Image
Butikkslakter snakker med kunde

Yrkesbeskrivelse

Ferskvarehandler

En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ferskvarehandler:

 • vurdere og behandle ferskvare, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer og sjømat til salg i butikk 
 • ferdigstille retter til cateringvirksomhet eller ferskvaredisken
 • produsere farse og deiger
 • lage mat med hjelp av forskjellige typer verktøy, maskiner og utstyr
 • presentere råvarer og ferdigretter på en delikat måte i disken
 • kundeveiledning om tilberedelse og bruksområder av råvarene

I dette yrket må du ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes. 

Ferskvarehandleren må ha gode kunnskaper om alle typer ferskvarer, som for eksempel frukt og grønt, ost- og melkeprodukter, kjøtt og sjømat.

Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.

I det daglige jobber ferskvarehandleren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Derfor er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS, og du må kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Yrket kalles også fiskehandler eller butikkslakter.

 

Hvor jobber ferskvarehandlere ?

Som ferskvarehandler jobber du hovedsakelig i ferskvareavdelingen i større dagligvarebutikker eller spesialforretninger. Du kan også være ansatt i cateringvirksomheter, slakterbutikker, sjømatforretninger, eller i spesialavdelinger i pølsemakerier eller produksjonsbedrifter. Andre ferskvarehandlere jobber i eksport- og grossistnæringen.

Personlige egenskaper

Som ferskvarehandler har du gode kunnskaper om råvarenes egenskaper og de ulike bearbeidingsprosessene. Du må være serviceinnstilt, være god på hygiene og være flink til å kommunisere effektivt i et hektisk arbeidsmiljø.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i butikkslakterfaget. Les mer om mesterbrev

Hva jobber ferskvarehandlerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 458102 - Butikkslakterfaget, Vg3
 • 458103 - Sjømathandlerfaget, Vg3
 • 458117 - Ferskvarehandlerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for ferskvarehandlere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Ferskvarehandler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7411106 - BUTIKKSLAKTER
 • 7411110 - BUTIKKSLAKTERMESTER
 • 7411114 - FILETSKJÆRER
 • 7411118 - FILETARBEIDER
 • 7411102 - FISKEHANDLER
 • 5221148 - FAGKONSULENT (FERSKVARE BUTIKK)
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag