Image
Sølvsmed i arbeid
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Sølvsmed

En sølvsmed lager og reparerer gjenstander i sølv.

Sølvsmeden eller korpussølvsmeden (korpus betyr kropp) lager alt fra lysestaker, fat, alterkalker og kanner til sølvbestikk og smykker. Utøveren tar utgangspunkt i tegninger og sølvplater i fremstillingen og bruker en ambolt og hammer til å hamre metallet til ønsket form. Mesteparten av sølvbestikket som produseres fremstilles i dag ved hjelp av maskiner, men blir etterbehandlet manuelt.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • designe og planlegge en produksjon
 • sage, file, trykke, hamre, smi, lodde og polere
 • tilpasse og lage håndverktøy
 • reparere og restaurere sølvgjenstander
 • vedlikeholde maskiner og utstyr

Sølvsmeder har god kunnskap om sølv, metallurgi og kjemikalier. Kjennskap til kulturhistorie, gamle sølvgjenstander og stempler er viktig, men også evne til å forme nye uttrykk og gi produktene eget særpreg. Noen sølvsmeder arbeider tradisjonelt, mens andre prøver å være nyskapende og bruke sølv og korpusteknikkene i kunstnerisk arbeid. Sølv kan kombineres med andre metaller, steiner, tre, lær osv.

Beslektede yrker er gullsmed og filigranssølvsmed.

Hvor jobber sølvsmeder ?

Noen er selvstendig næringsdrivende og driver eget verksted, mens andre kan være ansatt i gullsmedbutikker. Sølvvareprodusenter har sølvsmeder ansatt som tar seg av spesialarbeider og reparasjoner.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, ha god formsans og godt håndlag. I tillegg bør du ha god konsentrasjonsevne og være nøyaktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i sølvsmedfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber sølvsmedutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 4162 - Tre-, metall- og glasshåndverk
 • 416205 - Sølvsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for sølvsmeder ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Sølvsmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7313120 - FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313102 - FATTER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313122 - FORMANN (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313104 - GALVANISØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313109 - GRAVØRMESTER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313108 - HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313113 - KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313124 - PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313114 - SISELØR (SØLVVARER)
 • 7313123 - SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313116 - SØLVEMALJØR
 • 7313111 - SØLVGRAVØR
 • 7313117 - SØLVSISELØR
 • 7313118 - SØLVSMED
 • 7313119 - SØLVTRYKKER

Sist kvalitetssikret den 01. november 2021, av Norsk Håndverksinstiutt