Yrkesbeskrivelse

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvar for den daglige driften og planleggingen av det som skjer på hotellet.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • lage budsjett og styre økonomien 
 • ansvar for ansettelser og oppfølging av medarbeiderne
 • ansvar for at hotellets konsept og strategi følges
 • samarbeid med hotellets eier  
 • bygge opp under kunderelasjoner hotellet allerede har og få nye

Arbeidsmengde og oppgaver varierer ut fra størrelsen på hotellet og antall ansatte. 

For å sikre en vellykket drift av et hotell er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmestere, servitører, bartendere, kokker, renholdsoperatører, resepsjonister, husøkonomer og andre hotellansatte.

Den daglig driften og ansvaret for hotellet gjelder både hotellets inntekter og kostnader. Du må ha fokus på salg og markedsføring, og sørge for at strategien til hotellet følges.

Som hotelldirektør jobber du også med å bygge et nettverk av samarbeidspartnere, for å gi et best mulig tilbud til hotellets gjester.

Som ansvarlig må du regne med lange arbeidsdager og helgearbeid.

Hvor jobber hotelldirektører ?

Hotelldirektører arbeider i store hotellkjeder og på mindre hoteller eller moteller. Du kan arbeide både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du som leder har evne til å planlegge langt fram i tid, analysere og se sammenhenger. Du må i tillegg være flink til å takle hektiske arbeidsdager med mange utfordringer. Gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling er også nyttige egenskaper.

Utdanning

Det er vanlig å ha utdanning innenfor administrasjon, reiseliv, salg, markedsføring, hotelledelse eller økonomi. I dag er det vanlig at hotelldirektører har høyere utdanning fra universitet eller høgskole.

Hva jobber hotell- eller reiselivsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 644208 - Bachelor, hotelladministrasjon, treårig
 • 644201 - Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig
 • 644202 - Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk hotellhøgskole
 • 644203 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig
 • 644204 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig
 • 644206 - Servicemanagement, ettårig påbygging
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 444201 - Hotellfagskole

Bedrifter

Hotelldirektør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1315104 - HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)

Sist kvalitetsikret den 19. desember 2016, av NHO reiseliv