Gjennomgått i samarbeid med Bondelaget 05. februar 2019

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Arbeidsoppgaver

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Vanlige arbeidsoppgaver for bonden kan være:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseiendom
 • tjenesteyting tilknyttet landbruket
 • salg og distribusjon av gårdens produkter
 • driftsledelse, planlegging, dokumentasjon, økonomi og regnskap

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Hvor jobber bønder?

Som bonde vil du i de fleste tilfeller være selvstendig næringsdrivende og eie og arbeide på din egen gård. Du kan også leie (forpakte) gård eller jord fra andre.

Intervjuer

Bonde Siw Irene Bogshamn er avbildet foran noen av villsauene sine, som er ute på jorder bak henne. Hun er iført mørk allværsjakke og grå lue.

Bonde

Siw Irene Bogshamn

– Dette er ikke en jobb, men en livsstil, sier Siw. Hun er tiende generasjon bonde.

Viktige egenskaper

For å være bonde må du kunne arbeide selvstendig, takle uforutsette hendelser og uregelmessig arbeidstid. Du må ha praktiske ferdigheter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsledelse. Du må kunne planlegge og lede arbeidet på gården. Du må også kunne instruere andre, for eksempel avløser eller annen ansatt i sikker utførelse av ulike arbeidsoppgaver.

Lønn

Utdanning

En bonde trenger en allsidig kompetanse. Bonden må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tjenester, for eksempel innenfor helse, miljø og sikkerhet, dyrevelferd og tekniske sertifikater. Utdanning som agronom er god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Fullført og bestått utdanning fører fram til yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har et annet yrke før de blir bønder eller de har et annet yrke i tillegg. Mange skoler tilbyr komprimert agronomutdanning for voksne.

 

Etter- og videreutdanning
Fagskoler, landbruks- og rådgivningsorganisasjoner tilbyr bonden etterutdanning innen driftsledelse, ulike landbruksproduksjoner og tilknyttede næringer. For den som ønsker å bli bonde og har valgt Vg3 studieforberedende naturbruk vil yrkesrettede etterutdanningskurs innen landbruk og driftsledelse være viktige for å få god kompetanse tilpasset driften på gården.

Flere høyskoler tilbyr kurs som kan være god etterutdanning for bonden.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 579903 - Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse
 • 579905 - Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse
 • 571902 - Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig

Bedrifter som ansetter bønder

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bønder

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6130111 - GÅRDSARBEIDER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130110 - SMÅBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130109 - LANDBRUKSVIKAR (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130108 - JORDBRUKSAVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130107 - GÅRDSBESTYRER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130106 - GÅRDSFULLMEKTIG
 • 6130105 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130104 - GÅRDBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130103 - FORPAKTER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130102 - BONDE (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130101 - AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6122106 - AVLØSER (HØNSERI)
 • 6122104 - GÅRDSARBEIDER (FJÆRFE)
 • 6122101 - BONDE (FJÆRFE)
 • 6121138 - GJETER
 • 6121136 - AVLØSER (KJØTTPRODUKSJON)
 • 6121135 - AVLØSER (SAUEHOLD)
 • 6121132 - AVLØSER (SVINEOPPDRETT)
 • 6121131 - GÅRDSSTYRER
 • 6121128 - SMÅBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121126 - HUSDYRRØKTER
 • 6121125 - HUSDYROPPDRETTER
 • 6121124 - GÅRDSBESTYRER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121122 - GÅRDSARBEIDER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121121 - GÅRDSARBEIDER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121119 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR)
 • 6121117 - JORDBRUKSAVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121115 - GÅRDBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121114 - BONDE (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121113 - FORPAKTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121112 - GÅRDSBESTYRER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121111 - SMÅBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121110 - OPPDRETTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121109 - HJELPERØKTER
 • 6121108 - AVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121107 - GÅRDBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121106 - FORPAKTER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121105 - FJØSRØKTER
 • 6121104 - FJØSMESTER
 • 6121103 - BUDEIE
 • 6121102 - BONDE (MELKEPRODUKSJON)
 • 6111120 - BESKJÆRER (FRUKTTRÆR)
 • 6111119 - GRØNNSAKSPRODUSENT
 • 6111118 - PLANTESKOLEARBEIDER
 • 6111117 - GÅRDSHJELP (DYRKING AV HAGEBRUKSVEKSTER)
 • 6111115 - SMÅBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111114 - LANDBRUKSVIKAR (KORNPRODUKSJON)
 • 6111113 - JORDBRUKSAVLØSER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111112 - GÅRDSBESTYRER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111110 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN)
 • 6111109 - POTETPRODUSENT
 • 6111108 - GÅRDSARBEIDER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111107 - BÆRPRODUSENT
 • 6111106 - FRUKTPRODUSENT
 • 6111105 - GÅRDBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111104 - FRUKTDYRKER
 • 6111103 - FORPAKTER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111102 - BONDE (KORNPRODUKSJON)
 • 3212101 - AGRONOM
 • 9210121 - KYLLINGPLUKKER
 • 6122103 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - EGG OG FJÆRFE)
 • 6122102 - FJÆRFEPRODUSENT
 • 9210103 - POTETPLUKKER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.