Image
Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Mediegrafiker

Som mediegrafiker jobber du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Mediegrafikerfaget, som ga svennebrevet med yrkestittel mediegrafiker, er slått sammen med mediedesignfaget. Denne yrkesbeskrivelsen vil derfor ikke lenger oppdateres.  

En mediegrafiker jobber med grafisk design og produksjon, og skal sørge for at budskapet er lett forståelig for mottakeren.

Vanlige arbeidsoppgaver for en mediegrafiker:

 • design og produksjon av annonser, plakater og brosjyrer
 • design og produksjon av annen visuell kommunikasjon og emballasje
 • design og produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter
 • design og produksjon til nettsider og andre digitale flater
 • formgi både det visuelle uttrykket og innholdet

Som mediegrafiker må du ha god kunnskap om ulike analoge og digitale medier. Du må ha god forståelse for hvordan det visuelle uttrykket virker på mottakeren. Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken bedrift du er ansatt i.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg fagleg oppdatert og å lære å bruke nye IKT-verktøy.

Mediegrafikeren samarbeider ofte med andre fagpersoner, blant annet illustratørerfotografer og fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk

Yrket har fellestrekk med grafisk designerinteraksjonsdesignerwebdesigner og mediedesigner.

Hvor jobber mediegrafikere ?

Mediegrafikere jobber i mange ulike grafiske bedrifter. Du finner mediegrafikere i reklame- og designbyråer, aviser, trykkerier, multimedieselskaper, TV- og produksjonsselskaper, internettbedrifter og i andre bedrifters medie- og informasjonsavdelinger.

Personlige egenskaper

Som mediegrafiker bør du være kreativ, nøyaktig og glad i utfordringer. Du bør ha sans for form, typografi og farger. Du bør også ha evnen til å jobbe under tidspress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Det er mulig å ta videre utdanning på fagskole etter fagbrev.

Hva jobber mediegrafikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for mediegrafikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Mediegrafiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7341115 - FAGARBEIDER (GRAFIKER)
 • 7341107 - GRAFIKER (FØRTRYKK)
 • 7341122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (GRAFIKER, FØRTRYKK)
 • 7341104 - RETUSJØR (GRAFIKER)
 • 7341111 - TYPOGRAF
 • 7341119 - TEAMLEDER (FØRTRYKK)
 • 7341106 - GRAFISK FORMGIVER (FØRTRYKK)
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)

Sist kvalitetssikret den 26. september 2019, av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, Fellesforbundet