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Deltid
Privat
642 personer
155 personer
487 personer
Ca 185 kr
Ca 162 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
26 210 kr
30 780 kr
360 480 kr
314 520 kr
369 360 kr
Ca 185 kr
Ca 162 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
26 210 kr
30 780 kr
360 480 kr
314 520 kr
369 360 kr
Ca 179 kr
Ca 171 kr
Ca 181 kr
29 020 kr
27 690 kr
29 370 kr
348 240 kr
332 280 kr
352 440 kr
Ca 179 kr
Ca 171 kr
Ca 181 kr
29 970 kr
27 940 kr
30 500 kr
359 640 kr
335 280 kr
366 000 kr
Hjelpearbeidere i gartneri
Heltid
Privat
865 personer
103 personer
762 personer
Ca 185 kr
Ca
Ca 189 kr
30 040 kr
30 660 kr
360 480 kr
367 920 kr
Ca 185 kr
Ca
Ca 189 kr
30 040 kr
30 660 kr
360 480 kr
367 920 kr
Ca 186 kr
Ca 171 kr
Ca 188 kr
30 150 kr
27 630 kr
30 490 kr
361 800 kr
331 560 kr
365 880 kr
Ca 186 kr
Ca 171 kr
Ca 188 kr
31 160 kr
27 630 kr
31 570 kr
373 920 kr
331 560 kr
378 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold