Yrkesbeskrivelse

Reiselivsmedarbeider

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg av reiser, og organiserer transport og overnatting for kundene.

Som reiselivsmedarbeider (reisekonsulent) arbeider du med salg av forretnings- og feriereiser. Du koordinerer blant annet transport, overnatting og utflukter. I tillegg beregner du priser for kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • gi råd og veiledning om reiser og reisemål
 • ta imot bestillinger
 • reservere billetter, overnatting og utflukter
 • markedsføre bedriften

Du vil også kunne være med på å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplevelser.

Som reiselivsmedarbeider er du i mange tilfeller bedriftens ansikt utad, og det er derfor viktig å yte god service og hjelpe kundene med det de har behov for.

Du må ha gode språkkunnskaper.

Hvor jobber reiselivsmedarbeidere ?

Som reisekonsulent kan du jobbe i reise- og bookingbyråer, hos turoperatører, flyselskaper, jernbaneselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistkontorer og cruiseselskaper.

Personlige egenskaper

Som reisekonsulent bør du være serviceinnstilt og ansvarsbevisst. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i reiseliv, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber reiselivsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 544199 - Reiselivsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 544102 - Reiselivsutdanning, (International Tourism Training Association, ITTA), ettårig påbygging
 • 6441 - Reiselivsfag
 • 644109 - Bachelor, reiselivsfag, treårig
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 644199 - Reiselivsfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 444101 - Reiselivsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for reiselivsmedarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Reiselivsmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3414102 - BOOKING- OG MARKEDSMEDARBEIDER (REISELIV)
 • 3414106 - BOOKINGKOORDINATOR
 • 3414110 - BOOKINGMEDARBEIDER (TUROPERATØR)
 • 3414107 - KEY ACCOUNT (REISEBYRÅ)
 • 3414103 - REISE- OG MARKEDSKONSULENT
 • 3414101 - REISEKONSULENT
 • 3414109 - SELGER (REISELIV)
 • 3414104 - SERVICEMEDARBEIDER (TUROPERATØR)
 • 3414112 - SPESIALKONSULENT (REISELIV)
 • 3414108 - TUROPERATØR
 • 3414111 - TUROPERATØRKONSULENT
 • 5113106 - TURISTVERT
 • 3414105 - BILLETTKONSULENT (REISEBYRÅ)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 3414116 - DRIFTSANSVARLIG (REISELIV)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 5113101 - BEDRIFTSGUIDE
 • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
 • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
 • 4221102 - REISEBYRÅMEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 19. desember 2016, av NHO reiseliv