Reiselivsmedarbeider
Yrkesbeskrivelse

Reiselivs­med­arbeider

favoritt ikon

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg av reiser, og organiserer transport og overnatting for kundene.

Som reiselivsmedarbeider (reisekonsulent) arbeider du med salg av forretnings- og feriereiser. Du koordinerer blant annet transport, overnatting og utflukter. I tillegg beregner du priser for kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reiselivsmedarbeider:

  • gi råd og veiledning om reiser og reisemål
  • ta imot bestillinger
  • reservere billetter, overnatting og utflukter
  • markedsføre bedriften

Du vil også kunne være med på å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplevelser.

Som reiselivsmedarbeider er du i mange tilfeller bedriftens ansikt utad, og det er derfor viktig å yte god service og hjelpe kundene med det de har behov for.

Du må ha gode språkkunnskaper.

Hvor jobber reiselivsmedarbeidere?

Som reisekonsulent kan du jobbe i eksempelvis reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Personlige egenskaper

Som reisekonsulent bør du være serviceinnstilt og ansvarsbevisst. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

Du kan studere reiseliv både på videregående, på fagskole og på universitet og høgskole.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i reiseliv, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber reiselivsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for reiselivsmedarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reisebyråmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 989 personer
1 322 personer
667 personer
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 080 kr
29 970 kr
396 720 kr
408 960 kr
359 640 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 080 kr
30 030 kr
396 720 kr
408 960 kr
360 360 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
33 580 kr
34 450 kr
31 340 kr
402 960 kr
413 400 kr
376 080 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
34 160 kr
34 970 kr
32 060 kr
409 920 kr
419 640 kr
384 720 kr
Reisebyråmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
2 939 personer
2 025 personer
914 personer
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 420 kr
39 430 kr
42 600 kr
485 040 kr
473 160 kr
511 200 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
41 130 kr
39 990 kr
43 640 kr
493 560 kr
479 880 kr
523 680 kr
Reisebyråmedarbeider
Privat
4 898 personer
3 325 personer
1 573 personer
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 420 kr
36 250 kr
36 870 kr
437 040 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 420 kr
36 250 kr
36 870 kr
437 040 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 690 kr
38 120 kr
40 000 kr
464 280 kr
457 440 kr
480 000 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 360 kr
38 670 kr
40 960 kr
472 320 kr
464 040 kr
491 520 kr
Reisebyråmedarbeider
Deltid
Privat
1 980 personer
1 314 personer
666 personer
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 040 kr
29 990 kr
396 720 kr
408 480 kr
359 880 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
Ca 185 kr
33 060 kr
34 040 kr
30 050 kr
396 720 kr
408 480 kr
360 600 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 194 kr
33 560 kr
34 430 kr
31 350 kr
402 720 kr
413 160 kr
376 200 kr
Ca 207 kr
Ca 213 kr
Ca 194 kr
34 140 kr
34 960 kr
32 070 kr
409 680 kr
419 520 kr
384 840 kr
Reisebyråmedarbeider
Heltid
Privat
2 918 personer
2 011 personer
907 personer
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 242 kr
37 500 kr
37 000 kr
39 130 kr
450 000 kr
444 000 kr
469 560 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 420 kr
39 420 kr
42 640 kr
485 040 kr
473 040 kr
511 680 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
41 130 kr
39 980 kr
43 680 kr
493 560 kr
479 760 kr
524 160 kr
Reisebyråmedarbeider
Alle sektorer
4 928 personer
3 347 personer
1 581 personer
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 440 kr
36 270 kr
36 870 kr
437 280 kr
435 240 kr
442 440 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
Ca 228 kr
36 440 kr
36 270 kr
36 870 kr
437 280 kr
435 240 kr
442 440 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 690 kr
38 130 kr
39 980 kr
464 280 kr
457 560 kr
479 760 kr
Ca 239 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 370 kr
38 680 kr
40 950 kr
472 440 kr
464 160 kr
491 400 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Alle sektorer
2 206 personer
1 273 personer
933 personer
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 420 kr
28 150 kr
29 080 kr
341 040 kr
337 800 kr
348 960 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 420 kr
28 150 kr
29 080 kr
341 040 kr
337 800 kr
348 960 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 200 kr
29 740 kr
30 820 kr
362 400 kr
356 880 kr
369 840 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 300 kr
