Gjennomgått i samarbeid med Høyskolen Kristiania 16. juni 2022

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Arbeidsoppgaver

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvar for den daglige driften og planleggingen av det som skjer på hotellet.

Hotelldirektørens ansvarsområder, oppgaver og myndighet er gjerne påvirket av hvilken type hotellbedrift man er ansatt i. Det kan for eksempel påvirkes av hvorvidt bedriften er eid av eller tilknyttet en hotellkjede, størrelse på bedriften og type konsept.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hotelldirektør:

 • planlegge og tilrettelegge for drift av alle hotellets avdelinger
 •  lede og utvikle din egen ledergruppe og ha det øverste ansvaret for bedriftens medarbeidere
 • kvalitetssikre at alle gjeldende HMS krav og rutiner etterleves
 • etablere og følge opp budsjett og resultater
 • ansvar for ansettelser
 • ansvar for at hotellets konsepter og strategier følges
 • samarbeid med hotellets eier og/eller samarbeidende kjede
 • ansvar for salg og markedsarbeid
 • ansvar for pris og kapasitetsstyring
 • bygge opp under kunderelasjoner hotellet allerede har og få nye

Arbeidsmengde og oppgaver varierer ut fra størrelsen på hotellet og antall ansatte.

For å sikre en vellykket drift av et hotell er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmestere, servitører, bartendere, kokker, renholdsoperatører, resepsjonister, husøkonomer og andre hotellansatte.

I denne næringen skaper man resultater med og gjennom gode team og det er en viktig oppgave for hotelldirektøren og legge til rette for nettopp dette.

Den daglige driften og ansvaret for hotellet gjelder både hotellets inntekter og utgifter. Du må like på salg og være opptatt av markedsføring. Som hotelldirektør jobber du også med å bygge et nettverk av samarbeidspartnere, for å gi et best mulig tilbud til hotellets gjester.

Som hovedansvarlig for driften må du regne med krevende, men også spennende og utfordrende arbeidsdager.

Hvor jobber hotelldirektører?

Hotelldirektører arbeider i store hotellkjeder og på mindre hoteller eller moteller. Du kan arbeide både i Norge og i utlandet.

Intervjuer

Hotelldirektør Kim poserer foran et hjemmelaget skilt som blant annet viser veien til Son Spa.

Hotelldirektør

Kim Nyheim Ragnarsson

Etter tolv år med erfaring som mellomleder ble jeg endelig hotelldirektør. I dag har jeg cirka 200 ansatte, opptil 500 gjester, og det i fantastiske omgivelser.

Viktige egenskaper

Som hotelleder har du gjerne ansvar for mange medarbeidere som sammen skal skape gode opplevelser for gjestene. Eksempler på viktige egenskaper og ferdigheter i rollen er:

 • Du bør inneha lederegenskaper som god relasjonsbygger, høy integritet og empati, ha strategisk perspektiv og kunne kommunisere godt og tydelig.
 • Kunne jobbe strukturert og være god på planlegging
 • Evnen til å ha mange «baller i luften» samtidig og bevare roen selv i stressede situasjoner.
 • Være opptatt av servicekvalitet og kundeperspektivet.

Lønn

Utdanning

Det er vanlig å ha utdanning innenfor administrasjon, reiseliv, salg, markedsføring, hotelledelse eller økonomi. I dag er det vanlig at hotelldirektører har høyere utdanning fra universitet eller høgskole.

De vanligste jobbene blant hotell- eller reiselivsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 644208 - Bachelor, hotelladministrasjon, treårig
 • 644206 - Servicemanagement, ettårig påbygging
 • 644204 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig
 • 644203 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig
 • 644202 - Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk hotellhøgskole
 • 644201 - Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 444201 - Hotellfagskole

Bedrifter som ansetter hotelldirektører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hotelldirektører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1210217 - HOTELLSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315104 - HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224129 - STYRELEDER (HOTELL)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Relaterte lenker