Image
En hotelldirektør snakker med sine ansatte
Lenke
Adobe stock / seventyfour

Yrkesbeskrivelse

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvar for den daglige driften og planleggingen av det som skjer på hotellet.

Hotelldirektørens ansvarsområder, oppgaver og myndighet er gjerne påvirket av hvilken type hotellbedrift man er ansatt i. Det kan for eksempel påvirkes av hvorvidt bedriften er eid av eller tilknyttet en hotellkjede, størrelse på bedriften og type konsept.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hotelldirektør:

 • planlegge og tilrettelegge for drift av alle hotellets avdelinger
 •  lede og utvikle din egen ledergruppe og ha det øverste ansvaret for bedriftens medarbeidere
 • kvalitetssikre at alle gjeldende HMS krav og rutiner etterleves
 • etablere og følge opp budsjett og resultater
 • ansvar for ansettelser
 • ansvar for at hotellets konsepter og strategier følges
 • samarbeid med hotellets eier og/eller samarbeidende kjede
 • ansvar for salg og markedsarbeid
 • ansvar for pris og kapasitetsstyring
 • bygge opp under kunderelasjoner hotellet allerede har og få nye

Arbeidsmengde og oppgaver varierer ut fra størrelsen på hotellet og antall ansatte.

For å sikre en vellykket drift av et hotell er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmestere, servitører, bartendere, kokker, renholdsoperatører, resepsjonister, husøkonomer og andre hotellansatte.

I denne næringen skaper man resultater med og gjennom gode team og det er en viktig oppgave for hotelldirektøren og legge til rette for nettopp dette.

Den daglige driften og ansvaret for hotellet gjelder både hotellets inntekter og utgifter. Du må like på salg og være opptatt av markedsføring. Som hotelldirektør jobber du også med å bygge et nettverk av samarbeidspartnere, for å gi et best mulig tilbud til hotellets gjester.

Som hovedansvarlig for driften må du regne med krevende, men også spennende og utfordrende arbeidsdager.

Hvor jobber hotelldirektører ?

Hotelldirektører arbeider i store hotellkjeder og på mindre hoteller eller moteller. Du kan arbeide både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som hotelleder har du gjerne ansvar for mange medarbeidere som sammen skal skape gode opplevelser for gjestene. Eksempler på viktige egenskaper og ferdigheter i rollen er:

 • Du bør inneha lederegenskaper som god relasjonsbygger, høy integritet og empati, ha strategisk perspektiv og kunne kommunisere godt og tydelig.
 • Kunne jobbe strukturert og være god på planlegging
 • Evnen til å ha mange «baller i luften» samtidig og bevare roen selv i stressede situasjoner.
 • Være opptatt av servicekvalitet og kundeperspektivet.

Utdanning

Det er vanlig å ha utdanning innenfor administrasjon, reiseliv, salg, markedsføring, hotelledelse eller økonomi. I dag er det vanlig at hotelldirektører har høyere utdanning fra universitet eller høgskole.

Hva jobber hotell- eller reiselivsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 644208 - Bachelor, hotelladministrasjon, treårig
 • 644201 - Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig
 • 644202 - Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk hotellhøgskole
 • 644203 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig
 • 644204 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig
 • 644206 - Servicemanagement, ettårig påbygging
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 444201 - Hotellfagskole

Bedrifter

Hotelldirektør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1315104 - HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)

Sist kvalitetssikret den 16. juni 2022, av Høyskolen Kristiania