Yrkesbeskrivelse

Reiselivsmedarbeider

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg, koordinering og gjennomføring av reiser og opplevelser til kundene.

Reiselivsmedarbeideren kan jobbe med salg, koordinering og gjennomføring av reiser og opplevelser, av arrangement, transport og overnatting, til kundene.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • gi råd og veiledning om opplevelser, reiser og reisemål
 • utarbeidelse av tilbud til kunden herunder prissetting og betingelser
 • ta imot bestillinger
 • reservere billetter, overnatting og utflukter
 • markedsføre bedriften og dens produkter og/eller destinasjon
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplevelser

Som reiselivsmedarbeider er du i de fleste tilfeller bedriftens ansikt utad, og det er derfor viktig å yte god service og hjelpe kundene med det de har behov for. Det er nødvendig med gode språkkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Hvor jobber reiselivsmedarbeidere ?

Som reiselivsmedarbeider (reiselivskonsulent) kan du blant annet jobbe i hotell- og overnattingsbedrifter, reisebyråer, hos turoperatører, transportselskaper, event- og opplevelsesbedrifter, turistinformasjon.

Personlige egenskaper

Som reisekonsulent må du være serviceinnstilt, ansvarsbevisst og du bør ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i reiseliv, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber reiselivsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 544199 - Reiselivsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 544102 - Reiselivsutdanning, (International Tourism Training Association, ITTA), ettårig påbygging
 • 6441 - Reiselivsfag
 • 644109 - Bachelor, reiselivsfag, treårig
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 644199 - Reiselivsfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 444101 - Reiselivsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for reiselivsmedarbeidere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Reiselivsmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3414102 - BOOKING- OG MARKEDSMEDARBEIDER (REISELIV)
 • 3414106 - BOOKINGKOORDINATOR
 • 3414110 - BOOKINGMEDARBEIDER (TUROPERATØR)
 • 3414107 - KEY ACCOUNT (REISEBYRÅ)
 • 3414103 - REISE- OG MARKEDSKONSULENT
 • 3414101 - REISEKONSULENT
 • 3414109 - SELGER (REISELIV)
 • 3414104 - SERVICEMEDARBEIDER (TUROPERATØR)
 • 3414112 - SPESIALKONSULENT (REISELIV)
 • 3414108 - TUROPERATØR
 • 3414111 - TUROPERATØRKONSULENT
 • 5113106 - TURISTVERT
 • 3414105 - BILLETTKONSULENT (REISEBYRÅ)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 3414116 - DRIFTSANSVARLIG (REISELIV)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 5113101 - BEDRIFTSGUIDE
 • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
 • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
 • 4221102 - REISEBYRÅMEDARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2022, av Faglig råd for salg, service og reiseliv