29 830 kr
30 930 kr
363 600 kr
357 960 kr
371 160 kr
Reiseleder eller guide
Heltid
Alle sektorer
711 personer
334 personer
377 personer
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 770 kr
30 760 kr
32 500 kr
381 240 kr
369 120 kr
390 000 kr
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 770 kr
30 760 kr
32 500 kr
381 240 kr
369 120 kr
390 000 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 360 kr
32 410 kr
34 210 kr
400 320 kr
388 920 kr
410 520 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 640 kr
32 680 kr
34 490 kr
403 680 kr
392 160 kr
413 880 kr
Reiseleder eller guide
Kommunal
505 personer
333 personer
172 personer
Ca 163 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
26 430 kr
26 650 kr
25 890 kr
317 160 kr
319 800 kr
310 680 kr
Ca 163 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
26 430 kr
26 650 kr
25 890 kr
317 160 kr
319 800 kr
310 680 kr
Ca 165 kr
Ca 166 kr
Ca 163 kr
26 700 kr
26 870 kr
26 370 kr
320 400 kr
322 440 kr
316 440 kr
Ca 165 kr
Ca 166 kr
Ca 163 kr
26 830 kr
27 010 kr
26 490 kr
321 960 kr
324 120 kr
317 880 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Kommunal
464 personer
309 personer
155 personer
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 110 kr
26 470 kr
25 430 kr
313 320 kr
317 640 kr
305 160 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 110 kr
26 470 kr
25 430 kr
313 320 kr
317 640 kr
305 160 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 060 kr
26 380 kr
25 410 kr
312 720 kr
316 560 kr
304 920 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 180 kr
26 500 kr
25 540 kr
314 160 kr
318 000 kr
306 480 kr
Reiseleder eller guide
Privat
2 257 personer
1 175 personer
1 082 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 195 kr
30 760 kr
30 000 kr
31 610 kr
369 120 kr
360 000 kr
379 320 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 195 kr
30 760 kr
30 000 kr
31 610 kr
369 120 kr
360 000 kr
379 320 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 300 kr
31 530 kr
33 070 kr
387 600 kr
378 360 kr
396 840 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 460 kr
31 700 kr
33 220 kr
389 520 kr
380 400 kr
398 640 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Privat
1 629 personer
888 personer
741 personer
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 040 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 040 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 480 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 198 kr
31 410 kr
30 890 kr
32 020 kr
376 920 kr
370 680 kr
384 240 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 198 kr
31 510 kr
30 980 kr
32 130 kr
378 120 kr
371 760 kr
385 560 kr
Reiseleder eller guide
Heltid
Privat
628 personer
287 personer
341 personer
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 200 kr
31 730 kr
30 760 kr
32 480 kr
380 760 kr
369 120 kr
389 760 kr
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 200 kr
31 730 kr
30 760 kr
32 480 kr
380 760 kr
369 120 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 230 kr
32 310 kr
34 000 kr
398 760 kr
387 720 kr
408 000 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 450 kr
32 580 kr
34 180 kr
401 400 kr
390 960 kr
410 160 kr
Reiseleder eller guide
Statlig
155 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 410 kr
400 920 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 410 kr
400 920 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
35 050 kr
420 600 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
35 650 kr
427 800 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Statlig
113 personer
Ca 198 kr
Ca
Ca
32 000 kr
384 000 kr
Ca 198 kr
Ca
Ca
32 000 kr
384 000 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca
31 760 kr
381 120 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca
31 820 kr
381 840 kr
Reiseleder eller guide
Alle sektorer
2 917 personer
1 607 personer
1 310 personer
Ca 185 kr
Ca 179 kr
Ca 191 kr
30 000 kr
29 020 kr
30 870 kr
360 000 kr
348 240 kr
370 440 kr
Ca 185 kr
Ca 179 kr
Ca 191 kr
30 000 kr
29 020 kr
30 870 kr
360 000 kr
348 240 kr
370 440 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 580 kr
30 770 kr
32 490 kr
378 960 kr
369 240 kr
389 880 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 760 kr
30 930 kr
32 680 kr
381 120 kr
371 160 kr
392 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartendere jobber med å lage og servere drikkevarer.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Konduktør

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hov­mester

Hov­mesteren passer på at gjestene blir tatt imot på en skikkelig måte, og at de får den servicen de skal ha.

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

En mann står og peker på en graf som er på et stort ark, mens han står foran sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.