Image
En møbelsnekker lager en stol på en benk
Lenke
Adobe stock / Fergus Coyle

Yrkesbeskrivelse

Møbelsnekker

En møbelsnekker velger, bearbeider og setter sammen materialer til møbler.

En møbelsnekker produserer møbler og innredninger. Møbelsnekkeren er involvert fra skissetegning til utvikling av det ferdige produktet. Noen møbelsnekkere utfører også restaureringsarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for møbelsnekkeren:

 • bruke og vedlikeholde maskiner og håndverktøy
 • velge, bearbeide og sette sammen materialer
 • designe, tegne og konstruere 
 • montere møbler ute hos kunder

Som møbelsnekker tegner du både for hånd og på data. En møbelsnekker samarbeider ofte med møbeltapetserer. Møbelsnekkeren er nært beslektet med andre snekkeryrker, som for eksempel snekker

Hvor jobber møbelsnekkere ?

Som møbelsnekker jobber du ofte i et snekkerverksted, men du er også med på å monterer møbler og innredninger hos kunden. Møbelsnekkeren kan også jobbe på sykehus, teater, museer eller i tv-produksjoner. Noen jobber i industrien med produktutvikling og framstilling av prototyper. Noen møbelsnekkere er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som møbelsnekker må du være nøyaktig, fordi alle mål går på millimeteren. Du bør være kreativ og praktisk, og ha estetisk sans. Du bør like å skape noe med hendene, samt tegne og konstruere produkter. Du bør også kunne planlegge og organisere ditt eget arbeid.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber møbelsnekkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 458325 - Møbelsnekkerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458309 - Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 458338 - Møbelsnekkerfaget, Vg3

Bedrifter

Møbelsnekker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421109 - MASKINSNEKKER
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421131 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELSNEKRING)
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421128 - MØBELMONTØR
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421129 - MONTØR (MØBLER,MARKISER)
 • 8141128 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling