Image
Kantinemedarbeidere forbereder salat

Yrkesbeskrivelse

Kantinemedarbeider

Som kantinemedarbeider lager du kald og varm mat. Kundebehandling er også en viktig del av jobben.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kantinemedarbeider:

 • tilberede og anrette kalde og varme retter, av og til også bake og pynte kaker 
 • betjene brukerne av kantinen
 • forefallende kjøkkenarbeid som rydding og rengjøring

Noen kantinemedarbeidere har ansvar for varebestilling og planlegging av menyer.   

I en kantine serveres det som oftest ikke ved bordene. Brukerne henter den maten de ønsker fra hyller og disker, og betaler i kassa. Kantinemedarbeideren skal holde orden i kantina og skape et hyggelig miljø for gjestene. 

Driften og det daglige arbeidet i kantina kan variere etter hvor du jobber. 

Yrket kan også kalles kantineassistent, kantinemedhjelper eller kantinearbeider.

Hvor jobber kantinemedarbeidere ?

En kantinemedarbeider jobber som oftest i kantina på en privat eller offentlig bedrift, på en skole, et sykehus eller en annen helseinstitusjon. Du kan enten være ansatt i virksomheten, eller i et firma som drifter kantiner. 

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for matlaging og være ryddig. Siden yrket innebærer kundekontakt bør du også være serviceinnstilt og kundeorientert. 

Utdanning

Det er ikke alltid et krav om utdanning for å jobbe i ei kantine, men det stilles som regel krav om at du har erfaring fra kjøkken/kantine. Noen arbeidsgivere krever imidlertid faglærte. 

Bedrifter

Kantinemedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9133123 - KANTINEARBEIDER (RYDDING)
 • 9133114 - KANTINEASSISTENT
 • 9133110 - KANTINEMEDARBEIDER
 • 9133102 - KANTINEMEDHJELPER
 • 9133115 - KJØKKENASSISTENT
 • 9133124 - KJØKKENARBEIDER
 • 9133118 - RYDDEHJELP (SERVERINGSSTED)
 • 9133117 - KJØKKENMEDHJELPER
 • 9133119 - CATERINGASSISTENT
 • 9133108 - OPPVASKHJELP
 • 9133116 - KJØKKENHJELP

Sist kvalitetssikret den 30. april 2021, av Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial