Gjennomgått i samarbeid med NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling, som akupunktur, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg akupunktør, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at selv om du har utdanning innen akupunktur, har du ikke den samme kompetansen, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Behandlingsformen deles inn i to:

  • Klassisk akupunktur støtter seg på tradisjonell kinesisk medisin, som mener sykdom oppstår fordi det har oppstått ubalanse eller blokkering i livsenergien qi. Når nålene treffer punktene, gjenoppretter de balansen i qi. 
  • Medisinsk akupunktur støtter seg til vestlig medisin og mener nålene stimulerer muskler og nerver.

De som oppsøker akupunktører har ofte smerte, angst, hodepine, kvinneplager, søvnløshet, astma, depresjon, eller kvalme. 

Hvordan er det å jobbe som akupunktør?

Hva tjener akupunktører?

Hvordan utdanner du deg til akupunktør?

Det finnes utdanninger innenfor akupunktør, men ingen utdanningskrav. Grunnen er at akupunktør er ikke en beskyttet tittel. 

For å bli medlem av organisasjonen Akupunkturforeningen er det forskjellige krav til utdanning. 

Bedrifter: Hvor jobber akupunktører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med akupunktører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3229108 - ØREAKUPUNKTØR
  • 3229105 - AKUPUNKTØR

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.
Urtemedisin

Biopat

En biopat bruker alternative behandlingsformer, som for eksempel ernæringsterapi og urtemedisin, i behandling av pasienter.
Barn får opplæring i eurytmi

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

En gestaltterapeut er en som bruker samtaleterapi i behandlingen av klienter.
Mannlig homeopat veileder kunde.

Homeopat

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske legemidler i sin behandling.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.
En dame ligger på en massasjebenk og blir behandlet av en soneterapeut

Soneterapeut

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.