Image
Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.

Alternativ behandling, som akupunktur, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg akupunktør, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det betyr at selv om du har utdanning innen akupunktur, har du ikke den samme kompetansen, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Behandlingsformen deles inn i to:

  • Klassisk akupunktur støtter seg på tradisjonell kinesisk medisin, som mener sykdom oppstår fordi det har oppstått ubalanse eller blokkering i livsenergien qi. Når nålene treffer punktene, gjenoppretter de balansen i qi. 
  • Medisinsk akupunktur støtter seg til vestlig medisin og mener nålene stimulerer muskler og nerver.

De som oppsøker akupunktører har ofte smerte, angst, hodepine, kvinneplager, søvnløshet, astma, depresjon eller kvalme. 

Utdanning

Det finnes utdanninger innenfor akupunktør, men ingen utdanningskrav. Grunnen er at akupunktør er ikke en beskyttet tittel. 

For å bli medlem av organisasjonen Akupunkturforeningen er det forskjellige krav til utdanning. 

Bedrifter

Akupunktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229105 - AKUPUNKTØR
  • 3229108 - ØREAKUPUNKTØR

Sist kvalitetssikret den 27. februar 2019, av